Najlepsze przedsiębiorstwa Wielkopolski

Komentarze

Transkrypt

Najlepsze przedsiębiorstwa Wielkopolski
FIRMY
Najlepsze przedsiębiorstwa
Wielkopolski
ży jest najdynamiczniejszy w każdym województwie.
naliza kilkuletnich wyników finansowych
2354 firm Wielkopolski pokazuje najważniejsze trendy w gospodarce tego
regionu po wejściu do Unii Europejskiej. Najwyżej w rankingach są firmy związane z budownictwem, przemysłem elektromaszynowym,
branżą motoryzacyjną i… turystyczną. Dobrze
wypadają spółdzielnie rolnicze i firmy rolne.
W pierwszej edycji Konkursu Gepardy
Biznesu w 2006 r. analizowaliśmy tylko wyniki małych i średnich firm. Od drugiej badamy również finanse dużych przedsiębiorstw.
Chcemy bowiem wiedzieć, co dzieje się
w całym biznesie. Trendy w poszczególnych
działach gospodarki bada również GUS, który zbiera dane od 2 milionów podmiotów
gospodarczych. Analiza, którą przeprowadza
Instytut Lokalnego Biznesu, jest drugą co do
wielkości po GUS. W 2009 r. zbadaliśmy
i oceniliśmy finanse prawie 15 tysięcy firm.
Największe
badanie w Polsce
GUS zbiera dane od większej liczby firm,
ale może je publikować tylko w wersji zagregowanej dla różnych działów gospodarki.
Nasze badanie umożliwia publikowanie wyników poszczególnych firm. Korzystamy
z jawności danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. To największa w Polsce analiza wyników finansowych firm. To jej zaleta. Niestety, jest przeprowadzana z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem, bo potrzebny jest czas
na spłynięcie sprawozdań finansowych do
KRS, skopiowanie ich przez Wywiadowanię
Gospodarczą InfoCredit, analizę, przekazanie do ILB i opisanie w magazynie „Europejska Firma”. To sprawia, że wysoko w naszym rankingu może być firma, która po
kilkunastu miesiącach jest już bankrutem.
Tak stało się w województwie łódzkim,
gdzie wśród dużych firm pod względem
dynamizmu na 10. miejscu jest Monnari Trade SA, która dzień po Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego
w Łodzi 7 maja 2009 r. ogłosiła upadłość.
Takie przypadki będą się zdarzały, szczególnie teraz, w okresie kryzysu.
Świadomie postawiliśmy na ilość kosztem
aktualności. Badamy bowiem kilkuletnie tren-
dy, a nie bieżącą sytuację finansową firm. Choć
w czasach globalnego krachu nawet trendy
się zmieniają.
W trzeciej edycji analizujemy wyniki finansowe za lata 2005–2007. To pierwszy trzyletni okres, w którym Polska była członkiem
Unii Europejskiej. Badanie wyników 15 tysięcy przedsiębiorstw z 16 województw pokazuje już podstawowe trendy w biznesie
i jak wiele skorzystaliśmy na akcesji.
W województwie mazowieckim najwyżej
w rankingach są firmy związane z budownictwem, handlem wielkopowierzchniowym
i inwestycjami kapitałowymi. Na Śląsku na
czołowych miejscach są też firmy związane
z górnictwem, branża motoryzacyjną, metalurgiczną i… spożywczą. Dobrze wypadają
spółdzielnie rolnicze.
W Wielkopolsce (województwa wielkopolskie i lubuskie) najwyżej w rankingach są firmy związane z budownictwem, przemysłem
elektromaszynowym i spożywczym, branżą
motoryzacyjną i… turystyczną.
W województwie wielkopolskim Wywiadowania Gospodarcza InfoCredit pozyskała dane o wynikach 2205 firm, a z województwa lubuskiego tylko 149 firm. To olbrzymia liczba danych i historii sukcesów
do przedstawienia. Z konieczności przybliżamy więc głównie liderów naszych rankingów.
Przeanalizowaliśmy dane pod kilkoma
względami. Skupiamy się głównie na dynamice wzrostu wartości rynkowej, liczonej
przez porównanie wyników do spółek giełdowych. Skoro mamy wartość rynkową, pokazujemy też najcenniejsze firmy. Bardzo interesująca jest także analiza efektywności
działania, którą prowadzimy przez porównanie stosunku zysku netto do przychodów
operacyjnych. Przyglądamy się firmom również w układzie branżowym. Wyodrębniliśmy jedenaście branż od lat grupowanych
dla liczenia wskaźników giełdowych przez
„Rzeczpospolitą” i wiemy, kto w jakiej bran-
Boom
w budownictwie
Lata 2005–2007, za które wyniki finansowe analizujemy, to dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodowany
różnymi czynnikami, ale najważniejsze było
zwiększenie dostępności kredytów dzięki
spadkowi stóp procentowych i liberalizacji
polityki kredytowej banków oraz zwiększenie optymizmu Polaków po wejściu do UE.
Ludzie myśleli, że prosperity będzie trwała
długo, dlatego przestali bać się kredytów na
30 lat. To spowodowało wzrost cen mieszkań
i napływ kolejnych klientów do banków po
kredyty, bo wydawało się, że ceny nadal będą
rosły. Większy popyt windował jeszcze bardziej ceny mieszkań i zyski deweloperów. Dlatego wysoko w naszych rankingach jest sporo
firm budowlanych, produkujących materiały
budowlane, wynajmujących maszyny budowlane, deweloperów, agencji nieruchomości.
Boom był też w budownictwie komercyjnym (biura, sklepy, magazyny, fabryki) i infrastrukturalnym (drogi, sieci energetyczne,
kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe).
Ekspansję super- i hipermarketów obserwuję od kilkunastu lat. Przeorała ona naszą gospodarkę i życie społeczne. Wielu firmom, którym udało się przetrwać jako dostawcy sieci
marketów, pomogła odnieść sukces. Wielu innym zabrała klientów i kanały dystrybucji, bo
upadły małe i średnie sklepy. Pomogła przedsiębiorstwom budowlanym, które wyspecjalizowały się w budowie centrów handlowych.
Dynamiczne
w województwie
wielkopolskim
W województwie wielkopolskim zrobiliśmy zestawienie średnich firm o przychodach
w 2005 r. do 40 mln zł i dużych o wyższych
przychodach w 2005 r. Pod względem dynamizmu w gronie średnich firm wygrała spółka PUP ELPROTECH Sp. z o.o. (www.elprotech.pl), która realizuje zadania inwestycyjne na terenie całej Polski oraz państw
ościennych, wykonując kompleksową obsługę w zakresie instalacji elektrycznych silnoprądowych m.in. w obiektach: przemysłowych
i motoryzacyjnych, hotelowych, bankowych,
biurowych, służby zdrowia, handlowych, sanatoryjno-wczasowych, ochrony środowiska,
lotniskach i drogowych (autostrady).
Europejska Firma str. 13
FIRMY
BOHATEROWIE
NASZYCH CZASÓW
Gdy przyjrzymy się czołówce rankingów Wielkopolski, szczególnie najcenniejszych firm, dostrzeżemy, że
kapitał zagraniczny odgrywa wielką rolę w naszej gospodarce. W naszych zestawieniach dużo jest jednak
również polskich firm, których założyciele odnieśli sukcesy na rynku, zaczynając od zera, bez kapitału i wiedzy,
jak prowadzić biznes. Przedstawiciele wyróżnionych
firm w swoich wypowiedziach często podkreślają rolę
swoich pracowników. W przypadku obszernych wypowiedzi skracaliśmy je. W całości można zapoznać się
z nimi w internecie pod adresem www.europejskafirma.pl.
