zabójcy Danieli S.

Transkrypt

zabójcy Danieli S.
16.09 -18.09.2014 r.
Nr 34 (149)
9 771730 734022
Wyrok
w sprawie
„Afery
chlebowej”
Nakład 2500 | ISSN 1730-734 | www.7dnigryfina.az.pl
wydanie wtorkowe
1,5
s.3
Czy zabił ich
gaz?
0z
ł
Uwodził, okradał, porzucał
Ruszył
proces
zabójcy
s.3
Gryfino
Raciechowicom
s. 5
Nowy trener
w Babinku
s. 11
REKLAMA
dzień / noc
MOSKITERY
PLISY
reklama 2 :
91 404 56 57
dzień/ noc - czcionka mniejsza ,
proszę wprowadzić białą linię taką
jak nad moskitierami pomiędzy słowami
moskitiery i plisy
Danieli S.
S. 4
W ubiegłym tygodniu rozpoczął
się proces Bruna K. Mężczyzna
oskarżony jest o zamordowanie
gryfinianki Danieli S., której
śmierć zszokowała mieszkańców
naszego miasta przed dwoma laty.
Bruno K. oskarżony jest także o
oszustwa oraz samowolę budowlaną
W28.2.P.07.03-d/o
Okna i drzwi z PCV
drzwi GERDA i inne
[email protected]
Pomiar i doradztwo u Klienta
- GRATIS!
Tel. 91 415 09 42
W30.2.P.07.03-d/o
BIURO
PROJEKTÓW
mgr. inż. Mirosław Strugarek
www.architektgryfino.pl
GRYFINO ul. 11 listopada 64/5
tel. 91 404 56 57
W29.1.P.07.03-d/o
Trener Sobieszczuk ocenia:
Zagrali jak
wojownicy
NAKARM
GŁODNE
DZIECKO
S. 9
www.pajacyk.pl
2
16-18.09.2014 r.
Żurawie zbierają
się powoli
Coraz częściej można na niebie wieczorami zobaczyć klucze żurawie. Czyżby one też
śladem bocianów wybierały się
w ciepłe strony szybciej niż
przed rokiem? Sprawdziliśmy
we wrześniowych wydaniach
naszej gazety z lat ubiegłych i
uspokoiliśmy się. Nie widać
GREENFIELD OPEN w Binowie
oznak przyspieszenia ich odlotu z Polski. Wciąż też jeszcze na
polach można zobaczyć z daleka białe czaple. Jednak są bardzo płochliwe i trudno zrobić
im zdjęcie tak łatwo jak żurawiom.
rk
Potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego zostanie zaprezentowany w najbliższą sobotę na terenie pola golfowego w Binowie.
Imprezę pod nazwą Greenfield
Open po raz drugi organizuje nasza gmina wspólnie z zarządem
województwa, oraz Kostrzyńsko
– Słubicką strefą ekonomiczną,
której częścią jest ruszająca strefa koło Gardna. Właśnie rozpoczyna się montowanie pierwszej
hali produkcyjnej pierwszego inwestora w tej strefie. Wspomaga
konferencję Agencja Nieruchomości Rolnych, a PGE także
wtrąciło swoje trzy grosze. Konferencja na temat korzyści płynących z lokalizacji inwestycji na
terenie Województwa Zachodniopomorskiego dotyczy nas
bezpośrednio choćby z powodu
uruchomienia wreszcie strefy
przemysłowej w Gardnie, a
chcielibyśmy, by takich inwestorów było więcej. Ba, ponoć w sobotę pierwszy inwestor wreszcie
się ujawni z nazwy.
W programie zapowiadane są
wystąpienia ważnych osób i instytucji - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezesów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Agencji
Nieruchomości Rolnych. Może
coś na temat kolejnego inwestora
powie burmistrz Henryk Piłat?
Będą też prezentacje
Na - Na początek - prezentacja
pierwszej inwestycji w Parku Regionalnym w Gryfinie (faktycznie, koło Gardna). Potem wystąpienie na temat zadań dla MSP w
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020, oraz
Prezentacja „Różnice kulturowe w biznesie”. Imprezie ma towarzyszyć turniej golfowy. Ale
mieszkańców naszej gminy mającej na swym terenie pole golfowe
od kilkunastu lat nie trzeba chyba przekonywać, że golf jednak
skutecznie łączy się z biznesem.
rk
Binowo Park Golf Club, 19.09.2014
Konferencja Greenfield Open przyczynia się do realizacji dwóch priorytetów
polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016.
1) „Polska otwarta na różne kierunki i wymiary współpracy regionalnej”,
zadanie: „Promowanie i wspieranie wzrostu wzajemnej wymiany handlowej
i inwestycji, w tym w państwach pozaeuropejskich, ze szczególnym
uwzględnieniem Azji”.
2) „Promocja Polski za granicą”, zadanie: „Działanie na rzecz
systematycznego podwyższania poziomu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych”.
Głównie Gryfino
i Żórawki
Także w tym tygodniu energetycy planują
prace na sieci, które spowodują planowe wyłączenia prądu w naszej gminie.
Jutro, 17-go września br. w godzinach od 8:00 do 15:00 bez
prądu ma być miejscowość Żórawie od nr 1 do 13, a także
działki nr 124/3,133/6,138/10,138/19,138/21,138/9. Następnego dnia, w czwartek 18-go września to samo dotknie
domy w Gryfinie przy ulicy Sienkiewicza. Ale też ponownie
Żórawie 16 do 28a, dz. nr 69/4, 76/1, 79/2 oraz miejscowość
Szczawno 2, 4, 11, 15, 17, 17a, 21, dz.nr 2, 4, 247/3, 5/6, 8/11.
A w piątek
W dniu 19-go września 2014-go roku w godzinach od 8:00
do 15:00 ponownie brak prądu odczują mieszkańcy ulicy
Mieszka I-go 1a do 1e. Jednocześnie wyłączenie jest planowane dla miejscowości Wirówek Rossa, Wirówek ul. Ogrodowa 1,
3, 7, dz. nr 170, oraz ul. Polna nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Strażacki tydzień
Wprawdzie skończyła się fala pożarów towarzyszących żniwom, jednak strażacy wciąż mają co robić.
Spójrzmy choćby tylko na to, co musieli zrobić
w ubiegły wtorek, 9 września. Poproszono ich o
zabezpieczenie 67-letniej kobiety do czasu przyjazdu ratowników medycznych w Żórawkach. W
Osinowie Dolny miała miejsce kolizja trzech sa-
rk
Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...
ADRES REDAKCJI: ul. Asnyka 31 , 74-101 Gryfino
TEL. 91 404 10 14 fax 91 404 50 14
E-MAIL: [email protected]
WWW: www.7dnigryfina.az.pl
Druk: Dom Judy sp. z o.o. Nowogard
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, nie odpowiada za treść ogłoszeń, listów oraz zastrzega sobie prawo do
adiustacji i zmiany tytułów. Listy anonimowe nie są rozpatrywane, dane nadawcy można zastrzec do wiadomości redakcji
SEKRETARIAT: Katarzyna Sadowska
OGŁOSZENIA DROBNE: [email protected]
WYDAWNICTWO: „Dom Judy”, Marek Słomski
REKLAMA: Wioletta Dziedzic , TEL. 501 129 629
mochodów osobowych - Audi A6, VW Golf oraz
Renault Megane. Na szczęście obyło się na czynnościach technicznych, bo brak było osób poszkodowanych. W Gryfinie z budynku pogotowia
zdejmowali gniazdo os, a w Krzywinku na drodze krajowej nr 31 usuwali drzewo leżące na
jezdni.
No i dramatycznie mogło być 13 września na
drodze ekspresowej S- 3, pamiętającej tragiczny
pożar sprzed miesiąca. Na stacji BP miejsca obsługi podróżnych na wysokości Wysokiej Gryfińskiej gasili pożar komory silnika w samochodzie
osobowym marki Citroen C5.
rk
Zadzwoń lub napisz!
502 552 908
[email protected]
REDAKTOR NACZELNA : Maria Kruszyńska
DYREKTOR WYDAWNICZY : Piotr Słomski
ZESPÓŁ : Ryszard Kwapisz, Przemysław Plecan. Anna Pietras, Dariusz Jachno
WSPÓŁPRACA : Paulina Barczak - Zalewska, Magdalena Kolatowska, Paweł Drąg
SKŁAD: Karolina Sałaga
kontakt.7[email protected]
3
16-18.09.2014 r.
Wyrok w sprawie „Afery chlebowej”
Po przesłuchaniu dwóch ostatnich świadków Sąd Rejonowy w Gryfinie ogłosił wyrok w sprawie o wyrzucenie na polu
koło Gardna prawie tony zepsutego pieczywa. Chociaż uznano, że pieczywo pochodziło z Bagietki, jednak nie znaleziono dowodów, że to jej kierownictwo podjęło decyzję o wywiezieniu odpadów na pole koło Gardna.
Współwłaściciel Bagietki na kilku przedstawionych zdjęciach
rozpoznał jej produkcję wyrzuconą na pole koło Gardna, jednak
zaprzeczył winie kierownictwa firmy.
W listopadzie ubiegłego roku
nasza gazeta ujawniła, że przy
drodze na polu koło Gardna
ktoś wyrzucił ogromną ilość zepsutego pieczywa. Wezwana na
miejsce Straż Miejska stwierdziła, że pieczywo pochodzi z
piekarni Bagietka w Radziszewie i ukarała mandatem jej
właścicieli. Ci jednak mandatu
nie przyjęli najpierw prosząc o
możliwość samodzielnego poszukania sprawcy. A potem ponownie - twierdząc, że to nie
Gaz ich zabił?
oni wyrzucili, a podobno znaleźli tam także produkcję z innych piekarni. Wobec tego
sprawa trafiła do sądu. Od marca br. odbyło się już kilka posiedzeń pod kierownictwem sędziego Piotra Podleśnego i
przesłuchano
kilkunastu
świadków. Firmę przed sądem
reprezentował Marek Jackowski.
Ostatni świadkowie
cego z nią zakładu w Kostrzyniu. Jednak zaprzeczył, by ktoś
z kierownictwa firmy podjął
decyzję o wyrzuceniu zwrotów
na pole koło Gardna. Drugi
świadek twierdził, że skoro z
Bagietki co nocy jedzie do Kostrzyna samochód ze zwrotami,
to nie mogło się w niej zebrać
tylu odpadów, ile znaleziono na
polu koło Gardna.
Dwaj ostatni świadkowie zeznający na poniedziałkowym
posiedzeniu sądu to były kierownik sprzedaży Bagietki oraz
jej współwłaściciel. Niczego nowego ich zeznania do sprawy
nie wniosły poza tym, że
współwłaściciel, R. Strąk sformułował podejrzenie iż sprawa
może być wynikiem działania
konkurencji, która chciała w
ten sposób poderwać dobre
imię Bagietki. Co ciekawe, na
kilku zdjęciach z pola koło
Gardna przedstawionych mu
przez sąd, rozpoznał on produkcję Bagietki i współpracują-
Sędzia Piotr Podleśny wysłuchał jeszcze ostatnich wyjaśnień mecenas reprezentującej
firmę, która dezawuowała dowody przestawione w tej sprawie. Natomiast Marek Jackowski długo składał wyjaśnienia
wskazujące na różne możliwe
przyczyny tego, co się stało w
listopadzie ub. roku. Po chwili
przerwy sędzia P. Podleśny
ogłosił wyrok uniewinniający
wobec M. Jackowskiego. A zadecydowała zasada domniemania niewinności. Sąd uznał bowiem za dowiedzione, że było
to pieczywo z Bagietki. Zarów-
Wyrok uniewinniający
no przez badanie na miejscu,
jak i na podstawie dokumentów kontrolnych Sanepidu o
braku rozliczenia w październiku 2013 roku utylizacji ponad
1200 kg odpadów produkcyjnych z piekarni w Radziszewie.
Potwierdziły to także niezależnie zeznania kilku świadków, że
zakład miał wtedy problem z
wywożeniem odpadów. Jednak
przedmiotem sprawy z punktu
widzenia prawa było dowodzenie, że to M. Jackowski lub
wskazana przez niego osoba
podjęła decyzję o takim pozbyciu się kłopotliwych odpadów.
Taki dowód w tracie przewodu
sądowego się nie pojawił, a
skoro tak, to nie można łamać
obowiązującej w europejskim
prawie zasady domniemania
niewinności. Nie można ukarać
za jakiś naganny czyn kogoś,
komu nie udowodniono winy.
Dlatego mógł zapaść jedynie
wyrok uniewinniający.
rk
Minął miesiąc od tragicznego pożaru samochodu na drodze krajowej
nr 3, w którym zginęło troje mieszkańców Dolnego Śląska. Pierwsze
wyniki śledztwa już są.
Przypomnijmy, w poniedziałek
16 sierpnia na wysokości stacji obsługi podróżnych Wysoka (Gryfińska), zapalił się nagle i spłonął samochód osobowy Renault Laguna.
Mimo natychmiastowej akcji innych kierowców i pracowników
stacji obsługi (zużyto kilkanaście
gaśnic samochodowych i dwie
duże, piaskowe), wszyscy pasażerowi Laguny zginęli w ogniu. Ogień
był tak silny, że nie dało się otworzyć drzwi, ani nawet wybić szyb w
aucie. Ostatecznie zgasili go dopiero zawodowi strażacy z Gryfina.
Opowieści o tym, w jakim stanie
były ciała ofiar były straszne, a potwierdził je fakt, że do strażaków
biorących udział w akacji ratowniczej (i wydobywających ofiary ze
spalonego samochodu), musiał
przyjechać specjalista – psycholog.
Powodem był gaz?
Pierwotnie przypuszczano, że
Laguna wiozła w bagażniku turystyczną butlę z gazem i to ona wybuchła. Szybko wyjaśniło się jednak, że Renault Laguna (pierwsza
wersja tego modelu), był napędzany gazem i benzyną. Czyżby więc
po uderzeniu z tyłu przez samochód na niemieckiej rejestracji wybuchł jej zbiornik z gazem? Strażacy, z którymi rozmawialiśmy po
www.7dnigryfina.az.pl
akcji potwierdzili straszne zniszczenie tyłu pojazdu. Mówiąc obrazowo językiem kierowców – po katastrofie duży sedan wyglądał jak
hatchback i był niewiele dłuższy
od malucha! Jak przypuszczali nasi
rozmówcy - zapewne auto było remontowane i to osłabiło konstrukcję bagażnika. Stąd takie zniszczenie tyłu pojazdu. Bo wybuch gazu
uznawali za mało prawdopodobny,
choćby dlatego, że szyby w aucie
były całe nawet wtedy, gdy pożar
się kończył. A wybuch w środku
zamkniętego pojazdu (drzwi nawet im nie udało się normalnie
otworzyć z zewnątrz), powinien
zniszczyć szyby.
Zatem jaki powód?
Jak się dowiedzieliśmy, po miesiącu od katastrofy są już pierwsze
wyniki dochodzenia w tej sprawie.
Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie potwierdził nam w zeszły tygodniu, że są już pierwsze wnioski,
ale jeszcze za wcześnie na ich
ujawnianie. W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w
Szczecinie mógł już powiedzieć
więcej. Potwierdził, że uznano
winę kierowcy niemieckiego samochodu, który uderzył w tył Renaulta i spowodował katastrofę, a w
wyniku tego śmierć jego pasaże-
rów. Został oskarżony z paragrafu
mówiącego o nieumyślnym spowodowaniu wypadku ze skutkiem
śmiertelnym. Co do technicznych
przyczyn tak tragicznego w skutkach zderzenia, rzecznik był jednak bardziej wstrzemięźliwy. Powiedział nam, że wprawdzie są już
znane wyniki badań pozwalające
postawić pierwsze wnioski, jednak
na razie nie można ich ujawnić,
gdyż wymagają przeprowadzenia
dodatkowych czynności śledczych.
