W tym dniu w krwiobusie będzie mo¿na równie¿ zidentyfikować się

Transkrypt

W tym dniu w krwiobusie będzie mo¿na równie¿ zidentyfikować się
W tym dniu w krwiobusie bêdzie mo¿na równie¿ zidentyfikowaæ siê jako dawca szpiku.

Podobne dokumenty