RADOSŁAW OLEK,
Członek Zarządu Ecco Travel sp. z o.o. w Poznaniu
– Ecco Travel koncentruje
się na sprzedaży wybranych popularnych kierunków, oferując
szerokie portfolio wyjazdów egzotycznych – indywidualnych
i grupowych. Do atutów swej
oferty, a jednocześnie przyczyn
sukcesu zalicza właśnie szerokie portfolio, systematycznie
ulepszane i rozszerzane. Bardzo ważna jest też elastyczność
w pracy z klientami i agentami
sprzedaży. Firma współpracuje ze sprawdzoną kadrą polskich pilotów. Ma bardzo dobrą
stałą współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Proponuje zoptymalizowane wycieczki objazdowe (minimum 7, maksimum 18 dni)
z możliwością przedłużenia pobytu o indywidualne wakacje w hotelach plażowych. Ofertę wyróżnia konkurencyjność cenowa. Szerokie jest przy tym portfolio hoteli od 2- do 5-gwiazdkowych z naciskiem na dobrej jakości obiekty all
inclusive. Kładziemy nacisk na wysokiej jakości przeloty rejsowe sprawdzonymi
liniami lotniczymi. Istnieje możliwość wylotów z polskich lotnisk lokalnych
(m. in. Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk) oraz z Berlina.
Została zarejestrowana w grudniu 1988 r.
Wielkiego skoku dokonała po wejściu
Polski do Unii Europejskiej. W dwa
lata jej wartość rynkowa wzrosła
o 7818 procent, z 1,4 mln zł do 110,8
mln zł w końcu marca 2008 r.
Na drugim miejscu jest Firma Budowlana Antczak Marek Sp. z o.o.
w Kaliszu. „Została założona w 1981 r.
na bazie zakładu rzemieślniczego.
W początkowym okresie głównym
zakresem prac były roboty ogólnobudowlane i remontowe. Zdobyte
w tym czasie doświadczenia oraz
skrystalizowana kadra pracowników
stanowiąca trzon firmy procentują
do dziś. Obecnie firma rozwinęła się
w przedsiębiorstwo zatrudniające
blisko 200 pracowników, posiada nowoczesny sprzęt budowlany, własny
węzeł betoniarski. Ogromny wpływ
na dynamiczny rozwój firmy oraz
wysoką jakość świadczonych usług
ma zatrudnienie stałego zespołu
wysoko wykwalifikowanych fachowców z długoletnim stażem w firmie.
Kadra inżynieryjno-techniczna o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym z niezbędnymi uprawnieniami,
wdrażanie nowoczesnych technologii i materiałów, mechanizacja robót
budowlanych oraz dbałość o warunki pracy załogi stanowią o sile i konkurencyjności firmy. Dynamiczny
rozwój rynku deweloperskiego zdecydowanie wpłyną na kierunek działania firmy. Od lat dziewięćdziesiątych firma w systemie deweloperskim realizuje liczne inwestycje
mieszkaniowe w różnych regionach
Polski. Głównym rynkiem działania
jest Kalisz, Warszawa, Poznań”, napisał Marek Antczak, prezes firmy
na www.antczak.pl. W dwa lata jej
wartość rynkowa wzrosła o 6180
procent, z 290 tys. zł do 18 mln zł
w końcu marca 2008 r.
Na trzecim miejscu jest TULCON
SA z Ostrzeszowa (www.tulcon.pl).
Głównymi kierunkami jej działania
są budownictwo (realizacja budów
w systemie generalnego wykonawstwa),transport międzynarodowy i krajowy, wynajem żurawi dźwigowych
i samochodowych, sprzętu budowlanego, kontenerów, baraków budowlanych oraz produkcja kontenerów budowlanych i sanitarnych oraz zapleczy
biurowo-socjalnych. W dwa lata jej
wartość rynkowa wzrosła o 5667 procent, z 2,1 mln zł do 123 mln zł
w końcu marca 2008 r.
W grupie dużych firm na pierwszym
miejscu jest Trasko-Invest Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie. Jest firmą budowlaną
działającą od 1999 roku. Wykonuje
usługi na rynku polskim, a także poza
granicami kraju (Rosja, Ukraina, Białoruś). Specjalizuje się w generalnym
wykonawstwie obiektów w sektorze
budownictwa ogólnego i przemysłowego. „Zaufali nam m.in. tacy klienci,
jak: Auchan, Kronospan Grupa Polska,
Classen, Międzynarodowe Targi Poznańskie”, chwali się firma na stronie
www.trasko.pl. W dwa lata jej wartość
rynkowa wzrosła o 2553 procent,
z 33,4 mln zł do 885,4 mln zł w końcu
marca 2008 r.
Na drugim miejscu uplasowała się
Ecco Holiday Sp. z o.o. w Poznaniu.
„Jesteśmy organizatorem wycieczek
czarterowych działającym na polskim rynku już od 2002 roku, kiedy
to jako pierwszy polski touroperator, zaproponowaliśmy naszym
klientom wakacje czarterowe w tak
odległym miejscu, jak Tajlandia”,
czytamy na stronie www.eccoholiday.com. „Nasza firma specjalizuje
się w turystyce czarterowej w rejonie Morza Śródziemnego. Naszymi
silnymi kierunkami są Grecja (zwłaszcza wyspy) i Majorka. Z roku na rok
Branżowi liderzy dynamizmu w województwie wielkopolskim *)
*)
Nazwa branży
Liczba firm
Lider
Handlowa
Budowlana
Materiałów budowlanych
Przemysł lekki
Spożywcza
Chemiczna
Przemysł elektromaszynowy
Telekomunikacyjna
Informatyczna
Przemysł drzewny i papierniczy
Medialna
Inne
Razem
706
229
91
43
252
40
88
13
32
148
3
560
2205
UNOX S.A. w Poznaniu
PUP ELPROTECH Sp. z o.o. w Komornikach
Firma Budowlana Antczak Marek Sp. z o.o. w Kaliszu
SOLAR COMPANY LTD Sp. z o.o. w w Poznaniu
Majątek Rogalin Sp. z o.o w Rogalinie
BIOFARM Sp. z o.o. w Poznaniu
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
Dystrybucja Polska Sp. z o.o. w Poznaniu
Harpo Sp. z o.o. w Poznaniu
Liston Sp. z o.o. w Poznaniu
Pilskie Radio i TV 100 Sp. z o.o. w Pile
TULCON SA w Ostrzeszowie
PUP ELPROTECH Sp. z o.o. w Komornikach
Liderzy pod względem wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2006 do 31 marca 2008 r.
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
str. 14 Europejska Firma
FIRMY
poprawia się tam jakość i różnorodność naszej oferty. Na rynku polskim
wyróżniamy się również wysokiej
jakości produktem na Teneryfie (bardzo dobre hotele 3-, 4- i 5-gwiazdkowe). Dostosowujemy się do potrzeb
rynku. Naszym kluczowym produktem są hotele 3- i 4-gwiazdkowe
z pakietem all inclusive. Na wybranych kierunkach (Turcja, Egipt) oferujemy również hotele 5-gwiazdkowe, cieszące się niezmienną popularnością wśród naszych klientów. Z roku
na rok staramy się poszerzać naszą
ofertę, jeżeli chodzi o wyloty z lotnisk lokalnych. Ecco Holiday jako jeden z nielicznych touroperatorów, zabezpiecza swoją działalność umową
ubezpieczenia na rzecz klientów. W ramach takiej umowy (ubezpieczenie
OC) wycieczka każdego klienta Ecco
Holiday objęta jest gwarantowaną
sumą ubezpieczenia, od 16 grudnia
2009 r. będzie to kwota 2000 euro na
osobę”, mówi Inga Rosiak, prezes
Ecco Holiday Sp. z o.o. w Poznaniu.