Na ostateczne wyniki trzeba więc
będzie poczekać.
rk
Laguna po pożarze wyglądała przerażająco
Szansa dla kajaków w Gryfinie
Okazuje się, że szansa dla kajaków w naszym mieście nie umarła ostatecznie. Piszemy o stanicy kajakowej w Gryfinie.
Aktualnie prowadzone są
rozmowy na temat uruchomienia tego typu stanicy w trzech
miejscach równolegle. Stanice
miałby powstać m.in. na Dziewokliczu, a także w Gryfinie. W
rozmowach bierze udział Tadeusz Samoń szef gryfińskiego
OSiR, który sonduje możliwość
uruchomienia stanicy z kajaka-
mi w naszym mieście. - Tego
typu stanica to duży koszt, jednak my moglibyśmy go zmniejszyć, ponieważ mamy już sprzęt
– mówi Tadeusz Samoń. - Stanica mogłaby znajdować się w
jednej z trzech lokacji. Przy
przystani żeglarskiej, na wysokości OSiR lub na nabrzeżu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
utworzenie takiej stanicy na nabrzeżu wówczas mielibyśmy zaplecze personalne, które obsługiwałoby wypożyczalnie i nie
musielibyśmy zatrudniać nikogo
więcej – dodał T. Samoń. Jak sytuacja gryfińskiej stanicy będzie się rozwijała będziemy informowali na bieżąco.
pp
4
16-18.09.2014 r.
Uwodził, okradał, porzucał
Ruszył proces zabójcy gryfinianki Danieli S.
W ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces Bruna K. Mężczyzna oskarżony jest o zamordowanie gryfinianki Danieli S.,
której śmierć zszokowała mieszkańców naszego miasta przed dwoma laty. Bruno K. oskarżony jest także o oszustwa
oraz samowolę budowlaną.
Przypomnijmy, że w lipcu
2012 roku na szczecińskim
Dziewokliczu znaleziono zawinięte w worek skrępowane
sznurkiem ciało starszej kobiety. Zidentyfikowano ją jako
gryfiniankę, 70-letnią Danielę
S. Kobieta została uduszona
sznurkiem po uprzednim pobiciu. Policja i prokuratura
dość szybko wpadła na trop
potencjalnego sprawcy, byłego partnera kobiety, ale sporo
czasu zajęło gromadzenie dowodów jego winy. Przed tygodniem rozpoczął się proces
Bruna K. W sumie postawiono
pięć zarzutów. Najmocniejszym z nich jest zarzut zamordowania Danieli S. Inne dotyczą wyłudzeń i oszustw kobiet, z którymi mężczyzna się
spotykał m.in. Danieli S.
Wśród zarzutów znajdziemy
także postawienie samowoli
budowlanej - domu w Marwicach. Emeryt, którego miesięczny dochód ledwie przekraczał tysiąc złotych wymyślił sobie przed kilkoma laty
dość oryginalny, a zarazem
okrutny sposób zdobywania
pieniędzy na swoje przyjemności. Potrafił oczarować kobiety zdobyć ich zaufanie, a finalnie nakłonić je do oddania
Daniela S. została zabita w 2012 roku. Śledztwo w sprawie je
śmierci trwało kilkanaście miesięcy
mu swoich oszczędności... potem z błahego powodu zrywał
znajomość.
Czarujący pan Bruno
i stracone oszczędności
Pani Daniela, emerytowana
wieloletnia pracownica elektrowni Dolna Odra, zapoznała
Bruna K. w Domu Kultury Kolejarz w Szczecinie. W 2011
Lisy giną pod kołami
Koniec lata to okres szczególnie częstego widoku lisów zabitych przez
samochody. Jednym z powodów jest ich duża liczebność na naszym
terenie.
W ostatnich dniach widzieliśmy, a zapewne nie byliśmy jedyni - na poboczach podgryfińskich dróg kilka lisów zabitych
przez pojazdy. Skąd takie nasilenie śmierci rudzielców mających przecież opinię zwierząt
ostrożnych i przebiegłych? Jak
twierdzi nadleśniczy Robert
Wójcik, powody są dwa. Po
pierwsze to wzrost ich liczebności. Myśliwi na nie nie polują,
bo nie ma zapotrzebowania na
ich futra. Lisy nie chorują w
wyniku wieloletniej akcji zrzucania z samolotów leków prze-
ciw wściekliźnie. Ale i zawierające środki zwalczające inne lisie choroby – o czym przypomina nadleśniczy. I dodaje drugą
przyczynę. Bez chorób i polowań liczebność lisów rośnie,
więc już nie mieszczą się na dotychczasowym terenie. Tu
gdzie przyszły na świat brakuje
dla nich pożywienia. A rośnie
konkurencja ze strony coraz
liczniejszych na naszym terenie
jenotów, które polują na to
samo. Młode, tegoroczne liski
muszą więc po opuszczeniu rodziny coraz dalej wędrować w
poszukiwaniu dobrych łowisk.
A że są młode i niedoświadczone – i jak mówi R. Wójcik – zdaje im się, że są mądrzejsze od
rodziców, często przekraczając
zatłoczone samochodami drogi,
giną pod ich kołami.
rk
roku ich znajomość nabrała
innego wymiaru. Planowali
nawet małżeństwo, złożyli
stosowne dokumenty do
Urzędu Stanu Cywilnego w
Gryfinie. Jednak kolejne terminy ceremonii były zmieniane. Ostatecznie, w Wielkanoc
2012 roku Bruno K. pod błahym pretekstem postanowił
zakończyć związek z panią
Danielą. Zrobił to po tym jak
pani Daniela przekazała mu
znaczną sumę pieniędzy. Wyłudził od niej około 60 tys. zł.
Przekonując, że zostaną one
zainwestowane w lokatę pieniężną. Pieniądze wyłudził
także od innych kobiet. Bruno
K. nie narzekał na brak zainteresowania ze strony swoich
rówieśniczek. Nie wyglądał na
swój wiek, mimo że ma 71 lat,
potrafił postępować z kobietami. Swoje partnerki poznawał na balu starej płyty w klubie Kolejarz, lub też przez
swoje ogłoszenia jakie dawał
do gazet. Jedna z jego kobiet
Janina S. przekazała mu 33
tys. zł. Cześć z nich miała zostać przekazana na budowę
domu w Marwicach w którym
mieli zamieszkać razem. Z Janiną S. Bruno K. spotykał się
w latach 2010 oraz 2011. Będąc jeszcze w relacji z Janiną
S., mężczyzna już spotykał się
i miał plany matrymonialne w
stosunku do Danieli S. Aby pozbyć się z życia Janiny S., powiedział jej, że idzie do szpitala i nie będą się spotykać.
Później jakaś młoda osoba zadzwoniła do kobiety informując ją, że „tata nie żyje”.
Nie chciał oddać,
więc zabił?
Po rozstaniu z Brunem K.,
pani Daniela domagała się
zwrotu zainwestowanych w
związek pieniędzy. Podejmowała liczne próby odzyskania
sowich oszczędności. Bruno
K. nie chciał zwrócić pieniędzy, najprawdopodobniej dlatego doszło do zabójstwa Danieli S. Na ślad wydatkowania
tak dużej kwoty na Bruna K.,
natknął się mec. Mieczysław
Sawaryn, po śmierci pani Danieli zajmujący się spawami
spadkowymi jej syna. - Kiedy
wezwałem Bruna K. do zwrotu
kwoty otrzymanej od pani Danieli, ten w cyniczny sposób
poinformował, że otrzymał od
niej jeszcze więcej pieniędzy
za... usługi miłosne. Pani Daniela ciężko pracowała na
swoją zasłużoną emeryturę i
spokój w jesieni życia. Niestety,
trafiła na oszusta, który w perfidny i wyrafinowany sposób ją
wykorzystał. Oszukał panią
Danielę jak i inne kobiety. To
cyniczny, brutalny i bardzo
nieuczciwy człowiek- mówi M.
Sawaryn, będący także oskarżycielem posiłkowym w toczącym się procesie przeciwko Brunowi K.
Misterne śledztwo
Po znalezieniu ciała Danieli
S. w lipcu 2012 roku na Dziewokliczu, prokuratura skrupulatnie badała wszelkie ślady i wątki związane ze sprawą. Bruno K. był podejrzewany od początku, jednak
należało mu udowodnić winę.
Kiedy w końcu zatrzymano
Brunona K. był już w kolejnym związku z dużo młodszą
od siebie kobietą.- Prokuratura oraz policja wykonała bardzo dużo pracy korzystając
m.in. z nowoczesnych rozwiązań techniki, przeprowadzono
wiele eksperymentów procesowych, które nie tylko pozwoliły
na wskazanie winnego, ale
także wyjaśnienie innych wątków spawy i jego działań mów mec. M. Sawaryn. Specjaliści analizowali m.in. rozmowy telefoniczne czy monitoring drogowy. Na winę
Bruna K. wskazały ostatecznie; sznurek znaleziony przy
zwłokach Danieli S., oraz krople krwi, w samochodzie
oskarżonego, które jak się
okazało należały do Danieli S.
oraz plamka na jej ubraniu,
będąca krwią Bruna K. Kłębek
ze sznurkiem, jaki posłużył do
skrepowania zwłok, odnaleziono w garażu Bruna K.
Mimo takich dowodów oskarżony mężczyzna nie przyznaje
się do popełnienia morderstwa ani wyłudzenia. Nie potrafił wytłumaczyć obciążających go dowodów, podczas
rozprawy w ubiegłym tygodniu. Za zabójstwo Brunowi
K. grozi nie mniej niż 25 lat
pozbawienia wolności.
Mkr.
[email protected]
5
16-18.09.2014 r.
Gryfino Raciechowicom
Dwadzieścia pięć i pół tony zboża zebranego w gminie Gryfino, dotarło do zaprzyjaźnionej gminy Raciechowice w Małopolsce. Gmina została dotknięta w tym roku wielką powodzią, która niemal w całości zniszczyła uprawy tamtejszych
rolników.
my maszynę, do wyciskania soku. W
ten sposób będziemy w stanie wykorzystać spadłe owoce , które nie nadają się do sprzedaży - mówi pani
Teresa ze spółdzielni ogrodniczej.
Gryfinianie prócz pomocy rolnikom
udzielili jej także sadownikom. Gryfińscy przedsiębiorcy Jarosław Grzegorek szefujący PSB Mrówka naszym mieście, oraz firma Fliegel Textilservice zakupiły od raciechowickich sadowników jabłka. Dwie tony i
100 kilogramów jabłek dotarło w
poniedziałek nad ranem do Gryfina.
Woda przyszła znienacka
Raciechowiccy rolnicy opowiadali o swoich stratach gryfińskiej
delegacji
O spontanicznej akcji przeprowadzonej przez powołany naprędce
Społeczny Komitet Pomocy Raciechowicom pisaliśmy po dożynkach
w Starych Brynkach. Wówczas społecznicy zaangażowali do wspólnej
kwesty i działań m.in. samorządowców. Udało się także namówić na pomoc w postaci przekazania materiału zbożowego gryfińskich rolników.
W rezultacie udało się zebrać dla
partnerskiej gminy aż 25 i pół tony
zboża oraz blisko 2 tys zł., które
przeznaczono na opłatę transportu
do Raciechowic. Pierwszy konwój z
24 tonami wyjechał z Gryfina w
czwartek, do Raciechowic dotarł w
piątkowy poranek. Kolejny transport
z 1,5 toną dotarł w sobotę rano. Dar
od gryfinian złożono w magazynach
Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko”
skąd odbierali je raciechowiccy rolnicy.
Wielkie wsparcie
dla rolników
Społeczny Komitet Pomocy
Raciechowic z Gryfina został
wyróżniony Złotym Jabłkiem
Delegacja reprezentantów Społecznego Komitetu Pomocy Raciechowicom; Danuta Rolewska- Pająk,
Mariola i Paweł Hajdasiowie oraz reprezentujący radnych Gryfina wiceprzewodniczący rady Paweł Nikitiński rozmawiali z rolnikami. Ich relacje z ostatniej klęski żywiołowej na
terenie gminy był wstrząsający. Tracili maszyny rolnicze, zabudowania
a przede wszystkim niezebrane płody rolne. W tym roku zdążono zebrać zboże z niewielu pól. Wielu rolników nie ma jak teraz karmić swoich zwierząt.- Woda zalała 4 hektary
z mojej 12 hektarowej uprawy. To
bardzo duże straty. Na zalane pola
nadal nie można wjechać maszynami,
żeby je oczyścić. Ciągnik grzęźnie w
błocie- mówi jeden z poszkodowanych rolników. - To zboże to duże
wsparcie dla nas- mówi inny z gowww.7dnigryfina.az.pl
Krajobraz w miesiąc po powodzi
w Raciechowicach jest tragiczny.
Ulewy i powódź przyszły nagle, w
nocy. Społeczność gminy w ogóle nie
W sobotę do gminy partnerskiej dojechał jeszcze jeden pojazd ze
zbożem dla rolników
który faktycznie nie istnieje.
Podnieść się z żywiołu
Powodzie o różnej sile dotykają
Raciechowice i sąsiednie gminy dość
często. Na nic zdaje się walka ludzi z
żywiołem, regulacja brzegów czy
ograniczanie prędkości wody kaskadami rzecznym. Duża woda i tak
znajdzie sobie miejsce. W tym roku
rwąca rzeka znajdowała sobie drogi
przez pola, szosy a nawet budynki.
Woda wdarła się na teren przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w
Czasławiu. Obecnie gmina Raciechowce stara się podnieść ze szkód,
jakie spowodowała woda. W ekspresowym tempie przygotowano do
działalności przedszkole i szkołę. W
budynkach, z których korzystają
dzieci nie widać praktycznie śladów
powodzi. Pozostaje remont sali gimnastycznej. O tym co spotkało placówki świadczy jeszcze zniszczone
boisko szkolne oraz plac zabaw.
Przegotowywane są już przetargi
związane z naprawą zdewastowanych dróg. Kiedy opadła woda na
polach, pozostał tam muł, który
trzeba zebrać z ziem rolnych, aby na
wiosnę umożliwić tam zasiew. Przyznam, że dziś niepokoję się, kiedy
jadę rano do pracy, a zaczyna padać mówi wójt Raciechowic M. Gabzdyl.
- Szczęśliwie, że nikt z mieszkańców
podczas tej powodzi nie ucierpiał, nie
stracił życia. Takie sytuacje pokazują
nam, że mamy w wsparcie i przyja-
Powódź uszkodziła mosty na głównych trasach gminy
spodarzy, który w sobotę przybył do
składu spółdzielni „Grodzisko”, gdzie
wydawano ziarno z gryfińskiego
kontyngentu. Swoje straty w czasie
powodzi wywołanych ulewamy odczuli także sadownicy. Część owoców z jabłoni, których uprawa przeważa w gminie, opadło z drzew.
