Wymagane dokumenty

Transkrypt

Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister) – dla
pracowników UW może być ksero dyplomu poświadczone przez komórkę
macierzystą UW lub Kadry (z pieczątką, w tym imienną)

podanie o przyjęcie na studia

ankieta osobowa

kserokopia dowodu osobistego

1 fotografia o formacie 35 x 45 mm

upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty
kandydata są składane przez osobę trzecią

Podobne dokumenty