Warto zwrócić uwagę, w jak krótkim
czasie udało się zbudować w turystyce firmę osiągająca przychody ponad
130 mln zł. W dwa lata jej wartość
rynkowa wzrosła o 2971 procent,
z 3 mln zł do 54,8 mln zł w końcu
marca 2008 r.
Trzecie miejsce zajęła CD Partner
Sp. z o.o. (www.cdpartner.pl), która
od 1993 r. zajmuje się hurtową sprzedażą piwa, wina, napojów i wód mineralnych. Ma oddziały w Poznaniu
(centrala), Zielonej Górze, Lesznie,
Gnieźnie i Inowrocławiu, które obsługują klientów znajdujących się
na ich obszarze działania. Obsługa
odbywa się przez przedstawicieli
handlowych w systemie przedsprzedaży, z dowozem towaru w ciągu
24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
Cenne
w województwie
wielkopolskim
W czołówkach rankingów dynamicznych firm dominują polskie podmioty. Natomiast w gronie najcenniejszych firm województwa wielkopolskiego przewagę mają zagraniczne
koncerny. W pierwszej dziesiątce polskie są tylko Enea SA oraz PBG SA.
Ranking wygrała Enea z wartością
9,8 mld zł. Powstała w 2003 r., gdy
Energetyka Poznańska SA przejęła
majątki Energetyki Szczecińskiej SA,
Zakładu Energetycznego Gorzów SA,
Zielonogórskich Zakładów Energetycznych SA oraz Zakładu Energetycznego Bydgoszcz SA. Celem połączenia
było utworzenie silnego podmiotu
działającego na rynku dystrybucji
i obrotu energią elektryczną w północno-zachodniej Polsce. W październiku
2007 r. Enea nabyła 100 proc. w Elektrowni Kozienice. Według danych za
2007 rok udział spółki w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w ujęciu ilościowym wyniósł 7,9
proc. Od jesieni 2008 r. jej akcje notowane są na GPW. 17 września 2009 r.
76,5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy miał Skarb Państwa, a 18,7 proc. szwedzki koncern energetyczny Vattenfall Aktiebolag.
Na drugim miejscu jest Kompania
Piwowarska SA w Poznaniu, należąca
do globokoncernu SABMiller plc, jednej z czołowych firm piwowarskich na
świecie, produkującej i dystrybuującej
piwo na sześciu kontynentach. Na trzecim – Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
własność globokoncernu motoryzacyjnego Volkswagen.
BOHATEROWIE
NASZYCH CZASÓW
ANDRZEJ KORCIK,
Prezes UNI-TRUCK Sp. z o.o. w Zielonej Górze
– Zawsze stawiałem
na rozwój – zarówno sieci dealerskiej IVECO, jak
i produktów i usług oferowanych przez UNITRUCK. Dlatego mamy
siedem oddziałów Iveco,
a także dział zabudów
autoryzowany przez firmę Aluvan (w Nadarzynie), stację kontroli pojazdów (w Zielonej Górze) oraz myjnię samochodów
ciężarowych. Jesteśmy również dealerem Fiata Professional (we Wrocławiu).
Głównym czynnikiem sukcesu jest ciągłe obserwowanie rynku, nastrojów na
nim panujących oraz reagowanie na wszelkie zmiany na nim zachodzące. Ważne jest, aby wyszukać niszę na rynku, zdiagnozować oczekiwania klienta, dostarczyć mu najlepsze z możliwych rozwiązanie opierające się na dobrym biznesplanie oraz badać skutki podjętego działania. Brak któregokolwiek z tych elementów skazuje każde przedsięwzięcie na porażkę. Czasami najlepsze rezultaty przynoszą niestandardowe inicjatywy. Plany na najbliższą przyszłość to
przede wszystkim utrzymanie dotychczasowej pozycji firmy w sytuacji kryzysu
gospodarczego, który nie oszczędza branży motoryzacyjnej, w której działamy,
oraz dalszy intensywny rozwój.
ANDRZEJ KAREŃSKI-TSCHURL,
prokurent w Ceramica Group Sp. z o.o.
w Podstolicach w gminie Nekla
– Od 20 lat oferujemy produkty luksusowe. W naszym kraju, gdzie ze zrozumiałych względów nie było na nie zapotrzebowania w poprzednim okresie,
niesłychanie istotne stało się zdobycie
zaufania klientów do marki. Dlatego
uważamy, że najważniejszym sukcesem
jest osiągnięcie wiarygodności firmy. Nasze ceny nie są niskie. Ale są
adekwatne do wartości produktów.
Branżowi liderzy dynamizmu w województwie lubuskim *)
*)
Nazwa branży
Liczba firm
Lider*)
Handlowa
Budowlana
Materiałów budowlanych
Przemysł Lekki
Spożywcza
Chemiczna
Przemysł elektromaszynowy
Telekomunikacyjna
Informatyczna
Przemysł drzewny i papierniczy
Medialna
Inne
Razem
33
10
6
6
11
3
18
0
1
13
1
47
149
UNI - TRUCK Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze
TRANS Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą
Zakład Produkcji Odzieży KIMITEX S.J. we Wschowie
DOBROSŁAWA Sp. z o.o. w Sławie
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
LFC Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO - Zielona Góra Sp. z o.o.
Lamix Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Witnicy
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A.
MEPROZET STARE KUROWO Sp. z o.o. w Starym Kurowie
LFC Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Liderzy pod względem wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2006 do 31 marca 2008 r.
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
Europejska Firma str. 15
FIRMY
BOHATEROWIE
NASZYCH CZASÓW
W zalewie taniej masówki ogromne znaczenie ma wzornictwo. A w wyrobach
firmy Rosenthal wykorzystuje się projekty takich artystów, jak: Salvador Dali,
Walter Gropius, Andy Warhol czy Gianni Versace. Oferujemy również powszechnie znaną, ręcznie malowaną porcelanę miśnieńską. Mamy własną sieć handlową: 18 placówek w największych miastach. Organizujemy też wystawy, między innymi w tym roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W ten
sposób budujemy prestiż firmy. W tym roku wprowadziliśmy nową markę
– Lenox. To amerykańska porcelana najwyższej jakości. Używana jest między innymi w Białym Domu – siedzibie amerykańskich prezydentów. I tak
ją reklamujemy.
ROBERT SZYMOR,
Wiceprezes Zarządu Pekabex BET Sp. z o.o.
w Poznaniu
– Każde wyróżnienie jest dla naszej firmy z jednej strony powodem
do zadowolenia, a z drugiej – kolejnym wyzwaniem, aby nie zawieść naszych klientów, pracowników i szerokiej grupy współpracowników.
Wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy, jest
potwierdzeniem konsekwentnych
działań związanych z poprawą naszych usług. Mimo że firma związana jest z bardzo zachowawczą dziedziną, jaką jest budownictwo, w ciągu ostatniego roku wprowadziliśmy
nowe produkty, wykorzystujące nowoczesną technologię i dzięki temu utrwalamy naszą pozycję na liście największych producentów prefabrykatów w Polsce. Rzetelność naszej firmy oraz jakość produktów dzięki systemowej kontroli na każdym etapie produkcji gwarantuje ich wysoką jakość i tym samym trwałość wznoszonych budowli. Oczywiście celem jest zysk, ale nie byłby on możliwy bez zagwarantowania klientowi
najwyższej jakości produktu, sprawnej organizacji, szybkiego tempa robót oraz
profesjonalnej kadry technicznej. Cieszymy się, że dynamiczny rozwój naszej
firmy został zauważony.