Spółdzielnia
Grodzisko wymyśliła
Do Gryfina przyjechały
sposób,
żeby owoce
przez - Zakupiraciechowickie
jabłka
podejrzewała, że znów może dotknąć ich dramat powodzi. Padało
zaledwie parę godzin, a wąska i płytka rzeczka Stradomka zmieniła się w
szeroką rwącą falę, która zalewała
pola, podmywała drogi , uszkadzała
mosty, porywała samochody i maszyny rolnicze. Niektórym gospodarzom woda zabrała spore obszary
ziemi, które osunęły się do nowo
wydrążonego koryta. - Woda nas zaskoczyła, nie spodziewaliśmy się że
deszcz przyniesie aż takie skutki. To
była bardzo intensywna ulewa mówi wójt gminy Raciechowice Marek Gabzdyl. - Prócz zniszczonej infrastruktury najgorsze jest to, że
woda zabiera grunty ludziom, a zanim ureguluje się sprawy prawne, oni
nadal muszą płacić podatek za grunt,
Powódź uszkodziła mosty na głównych trasach gminy
Wójt M. Gabzyd pokazuje zniszczenia dróg
ciół. Szybka reakcja naszych zaprzyjaźnionych gmin i spontaniczna pomoc z Gryfina to wielka wsparcie mówi wójt M. Gabzdyl. Gryfiński komitet został nagrodzony przez wójta
specjalna nagrodą przyznawaną
przez gminę zasłużonym osobom,
„Złotym Jabłkiem” podczas niedzielnego Święta Jabłka i Gruszki jakie
odbywało się w Czosławiu.
Mkr.
6
16-18.09.2014 r.
Piknik Miasteczko
Integracyjne
W sobotę, 13 września w Gryfinie odbyła się
sympatyczna impreza na temat bezpieczeństwa dzieci.
W miniony weekend, w ramach programu „Bezpieczna
Gmina” dwoje funkcjonariuszy
Straży Miejskiej poprowadziło
piknik pod nazwą „Miasteczko
Integracyjne”. Impreza odbyła
się na obiektach sportowych
przy ul. Sportowej w Gryfinie. -Podczas pikniku promowaliśmy program Bezpieczna
Gmina bawiąc się z dziećmi zestawem Autochodzik. Ponadto
rozmawialiśmy z ich rodzicami
o tematach, które są związane z
bezpieczeństwem- mówi Alicja
Kubiak ze straży Miejskiej w
Gryfinie..
Podczas pikniku rozdano
dzieciom zakładki do książek,
komiksy o tematyce „Bezpiecznej drogi do szkoły” i „Mój
przyjaciel pies” – wszystkiego
po 80 sztuk. A także zeszyty w
linie i kratkę oraz lizaki.
opr. rk
Uczestnicy sobotniego pikniku
Rocznica poświęcenia
kościoła w Czepinie
Już dekada minęła od uroczystego poświecenia czepińskiej świątyni.
Mieszkańcy oraz sympatycy wioski uczcili niedawno tę ważną dla lokalnego środowiska rocznicę.
Grzegorza Adamczyka. Najmłodsze dzieci „chórek maluchów strażaków” zaśpiewał również 2 piosenki. Był też rzut beretem do celu
o puchar ks. prob. Bogusława. Licytowano także grill, jaki wywalczyła podczas ostatnich dożynek
drużyna na Czepina. Dochód z nagrody przeznaczono na rzecz Ani
Żukowskiej z Żabnicy, uzyskano
kwotę 970 zł. Następnie była zabawa taneczna pod chmurką. Or-
Dziesięciolecie kościoła świętowano wraz z przypadającym akurat w parafii odpustem. Uroczystą mszę celebrował ks. Biskup
Marian Kruszyłowicz. Po nabożeństwie wierni przeszli w procesji wokół kościoła z figurką Matki
Boskiej Fatimskiej. Kolejnym elementem jubileuszu był festyn,
podczas którego nie zabrakło
atrakcji.- Była loteria fantowa z
nagrodami głównymi, inscenizacja o synu marnotrawnym, wspaniały występ chóru Res Musica,
kapela Borzymianka oraz młodzież z czepińskiej świetlicy: Maja,
Weronika i Wiktoria. Pokaz hula
hop i blok sportowy- relacjonuje
mieszkanka Czepina Wanda
Kmieciak.- Na naszej imprezie był
obecny także LZS. Wielkim powodzeniem cieszył się przejażdżka
samochodem stylizowanym na
wóz strażacki, zafundowana przez
ganizatorzy zadbali także o podniebienia: były potrawy z grilla,
domowe wypieki, frytki, wata cukrowa oraz grochówka i żurek,
którą zasponsorowali i ugotowali
Regina i Sylwester Zimeccy.
Na uroczystość zjechało wielu
gości i władze samorządowe,
m.in. wicestarosta J. Miller, burmistrz H. Piłat , wiceburmistrz M.
Szabałkin , przewodniczący Rady
Miejskiej M. Sawaryn, radni J. Piasecki i T. Namieciński , nadleśniczy R. Wójcik, T. Samoń oraz państwo Sylwestrzakowie ze Szczecina. Dochód z loterii fantowej organizatorzy przeznaczają na
inwestycje w kościele.
Opr Mkr.
Poszukują przestępców
z naszego powiatu
Kontynuujemy nasz cykl przypominający osoby poszukiwane
przez KPP w Gryfinie. Łącznie jest ich około 170, jednak na liście
gryfińskiego Poszukiwacza trwają ciągłe zmiany. Część z poszukiwanych wiosną już z niej znikła. W tym tygodniu sąd ogłosił poszukiwania kolejnego, który został zatrzymany tego samego dnia.
Inni poszukiwani są nadal. Jak ci, których pokazujemy w tym numerze naszej gazety. Oto dane kolejnych osób poszukiwanych
przez policję z powiatu gryfińskiego. Podstawą ich poszukiwania
w każdym przypadku jest list gończy wystawiony przez sąd lub
prokuraturę. Niekoniecznie pochodzą oni z naszego terenu i często dokonali przestępstw daleko stąd. Jednak ostatni znany instytucjom porządku publicznego ich adres zameldowania opiewa na
miejscowość w naszym powiecie. Tu zapewne są też znane, stąd
apel policji do naszych czytelników o pomoc w poszukiwaniu –
dyskrecja zapewniona. Telefony kontaktowe to 112, 997 oraz 91432 68 11.
Komenda Powiatowa Policji
Komenda Powiatowa Pow
Gryfinie poszukuje na podlicji w Gryfinie poszukuje na
stawie
listu gończego wydapodstawie listu gończego
nego
przez
Sąd Rejonowy w
wydanego przez Sąd RejoGryfinie
nowy w Gryfinie
KLEPADŁO MARIAN lat 40
Fieduk Przemysław lat.
zam.
ostatnio Gryfino, ul. Fli28 zam. ostatnio Kartno ul.
sacza
Długa, gm. Stare Czarno
Poszukiwanemu
zarzuca
Poszukiwanemu zarzuca
się
czyn
z
art.
209§1kk.
Ososię czyn z art. 177§1kk i
by
znające
miejsce
pobytu
inne Osoby znające miejsce
mężczyzny przedstawionego
pobytu mężczyzny przedna fotografii proszone są o
stawionego na fotografii
kontakt z Komendą Powiatoproszone są o kontakt z Kową Policji w Gryfinie lub z
mendą Powiatową Policji w
najbliższą jednostką Policji.
Gryfinie lub z najbliższą jednostką Policji.
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
poszukuje na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie
Kulik Arkadiusz lat. 32 zamieszkały
ostatnio Radziszewo ul. Szczecińska
Poszukiwanemu zarzuca się czyn z art.
279§1kk i inne Osoby znające miejsce pobytu mężczyzny przedstawionego na fotografii proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie lub z najbliższą jednostką Policji.
[email protected]
7
16-18.09.2014 r.
Na działce i w ogrodzie
Zebrali 300 tysięcy
Akcja pt. „Stop rozbiórkom altan” ma na celu przyjęcie przez Sejm Obywatelskiego Projektu Ustawy o ogrodach działkowych w popieranej przez nich wersji. Działkowcy z całej Polski zebrali już 300 tysięcy podpisów. Do końca okresu,
w którym można zbierać podpisy pozostało około 30 dni.
To kolejny sukces skonsolidowanego
środowiska działkowców, którzy już
praktycznie co roku muszą walczyć o
swoje prawa. Tym razem padło na kwestie budowlane i konstrukcje altanek
działkowych, które zdaniem Sądu Najwyższego są w większości przypadków
samowolą budowlaną, bowiem w ustawie o prawie budowlanym nie ma definicji altany działkowej. Za definicję sąd
przyjął więc opis słownikowy. - To nie
koniec zbierania podpisów. W naszym
ogrodzie zebrano ich już niemalże 500.
Zapraszamy wszystkich działkowców,
oraz ich sympatyków do biura zarządu
ROD celem poparcia i złożenia swojego
podpisu – mówi nam Czesław Skonecki,
prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie.
Przypominamy, że działkowcy musieli
pod projektem ustawy zebrać 100 tysięcy podpisów, tymczasem mają ich już
300 tysięcy. To niewątpliwe pokaz siły i
solidarności działkowców, którzy nie zamierzają ustąpić w walce o swoje prawa.
Nie koniec problemów
Oczywiście, zbieranie podpisów to nie
jedyny problem działkowców. Okazuje
się, że aktualna ustawa dotycząca ogrodów działkowych spotyka się z krytyką
Rzecznik Praw Obywatelskich - Irena
Lipowicz podważa konstytucyjność niektórych zapisów naszego projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych.
Działkowcy powinni pisać do niej listy
wskazujące na konieczność zaniechania
przez nią działań, które mają na celu
skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Zarząd ROD, oraz ja osobiście jako działkowiec takie stanowisko
do rzecznika praw obywatelskich przekazałem – informuje nas Cz. Skonecki.
Wyborcza karuzela
Warto przypomnieć, że działkowcy to
Kogo poprą działkowcy? Zdjęcie z tegorocznych obchodów Dnia Działkowca.
bardzo liczny elektorat. Można szacować, że około 10% mieszkańców naszego miasta to działkowcy, bądź osoby blisko związane z tym środowiskiem. Można też zaryzykować stwierdzenie, że
stowarzyszenie ogrodowe to największe
stowarzyszenie na terenie naszego powiatu. W związku z tym tegoroczne wybory samorządowe mogą być bardzo
ciekawe. Tym bardziej, że znamy już
kandydatów, a niektórzy z nich są przez
działkowców bardzo miło kojarzeni.
Chyba najcieplej działkowcy wspominają W. Długoborskiego, który w fotelu
burmistrza zasiadał przez 11 lat. Właśnie za jego rządów gryfińskie ogrody
uzyskały wieczyste użytkowanie gruntami, co jest raczej zmianą systemową
niż indywidualnym działaniem, ale zawsze dobrze się kojarzy. Aktualnie W.
Długoborski nadal utrzymuje bardzo
pozytywne relacje z działkowcami. Jest
prezesem stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich, które w swoim programie
posiada zapis wspierania ogrodnictwa
Pokaz filmu „Miasto 44” i spotkanie z aktorami -
działkowego w Polsce. Ciekawą kandydaturą jest z pewnością Rafał Mucha,
który był bardzo szczodrze chwalony
podczas tegorocznych obchodów Dnia
Działkowca. Prezes Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w Gryfinie sprawnie zarządza spółką, a przy tym siłą rzeczy współpracuje z działkowcami na co
dzień. Inni kandydaci są już bardziej
neutralni dla działkowców. Sympatią
cieszy się Henryk Piłat, raczej z powodu
piastowanego stanowiska, niż zasług
dla środowiska ogrodowego. Dla działkowców nie zrobił nic nadzwyczajnego,
ale też specjalnie im nie zaszkodził, co
zasługuję na uwagę. Podobnie neutralna
dla działkowców wydaje się kandydatura Mieczysława Sawaryna, do którego
może zachęcać otwartość osoby tego
kandydata.
Sprawy bieżące
O zadłużeniu niektórych z działkowców pisaliśmy w ubiegłym odcinku cyklu „Na działce i w ogrodzie”. Przypomi-
BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!
namy, że za nieuiszczenie opłat mogą
państwo nawet stracić swoje działki. Obecnie do wielu dłużników wysłane
zostały wezwania do uregulowania zaległych opłat. Przypomnieć należy, że
zgodnie z art 36 ustawy o ROD, za zwłokę z zapłatą można wypowiedzieć umowę dzierżawy działki. Obecnie zarząd
podejmuje działanie w tym zakresie.
Wszyscy dłużnicy muszą mieć świadomość, że mogą zostać pozbawieni działki, gdy lekceważą nasze wezwania – dodaje Cz. Skonecki. - Zwracamy uwagę
wszystkim działkowcom, aby umocowali na ogrodzeniu nowe numery działki.
Nowe numery działek wykonane przez
zarząd ROD zostały przyczepione do
ogrodzenia każdej działki. Do działkowca należy właściwie jego umocowanie, a
nie schowanie do altanki, tak jak wielu
to uczyniło – informuje Cz. Skonecki.
Pp
„Miasto 44” Jana Komasy to jedna z najbardziej oczekiwanych kinowych premier 2014 roku. W gryfińskim kinie będziemy mogli oglądać film premierowo od 19 września. Projekcje filmu dopełni specjalny pokaz połączony ze spotkaniem z odtwórcami głównych ról, w ramach cyklu Seanse pod specjalnym nadzorem. Do Gryfina zawita czworo
aktorów: Józef Pawłowski „Stefan”, Anna Próchniak „Kama”, Filip Gurłacz „Rogal” oraz Antoni Królikowski „Beksa”.
Spotkanie z twórcami odbędzie się
w środę 24 września 2014r. o godzinie 19.30. Przedsprzedaż biletów
trwa od piątku 12 września 2014 w
gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej (ul. Nadodrzańska 1). Cena
biletu: 16 zł.
Film „Miasto 44” to opowieść o
młodych Polakach, którym przyszło
wchodzić w dorosłość w okrutnych
realiach okupacji. Mimo to są pełni
życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją
tak, jakby każdy dzień miał okazać
się tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury czy młodzieńczej lekkomyślności - taka powww.7dnigryfina.az.pl
stawa jest czymś naturalnym w otaczającej ich rzeczywistości, kiedy
śmierć grozi na każdym kroku. Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obowiązki głowy rodziny po tym, jak ojciec - oficer
Wojska Polskiego - zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem znosząc upokorzenia
ze strony Niemców. Marzy o chwili,
kiedy będzie mógł im za wszystko
odpłacić i spełnić obowiązek wobec
Ojczyzny. Obiecał matce, że nie zaangażuje się w działalność ruchu opo-
ru, jednak - kiedy tylko nadarza się
okazja - wstępuje w szeregi Armii
Krajowej. Do konspiracji wciąga go
Kama (Anna Próchniak), sąsiadka z
kamienicy na warszawskiej Woli, z
którą przyjaźni się od dziecka.
Dziewczyna skrycie kocha się w Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie
będą razem. Ale to za sprawą spotkania z subtelną i wrażliwą Biedronką
(Zofia Wichłacz) Stefan zazna smaku
pierwszej, młodzieńczej miłości. Jednak Stefanowi i Biedronce nie jest
dane zbyt długo cieszyć się wzajemnym zauroczeniem.
(dost)
8
16-18.09.2014 r.
Sebastian Rożko podziwiał tenis na światowym poziomie
Pekao Szczecin Open 2014 dla Niemców
Gryfinianie Sebastian Rożko zagrał w naszym konkursie, wygrał karnet na tenisowy turniej i przeżył niezwykłą tenisową przygodę. - Gdy ogląda się z bliska czołowych tenisistów świata ma się zupełnie inne odczucia niż podczas śledzenia tenisowej rywalizacji za pośrednictwem telewizji. Nie spodziewałem się, że ten sport jest tak szybki i dynamiczny.
