prowadzoneprzez K atarzyn ę W alaszek Kochaj MIMO WSZYSTKO

Transkrypt

prowadzoneprzez K atarzyn ę W alaszek Kochaj MIMO WSZYSTKO
Ignacjańskie Centrum Wolontariatu
przy Akademii Ignatianum w Krakowie
zaprasza na spotkanie pt:
Kochaj MIMO WSZYSTKO:
o osobach niepełnosprawnych
intelektualnie
prowadzone przez
Katarzynę Walaszek
Kierownik Biura Młodych,
Koordynator ds. Działań Wolontariuszy
16 maja godzina 16:30
sala 204

Podobne dokumenty