Na ósmym jest PBG. „Był rok 1994.
Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele grupy firm
zatrudniającej kilka tysięcy osób. Stale doskonalimy organizację, dochowując wierności naszym wartościom, takim jak: JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ,
NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego
dumni!”, napisali Małgorzata i Jerzy
Wiśniewscy na stronie www.pbgsa.pl. Bo i mają z czego być dumni.
PBG to jeden z największych sukcesów polskich przedsiębiorców. „Spółka zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz naprawami rurociągów i urządzeń do transportu ropy
naftowej, gazu ziemnego, wody i ścieków, infrastruktury dla ciepłownictwa
oraz infrastruktury do magazynowania paliw. Wytwarza także instalacje
LNG i rurociągi z polietylenu. Jej kapitalizacja 29 sierpnia 2008 r. wynosiła ponad 3 miliardy złotych. Od
15 czerwca 2007 r. jej akcje wchodząca w skład prestiżowego indeksu
WIG20 na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych”, podała
Wikipedia. W naszym zestawieniu 31
marca 2008 r. spółka została wyceniona na 2,1 mld zł.
Na 17. miejscu jest Przedsiębiorstwo
Barbara Kaczmarek S.J. w Malewie,
wycenione na 1,2 mld zł. To największa prywatna firma w swojej branży –
należy do ścisłej czołówki producentów systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. „Historia spółki sięga 1985 roku, kiedy działalność rozpoczęła firma PPHT Barbara Kaczmarek – Malewo, zarządzana przez
czterech braci, rozpoczynając od produkcji folii galanteryjnej i technicznej
z PVC. Sześć lat później nastąpił pierw-
szy krok w kierunku dynamicznego
rozwoju przedsiębiorstwa. W nowo
wybudowanych od podstaw halach
rozpoczęto produkcję rur osłonowych,
kanalizacyjnych i wodociągowych
z PVC, a w roku 1994 uruchomiono
linię do produkcji rur z PE przeznaczonych do transportu paliw gazowych
i wody pitnej. Obecnie produkcja odbywa się w dwóch nowoczesnych zakładach (Malewo – PVC ), (Piaski – PE)
wyposażonych w najlepsze w swojej
klasie linie technologiczne renomowanych firm, sterowane komputerowo
maszyny i urządzenia do ciągłego pomiaru grubości ścianki, co zapewnia
zachowanie niezmiennych parametrów
zgodnych z obowiązującymi normami,
produkowane na najwyższej klasy urządzeniach. Dynamiczny rozwój firmy
to owoc przemyślanych decyzji i dalszych inwestycji wychodzących naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów.
Realizując nasze zamierzenia, zapewniliśmy sobie ustabilizowaną
i pewną pozycję na rynku krajowym.
Od samego początku swoją uwagę
koncentrujemy na jakości produkowanych materiałów, dlatego też w firmie został wdrożony system zapewnienia jakości ISO 9001. Stawiamy na profesjonalizm i ekologiczne rozwiązania”, czytamy na stronie www.kaczmarek2.pl.
Bardzo wysoko – na 928 mln zł
– wyceniona jest też Jutrzenka Holding SA w Opatówku, giełdowa spółka kontrolowana i kierowana przez Jana
Kolańskiego, niezwykłego polskiego
przedsiębiorcę, któremu udała się niezwykła rzecz – w 2004 r. odkupił poznańską Goplanę od globokoncernu
Nestlé.
Gepardy Biznesu 2009 w Wielkopolsce
*)
Siedziba
Przychody
w tys. zł
2005
2008
Zysk netto
w tys. zł
2005
2008
Kornelia Koteras
Kuszewo
292
525
17
34
90
2.
Krawiectwo Konfekcyjne Teodor Kowal
Drezdenko
529
1111
147
166
61
3.
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Czerniejewo
800
1747
289
272
56
4.
Agro-Estetyka Piotr Kowalczyk
Gniezno
2001
2803
180
309
56
5.
PHU Biuro Rachunkowe Adam Mucha
Mieleszyn
813
1012
31
53
48
6.
Zakład Usługowo-Handlowy Dariusz Ostrowski
Mieleszyn
114
151
21
33
45
7.
Z.P.H.U „Zet Be” Zbigniew Burchardt
Swarzędz
648
726
30
48
36
Lp.
Nazwa
1.
Zakład Produkcyjno-Handlowy „Neltex”
Średnia
dynamika
w proc.*)
8.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Strzałkowo
8765
13874
103
115
35
9.
Zakład Usług Komunalnych „Darom” S.C.
Kłecko
372
561
61
68
31
Średnia dynamik zysku netto i przychodów w latach 2005-2008 w procentach.
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu
str. 16 Europejska Firma
FIRMY
Najefektywniejsze
w województwie
wielkopolskim
Porównanie stosunku zysku netto
do przychodów operacyjnych w kilkuletnich okresach promuje firmy deweloperskie i inwestycyjne, które od
czasu do czasu sprzedają swoje inwestycje, a wtedy ich zysk bywa wyższy
od przychodów operacyjnych.
Wśród 2205 firm województwa
wielkopolskiego najefektywniejsze to:
FRILI PROPERTIES POLSKA Sp.
z o.o. w Lesznie, JAKRO Sp. z o.o.
w Poznaniu oraz Lech Premium Sp.
z o.o. w Poznaniu.
Pierwsza z tych firm rozpoczęła działalność w Polsce w 1997 r. Jedynym
jej udziałowcem jest BONNIER MAGAZINE GROUP, która należy do
szwedzkiego koncernu medialnego
Bonnier AB. Przedmiotem działalności Frili Properties Polska są inwestycje w nieruchomości. Oferuje
wynajem powierzchni biurowej,
handlowo-usługowej, produkcyjnej
i magazynowej. Ma nieruchomości
głównie w Lesznie. Obecnie na stronie www.frili.com.pl oferuje na sprzedaż nowoczesny budynek biurowo-magazynowy w tym mieście.
Firma JAKRO istnieje od 1992
roku. Kapitał firmy jest w 100 procentach polski. Na początku główną
jej działalnością było zarządzanie
i wynajem powierzchni handlowych.
Od 1993 do 2006 roku prowadziła
Polskie Centrum Handlowe WILMARKT w Poznaniu. Następnie rozszerzyła działalność o hotelarstwo
i gastronomię. Od 2001 roku prowadzi LAKE HOTEL w Dymaczewie
koło Poznania, który pełni też rolę Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
i rekreacyjnego dla firm. Ponadto zajmuje się również wynajmem i obrotem nieruchomościami, pośrednictwem finansowym oraz działalnością
deweloperską o charakterze mieszkaniowym, usługowym i hotelowym. Jest
otwarta na wszelkie propozycje współpracy z firmami i osobami prywatnymi w wymienionym zakresie.
Lech Premium Sp. z o.o. w Poznaniu
jest zagadkowa. Nie ma własnej strony internetowej. Z informacji podanych w serwisie Infoveriti.pl wynika,
że zatrudnia do 5 osób. Jej zysk netto
z reguły jest wyższy od przychodów
operacyjnych.
Na czwartym miejscu jest Inwest
Konsulting SA, która niedawno zmieniła nazwę na INVESTcon GROUP
SA. To grupa, która doradza firmom
i samorządom, jak pozyskać finansowanie, ale również sama inwestuje pieniądze w perspektywiczne spółki.