Ale żeby tego doświadczyć trzeba to kolejnie zobaczyć na żywo. Jeżeli tylko okoliczności zawodowe na to pozwolą
za rok na pewno kolejny raz wybiorę się na tą imprezę - mówi Sebastian Rożka, na co dzień pracownik Gryfińskiego
Domu Kultury.
ważniejsze jest to, że wiem, jak
do nich trafić – śmiał się na
konferencji nasz nowy mistrz.
Podwójna korona
Podczas finałowego spotkania kort centralny wypełnił się do ostatniego miejsca. Wśród szczęśliwców
oglądających mecz znalazł się laureat naszego konkursu.
Polak jeszcze nie wygrał
Pan Sebastian był jednym z
pięciu laureatów naszego konkursu. Żeby otrzymać karnet
wartości 120 złotych wystarczyło odpowiedzieć na pytania:
ile razy w turnieju triumfowali
Polacy. Odpowiedź brzmi: zero.
W 2008 roku Jerzy Janowicz i
Łukasz Kubot dotarli do półfinału imprezy i był to największy sukces naszych tenisistów
w grze indywidualnej.
A w niedzielę Niemiec Dustin
Brown został mistrzem gry pojedynczej Pekao Szczecin Open
2014 (challenger ATP, pula nagród 106.500 euro, 8-14 września, korty ziemne w Szczecinie). W finale pokonał rodaka
Jana-Lennarda Struffa 6:4, 6:3.
Dustin Brown (Niemcy, ATP
97) jest nowym mistrzem Pekao Szczecin Open, czy raczej
Pekao Stettin Open, bo w tym
roku
turniej
zdominowali
Niemcy! Finał z udziałem Jana-Lennarda Struffa (Niemcy, ATP
77) i Browna nie był jednak tak
zacięty i wyrównany, jak można
było się tego spodziewać po
dwóch najwyżej rozstawionych
zawodnikach turnieju. Początek
należał jeszcze wprawdzie do
„1”, ale od połowy pierwszego
seta na korcie dominował ten
drugi. O jego zwycięstwie zadecydował przede wszystkim
świetny serwis (aż 13 asów!)
oraz kombinacja gry przy siatce
z solidnym przebijaniem zza linii końcowej. Struff natomiast
nie mógł odnaleźć właściwego
rytmu, popełniał bardzo dużo
błędów i zasłużenie uległ 4:6,
3:6. – Nie miałem dziś pomysłu
na grę przeciwko Dustinowi,
ponieważ prezentował się naprawdę znakomicie. Jestem
bardzo zadowolony z tego, że
udało mi się dotrzeć aż do finału, ale nie ukrywam, że po dzisiejszym spotkaniu czuję się też
nieco rozczarowany – mówił na
konferencji prasowej Struff.
mieliśmy zbyt dużo czasu na
zwiedzanie, ale wrażenia i tak
są bardzo pozytywne. Odwiedziliśmy kilka fajnych restauracji i wiemy już też, w których
miejscach w Szczecinie mieszczą się różne ciekawe bary. Nie
znam może ich nazw, ale naj-
22. edycja Pekao Szczecin
Open była z całą pewnością historyczna. Nie tylko po raz
pierwszy mieliśmy szansę zobaczyć mistrza w podwójnej
koronie, ale też w końcu triumfował Niemiec! Dotąd tylko jeden reprezentant tej nacji znalazł się u nas w finale (Jens
Knippschild w 1998 roku), bez
skutku. Nigdy też nie mieliśmy
sytuacji, w której wszystkie nagrody wpadły w ręce tenisistów
z jednego kraju! Można więc
śmiało powiedzieć, że w tym
roku napisaliśmy kolejny ważny rozdział w historii Pekao
Szczecin Open. Teraz pozostaje
się już tylko pożegnać i obiecać,
że za rok spotkamy się ponownie. Organizatorzy obiecali, że
każda kolejna edycja będzie
lepsza od poprzedniej. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i odczekać te 12 miesięcy
na Pekao Szczecin Open 2015!
200 km/h robi wrażenie
Na koniec posłuchajmy jeszcze laureata naszego konkursu.
- Na kortach spędziłem kilka
fajnych dni.
- Na turnieju Pekao Szczecin
Open byłem po raz pierwszy.
Obejrzałem w sumie sześć meczów singlistów (trzy ćwierćfinały, dwa półfinały i finał) oraz
mecz deblistów (finał). Jestem
zadowolony z tego co zobaczyłem. Przede wszystkim są to
całkiem inne wrażenia niż oglądając tenis w tv. Na żywo nie
wydaje się to takie statyczne,
czuć te prędkości powyżej
200km/h przy serwisach itp.
To było ciekawe doświadczenie
- podsumował Sebastian Rożko.
Dariusz Jachno
Finał singla Pekao Szczecin
Open: Dustin Brown (Niemcy,
2) – Jan-Lennard Struff (Niemcy, 1) 6:4, 6:3.
Finał debla Pekao Szczecin
Open: Jan-Lennard Struff, Dustin Brown (Niemcy) – Tomasz
Bednarek (Polska), Igor Zelenay (Słowacja) 6:2, 6:4.
Wygrał po raz szósty
Triumf Niemca jamajskiego
pochodzenia jest jego szóstym
challengerowym tytułem w karierze. W Pekao Szczecin Open
– jako pierwszy tenisista w historii naszej imprezy – wywalczył podwójną koronę, czyli
okazał się najlepszy zarówno w
singlu, jak i w deblu (gdzie
partnerował mu dzisiejszy
przeciwnik – Jan-Lennard
Struff). – Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wygrać
ten turniej. Te punkty znacząco
poprawią moją sytuację w rankingu i przybliżą mnie do upragnionego celu, czyli miejsca w
głównej drabince styczniowego
Australian Open – cieszył się po
meczu Brown. Obaj tenisiści
stwierdzili też zgodnie, że bardzo podoba im się nasze miasto
i na pewno będą chcieli przyjechać tu w przyszłym roku. – Nie
Gryfinianin Sebastian Rożko po raz pierwszy na żywo kibicował zmaganiom tenisistów z pierwszej
setki ATP.
[email protected]
9
16-18.09.2014 r.
Inauguracja Szachowego Roku Szkolnego 2014/2015
Rozpoczęli na wesoło
Turniejem „Śmiesznych Szachów” rozpoczęli szachowy rok szkolny
2014/15, młodzi szachiści UKS Biały Pion.
Krzysztof Rudnicki.
Szachowi debiutanci
Najważniejsze, że wszyscy bawili się świetnie. Było bardzo
miło tym bardziej, że wśród grających pojawiło się wiele nowych
twarzy. Turniejową przygodę z
szachami rozpoczęli uczniowie
szachowej klasy IIa z SP-2 Gryfino: Kacper Kożan, Alan Piątek,
Michał Iskra, Ola Kucharczyk, Jagoda Kujawa,
Grzesiu Marciniak i Patrycja Misiak oraz siedmioletni Antoś Turski.
Wszystkim życzymy wytrwałości!
Wyniki mniej ważne
Pamiątkowe zdjęcie po pierwszym w roku szkolnym turnieju.
Tradycyjnie w „Pałacyku pod
Lwami„, frekwencja dopisała. W
zawodach
inauguracyjnych
wzięło udział 28 szachistów. Rozegrano pięć, jak przystało na
„śmieszne szachy”, komicznych
rund. W każdej z nich, co pewien czas dla zabawy, zmieniały
się zasady gry. A działo się wiele...
- Na sygnał prowadzącego figu-
ry inaczej się poruszały po szachownicy, wymieniały się miejscami czy
niespodziewanie wypadały lub
wracały do gry. Szachownice odwracały się, po czym, trzeba było
dowodzić wojskiem przeciwnika.
Często notowano też tak zwane
dżentelmeńskie remisy, choć sytuacje bojowe wcale na to nie
wskazywały - relacjonuje trener
Trener Sobieszczuk ocenia:
Wyniki sportowe w tym dniu nie
były najważniejsze. Dla statystyki
jednak, wymieńmy zwycięzców: Olgierd Hajdaś przed Kornelem Howilem (obaj po 4,5p.) i Bartoszem Nędzarkiem (4,0p.) - najlepsi wśród
chłopców oraz Oliwia Kurlej (3,0p.)
przed Nel Tarczyńską i Martyną Kuryło(obie po 2,5p.) - najlepsze
dziewczęta.
- Następny turniej za dwa tygodnie w sobotę 28 września. Już bez
taryfy ulgowej, rozegrana zostanie
kolejna, ósma odsłona tegorocz-
Zagrali jak wojownicy
Czyżby przełom w czwartoligowych występach Energetyka? Gryfinianie po serii czterech porażek z rzędu i bardzo słabej grze wreszcie
zaliczyli udany występ. Podopieczni Krzyusztofa Sobieszczuka pewnie pokonali na własnym boisku Hutnik Szczecin 3:0.
Swoje zrobił powrót do zespołu Masztalera, który razem z Łazarzem stanowili dla gości parę
stoperów nie do przejścia. Gryfiabinie zmienili tez taktykę. W
pierwszej połowie cofnęli się na
własną połowę i szukali szczęścia w kontratakach. Hutnik
szybko się wyszumiał, a po jednej z szybkich kontr gryfinian na
prowadzenie wyprowadził Lipka.
To była tak zwana bramka do
szatni, która zupełnie wybiła
szczecinian z uderzenia.
Po zmianie Hutnik stracił impet, a do głosu coraz częściej dochodzili podopieczni trenera
Krzysztofa Sobieszczuka.
- Nareszcie zaczęliśmy grać jak
prawdziwi wojownicy – mówił
trener Krzysztof Sobieszczuk. –
Bardzo nam tego brakowało w
poprzednich meczach. 3:0 jest
najmniejszym wymiarem kary
jaki spotkał Hutnika. Mogliśmy
strzelić więcej bramek. Mam nadzieję, że teraz zdobywanie
punktów będzie przychodziło
nam zdecydowanie łatwiej.
DJ
Lipka (45), Kutasiewicz (70),
Ułasowicz (80)
Energetyk: Janiak – Kutasiewicz, Łazarz, Masztaler, Miązek,
Pawlak (80 Piskowrowski), Ułasowicz, Szandruk (55 Zięcik), Kopystyński, Aleksandrowicz, Lipka
(90 Klimas).
Hutnik: T. Judkowiak - G.
Świech, M. Klakla, K. Szumiato,
W. Klym, T. Danikiewicz, T. Burnejko, R. Marcyniuk (60 Grzywacz), A. Drzewiecki (55 Gniotek), F. Kosakowski (60 Niedźwiedzki) Ł. Włodarczyk (75 Konieczny)
Czerwona kartka: Tomasz
Judkowiak (80)
Energetyk Gryfino – Hutnik
Szczecin 3:0 (1:0)
W następnej kolejce grają (20
września): Dąb Dębno - Hutnik
www.7dnigryfina.az.pl
Wyniki i tabela
Stal Szczecin - Dąb Dębno 1:2,
Osadnik Myślibórz - Iskra Białogard 3:0, Sarmata Dobra - Arkonia Szczecin 2:1, Kluczevia Stargard - Ina Goleniów 1:0, Energetyk Gryfino - Hutnik Szczecin 3:0,
Odra Chojna - Darzbór Szczecinek 2:2, Vineta Wolin - Gryf Kamień Pomorski 2:3, Lech Czaplinek - Świt Skolwin 2:0
Szczecin, Gryf Kamień Pomorski
- Energetyk Gryfino, Arkonia
Szczecin - Kluczevia Stargard,
Świt Skolwin - Osadnik Myślibórz, Stal Szczecin - Lech Czaplinek, Iskra Białogard - Odra Chojna, Ina Goleniów - Vineta Wolin,
Darzbór Szczecinek - Sarmata
Dobra.
Tabela
1. Świt
15
11:5
4. Dąb
9
13:7
2. Gryf
3. Osadnik
5. Vineta
6. Hutnik
7. Kluczevia
8. Darzbór
9. Sarmata
10. Lech
11. Arkonia
12. Odra
13. Ina
14. Stal
15. Iskra
16. Energetyk
12
11
8
7
7
6
5
5
5
5
5
4
3
3
15:6
11:4
13:8
6:6
8:9
6:5
5:12
4:4
7:9
6:10
6:7
6:8
2:9
6:16
W Gryfinie rośnie nowe pokolenie szachistów.
nych eliminacji Grand Prix Gryfina.
W międzyczasie rozpoczną się zajęcia szkoleniowe w grupach począt-
kujących i zaawansowanych - przypomina Rudnicki.
Opr. DJ
Najważniejsze, że grają
Gorące głowy
szczypiornistów
Piłkarze ręczni Energetyka rozpoczęli w sobotę sezon w II lidze. W inauguracyjnym spotkaniu przegrali z Samborem Tczew 26:28.
Początek sezonu nie wypadł
dobrze, ale trzeba pamiętać, że
zespół został diametralnie przebudowany. Z Samborem zagrał
aż sześciu debiutantów.
- Najważniejsze, że przystąpiliśmy do rozgrywek. A to biorąc
pod uwagę sytuację finansową
wcale nie było takie pewne.
Środki finansowe na grę do końca roku mamy zapewnione. Ten
sezon traktować będziemy jako
przetarcie dla młodych zawodników - mówi kierownik sekcji piłki ręcznej Andrzej Kejs.
Spotkanie z Samborem było
bardzo zacięte. - Typowy mecz
walki. O naszej porażce zadecydowały gorące głowy młodych
zawodników. W końcówce trochę
się pogubili co skwapliwie wykorzystał dużo bardziej doświadczony rywal - doda Kejs.
W kolejnym spotkaniu w niedzielę Energetyk zagra w Bydgoszczy z AZS UW.
DJ
Energetyk Gryfino - Sambor
Tczew 26:28 (13:14)
Energetyk: Wamka, Młynarczyk, Długołęcki - Zając 12, Polak
6, Jezierski 4, Kminikowski 3,
Zwoliński 1, Zieliński, Wiśniewski, Sztoban, Gałęziowski, Lewandowski.
W pozostałych spotkaniach
pierwszej kolejki uzyskano następujące wyniki: Wybrzeże II
Gdańsk - SMS II Gdańsk 25:22,
Gwardia Koszalin - AZS UKW
Bydgoszcz 26:15, Cartusia Kartuzy - Tytani Wejherowo 21:21,
LKS Kęsowo - Alfa 99 Strzelno
25:26, GKS Żukowo - MKS Grudziądz 24:28.
W kolejnej rundzie (20 września grają): AZS UKW Bydgoszcz
- Energetyk Gryfino, Alfa 99
Strzelno - Gwardia Koszalin,
Szczypiorniak Olsztyn - Cartusia
Kartuzy, MKS Grudziądz - LKS
Kęsowo, Tytani Wejherowo - Wybrzeże II Gdańsk, SMS II Gdańsk
- GKS Żukowo
Lekkoatletyczne wieloboje
Julia wystartuje
w mistrzostwach Polski
Julia Błaź z Hermesa Gryfina
została przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki oficjalnie zatwierdzona do udziału mistrzostwach Polski młodzików w
wielobojach. Impreza odbędzie
się za dwa tygodnie w Zielonej
Górze w ramach Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego. Julia wystartuje w lekkoatletycznym czwórboju.
Gratulujemy i trzymamy
kciuki!
Julia Błaź
10
16-18.09.2014 r.
