Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie!

Transkrypt

Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie!
Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła.
Należy do grupy bardzo plennych odmian. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie
całego kraju.
Cechuje ją dobra mrozoodporność.
Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby.
Fredro jest odmianą wczesną, co jest szczególnie istotne na słabych stanowiskach,
ubogich w wodę.
Nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale
pośladu.
Odmiana o wysokiej liczbie opadania i bardzo dobrej odporności na porastanie
ziarna w kłosie.
Ziarno tego pszenżyta cechuje podwyższona zawartość białka, co ma duże znaczenie w
żywieniu zwierząt.
Przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350-380
kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 160-180 kg/ha).W przypadku wczesnych siewów i
intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu
opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Źródło: http://danko.pl/odmiany/fredro/

Podobne dokumenty