W skład grupy wchodzą: IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. w Warszawie, Inwest Finance Sp. z o.o. w Poznaniu, MAKORA Huta Pięknego SA
w Krośnie, Inwest e-Finance Sp. z o.o.
w Poznaniu.
Na piątym miejscu jest Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, której przychody systematycznie rosną, a zyski wahają się, niemniej średni stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych z trzech lat w wysokości 62 proc.
jest imponujący.
Dynamiczne
w województwie
lubuskim
W województwie lubuskim znaleźliśmy tylko 64 Gepardy Biznesu, czyli
firmy, których wartość rynkowa w dwa
lata wzrosła o więcej niż 20 proc, dlatego nie rozbiliśmy rankingu na przedsiębiorstwa średnie i duże. Zwycięzcą
rankingu jest LfC Sp. z o.o. w Zielonej
Górze.
„Nie idziesz do przodu, nie wyprzedzasz – zostajesz w tyle. W myśl tej
zasady już od ponad 20 lat działa nasza firma – europejski lider w zakresie
projektowania i produkcji sprzętu medycznego do leczenia dysfunkcji kręgosłupa. LfC prowadzi interdyscyplinarną, innowacyjną działalność w zakresie badawczo-rozwojowo-produkcyjnym, w obszarze high-tech wyrobów i technologii medycznych, inżynierii biomedycznej, bionanomateriałów stosowanych w neurochirurgii
i ortopedii. Jako pierwsza polska firma prywatna otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).
Było to konsekwencją przyjętej przez
nas strategii proinnowacyjnej z położeniem nacisku na wdrożenia,
wspartej czynnym udziałem w międzynarodowych projektach. Właśnie
działalność na polu badawczo-rozwojowym stanowi przyczynę rosnącej pozycji firmy. Potwierdzeniem
dobrze obranej drogi są efekty. Firma ma stałą pozycję w Europie, jest
znana jako innowacyjna firma w świecie. Swoje unikatowe rozwiązanie
(metody chirurgiczne, implanty kręgosłupowe, procedury wszczepiania i system szkolenia chirurgów)
sprzedała już do Stanów Zjednoczonych”, mówi Lechosław Ciupik, prezes LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
BOHATEROWIE
NASZYCH CZASÓW
BOLESŁAW JERZY STASIK,
Prezes Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa
Inżynierii Przemysłowej S.J. w Poznaniu
– Dlaczego nasza firma rozwija się tak dynamicznie? Po pierwsze: jesteśmy
firmą rodzinną, co oznacza, że jesteśmy bardziej zaangażowani w jej rozwój.
Pracujemy nie tylko na markę naszej firmy ale także na nasze nazwisko. Po
drugie: przez lata naszej działalności nauczyliśmy się słuchać klientów, więc
nasze usługi są odzwierciedleniem ich potrzeb. Doradzamy klientom na każdym etapie projektu, czym zdobywamy ich zaufanie. Potrafimy rozwiązywać
indywidualne problemy naszych klientów pojawiające się w procesie inwestycyjnym. Po trzecie: mamy unikalną w skali kraju kompleksową ofertę – od
budownictwa przemysłowego, poprzez rozwiązania z zakresu logistyki przemysłowej, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz systemów oczyszczania powietrza i ochrony jakości produkcji. I wreszcie: mamy bardzo duże doświadczenie – możemy pochwalić się ponad 100 zrealizowanymi obiektami
o łącznej powierzchni 350 000 mkw. Nasze doświadczenie oparte jest na
doskonałej, zaangażowanej kadrze wykształconych pracowników. (na zdjęciu
z prawej.)
MAREK ŚLIWKA,
właściciel Biura Podróży LOGOS TRAVEL
w Poznaniu
– W tym roku obchodzimy piętnastą rocznicę obecności na rynku. Od początku nasza oferta ukierunkowana była na obsługę klientów, którzy mają
ambitne podejście do zwiedzania świata, nie boją się wyzwań i trudów podróży, chcą za życia zobaczyć świat w każdym wymiarze i w każdej odsłonie,
zarówno od strony blasków, jak i jego cieni. To, co nas odróżnia od konkurencji,
to zasada, że nie koloryzujemy rzeczywistości. Nasze katalogi sygnowane
hasłem ,,Podróże z pasją” nie epatują tanim blichtrem. Kolorystyka utrzymana jest w spokojnej tonacji. Cuda świata bowiem najlepiej oglądać w oryginale. Organizujemy wycieczki i wyprawy do ponad 130 krajów świata. Zmonopolizowaliśmy wyjazdy do Kamerunu, Gabonu, Butanu, Konga, Afganistanu , a także na Papuę- Nową Gwineę i Antarktydę. Oferujemy produkt
wyjątkowo wysoko przetworzony i stawiamy na kwalifikacje personelu.
Europejska Firma str. 17
FIRMY
50 najdynamiczniejszych średnich firm województwa wielkopolskiego
w końcu marca 2008 r. *)
Komorniki
Kalisz
Ostrzeszów
Poznań
Ostrów Wlkp
Nekla
Poznań
Suchy Las
Poznań
Poznań
Rogalin
Jutrosin
Poznań
Obrzycko
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Żelazków
Poznań
Poznań
Kalisz
Poznań
Słupca
Kościan
Kalisz
Krzemieniewo
Kalisz
Trzcianka
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Ostrzeszów
Buk
Kępno
Września
Poznań
Palędzie
Kościan
Krzywiń
Dobrzyca
Gniezno
Przychody
operacyjne
w tys. zł
2005 2007
18768 55328
1683 61170
24898 86574
8035 14769
2650 44875
1793 18483
8348 18415
2048 3595
26236 34649
4635 2754
1564 1472
1565 4673
6111 5448
7843 17527
3356 43525
28899 33772
19445 34938
1859 3347
7529 50141
16688 57114
5671 25845
4008 8010
8452 13407
6661 12600
1811 9017
5285 11033
3328 3888
2427 23620
38318 71089
4002 11582
1592 1124
2376 3080
6966 3915
2530 18485
11995 23779
1242
1923
37857 53748
2033 7545
10159 16731
7992 12475
10258 26062
1215
6150
2262 4307
33008 57341
7303 10980
16050 56749
6992 21404
12735 28998
2005
79
25
22
9
89
71
41
15
13
359
8
54
168
140
391
135
195
14
61
303
155
86
55
293
78
173
13
125
54
86
392
21
727
81
21
9
614
32
31
128
198
39
42
595
77
35
483
70
2007
4624
1082
11265
2690
2461
2446
1362
306
1661
13072
648
1048
358
2283
7972
2236
2573
232
1939
3048
3744
1052
2386
2476
1334
2731
238
1801
2887
664
3452
319
5650
669
693
171
4013
637
975
2138
2928
252
335
5481
860
1907
3507
925
Wartość rynkowa
w końcu marca
w tys. zł**)
2 006
2 008
1399,13
110783,53
289,90
18205,07
2133,40
123023,17
578,50
22359,33
1436,60
42226,80
1076,20
26920,47
645,60
14599,93
413,83
7820,10
1231,17
21651,60
8188,53
141026,93
461,30
7345,33
1132,70
17799,47
3244,93
50639,43
2465,43
37573,13
5854,77
87696,27
4306,00
62350,73
4475,63
64405,97
431,93
6154,43
1534,03
21484,70
5626,70
76624,90
3395,93
43658,53
1383,47
17082,97
2385,47
28985,07
5053,27
61160,33
1537,33
18305,87
6029,50
68077,13
307,30
3438,27
1869,67
20592,63
4368,63
48032,43
1454,20
15881,33
6099,03
66380,27
447,67
4804,20
12976,73
136527,33
1627,50
16931,50
583,63
6041,70
219,67
2226,67
11000,20
100887,57
822,13
7534,10
3068,10
27429,80
2736,13
24452,07
9692,73
84871,80
504,90
4365,20
657,20
5638,47
19772,67
163219,70
1836,07
15108,67
3114,30
25352,30
7265,07
58398,43
1555,67
12465,40
Puszczykowo
Dąbrowa
28283
7560
217
706
3117
4443
7190,00
8977,10
Lp.