Wojewódzka okręgówka
Zimny prysznic Błękitu
Błękit Pniewo rozgrywający swoje spotkania w Gryfinie zaledwie zremisował z Polonią Płoty
mimo prowadzenia po pierwszej połowie aż 3:0. Druga część sobotniego meczu należała zdecydowanie do gości, którzy mogli nawet pokusić się o zwycięstwo.
Mecz zaczął się bardzo dobrze dla Błękitu, który grał zdecydowanie lepiej i prowadził
grę. Na potwierdzenie dominacji Błękitu nie trzeba było długo czekać. Już w 10 minucie kibice w Gryfinie po raz pierwszy
tego dnia oklaskiwali ekipę z
Pniewa. Piłkę do bramki skierował niezawodny P. Plis. Już 9
minut później było 2:0 dla naszego piątoligowca. Strzelcem
drugiej bramki był A. Piwowarski. Strzelanie w pierwszej połowie zakończył, debiutanckim
trafieniem, M. Sajdowski. Od 35
minuty Błękit Prowadził 3:0 i
można było powiedzieć, ze jest
po meczu. Jeżeli ktoś odpuścił
drugą połowę to mógł się srogo
zdziwić, gdy okazało się, że Błękit zaledwie zremisował ten
mecz 3:3. Druga połowa w wykonaniu podopiecznych A. Durmy i M. Pieraszewskiego była
fatalna. Błękit po wypracowaniu sobie przewagi "przestał
grać". To szybko zwęszyli goście, którzy zdobyli bramkę na
3:1, ta zamiast rozwścieczyć faworytów podcięła im skrzydła.
Po drugiej bramce dla Polonii
zrobiło się gorąco. Goście zwietrzyli szansę na wygraną i ru-
Maciocha, Maszczyk, Janiak,
Pietraszewski, Kłos, Hołownia
(Węgrzyn), Sajdowski (Szurko), Piwowarski, Jasiak (Malik), Plis, Kaniecki
Błękit zremisował wygrany mecz. Gorzka pigułka dla trenerów i składu. Fot. Z. Włodarczyk
szyli do ataków. Błękit zdołał
dowieźć jeden punkt i spotkanie zakończyło się remisem, o
którym wszyscy zawodnicy w
błękitnych koszulkach chcą jak
najszybciej zapomnieć.
O problemach z koncentracją
i kiepskiej drugiej połowie rozmawialiśmy z M. Pietraszew-
Wojewódzka okręgówka
skim
Za bramki obwiniałbyś defensywę, czy cały zespół?
- Raczej cały zespół. Sama linia obrony nie miała wiele do
powiedzenia, gdy nasza środkowa linia miała problem z
przechwytem piłki. Zadecydował brak koncentracji
Dobre złego początki
To kolejny taki mecz
WYNIKI I TABELE
- To prawda. Wychodziliśmy
na boisko nastawieni na walkę.
Mówiliśmy sobie w szatni, że
nie wolno teraz odpuścić. Jednak gdy goście strzelili pierwszą bramkę to podcięło nam
skrzydła. Z upływem czasu na-
W sobotę przed własną publicznością Odrzanka Radziszewo podejmowała Inę Ińsko. Niestety
podopieczni Jakuba Marzantowicza nie zdołali powiększyć dorobku punktowego i przegrali
3:4.
P. Bykowski strzela jak na zawołanie niestety punkty uciekają Odrzance nawet w
spotkaniach przed własną publicznością. Fot. Z. Włodarczyk
Początek spotkania był bardzo wyrównany, a obie ekipy badały się nawzajem. Ina
preferowała grę dłuższymi podaniami do
wysuniętych zawodników natomiast Odrzanka próbowała gry kombinacyjnej.
Pierwszą dogodną sytuację stworzyli gospodarze. Dobre podanie od A. Giernatow-
skiego na bramkę zamienił kapitan Odrzanki P. Bykowski. Była 20 minuta, a już 3
minuty później zawodnicy z Radziszewa
cieszyli się z kolejnej bramki. P. Gadomski
korzystając z zamieszania dograł do A.
Trendla, a ten dostawiając nogę umieścił
piłkę w bramce. Gracze Iny protestowali po
pór Polonii był coraz silniejszy,
a my nie mogliśmy mu sprostać.
Stawiacie wszystkie siły na
pierwszą połowę i brakuje
ich na drugą?
- Może lepiej by nam szło,
gdybyśmy do przerwy prowadzili tylko jedną bramką. Wówczas nie stracilibyśmy koncentracji i wszystko wyglądałoby
inaczej. To kwestia braku odpowiedniej koncentracji, a nie
kondycji.
Jak długo będziecie rozgrywali spotkania w Gryfinie?
- Co najmniej do końca rundy
jesiennej. Aktualnie nasze boisko w Pniewie jest ciągle w
przebudowie i jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem to
wznowimy na nim rozgrywki
dopiero w przyszłym roku.
Błękit Pniewo – Polonia Płoty 3:3
Bramki: Plis, Piwowarski,
Sajdowski
tej bramce, bowiem jeden z zawodników
tego zespołu leżał na boisku podczas ataku
Odrzanki. Trudno jednak powiedzieć, czy
zrobił to celowo i liczył, że Odrzanka przerwie atak, czy faktycznie coś mu dolegało.
Jak pokazał dalszy przebieg meczu nic
strasznego defensorowi Iny się nie stało, a
pretensje gości były nieco nieuzasadnione.
Do przerwy Odrzanka prowadziła 2:0 i
wszystko wskazywało na to, że trzy punkty
zostaną w Radziszewie. Niestety tuż po
zmianie stron i rozpoczęciu gry sędzia podyktował rzut karny dla Iny. Faulował rzekomo P. Wołosz, jednak nam wydaje się, że
faulu nie było. Goście wykorzystali karnego
i złapali kontakt, natomiast Odrzanka lekką
zadyszkę. Nie najlepiej spisywał się duet
stoperów Marzantowicz- Ludwiczak, co
powodowało zagrożenie pod bramką Macuka, który tego meczu do najlepszych też
nie zaliczył. Efektem kiepskiej gry w drugiej połowie była strata aż 4 bramek. Gola
na 3:4 w doliczonym czasie gry zdobył Marzantowicz, który tego dnia grał lepiej w
ofensywie niż w tyłach. Kibice Odrzanki
zobaczyli tak jakby dwie różne ekipy. Doświadczony pewny siebie zespół z pierwszej połowy i zagubioną ekipę z drugiej.
Wojewódzka okręgówka
1. Piast Chociwel
2. Błękit Pniewo
3. Pomorzanin Nowogard
4. Stal Lipiany
5. Sparta Węgorzyno
6. Zorza Dobrzany
7. Morzycko Moryń
8. Polonia Płoty
9. Jeziorak Szczecin
10. Kłos Pełczyce
11. Odrzanka Radziszewo
12. Ina Ińsko
13. Flota II Świnoujście
14. Unia Dolice
15. Gavia Choszczno
16. Orkan Suchań
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
13
12
10
10
9
8
7
7
6
5
3
3
2
1
1
14:4
18:11
12:6
17:8
9:5
16:8
7:6
13:11
10:9
6:12
11:14
6:11
6:21
8:12
7:13
2:11
Wyniki 5 kolejki :
Błękit Pniewo –Polonia Płoty
3:3 ; Zorza Dobrzany – Gavia
Choszczno 2:2; Piast Chociwel
– Kłos Pełczyce 5:2; Sparta Węgorzyno – Morzycko Moryń
1:1; Pomorzanin Nowogard –
Orkan Suchań 3:1; Jeziorak
Szczecin – Stal Lipiany 3:3; Odrzanka Radziszewo – Ina Ińsko
3:4 ; Flota II Świnoujście – Unia
Dolice 3 :1
Pp
Odrzanka Radziszewo –
Ina Ińsko 3:4
Bramki: Bykowski, Trenedel,
Marzantowicz
Macuk – Wołosz (Skrobek),
Ludwiczak, Marzantowicz, Duraziński – Trendel (Domański),
Kołucki, Gwiazda, Bykowski –
Gadomski (Deptuła), Giernatowski (Burjanowski)
[email protected]
11
16-18.09.2014 r.
Nowy trener w Babinku
Przy okazji wyjazdowego meczu Ogniwa z Orłem Pęzino w barwach zielono-czerwonych wystąpił nowy zawodnik, a zarazem trener ekipy z Babinka Leszek Muskała. Ogniwo zremisowało na trudnym terenie 2:2, a nowy szkoleniowiec pokazał się z dobrej strony zarówno na
ławce trenerskiej jak i na boisku.
Od ubiegłego tygodnia Ogniwem kieruje duet trenerski. Do
dotychczasowego trenera Rafała Gnapa dołączył Leszek Muskała, który będąc w szczytowej formie rywalizował na boiskach ówczesnej II-ligi, czyli na
zapleczu ekstraklasy. L. Muskała ma aktualnie 33 lata i nie zawiesił jeszcze butów na kołku.
W zespole Ogniwa jest więc
grającym trenerem, co mogliśmy zobaczyć już w starciu z
Orłem Pęzino. Ogniwo wraca
na właściwe tory. Po wysokiej
wygranej w Pucharze Polski
przyszedł czas na kolejne punkty do ligowego dorobku, który
nie wygląda dobrze. Podopieczni Gnapa i Muskały mają -4
punkty, a więc szybkie gromadzenie oczek jest im na rękę.
Dobrym początkiem był remis
na trudnym terenie w Pęzinie.
Był to typowy mecz walki, w
którym co ciekawe nasi zawodnicy dwukrotnie gonili wynik.
Pościgi były udane, a zawodnicy z gminy Banie pokazali chęć
walki do końca i przywieźli do
domu cenny punkt, który może
okazać się kluczowy w kontek-
ście walki o wyższe miejsca. W
Pęzinie kolejnego gola w barwach Ogniwa zdobył M. Laszczyński sprowadzony z Orła
Trzcińsko-Zdrój. Premierowe
trafienie na boiskach okręgówki zaliczył także nowy trener
Ogniwa L. Muskała.
O wzmocnienie grającym
trenerem zapytaliśmy dotychczasowego trenera Ogniwa Rafała Gnapa.
- O umiejętnościach piłkarskich Leszka można wypowiadać się w samych superlatywach. Jestem pewien, że niewiele
zabrakło, abyśmy oglądali go w
najwyższej lidze kraju. Jest bardzo dobrym pomocnikiem i
mimo upływu lat jest nadal doskonałym wzorem dla naszych
młodych zawodników. Myślę, że
nasza współpraca przyniesie
klubowi wiele dobrego i dlatego
zdecydowaliśmy się na prowadzenie Ogniwa razem w duecie.
Orzeł Pęzino - Ogniwo Babinek 2:2
Bramki: Laszczyński, Muskała
Piątka zagrała, trójka gra dalej
L. Muskała przez ostatnie
dwa lata szkolił dzieci w
Anglii.
Dębicki - Janas, Radke, Reformat (25’ Sikorski), Kaniecki Sz. Woźniewski, B. Woźniewski
B. (60’ Muskała), Kr. Kuzio(30’
K. Gumiński), Misior,.Zając (60’
Ka. Kuzio) – Laszczyński
Pięć drużyn z naszego regionu zagrało w II rundzie Pucharu Polski ZZPN. Do dalszej fazy pucharu przeszły ekipy
Czarnych Lubanowo, Błękitu Pniewo i Ogniwa Babinek. Z turniejem pożegnała się już Odrzanka Radziszewo i Rybak
Wełtyń.
W drugiej rundzie PP los skojarzył ze sobą Rybaka Wełtyń i
Błękit Pniewo. Podopieczni
Durmy i Pietraszewskiego nie
pozostawili złudzeń i rozgromili wskrzeszonego Rybaka aż
7:0. Cztery bramki zdobył H. Jasiak. Dobry mecz rozegrało na
własnym boisku Ogniwo, które
wyrzuciło z turnieju Orła
Trzcińsko- Zdrój. Podopieczni
R. Gnapa odstrzelili Orła jakby
ten grał o dwie ligi niżej, a przecież obie ekipy rywalizują na
tym samym szczeblu rozgrywkowym, a dodatkowo nawet w
tej samej grupie. Orzeł będzie
miał więc szybką okazję do re-
wanżu. Solidnie aczkolwiek bez
rewelacji zagrali Czarni Lubanowo, którzy pokonali a-klasowy Zryw Kołbaskowo 3:1. Rozczarowała Odrzanka Radziszewo, która przegrała z młodziutkim zespołem Salosu Szczecin
aż 4:0. Co ciekawe wszystkie
bramki wpadły dopiero w drugiej połowie, teraz Odrzanka
może skupić się w pełni na rozgrywkach ligowych.
Nasi w 2. rundzie Pucharu
Polski ZZPN 2014/2015
Rybak Wełtyń - Błękit Pniewo
0:7
Regionalna Okręgówka
Ogniwo Babinek - Orzeł
Trzcińsko-Zdrój 6:2
Zryw Kołbaskowo - Czarni
Lubanowo 1:3
Salos Szczecin - Odrzanka Radziszewo 4:0
Już 24 września 3. runda
Pucharu
Polski
ZZPN
2014/2015
Czcibor Cedynia – Błękit
Pniewo
Ogniwo Babinek – Iskierka
Szczecin-Śmierdnica
Czarni Lubanowo – Świt Skolwin
Wolny los – Energetyk Gryfino
Błękit rozgromił Rybaka w Wełtyniu aż 7:0. fot. Z. Włodarczyk
A-klasa
Czarny
Czarni
powielają schemat weekend
Po raz kolejny Czarni Lubanowo nie potrafią
utrzymać prowadzenia i przegrywają. Tym razem zespól prowadzony przez M. Kochanowskiego nie poradził sobie z ekipą Korala Mostkowo. Czarni przegrali 2:3 i była to ich trzecia
porażka w lidze z rzędu.
Ekipa z Lubanowa pokazuje
się z dobrej strony od początku
rozgrywek. Podopieczni M. Kochanowskiego potrafią tworzyć
składne sytuacje, a także bardzo dobrze radzą sobie przy
ofensywnych stałych fragmentach gry. Zespołowi, co jasne,
brakuje jeszcze nieco ligowego
doświadczenia przez Czarni
tracą punkty w podobnych
okolicznościach.
Pucharowy
mecz ze Zrywem Kołbaskowo i
poprzedni sezon pokazał, że
www.7dnigryfina.az.pl
ekipa Czarnych zasługuje na
miejsce w regionalnej okręgówce. Z drugiej strony notowane wyniki wskazują też na
to, że aby utrzymać się w tej lidze na dłużej Czarni muszą być
lepiej przygotowani kondycyjnie i zachowywać koncentracje
przez cały mecz.
Czarni Lubanowo – Koral
Mostkowo 2:3
Bramki: K. Rozpara, E. Rozpara
Pp
WYNIKI I TABELE
A-klasa
Kiepski weekend mają za sobą ekipy z naszego regionu w grupie 4. a-klasy. Zwycięstwo
i to nieznaczne odnotowali jedynie zawodnicy łabędzia Widuchowa, który wygrał na własnym terenie z Czciborem Cedynia 2:1.
Ekipa z gminy Widuchowa
nie ukrywa swoich mistrzowskich aspiracji po tym jak przez
dwa sezony z rzędu awans wymykał im się z rąk właśnie w
takich potyczkach z teoretycznei słabszymi drużynami. To
tyle dobrych wieści na temat
naszych ekip w grupie czwartej. Solidne lanie od graczy z
Krzywina dostał Grot Gardno.
