Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

Transkrypt

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
Plan pracy
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie
w r.szk. 2015/16
Cele Samorządu Uczniowskiego:
- reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły
- organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły
- wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej
atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom
- tworzenie warunków samorządności i współodpowiedzialności uczniów za funkcjonowanie
szkoły
- uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia
w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integrujących społeczność
szkolną
- wdrażanie zasad demokracji w szkole
Sposób realizacji
Zadania
Organizacja pracy




Rozwijanie zainteresowań
naukowych, kulturalnych,
turystyczno-krajoznawczych,
organizowanie wypoczynku
i rozrywki






Kampania wyborcza kandydatów
do Zarządu SU
Wybory do Zarządu SU
spotkania członków Zarządu
z opiekunem SU
spotkania członków Zarządu
i opiekuna z dyrektorem
Dyskoteki szkolne
Noc mikołajkowa
Bal karnawałowy
Bajeczna sobota
Zabawy i konkursy podczas długich
przerw
Konkursy związane z aktualnymi
wydarzeniami, np. ME w siatkówce
i piłce ręcznej, pierwszymi dniami
Termin
Cały rok
cały rok
grudzień
styczeń
kwiecień
cały rok
cały rok


Troska o dobre imię i honor
szkoły, kultywowanie
i wzbogacanie jej tradycji
Prace na rzecz szkoły
i środowiska









pór roku itp.
Klub Kibica – wspólne oglądanie
meczów reprezentacji Polski
w siatkówce, piłce ręcznej i piłce
nożnej oraz Medyka Konin
Obchody świąt nietypowych:
 Dzień Marzyciela
 Europejski Dzień Języków
 Dzień Chłopca
 Dzień Postaci z Bajek
 Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień
 Dzień Pluszowego Misia
 Międzynarodowy Dzień
Pizzy
 Walentynki
 Dzień Naleśnika
 Dzień Budyniu
 Międzynarodowy Dzień
Słońca
 Pierwszy Dzień Wiosny
 Światowy Dzień
Niespodzianki
 Święto Niezapominajki
 Dzień Ulubionej Zabawki
opieka nad pomnikiem na rondzie
Batalionów Chłopskich
udział i przygotowywanie
uroczystości szkolnych
 Święto Niepodległości
 Ślubowanie
pierwszoklasistów
 Dzień Edukacji Narodowej
 Jasełka
 Wigilie klasowe
 Dzień Patrona
aktualizacja gazetki SU
udział w akcji „Sprzątanie świata”
akcja „Adoptuj pszczołę”
zbiórka karmy dla zwierząt
ze schroniska
udział w akcji „Ratujemy
kasztanowce”
zbiórka zużytych baterii
zbiórka plastikowych nakrętek
październik,
styczeń
wrzesień
wrzesień
wrzesień
listopad
listopad
listopad
luty
luty
luty
luty
marzec
marzec
maj
maj
czerwiec
cały rok
listopad
październik
październik
grudzień
grudzień
czerwiec
cały rok
wrzesień
wrzesień
październik
październik
cały rok
cały rok
kwiecień
Pomoc koleżeńska


organizacja szkolnego Dnia Ziemi
Drzwi Otwarte, Forum Edukacyjne


pogotowie naukowe
przygotowanie zakładek do książek
dla uczniów klasy I
akcja „Poczytaj mi kolego”
cały rok
październik
grudzień
cały rok
luty

Organizacja imprez i prac
pozwalających uzyskać
fundusze na wspólne cele



Kiermasz Rzeczy Fajnych
kawiarenki podczas dyskotek
kawiarenki z okazji Dnia Budyniu
i Dnia Naleśnika
Akcje charytatywne





Kuchnia pełna serca
Góra Grosza
Studnia dla Południa
Pajacyk
Wizyta w hospicjum
marzec,
kwiecień
październik
październik
listopad
II semestr
cały rok
październik
Plan ma charakter otwarty; w zależności od pojawiających się potrzeb czy propozycji
uczniów, będzie rozszerzany lub modyfikowany.
Opiekun SU - E. Kotkowska

Podobne dokumenty