Nazwa
Siedziba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
ELPROTECH Sp. z o.o. PUP
Firma Budowlana Antczak Marek Sp. z o.o.
TULCON SA
Liston Sp. z o.o.
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
Ceramika Group Sp. z o.o.
Ecco Travel Sp. z o.o.
Supdroż Sp. z o.o. PPHU
UNOX S.A.
JAKRO Sp. z o.o. PW
Majątek Rogalin Sp. z o.o
Inbud Sp. z o.o. Wielobran. Przeds. Produkcji Prefabrykatów
Siegle + Epple Polska Sp. z o.o.
Betomont Sp. z o.o. Przeds. Prod. Betonów i Montaży
Efect Doradztwo Finansowe S.A.
UWI Inwestycje S.A.
Przed. Budowlano Usług. BUDOPOL-POZNAŃ Sp. z o.o.
Drobud Sp. z o.o.
PW Polskie Produkty Sp. z o.o.
Bax Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
Harpo Sp. z o.o.
Alkal Sp. z o.o.
Mayer S.J.
Mostostal-Montaż Sp. z o.o.
Coccodrillo-Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak S.J.
Sogewalot Sp. z o.o.
Budrem Development Sp. z o.o.
POLKON S.A.
Termo-Dek S.J.
INWEST CONSULTING S.A.
Nova Sp. z o.o.
EURO INVEST BUD Sp. z o.o.
Instalacje HTS Sp. z o.o.
Dystrybucja Polska Sp. z o.o.
Neopta-Electronics Sp. z o.o.
West-Bud Sp. z o.o.
NTR Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
BMM Sp. z o.o.
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.
Amwin Sp. z o.o.
Stertil-Koni Polska Sp. z o.o.
Colas Kruszywa Sp. z o.o.
Budomont Sp. z o.o.
Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. Przeds. Przetwór. Mięsnego
PPHU Stropex S.J.
PHUP Poldrób Sp. z o.o.
Niepubl. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
w Puszczykowie im. S.T. Dąbrowskiego Sp. z o.o.
ALGLOB Sp. z o.o.
50.
*)
36195
18187
Zysk netto
w tys. zł
57338,77
71131,33
Wzrost
wartości
rynkowej
w proc.
7818
6180
5667
3765
2839
2401
2161
1790
1659
1622
1492
1471
1461
1424
1398
1348
1339
1325
1301
1262
1186
1135
1115
1110
1091
1029
1019
1001
999
992
988
973
952
940
935
914
817
816
794
794
776
765
758
725
723
714
704
701
697
692
O przychodach operacyjnych niższych niż 40 mln zł w 2005 r.
Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa,
Cena/Przepływy gotówkowe
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
**)
str. 18 Europejska Firma
FIRMY
50 najdynamiczniejszych dużych firm województwa wielkopolskiego
w końcu marca 2008 r.*)
Lp.
Nazwa
Siedziba
1.
2.
3.
4.
Trasko-Invest Sp. z o.o.
Ecco Holiday Sp. z o.o.
CD Partner Sp. z o.o.
Bims Plus Fachowy Handel Hurtowy Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
KPI RETAIL Sp. z o.o.
Hydrobudowa Polska S.A.
SOLAR COMPANY LTD Sp. z o.o.
AMI S.J.
WUPRINŻ S.A.
Sobieski Trade Sp. z o.o.
Metalplast System Sp. z o.o.
TRASKO-INWEST-R Sp. z o.o.
AGROBEX Sp. z o.o. PPUiH
GOLDBECK Sp. z o.o.
Bols Sp. z o.o.
JENOX AKUMULATORY Sp. z o.o.
TORPOL Sp. z o.o.
COLAS Polska Sp. z o.o.
NAFTA Sp. z o.o. Poszukiwania Nafty i Gazu
Ataner Sp. z o.o.
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
Pozkrone S.A. Sp. Komandytowa
PBG S.A.
Maro Markety Sp. z o.o.
BERNARD TRUCKS Sp. z o.o.
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
INMARK Sp. z o.o. Instytut Marketingu i Komunikacji
Vox Składy Budowlane Sp. z o.o.
Condix S.A.
MOSTOSTAL SŁUPCA S.A.
Zetor Polska Sp. z o.o.
Jutrzenka Holding S.A.
TERMETAL GLANER S.J.
HAND-MIĘS Spółdzielnia Rolnicza – Murzynówko
Szpital Wojewódzki
PEKABUD-MORASKO Sp. z o.o.
PPHU Millano Sp. z o.o.
TRANS-POZ S.A. PTHW
Polcopper Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
DEN BRAVEN EAST Sp. z o.o.
Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Tadeusz Ukleja
ROLBUD PHPU
A-LIMA-BIS PPHU Sp. z o.o.
K-M Import S.J.
ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A.
KOMPUTRONIK S.A.
H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Enea S.A.
Ostrzeszów
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Poznań
Mikstat
Poznań
Witkowo
Oborniki
Ostrzeszów
Poznań
Komorniki
Oborniki
Chodzież
Poznań
Palędzie
Piła
Poznań
Poznań
Tarnowo Podgórne
Przeźmierowo
Poznań
Poznań
Poznań
Złotkowo
Poznań
Kobylnica
Tarnowo Podgórne
Słupca
Kalisz
Opatówek
Piła
Nowe Miasto
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Poznań
Śmigiel, Przysieka Polska
Koło
Przeźmierowo
Ujście
Pleszew
Środa Wlkp
Stara Łubianka
Konin
Poznań
Poznań
Poznań
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
*)
**)
Przychody
operacyjne
w tys. zł
Zysk netto
w tys. zł
Wartość
rynkowa w końcu
marca w tys. zł**)
Wzrost
wartości
rynkowej
w proc.
2005
2007
2005
2007
2 006
2 008
261755
95192
53401
535735
131098
53959
1664
125
16
36180
4981
4668
33373
2971
4042
885356
54803
61350
2553
1745
1418
49044
93001
163027
68748
118225
60260
394086
53290
154100
44149
119057
709458
60181
89062
101808
169379
83275
44404
49647
300487
46618
54775
141426
46686
45291
172447
52579
79250
201628
288659
40529
50182
84109
45589
179827
61878
138701
203815
81605
54657
41998
42343
55969
671258
231623
57904
4327497
152592
187687
571532
114289
138523
91334
393155
59522
350070
87967
446970
990423
99943
245140
111965
269535
160171
158019
251579
462351
81102
125514
698423
164348
43080
263699
123306
127107
297045
480375
62484
66249
117514
63130
163388
95809
253316
262586
114185
99563
65533
44100
126081
804157
519090
94994
4983879
937
80
1425
2255
179
1218
1940
1149
1391
1919
12954
9037
503
1110
370
2605
6949
626
2582
18018
628
306
40719
2017
296
2572
1455
755
522
15048
3653
367
160
818
19
48
545
305
292
551
227
985
2179
29676
3589
81
35031
15074
3689
40232
28559
9523
7469
2048
9828
5184
8504
51465
95289
4964
5364
2531
32315
29320
6704
16854
50097
5296
3925
232434
12046
1491
20086
4979
4247
2770
77001
9792
2788
6065
2421
666
702
5603
7619
2411
2723
3430
4162
8244
115302
10618
1506
431099
30137
5433
110930
49995
15911
35920
33410
18083
22826
38866
238602
235526
16094
33989
16191
221782
169213
24198
43259
472286
17249
14601
607393
41530
4358
75233
37632
35255
11751
281620
51212
11249
33512
24828
4430
4195
34319
49064
13655
13954
21009
17835
40249
582879
73850
13148
3750082
378835
56691
1097631
408723
108583
237493
203902
108675
130654
218100
1279354
1156602
78897
163074
77318
1051215
788935
112750
198329
2132158
77315
60087
2489126
162351
16938
286758
142356
131351
39175
927762
165667
35961
104259
74398
12921
12152
97497
139005
38461
39400
58393
48916
109702
1582937
199487
34554
9812593
1157
944
889
718
582
561
510
501
472
461
436
391
390
380
378
374
366
366
358
351
348
312
310
291
289
281
278
273
233
229
223
220
211
200
192
190
184
183
182
182
178
174
173
172
170
163
162
O przychodach operacyjnych wyższych niż 40 mln zł w 2005 r.
Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy
gotówkowe
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
Europejska Firma str. 19
FIRMY
50 najdynamiczniejszych firm województwa lubuskiego w końcu marca 2008 r.*)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
*)
Nazwa
LFC Sp. z o.o.
MEPROZET STARE KUROWO Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
TRANS Sp. z o.o.
UNI-TRUCK Sp. z o.o.
Partner Bis Aleksander Zembaczyński Sp. z o.o.
SAN-BUD Przedsi.Inżynieryno - Budowlane
Teleskop Sp. z o.o.
BT Topbeton Sp. z o.o.
Instel S.J. Przeds. Budowlano - Handlowe
ZASTAL-TRANSPORT Sp. z o.o.
DIAMENT Sp. z o.o. Poszukiwania Naftowe
HARTMANN-POLSKA Sp. z o.o.
Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
DOBROSŁAWA Sp. z o.o.
Lamix Prywatne Przeds. Produkcyjno-Handlowe
CARBO HOLDING Sp. z o.o.
INTRA S.A.
J.P.J. Auto Sp. z o.o.
SECO/WARWICK S.A.
Elektrobud S.A.
Profi S.J.
Ekosystem Pracownie Badaw. - Projekt.Sp. z o.o.
LUMEL S.A. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektr.
Janbud Sp. z o.o. Przeds. Budowlane
PPH Eko 3000 Sp. z o.o.
LUG S.A.
Werner Janikowo Sp. z o.o.
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Urban Polska Sp. z o.o.
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny ZOZ
im. Karola Marcinkowskiego
Instel Sp. z o.o.
Elektrociepłownia GORZÓW S.A.
Spartherm Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz
Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.
Zakłady Jajczarskie Ovopol Sp. z o.o.
MESTIL Sp. z o.o. Zakład Mechaniczny
Klar Sp. z o.o.
GEZET Sp. z o.o.
Metal-System Sp. z o.o.
Constans Sp. z o.o.
V&S Luksusowa Zielona Góra S.A.
Mazel S.J.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Międzyrzeczu
ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
GAZSTAL S.A.
OR-SAT Sp. z o.o. ZPCH
PW JERSAK Zofia Jersak
Siedziba
Przychody
operacyjne
w tys. zł
Zysk netto
w tys. zł
Wartość
w końcu marca
w tys. zł*)
Wzrost
wartości
rynkowej
w procentach
Zielona Góra
Stare Kurowo
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Zielona Góra
Zabór
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Nowa Sól
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Dychów
Żary
Gozdnica
Sława
Witnica
Zielona Góra
Iłowa
Zielona Góra
Świebodzin
Wschowa
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Żary
Zielona Góra
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Żary
Żary
2005
3455
24782
31565
18271
86875
12218
47738
63973
74887
7259
11876
94480
36319
22862
55705
26660
31051
20709
145595
58926
19289
88100
5118
8522
8912
58694
27633
6603
30391
29345
22328
16475
2007
22180
46391
62527
47283
170670
13096
83731
185068
125941
7694
11536
162440
32176
31906
69641
36311
61945
35503
183051
102175
25789
150527
2739
12825
13002
74655
25993
10213
59684
47296
27392
30592
2005
550
201
451
3550
31
11
2072
5589
5526
79
88
2443
81
191
344
5593
1133
1127
1493
174
145
8311
51
331
60
2943
1076
125
1804
1263
1726
551
2007
10870
4222
5048
20470
4651
354
6731
36141
20100
267
333
13253
337
657
1443
11826
3988
6341
6143
2037
863
19139
221
1132
72
8282
1353
391
3054
3502
4803
1058
2 006
10023,30
5075,40
13902,67
50522,50
11980,47
935,73
35741,07
105782,00
100422,13
2323,13
2518,47
159884,20
2051,53
10020,93
7581,27
88085,00
20716,80
23871,00
39367,40
14887,90
6403,90
151739,97
1503,50
6578,93
3677,87
63135,70
18504,33
3010,17
32898,80
20879,03
37102,83
9640,63
2 008
148509,37
50118,60
131604,47
339089,33
69269,87
5183,37
185307,87
545169,80
384338,73
7377,10
7794,23
485205,77
5510,27
25616,70
19418,57
223920,07
52635,27
59138,70
93472,83
35073,43
15010,30
351858,33
3485,63
15109,20
8253,30
134735,33
39036,50
6099,63
66760,57
40807,27
68143,23
17103,30
Zielona Góra
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Strzelce Krajeńskie
94918
4567
162959
51259
110644
6069
161825
64783
3444
648
4220
1988
7638
720
12203
3786
63018,40
13367,63
118118,20
34595,10
111379,40
23345,90
207131,23
59694,13
77
75
75
73
Międzyrzecz
Nowa Sól
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Kostrzyn nad Odrą
Kłodawa
Zielona Góra
Zielona Góra
52353
55792
23199
8978
30975
6751
8469
533020
18674
81991
66846
27060
10450
42923
7434
13531
739101
27500
2651
503
686
167
722
496
442
20805
2329
6227
2273
1453
515
1603
541
515
40307
2096
46074,60
33079,33
13755,23
5048,40
16763,13
6835,37
5933,30
422154,07
40497,70
79318,43
56616,73
23549,57
8245,00
26533,63
10802,67
9358,00
649320,00
60486,17
72
71
71
63
58
58
58
54
49
Międzyrzecz
Zielona Góra
Zielona Góra
Żary
Żagań
9123
36079
71376
17831
100105
9545
43819
87659
28663
126674
12
240
4063
1019
1721
31
1258
8374
1550
4733
3407,07
20940,67
78894,90
19423,37
57658,60
5087,63
30836,73
114149,97
27895,33
81392,13
49
47
45
44
41
1382
887
847
571
478
454
418
415
283
218
209
203
169
156
156
154
154
148
137
136
134
132
132
130
124
113
111
103
103
95
84
77
Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
str. 20 Europejska Firma
FIRMY
W dwa lata jej wartość rynkowa wzrosła o 1382 procent,
z 10 mln zł do 148,5
mln zł w końcu marca 2008 r.
Historia Meprozet Stare Kurowo
Sp. z o.o., która jest
na 2. miejscu, sięga
początku lat sześćdziesiątych, kiedy
państwowe przedsiębiorstwo uruchomiło produkcję wyrobów z drutu. Dziś firma jest prywatna.
Głównym obszarem
jej działalności są
konstrukcje stalowe
hal, ogrodzenia z siatki zgrzewanej, wygrodzenia dla bydła.