Podopieczni M. Pary przegrali
aż 6:1. Grot grał prawie całe
spotkanie w dziesiątce po czerwonej kartce dla jednego z za-
wodników.
Niespodziewanie
przegrali także Czarni Czarnówko, którzy okazali się słabsi
od Rurzycy. Ciężkie chwile
przeżywa także Iskra Banie,
która jest aktualnie czerwoną
latarnią ligi. Tym razem ekipa z
Bań przegrała aż 4:1 z Klonem
w Krzymowie.
pp
1. KLUKS Krzywin
3
9 16:4
2. Łabędź Widuchowa
3. Zryw Kołbaskowo
4. Witniczanka Witnica
5. Czcibora Cedynia
6. Unia Swochowo
7. Chrobry Lisie Pole
8. Grot Gardno
9. Czarni Czarnówko
10. Rurzyca Nawodna
11. Klon Krzymów
12. Iskra Banie
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
6
6
4
4
3
3
3
3
3
0
11:3
10:6
10:7
7:6
6:7
8:8
10:9
4:6
3:11
6:13
2:13
Wyniki 3. kolejki:
Łabędź Widuchowa – Czcibor
Cedynia 2:1; Klon Krzęcin Iskra
Banie 4:1; Rurzyca NawodnaCzarni Czarnówko 2:1; KLUKS
Krzywin – Grot Gardno 6:1;
Una Swochowo – Zryw Kołbaskowo 2:1; Witniczanka Witnica - Chrobry Lisie Pole 4:2
12
16-18.09.2014 r.
Startuje XV edycja Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W nadchodzącej edycji największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe
rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.
Udział w meczu finałowym
rozgrywanym na największym i
najpiękniejszym stadionie w
Polsce to spełnienie najskrytszych marzeń każdego dziecka,
które kocha piłkę nożną. Najlepsze drużyny dziewcząt i
chłopców w kategoriach U-10 i
U-12 zagrają na murawie
obiektu, na który trzy tygodnie
później wybiegną finaliści Ligi
Europy UEFA. W kategorii U-8
rozgrywki finałowe rozgrywane będą na etapie wojewódzkim podczas finałów w 16 województwach. Udział w Turnie-
ju „Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku” to co roku
wyjątkowa i niezwykle emocjonująca przygoda piłkarska, zarówno dla dzieci jak i trenerów.
Zdobywcy Pucharu Tymbarku
w kategoriach U-10 i U-12 wyjadą na mecz Reprezentacji Polski, by na żywo przeżyć wyjątkowe emocje towarzyszące
grze Biało-Czerwonych. Zwycięzcy kategorii U-8 otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Opr. m
Skuteczny zwód (fot. A.Kraszewski).
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to
największa impreza piłkarska
dla dzieci w Polsce i w Europie.
Tylko w XIV edycji do rozgrywek zgłoszonych zostało ponad
200 tys. dziewcząt i chłopców z
całej Polski. Od nowej, XV edycji, Turniej zostanie rozszerzony o dodatkową kategorię wiekową U-8, której rozgrywki finałowe odbędą się na etapie
wojewódzkim. Dzięki trzem
grupom wiekowym o Puchar
Tymbarku będzie mógł zagrać
prawie każdy uczeń szkoły
podstawowej: U-8 (I klasa),
U-10 (II i III klasa), U-12 (IV i V
klasa).Rozgrywki przeznaczone
OGŁOSZENIE
są dla szkół podstawowych,
uczniowskich klubów sportowych oraz 16 Akademii Młodych Orłów. Zespoły w trzech
kategoriach wiekowych: do lat
8, 10 oraz 12 mogą zgłaszać nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie
turnieju www.zpodworkanastadion.pl Zapisy do XV edycji
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają do 10 października.
Za udział każdej drużyny w
rozgrywkach
opiekunowie
otrzymają koszulkę piłkarską.
Zwycięzców XV edycji Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” w kategoriach
U-10 i U-12 poznamy 2 maja na
Stadionie Narodowym w Warszawie. Decydujące mecze zostaną rozegrane bezpośrednio
przed finałem Pucharu Polski.
Mecze finałowe XV edycji będą
wyjątkowym i ekskluzywnym
wydarzeniem, ponieważ prawo
gry na Stadionie Narodowym
zarezerwowane jest obecnie
tylko dla najlepszych piłkarzy
w Polsce: reprezentantów kraju
oraz finalistów Pucharu Polski.
Trzecia droga przeznaczona
jest wyłącznie dla największych
talentów piłkarskich w Polsce,
czyli finalistów Turnieju o Puchar Tymbarku.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 17 października 2014 r.,
o godz. 1000, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16,
przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na jednorazową
opłatę odstępnego, na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Gryfino, oznaczonej numerem działki 269/3 o powierzchni 19 m2, położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy na cele garażowe.
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego –
wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
garażu blaszanego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie –
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1Y/00052421/2.
Cena wywoławcza kwoty odstępnego wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
a wadium 100,00 zł ( słownie: sto złotych).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie lub telefonicznie pod numerem: 91 416 – 22 – 10 wew. 222.
Zacięta rywalizacja o piłkę (fot. A.Kraszewski).
Ogłoszenie
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje zainteresowanych, że inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 25 września 2014 roku. Biuro GUTW będzie czynne od
dnia 1 września 2014 r. W poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00
oraz w środy w godz. 15.00 – 17.00 Serdecznie zapraszamy w
nasze szeregi wszystkich chętnych
Rekrutacja uczestników
Uczestnikiem zajęć w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku może zostać każda osoba, która nie pracuje zawodowo i
jest na rencie lub emeryturze
W celu zapisania się do GUTW należy:
- Pobrać w biurze GUTW lub na stronie internetowej: http://
gryfinogutw.pl/
- Wypełnić deklarację
- Dołączyć zdjęcie oraz potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
oraz czesnego
- Dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – o ile
da dana osoba je posiada
- Oplata rekrutacyjna wynosi 40 zł
- Czesne wynosi 100 zł
Numer
konta
GUTW
w
Gryfinie
Bank
BGŻ
59203000451110000002373700 Zapisy nowych członków na
rok akademicki 2014 / 2015 w biurze GUTW w dniach:
Poniedziałek: 1,8,15,22 września oraz środa: 3,10,17,24 września W tych samych terminach można przedłużyć swoje członkostwo w GUTW Biuro GUTW : budynek dworca PKP w Gryfinie ul.
Sprzymierzonych 1 , pierwsze piętro Członkowie – słuchacze
GUTW mogą uczestniczyć w sekcjach:
Rękodzielniczej, nornic walking, florystycznej, brydżowej,
teatralnej, fotograficznej, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
oraz uczestniczyć w wykładach z historii, psychologii, literatury
prowadzonych
przez
wykładowców
Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz warsztatach tanecznych szkoły tańca.
[email protected]
13
16-18.09.2014 r.
Aktualne Rozkłady Jazdy
GRYFINO „CENTRUM” linie Nr 1,1A,1B,2A w kierunku
SZCZECIN
Kursuje w dni robocze
GRYFINO, Górny Taras 05:31, 06:17, 07:12 S, 07:27, 14:23
SZCZECIN przez Sz-n,Pl.Kościuszki 7:10 SV, 8:55 SV
SZCZECIN ZDROJE przez Radziszewo 21:53 S
SZCZECIN przez Radziszewo 00:45 Em*, 04:38 JG, 05:08 JG,
05:25, 05:58, 06:10 G, 06:28 G, 06:48 G, 07:18 G, 07:48 G, 08:18
G, 09:03 G, 09:43 G, 10:23 G, 10:58 G,11:28 G, 12:13 G, 12:43
G, 13:18 G, 13:53 G, 14:28, 14:53 G, 15:28 G, 16:03 G, 16:28 G,
16:58 G, 17:38 G, 17:58 G, 18:18 G, 18:53 G, 19:33 G, 20:43 G,
21:23 G, 22:23, 23:13
Kursuje w soboty, niedziele i święta
GRYFINO, Górny Taras 05:31 L
SZCZECIN przez Radziszewo 00:45 Em* 04:38 J6G 05:18 G
06:18 GL 06:48 G
07:48 GL 08:43 G 09:43 G 10:38 GL 11:28 G
12:23 GL 13:18 G 14:18 GL 15:08 G 16:03 GL
16:58 G 17:43 GL 18:48 GL 19:43 G 20:43 GL
21:23 GL 22:23 22:40 m
G - kursuje przez GRYFINO - GÓRNY TARAS
J - kursuje do STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty /nie będące świętami/
+ - kursuje w niedziele i święta
* - nie kursuje z niedzieli na poniedziałek i dni poświąteczne
L - nie kursuje 25-26.12., 01.01. i w dwa dni Świąt
Wielkanocnych
m - nie kursuje 24.12. i 31.12.
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
V - kursy przyspieszone
GRYFINO „CENTRUM” linie Nr 1,2A w kierunku DOLNA
ODRA
Kursuje w dni robocze
DOLNA ODRA : 05:28, 05:40, 05:48, 06:18, 06:40, 06:48, 07:13,
07:35, 07:43, 08:33, 09:13, 09:48, 10:28, 11:09, 11:43, 12:13,
12:48, 13:23, 13:40, 13:53, 14:23, 14:45, 15:14, 15:34, 15:49,
16:04, 16:29, 17:04, 17:24, 17:48, 18:23, 19:04, 20:13, 20:53,
21:44, 22:44
GRYFINO - Centrala Nasienna: 19:44, 21:14 SV, 23:34 m
Kursuje w soboty, niedziele i święta
DOLNA ODRA 05:40 L, 06:18, 07:03 L, 08:13, 09:13, 10:08 L,
10:58, 11:53 L, 12:48, 13:43 L,
14:38, 15:23 +, 15:34 6, 16:29 L, 17:14, 18:23 L, 19:14, 20:13 L,
20:53 L, 21:44 L, 14:13 L, 15:14 6, 23:34 Lm
6 - kursuje w soboty /nie będące świętami/
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w niedziele i święta
L - nie kursuje 25-26.12., 01.01. i w dwa dni Świąt
Wielkanocnych
m - nie kursuje 24.12. i 31.12.
V - kursy przyspieszone
www.7dnigryfina.az.pl
Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy
URZĘDY
WETERYNARIA
Urząd Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16, tel. 91 416 20 11 centrala
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12, tel. 91 416 25 27
tel. 91 4162508
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ul. Szczecińska 5, tel. 91 416 30 51
Prokuratura Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2, tel. 91 416 8030
Sąd Rejonowy
ul. Grunwaldzka 2, tel. 91 42 00 301
Starostwo Powiatowe
ul. Sprzymierzonych 4, tel. 91 415 31 82
ul. 11 Listopada, tel. 91 404 5000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łużycka 91, tel. 91 416 20 13 / 91 404 5504
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Sprzymierzonych 9, tel. 91 404 50 00
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Łużycka 55, tel. 91 416 45 15
Urząd Skarbowy
ul. Szczecińska 24, tel. 91 416 41 30
Sanepid – ul. Flisacza 6, tel. 91 416 23 43
Inspektor sanitarny tel. 694 - 493 - 763
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydz.
Terenowy w Gryfinie. Budynek byłego przejścia
granicznego Gryfino-Mescherin, tel. 91 415 0139
Oddziały Poczty Polskiej
ul. Sprzymierzonych 2, tel. 91 416 24 01
ul. Łużycka 125 /2U, tel. 91 416 91 39
ul. 11 Listopada 8, tel. 91 416 24 45 , 91 416 28 22
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Łużycka 3, tel. 91 404 53 03
Biuro Cmentarza Komunalnego
ul. Pomorska, tel. 91 416 30 47
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Grunwaldzka 1, tel. 91 416 27 28
Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica
ul. Piastów 9B, tel. 91 416 37 13
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra
ul. Krasińskiego 88A, tel. 91 404 51 36
Spółdzielnia Mieszkaniowa Taras-Północ
ul. Sienkiewicza 6B/1, tel. 91 416 45 70
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP,
Cech Rzemiosł Różnych tel. 91 416-25-17 w.20
Inspekcja Weterynaryjna
ul. Armii Krajowej 78, tel. 91 416 22 74, fax 91 416 24 92
Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy
ul. Krasińskiego 82/U-20, tel. 607 664 430
Gabinet Weterynaryjny Usługi Lekarsko-Weterynaryjne s.c.
Jarosł[email protected]
ul. 9 Maja 19 tel. 91 415 03 40
Przychodnia dla Zwierząt
Specjalistyczne Usługi Sanitarno-Weterynaryjne,
ul. Łużycka 3, tel. 91 416 25 43
SŁUŻBA ZDROWIA
Szpital Powiatowy ul. Parkowa 5, tel. 91 416 21 09
Przychodnie
Intermed – ul. Niepodległości 28, tel. 91 416 20 41
Megamed – ul. Targowa 16, tel. 91 414 10 21
Vita-Med – ul. 9 Maja 8, tel. 91 416 25 44
Apteki
Apteka ul. 11 Listopada 66-68, tel. 91 415 00 75
Apteka Cefarm 81-064, ul. Grunwaldzka 6, tel. 91 416 25 05
Apteka „Mediq”, ul. B. Chrobrego 30-38, tel. 91 829 85 77
Apteka Mandragora, ul. Krasińskiego 89, tel. 91 415 21 44
Apteka Vademecum, ul. 1 Maja 15h, tel. 91 416-40-84
Apteka Verbascum, ul. 11 Listopada 16c, tel. 91 416-42-62
Apteka w przychodni Intermed, ul. Niepodległości 28,
tel. 91 416 10 53
SŁUŻBY RATUNKOWE
Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie – 999
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Straż miejska – 91 416 8160
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Ciepłownicze – 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
Straż Miejska – 986
Pomoc Drogowa, auto-holowanie
ul. Reymonta 44 - tel. 91 404 53 76
ul. Pomorska 58, tel. 91 415 13 72, 601 75 47 6
OŚWIATA
Przedszkola
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały
ul. Wojska Polskiego 11, tel. 91 333 27 20
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
ul. Krzywoustego 5, tel. 91 416 29 25
Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka
ul. Krasińskiego 29, tel. 91 416 22 38
Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai
ul. Łużycka 21, tel. 91 416 29 64
Przedszkole nr 5 im. Calineczki
ul. Żeromskiego 12, tel. 91 416-33-75
Szkoły podstawowe
SP nr 1 - ul. Łużycka 22, tel. 91 416 25 21
SP nr 2 - ul. 9 Maja 4, tel. 91 416 26 20
SP nr 3 – ul. Iwaszkiewicza 70, tel. 91 4151025
SP nr 4 – ul. T.Kościuszki 17, tel. 91 4163240
Szkoły średnie
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Niepodległości 16, tel. 91 416-20-65
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Łużycka 91, tel. 91 416-25-03
Zespół Szkół Specjalnych - ul. Łużycka 82,
tel. 91 416-22-16
Zespół Szkół w Gryfinie - ul. Iwaszkiewicza 70,
tel. 91 416-47-11
KULTURA
Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17,
tel. 91 416-25-20, fax. 91 415-02-88
Kino Gryf, ul. Szczecińska 17, tel. 91 416-24-47
„Pałacyk Pod Lwami” - ul. Bol. Chrobrego 48,
tel. 91-416-29-50
Centrum Informacji Turystycznej - ul. Bol. Chrobrego 48,
tel. 91-852-31-83
Biblioteka Publiczna - Filia Naukowa
ul. Niepodległości 20, tel. 91 416-27-88
Biblioteka Publiczna w Gryfinie,
ul. Kościelna 24, tel. fax. 91 416-26-39, 91 416 23 73
Biblioteka Publiczna. Filia „Górny Taras”,
ul. Krasińskiego 87a, 74-100 Gryfino,
tel. 91 416-39-61
14
16-18.09.2014 r.
