0,13 MB

Transkrypt

0,13 MB
Syndyk Masy Upadłości DECADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu
sprzeda za cenę nie niższą niż wynikającą z postanowienia Sędziego – komisarza:
- budynek magazynowo-biurowy położony w Poznaniu przy ul. Obodrzyckiej 61 (cena minimalna: 6 380.000 zł),
- udziały Upadłego w spółce SKATESHOP Sp. z o.o. sp.k. (cena minimalna:
404 924,36 zł).
Dokładne informacje znaleźć można na stronie www pod adresem: www.kancelaria-kier.pl lub telefoniczne pod numerem: 601 791 681.
Oferty zakupu należy przesyłać na adres syndyka: KIER Kancelaria Gospodarcza
dr inż. Grzegorz Bigaj, 60-101 Poznań, ul. Ptaszkowska 11 lub na adres mail:
[email protected] do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Podobne dokumenty