OGŁOSZENIE
WYRÓŻNIONE
5 ZŁ
9916773
LOKALE
ZLECAJĄCY
DANE DLA WYDAWCY
••Posiadam do wynajęcia kawalerkę.
Tel. 694 967 694
••Posiadam do wynajęcia umeblowany parter, 45m2 na ul. Łużyckiej.
Opłaty: media z licznika, czynsz+
kaucja zwrotna. Wynajmę na dłużej. Dzwonić od 22 marca. Tel. 516
651 275
••Posiadam do wynajęcia pokój w
centrum Gryfina na dłuższy okres
czasu. Tel. 517 956 410
••Posiadam tanio do wynajęcia
mieszkanie 38 m2 na Starym
Mieście, I piętro, niski czynsz, cena
do uzgodnienia.
••Kontakt po godzinie 16.00 Tel.
501 384 249
••Posiadam do wynajęcia kawalerkę
na Górnym Tarasie, umeblowaną.
Tel. 508 550 553
••Posiadam do wynajęcia pokój
w Gryfinie na Górnym Tarasie.
Wynajmę osobie niepalącej i bez nałogu alkoholowego. Tel. 667 501 707
Posiadam do wynajęcia mieszkanie
69,5m2, 3 pokoje + jadalnia w centrum Gryfina. Do wynajęcia od zaraz. Tel. 668 629 710
••Poszukuję domku do wynajęcia
w Gryfinie po remoncie. Tel. 505
533 619
••Posiadam do wynajęcia lokal z
dowolnym przeznaczeniem w centrum Gryfina ul. 1-go Maja o pow.
71 m + piwnica. Tel. 605 937 847
••Posiadam do wynajęcia mieszkanie
na Starym Mieście 3 pokoje balkon
całkowicie umeblowane na dłuższy
okres najchętniej firmie. Tel.91 416
22 54
••Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 pokojowego lub kawalerki (
nie drogie, osoba samotna z 2 dzieci) Tel. 665 729 926
••Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 50 m kwadr. położone w bardzo dobrej lokalizacji
na Górnym Tarasie w Gryfinie.
Mieszkanie jest bardzo zadbane o
wysokim standardzie częściowo
umeblowane przynależy do niego
piwnica. Tel. 536 669 857
••Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 45 m. na Starym
Mieście. Cena 1 tys. zł. + opłaty.
Tel. 608 637 525
••Poszukuję do wynajęcia pokoju
z używalnością kuchni i łazienki w
okolicach Gryfina. Tel. 513 288 745
••Posiadam mieszkanie do wynajęcia
w Gryfinie na Górnym Tarasie. Tel.
0048 609 2 14 856
••Posiadam do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe na Górnym Tarasie. Tel.
506 631 759
••Zamienię
••Zamienię mieszkanie M5 o pow.
63,56 I p. w Gryfinie na mieszkanie 2 pokojowe o pow. 50m. I p. i na
OGŁOSZENIA DROBNE
konta[email protected]
kawalerkę lub inne propozycje. Tel.
531 847 341
••Zamienię mieszkanie własnościowe 2 pokojowe, I piętro w Dębnie
Lubuskim na 2 lub 3 pokojowe w
Gryfinie. Tel. 798 724 211
••Zamienię luksusową kawalerkę w
Mieszkowicach na M2 w Gryfinie
lub okolicy. Tel. 601 707 573
••Zamienię mieszkanie własnościowe (z księgą wieczystą) 63 m (3
pokoje), Górny Taras, wysoki parter (balkon) na mieszkanie 43 m (2
pokoje) lub do 50 m (z balkonem)
parter ewent. I piętro, najchętniej
wieżowiec. Zamiana z dopłatą. Tel.
791 121 595
••Zamienię mieszkanie na mniejsze
w Bielicach plus możliwość zabudowy strychu, piwnica i działka. Tel.
663 370 279
••Sprzedam
••Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 pokoje (47,5 m2) w Gryfinie
na 3 pokoje (1-3 piętro do 64 m2)
w Gryfinie lub Szczecinie z możliwą
dopłatą. Mieszkanie spółdzielcze,
własnościowe (z KW), drugie piętro
(2/10) z windą, środkowe (bardzo
ciepłe), po generalnym remoncie.
Cicha, spokojna okolica, blisko centrum życiowe miasta, nabrzeże.
Niskie opłaty (czynsz + FR ok. 320
zł). W mieszkaniu pozostaje kuchnia, dopasowana na wymiar. Bez
pośredników. Wycena - 169 tys. zł.
Tel.600 631 867
••Sprzedam mieszkanie w Żabnicy
(3 km od Gryfina), o pow. 56 m2,
dobre położenie komunikacyjne.
Nieruchomość wyposażona: garaż,
parking, piwnica, prąd, woda, gaz,
telewizja, Internet. Oferta bez pośredników. Cena 219 tys. zł. Dzwoń.
Tel. 796 163 694
••Sprzedam mieszkanie w Żabnicy
(3 km od Gryfina), o pow. 41 m2.
dobre położenie komunikacyjne.
Nieruchomość wyposażona: garaż,
parking, piwnica, prąd, woda, gaz,
telewizja, Internet. Oferta bez pośredników. Cena 163 tys. zł. Dzwoń.
Tel. 796 163 694
••Sprzedam mieszkanie o pow. 50 m2,
2 pokojowe, przy ul. Krasińskiego
(blok PZU). Tel. 602 539 088
••Sprzedam mieszkanie własnościowe na Górnym Tarasie, na II piętrze,
3 pokojowe. Mieszkanie z pełnym
wyposażeniem, cena 193 tys. zł.
Bez pośredników. Tel. 693 680 980
••Sprzedam
mieszkanie
na
Starym Mieście o pow. 64,31m2
(czwarte
piętro),
bez
pośredników. Tel. 604 433 636
Sprzedam mieszkanie o pow.49,5
m2, 2 pokoje z kuchnią, własnościowe. Mieszkanie na I piętrze, w
bloku na ul. Iwaszkiewicza. Tel. 663
771 517
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES
Ogłoszenie wyróżnione -
5 zł
PODPIS
Ogłoszenie ukaże się w 2 numerach. Koszt jest wkalkulowany w cenę tygodnika. Oferta nie jest przeznaczona dla ogłoszeń o
charakterze działalności gospodarczej. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy ogłoszenia i zmiany treści. Ogłoszenie
nie podlega reklamacji. Aby ogłoszenie ukazało się w piątek, należy je dostarczyć w środę do godz. 15.00.
••Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 pokoje, 42 m2, duży balkon, 2
piętro. Tel. 91 416 30 18
••Sprzedam mieszkanie własnościowe w Gryfinie na Górnym Tarasie,
53 m2, IV p., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, zadbane, słoneczne, ładny
widok. Okna PCV, podłogi terakota
i panele, nowe drzwi. Cena 190 tys.
do negocjacji. Tel. 609 532 663 lub
601 713 966
••Sprzedam mieszkanie M5, pow.
73,9 m2, 4 pokoje, parter, Górny
Taras. Cena 245 tys. do negocjacji.
Tel. 531 929 542
••Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Mieszkowicach. Tel. 668 386 844
••Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
2 piętro - Górny Taras z pełnym wyposażeniem. Cena 193 tys. Tel. 416
31 36
••Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
56 m na ul. Energetyków III piętro z
pięknym widokiem na Międzyodrze.
Tel. 792 092 250
••Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe
–Górny Taras 64 m po remoncie.
Tel. 606 720 707
••Sprzedam mieszkanie 63.52 m,
3 pokoje w Gryfinie na osiedlu
Południe. Tel.507 768 091
••Sprzedam kawalerkę 31 m kwadr.
na Górnym Tarasie,3 piętro, piwnica i duży balkon. Mieszkanie
do remontu. Cena 110 tys. zł. Tel.
608 673 811
••KUPIĘ
••Kupię kawalerkę na I piętrze lub na
parterze. Tel. 91 416 37 41 lub 531
847 341
NIERUCHOMOŚCI
••Sprzedam
••Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 14 przy ul. Łącznej i 15 ar z
połową domu do remontu. Tel.
519 323 107
••Sprzedam działkę w Moryniu z zabudową wiatraka holenderskiego, o
pow. 3600 m2. Malownicza okolica.
••Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800
••Sprzedam działki budowlane o
pow. 1500 m2 w Gryfinie, przy ul.
Woj. Polskiego. Tel. 602 151 146
••Sprzedam działkę 39 ar w otulinie
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
blisko Berlina, lub przyjmę inne propozycje. Tel. 601 707 573
••Sprzedam działkę budowlaną w
Dębogórze, o pow. 3000 m2. Cena
do uzgodnienia. Tel. 91 416 72 87,
517 66 24 66
••Sprzedam działki budowlane, z
warunkami zabudowy, media niedaleko działek, działki są położone
blisko lasu w zacisznym miejscu.
Krzypnica, okolice Gryfina. Tel.
507 158 583
••Sprzedam grunt pod zabudowę szeregowców w Gryfinie. Tel.
729 327 216
••Sprzedam lub zamienię - na działki
mniejsze bliżej morza lub mieszkanie w Szczecinie: 4 działki budowlane położone 2.5 km od Rewala,
uzbrojone, prąd, woda, na jednej z
działek - oczyszczalnia przydomowa
/ po 30 arów każda, ewentualnie w
całości, z warunkami zabudowy
okolica ekologiczna. Ceny działek
od 20 zł.-35 zł/m2 jeśli w całości
to 26 zł/ m2. Tel. 91 414 52 38 lub
603 795 459 lub 609 536 459
••Sprzedam lub zamienię - na działki blisko morza lub na mieszkanie
w Szczecinie; 2 działki /I -800 m2,
II- 1.300 m2 położone nad kanałem
Odry w Błeszynie Starym 30 km
od Kostrzyna, 10 km od Gozdowic
/ na wzniesieniu - niezalewowe,
91 40 45 014
OGŁOSZENIE
WYRÓŻNIONE
91 40 41 014
uzbrojone /prąd, woda /z pozwoleniem na budowę i projektem
budowlanym. Cena 35 zł/ m2. Tel.
91 414 52 38 lub 603 795 459 lub
609 536 459
••Sprzedam działkę w Swobnicy o
pow. 20 arów, budowlaną ( z domem do rozbiórki). Tel.500 594 341
••Sprzedam działkę budowlaną na terenie Gryfina. Lokalizacja -za działkami ogrodniczymi na Grajdołku.
Działka o pow.1300 m2. Tel. 91 415
11 06
••
Sprzedam działkę o pow. 11,36
arów, pod budowę, Gryfino ul.
Czechosłowacka. Tel. 508 340 267
••Sprzedam działkę rekreacyjną, 463
m2, altanka murowana, ocieplona, podpiwniczona, wc, tv, kominek, namiot, młode drzewka. Tel.
721 400 365
••Sprzedam działkę pod zabudowę
w okolicy Jana Pawła II w Gryfinie o
pow. 1250 m2, cena do negocjacji.
Tel. 723 247 709
••Sprzedam działkę rekreacyjną w
Wełtyniu nad jeziorem. Działka o
pow. 875 m2 z aktualnym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Tel. 501 298 725
••Sprzedam w Wełtyniu działkę budowlaną o pow. 6600 m2 w pobliżu
węza drogi S3 Gardno – z wydanymi warunkami zabudowy na usługi
turystyczne, hotel, restauracja, basen, korty, itp. z funkcją zamieszkania. W trakcie uzupełnienia warunków zabudowy na mieszkaniowe.
Możliwość szybkiej realizacji inwestycji. Cena do negocjacji. Tel.
601 576 005
••Sprzedam
dom mieszkalny w
Marwicach, pow. 58m2 wraz z
działką 0,60 m2. Trzy pokoje, kuchnia, schowek, możliwość adaptacji
strychu. Na terenie działki znajduje
się także budynek gospodarczy. Tel.
91 416 70 33 lub 785 804 027
••Sprzedam w Czepinie – działkę 32
ary, pełne uzbrojenie, przy oświetlonej Świerkowej, 350m do drogi
31, zacisznie z tłem leśnym, możliwość podziału, zdjęcia na maila, PKP, PKS, 6km do A6, 22km do
centrum Szczecina. Tel. 605 910 611
Sprzedam w Czepinie – działkę o
pow. 3100 m, energia 70m, 400m
do drogi 31, zacisznie, las 100m,
zdjęcia na maila, PKP, PKS, 6km do
A6, 22km do Szczecina. Tel. 605 910
611
••Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 530 m przy ul. Śląskiej. Tel.
603 209 736
••Sprzedam tanio dom rekreacyjny
nad jeziorem w Steklnie o pow. 105
m + garaż. Cena 360 tys. zł. Tel.605
169 090
••Sprzedam segment domu 65 m
kwadr. Nad morzem okolice Rewala
( 10 km), 3 pokoje, kuchnia łazienka.
Cena 51 tys. Tel. 501 307 666
••Sprzedam pół domu, piętro +
strych do adaptacji wraz z działką 300 m Możliwość kupna całego
domu, Stare Miasto. Tel. 91 416 22
54
GARAŻE
••Kupię garaż murowany przy ulicy Garbarskiej w Gryfinie. Tel.
501 529 884
••Kupię garaż w okolicy ulicy
Iwaszkiewicza w Gryfinie. Tel. 510
215 730 po godz. 17
•• Sprzedam garaż blaszak przy ul
Słowiańskiej. Tel. 792 092 250
••Sprzedam garaż na osiedlu
Południe. Tel.507 768 091
5 ZŁ
••Poszukuję do wynajęcia garażu w
miejscowości Drzenin. Tel. 91 460
13 41
MOTORYZACJA
••Sprzedam Renault Scenic, rok prod.
2005, poj. 1,5 dCi zużycie na poziomie 5 l/ 100km. Klimatyzacja, przebieg 142 tys. km. Cena 16 500 tys.
Tel. 796 163 694
••Sprzedam VW Toran 2.0 Tdi, kolor
szary metalik, rok prod. 2007, bogate wyposażenie. Tel. 693 991 741
••Sprzedam VW Golf IV rok. prod.
1998, kolor srebrny, 5-cio drzwiowy, full opcja. Tel. 725 144 265
••przedam Opla Agila, rok produkcji
2002, poj.1,2, benzyna, przebieg
65000. cena 8900 zł. Tel.501 050
645
••Sprzedam dwie felgi do matiza i
dwie opony o rozmiarze 155/70/13
, używane. Tel 500 484 509
••Sprzedam- Mercedes C 200
Kompresor Combi Clasik rok prod.
2002. Pełna elektryka Tempomat
climatronik 2 stref. Telefon głośnomówiący- kierownica wielofunkcyjna, komputer, alufelgi, 6 biegów
ser. w ASO, centralny zamek- pilot
w kluczyku, 5 lat w kraju, kupiony
od 1 właściciela, bez wypadku, stan
bardzo dobry. Tel. 668 298 799
••Sprzedam Opel Corsa ,,C ‘’1,2, 2001, 146 000 km, benz, poduszki
powietrzne, wsp. kierownicy, ABS,
hak , szyberdach, blokada skrzyni
biegów, zam. centr. Ubez. do 09.
2014 roku. Cena 6700 zł do negocjacji. Tel. 603 539 253
••Sprzedam przyczepę kempingową WILK391 z przedsionkiem, zarejestrowana, aktualne badanie
techniczne, bogato wyposażona.
Polecam. Tel. 609 092 176
••Sprzedam 2 felgi stalowe plus 2
opony letnie, używane do Matiza
, stan dobry .Cena 150 zł. Tel.500
484 509
••Sprzedam samochód Citroen C4
Picasso 2.0 hdi. Serwisowano w
ASO 2007.Atrakcyjna cena. Tel. 600
995 350
••Sprzedam tłumik sportowy przystosowany do Hondy Civic EG.
Tel.885 744 922
••Kupię
••Kupię złom, akumulatory, fiaty, polonezy, żuki i inne, również wraki,
oraz konstrukcje stalowe za rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę własnym
transportem. Ceny do negocjacji.
Tel. 722 310 481
••Kupię samochód osobowy w okazyjnej cenie. Tel. 513 288 745
••Kupię auto niesprawne, może być
powypadkowe. Tel. 535 948 673
PRACA
••Poszukuję
••Rencista szuka pracy – II grupa inwalidzka, wykształcenie wyższe,
dofinansowanie PFRON, Dz. U. 144.
Tel. 609 712 476
••Podejmę się robot wykończeniowych:
szpachlowanie, malowanie, regipsy, glazura, terakota, gres, panele
Tel. 508 547 258
••Szukam pracy tylko na terenie
Gryfina jako sprzątaczka, opieka
nad osobami starszymi lub dzieckiem. Tel. 721 301 238
••Zatrudnię panią do prowadzenia
domu. Tel. 607 215 935
••Zatrudnię do pracy na dachach. Tel.
501 329 418
••Praca w Niemczech, w biurze firmy
przewozowej oraz gospodarstwie
[email protected]
15
16-18.09.2014 r.
agroturystycznym, 5-6 godzin
dziennie, możliwość zakwaterowania na miejscu, wymagana znajomość jęz. niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie. Tel. 0049 54
64 12 14 lub 91 415 16 54
••Zatrudnię kierowcę kategorii
C+E , również bez doświadczenia. Transport międzynarodowy.
Szczecin tel.91 469 36 43
USŁUGI
••Pisanie, przepisywanie, korekta
prac. Tel. 664 301 105
••Dekoracyjne malowanie pokoi. Tel.
693 416 452
••Ułożę chodniki, wjazdy, dojazdy
itp., ogrodzenia z klinkieru. Szybko
fachowo na umówiony termin. Tel.
608 171 854
••Sterylizacja narzędzi dla gabinetów,
możliwość podpisania umów akcyzowanych przez sanepid. Tel. 691
816 105
••Hydrauliczne związane z wykończeniem domu. Tel. 606 709 795
EDUKACJA
••Rosyjski indywidualnie lub grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel.
696 068 527
••Udzielę korepetycji z języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 604 696
030
••Poszukuję nauczycielki gry na
skrzypcach dla osoby dorosłej.
Nauka od podstaw. Tel. 663 303 219
••Profesjonalne
korepetycje
z
MATEMATYKI i FIZYKI na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne
przygotowanie do matury i innych
egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
••Korepetycje z języka angielskiego :
przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie lub
w małych grupach. Tel.887 682 252
••Nauczanie języka angielskiego indywidualnie lub w małych grupach
( dla 2 osób) na każdym poziomie.
Tel. 501 168 276
RÓŻNE
Układanie polbruku, granitu
Budowa ogrodzeń
klinkierowych,
panelowych z siatki
tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o
••Sprzedam
••Sprzedam butle CO2 dużą i małą.
Tel. 693 991 741
••Sprzedam piec CO typ komfort
eko 25 nowy z podajnikiem. Tel.
602 101 118
••Sprzedam zbiornik 220 l z jedną
wężownicą od solarów, ocieplony,
mało używany. Tel. 693 991 741
••Sprzedam zbiornik 120 l zasobnik od pieca gazowego. Tel.
693 991 741.
••Sprzedam cegłę poniemiecką
oczyszczoną. Tel. 668 602 944
••Sprzedam 2 siłowniki dwustronne,
hydrauliczne. Cena 200 zł/sztuka.
Tel. 91 414 52 38 lub 603 795 459
lub 609 536 459
••Sprzedam przetwornicę do prądu, prąd wejściowy 20 -30, WA 3.
600/ 6.000, sinus zmodyfikowany.
Cena1.200 zł. Tel. 91 414 52 38 lub
603 795 459 lub 609 536 459
••Silnik elektryczny do łodzi lub do
turbiny wiatrowej - PERM, PMG
132 -43,- 2, 2 - 7, 2 KW, 24 - 72 VDC,
1080 - 3480 obrotów 110 A/godz.pobór 18, 5-33 Nm. Cena 3. 200 zł.
Tel. 91 414 52 38 lub 603 795 459
lub 609 536 459
••Sprzedam kontener metalowy,
uszkodzony. Cena 450 zł. Tel. 91 414
52 38 lub 603 795 459 lub 609 536
459
••Sprzedam kontener mieszkalny/
toaleta, instalacja elektryczna / w
dobrym stanie. Cena 2.900 zł. Tel.
91 414 52 38 lub 603 795 459 lub
609 536 459
••Sprzedam kuchenkę dwupalnikową
naftową przedwojenną. Cena 250
zł. Tel. 91 414 52 38 lub 603 795 459
lub 609 536 459
••Sprzedam łóżko drewniane z materacem, cena 250 zł. drugie uszkodzone, przedwojenne, cena 150 zł.
Tel. 91 414 52 38 lub 603 795 459
lub 609 536 459
••Sprzedam radio samochodowe,
1972 rok. Cena 80 zł. Tel. 91 414 52
38 lub 603 795 459 lub 609 536 459
••Sprzedam fotelik samochodowy
Romer King Plus 9-18 kg, bezwypadkowy, po jednym dziecku. Cena
350 zł. Tel. 506 022 349
••Sprzedam rury na ogrodzenie 2,20
mb. 3,40, 4,40, 5,50. Ø 50, 60,
OPIEKUNKI OSÓB
STARSZYCH
Niemcy, legalnie,
do 1500 euro mies.
Wyjazdy załatwia nasza firma.
wymagany język niemiecki komunikatywny.
Tel. 799 301 177
Ł.d/o
Opiekunka osób starszych w Niemczech
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę,
niemiecki.
501 777 949
W1792.scb.18.07-17.10
AUTO-SKUP
całe i uszkodzone,
każda marka i model,
osobowe i ciężarowe.
W16.1.ś-cz.07.03-d/o
jako
opiekun/ka osób starszych
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie
Szczecin tel. 666 096 774, 666 096 761
W20.2.ś-czb.07.03-d/o
www.7dnigryfina.az.pl
••Sprzedam 12,50 ha ziemi, w tym
6 ha gruntu rolnego w gminie
Maszewo. Cena 21 000 zł. za ha. Tel.
725 899 426
••Sprzedam działkę rekreacyjno warzywną w sektorze IV / 366 z altaną, ładnie położoną. Tel. 604 976
097
Autoskup
- skupujemy każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny.
Tel. 536 079 721
W17.1.śr-cz.07.03.d/o
INNE
••Auto -skup, całe i uszkodzone, każda marka i model, osobowe i ciężarowe. Tel. 518 867 852
••Oddam ziemię w Gardnie. Tel.
502 543 922
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie
w Nowym Czarnowie
(Dolna Odra), 52 m2,
4 piętro, atrakcyjna cena.
Tel. 698308867
Sprzedam Mercedesa E270 w wersji Elegance,
2 komplety opon zimowe Michelin na felgach stalowych z kołpakami,
letnie na alufelgach.Wszystko zmieniane na czas nic nie styka
w zawieszeniu. Rok prod. 2000, 263663 km, Moc: 170 KM, Pojemność
skokowa: 270, diesel. CENA DO UZGODNIENIA
Tel. 500 335 520
DYŻURY APTEK
ROLNICTWO
••Sprzedam działkę rolną o pow. 1,
72 ar. Cena 20 zł/m2 w Gryfinie. Tel.
885 316 206
••Duże atrakcyjne ranczo wolno stojące z budynkiem o długości 60 m, z
setkami daglezji i świerków srebrzystych w tym 5 ha młodego sadu czereśni i gruszek zamienię na mniejsze między Gryfinem a Osinowem
Dolnym przy głównej trasie. Tel.
513 288 745
••Sprzedam zabytkowy traktor
przedwojenny na kolcach lub zamienię na posiadłość nad Odrą. Tel.
513 288 745
••Sprzedam działkę rolną w
Radziszewie o pow. 3000 m2. Tel.
697 360 920
••Sprzedam żyto z tegorocznych
zbiorów i klacz zimnokrwistą 5-letnią. Tel.601 373 069
USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
wykańczanie
mieszkań
pod klucz
512 784 004
W198.1.ś.czb.11.08-12.09
Wynajmę pomieszczenie
w salonie fryzjerskim
dla kosmetyczki
lub manicurzystki
tel. 609 272 473
Sprzedam VW Passata,
Tel. 518 867 952
Pracuj w
70, 75 grubo ścienne nowe. Tel.
668660026, 533 105 937
••Sprzedam lodówkę Amica 164cm
kolor srebrny nowa nieużywana
wygrana w konkursie cena 900 z.
Tel. 502 176 491
••Sprzedam komodę kolor jasny.
Cena 100 zł. Tel. 781 508 133
••Sprzedam fotel najtańszy Masar
Zysta domowy, sterowany elektronicznie, 10 rodzai masaży. Tel.
••416 27 29 po 20
••Sprzedam stolik- regał audio - video z 3 półkami z hartowanego
szkła.. Cena 100 zł. Stan dobry.
Górny Taras. Tel. 503 491 254
••Sprzedam łóżko rehabilitacyjne sterowane pilotem oraz materac przeciw odleżynowy. Tel. 791 764 149
••Sprzedam świerk pospolity z
plantacji, jodła kaukaska. Tel.
602 101 118 lub 600 899 289
••Sprzedam różne kryształy. Tel.
91 416 22 54
••Sprzedam krzew figowy z owocami. Cena 170 zł. Tel. 500 222 959
••Kupię
••Kupię styczniki, wyłączniki nowe i
używane. Tel. 602 451 880
••Kupię każde zboże, rzepak, groch,
grykę w ilościach samochodowych,
zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
auto w bardzo dobrym
stanie wizualnym
jak i technicznym.
Rok prod. 2002, 220000
km, Moc: 130 KM,
Pojemność skokowa: 190.
CENA DO UZGODNIENIA
TEL. 500 335 520
16.09. Apteka Cefarm ul. Grunwaldzka 6
17.09. Apteka Vademecum ul. 1-go Maja 15 H
18.09. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia
następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00
dnia następnego.
PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE DYSPONUJE
NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:
Blacharz samochodowy – praca Gryfino
Brukarz – praca zachodniopomorskie
Formierz – praca Gryfino
Kierowca-kurier – praca Szczecin
Kierowca ciągnika rolniczego –praca Wysoka Gryfińska
Kierowca- pracownik gospodarczy – praca zachodniopomorskie
Kelner- praca Pniewo, Pyrzyce
Konsultant-sprzedawca - dietetyk – praca Gryfino
Magazynier – praca Gardno, Nowe Czarnowo
Mechanik maszyn rolniczych – praca Banie
Murarz-izoler – praca Gryfino
Monter okien – praca Gryfino
Pakowacz – praca Radziszewo
Piekarz ciastowy- praca Czepino
Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego – praca Nowe
Czarnowo
Pracownik chłodni – praca Krzypnica
Pracownik fermy drobiu – praca Kołbacz
Pracownik pralni – praca Nowe Czarnowo
Pracownik przy produkcji parkietu – praca Dębogóra
Robotnik budowlany – praca Pniewo
Specjalista ds. agrotechnicznych – praca Wysoka Gryfińska
Specjalista ds. obrotu zbożami – praca Gardno
Sprzedawca – prezenter – praca Gryfino
Technik utrzymania ruchu – praca Nowe Czarnowo
Traktorzysta – praca Kołbacz
16
16-18.09.2014 r.
Kończymy Konkurs „Kwiaty Gryfina”
To już koniec naszego konkursu pn. „Kwiaty Gryfina”. Zaskoczyliście nas państwo ilością zgłoszeń. Wkrótce rozstrzygnięcie zabawy i gala z naszym głównym sponsorem gryfińskim odziałem PSB Mrówka.
Prezentujemy ostatni ogród
w naszym konkursie. Swoją
pracą podzieliła się z nami
pani Eleonora Kolis
Przez ostanie tygodnie nadsyłaliście państwo do nas zdjęcia swoich ogrodów, zapraszaliście żeby je sfotografować i
opublikować na naszych łamach. Licznie odpowiedzieliście na nasz konkurs, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Teraz przed nami ocena państwa
pracy i pomysłów na ogrody i
balkony. Wśród członków jury
znaleźli się przedstawiciele naszej redakcji, Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych oraz głównego sponsora naszej zabawy
PSB Mrówka. W tym tygodniu
będziemy oceniać państwa
ogrody. Później poinformujemy
o rozdaniu nagród. Możemy już
zdradzić, że gala konkursowa
odbędzie się w
markecie
Mrówka na ul. Łużyckiej. O dniu
i godzinie uczestnicy naszego
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
Już druga edycja naszego
Takie oto nagrody czekają na państwa. Wkrótce rozstrzygnięcie
naszego konkursu.
konkursu pokazała nam, że
gryfinianie potrafią i przede
wszystkim chcą dbać o swoje
ogrody oraz balkony. Niejednokrotnie mówiliście nam państwo, że zależy Wam nie tylko
na estetyce swojego najbliższego otoczenia ale także na tym,
żeby nasze miasto , nasza gmina była pełna zieleni i kwiatów.
Serdecznie dziękujemy
za
uczestnictwo w naszym konkursie „Kwiaty Gryfina” i zapraszamy do zabawy znów na rok.
Tym razem rozpoczniemy zbieranie zgłoszeń nieco wcześniej,
abyście mieli państwo więcej
czasu na przygotowanie i prezentacje swoich ogrodów.
Mkr.
Pojawiły się grzyby
Na razie w podgryfińskich lasach jest więcej grzybiarzy niż grzybów. Ale już jest po co
wyjść na spacer z koszykiem i kozikiem.
Naprawdę piękne okazy można w tych dniach zobaczyć jedynie na rynku, gdzie sprzedają je
handlowcy z innych regionów.
Jednak znamy już opowieści o
pierwszych udanych wypadach
do bliskich miastu lasów. Najciekawsza opowieść dotyczyła... lasku koło samego Gryfina, w kierunku Wełtynia. W miniony
weekend my też wybraliśmy się
na spacer po lesie pomiędzy Wirowem i Wełtyniem. Spotkaliśmy
kilku grzybiarzy, jednak ich koszyki były prawie puste. Może
dlatego, że jest to miejsce szczególnie uczęszczane. Ba, wprost
uchodzi za miejsce do leśnych
spacerów raczej, niż na grzybobranie. I chyba tak jest, bo zna-
leźliśmy ledwo jednego podgrzybka i trzy kurki.
Jednak w poniedziałek także
nadleśniczy Robert Wójcik potwierdził, że grzybami wreszcie
u nas sypnęło. Jeszcze kilka dni
zatem, i w także w naszych lasach będzie więcej grzybów niż
grzybiarzy.
rk
Warto już umyć gumowce,
odkurzyć koszyki i naostrzyć
koziki
[email protected]

Podobne dokumenty