Jej nowoczesny park
maszynowy umożliwia również cynkowanie ogniowe oraz
wysokotemperaturowe. Produkcję kie- Lechosław Ciupik, prezes LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
ruje zarówno na rynek krajowy, jak i od wielu lat na rynki zagraniczne – głównie do Niemiec,
Danii, Holandii. „Obecnie Meprozet
Stare Kurowo zatrudnia 168 pracowników. Około 50 proc. przychodów
firma uzyskuje z eksportu. Eksportowanych jest 90 proc. wyrobów gotowych firmy”, czytamy na stronie
www.meprozet.biz.pl. W dwa lata jej
Wśród 149 firm województwa luwartość rynkowa wzrosła o 887 probuskiego najcenniejsze 31 marca 2008
cent, z 5 mln zł do 50,1 mln zł w końr. okazały się KRONOPOL Sp. z o.o.
cu marca 2008 r.
w Żarach (wartość rynkowa 3 mld zł),
Przedsiębiorstwo Budownictwa
ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA
Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze
w Kostrzynie nad Odrą (754 mln zł)
jest na lubuskim rynku budowlanym
i V&S Luksusowa Zielona Góra SA
od 1956 r. Ma długoletnią tradycję,
w Zielonej Górze (649 mln zł).
doświadczenie, liczne referencje,
Wszystkie są w rękach zagranicznego
znaczny potencjał techniczny oraz
kapitału.
doświadczoną kadrę inżynieryjnoFirma Kronopol powstała w 1994 r.
techniczną. Buduje, jako generalny
w wyniku przekształcenia ówczesnych
wykonawca i podwykonawca, buZakładów Płyt Wiórowych w spółkę
dynki jedno- i wielorodzinne, przeSkarbu Państwa ze szwajcarską Grupą
mysłowe i inne. Realizuje komplekKrono Holding AG. Od 1999 r. własowo roboty budowlane, instalacyjścicielem wszystkich akcji jest strona
ne i sieciowe w branży elektrycznej,
szwajcarska.
sanitarnej, grzewczej, wykonuje praW skład Grupy Krono obok Kroce wentylacyjne, ziemne i drogowe.
nopolu wchodzą zakłady w SzwajProwadzi sprzedaż betonu towarowecarii, Francji, Niemczech, na Węgo, płyt stropowych i innych prefagrzech, Rosji i na Ukrainie. Kronobrykatów z własnej wytwórni. Wypol jest jednym z największych na
konuje badania laboratoryjne i eksświecie producentów płyt i wyropertyzy betonu. Zajmuje się sprzebów drewnopochodnych. Najnodażą i naprawą elektronarzędzi. Wywocześniejsze technologie produknajmuje sprzęt budowlany, naprawia
cji i standardy kontroli jakości
pojazdy. Firma dobrze wykorzystała
(ISO 9001:2000) wraz z wieloletczas po akcesji do UE. Jej wartość
nim doświadczeniem grupy są znawzrosła o 847 proc. z 13,9 mln zł do
czącym kapitałem wniesionym do
131,6 mln zł.
Polski.
BOHATEROWIE
NASZYCH CZASÓW
Mamy najlepszych w Polsce pilotów. Są to prawdziwi pasjonaci zwiedzania
świata, którzy potrafią imponować swoją wiedzą i zarażać entuzjazmem do
podróżowania. Prowadzimy także ciągły monitoring pracy naszych kontrahentów. Pracownicy merytoryczni biura z kolei podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i wyjazdach. Nasze działania i starania
o wysoką jakość obsługi klienta zostały zauważone i docenione przez środowisko turystyczne. W roku 2000 otrzymaliśmy nagrodę Polskiej Izby Turystyki
,,Globus 2000” za najlepszy produkt w zakresie turystyki wyjazdowej. W 2001
roku przyznano nam certyfikat ,,Wielkopolska Jakość”, a w 2002 roku z kolei
Certyfikat ,,Najlepsza Jakość Usług”. Plasujemy się także bardzo wysoko w różnych rankingach. Od lat jesteśmy wymieniani przez „Rynek Turystyczny” w tzw.
Złotej Pięćdziesiątce Polskich Firm Turystycznych. Zajmujemy także wysokie notowania w rankingu ,,Rzeczpospolitej” na najbardziej polecane przez turystów biuro
podróży. Mamy także wiele dyplomów i podziękowań od firm oraz instytucji, gdzie
występowaliśmy jako sponsor szlachetnych akcji, np.: ,,Postaw Serce Na Nogi”, ,,Rzuć
Palenie”, ,,Tybet w Poznaniu” i wiele innych. Wszystko to składa się na sukces firmy,
jakim jest zajęcie pozycji lidera wyjazdów egzotycznych.
WALDEMAR DYBIONA,
Prezes Zarządu FEM – 1 Sp. z o.o. w Koninie
– Nasza firma powstała w 1999 roku na bazie wydziału elektrycznego Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO SA. Firma kontynuuje działalność usługową, która obejmuje przeglądy i remonty kapitalne maszyn elektrycznych. Zajmujemy się również diagnostyką maszyn oraz kompleksową ob-
Cenne
w województwie
lubuskim
sługą zespołów napędowych i ciągów technologicznych. Nasze usługi świadczone są głównie dla sektorów: energetycznych, górniczych, cementowych, papierniczych i przedsiębiorstw komunalnych. Spółka ma stabilną pozycję na rynku
polskim. Doświadczenie pracowników, ich zaangażowanie oraz ciągle udoskonalane zaplecze techniczne gwarantuje firmie dynamiczny rozwój, który przyczynił się do kilkakrotnego nagrodzenia Gazelą Biznesu oraz obecnie Gepardem Biznesu 2008. Spółka wdrożyła oraz utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach ISO-9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N
18001:2004. Produkt oferowany przez FEM – 1 Sp. z o.o. ściśle odpowiada wymogom tych norm. Ciągłe doskonalenie firmy oraz podnoszenie
kwalifikacji pracowników gwarantuje klientom produkt, który spełnia ich
wymogi i oczekiwania.
JANUSZ TOMASZKIEWICZ,
Prezes Zarządu Envirotech sp. z o.o. w Poznaniu
– Dynamiczny rozwój naszej firmy jest wynikiem przyjętej przed
laty strategii, dzięki której jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do
wykonywania specjalistycznych robót nie tylko na rynku ciepłowniczym (na którym firma zdobyła renomę już w latach dziewięćdziesiątych), ale przede wszystkim na rynku gospodarki wodno-ściekowej.
Europejska Firma str. 21
FIRMY
Nazwa
Siedziba
Przychody operacyjne
w 2005 r. w tys. zł
Zysk netto
w 2006 r. w tys. zł
Przychody operacyjne
w 2006 r. w tys. zł
Stosunek zysku netto
do przychodów operacyjnych
w procentach w 2006 r.
Zysk netto w 2007 r.
w tys. zł
Przychody operacyjne
w 2007 r. w tys. zł
Stosunek zysku netto
do przychodów operacyjnych
w procentach w 2007 r.
Średnia stosunku zysku netto
do przychodów operacyjnych
w latach 2005-2007 w proc.
1.
2.
3.
4.
5.
FRILI PROPERTIES POLSKA Sp. z o.o.
JAKRO Sp. z o.o. PW
Lech Premium Sp. z o.o.
INWEST CONSULTING S.A.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
EURO INVEST BUD Sp. z o.o.
ITM Polska Sp. z o.o.
Agencja Handlowa Sp. z o.o.
Matt S.J.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
KUPIEC POZNAŃSKI S.A.
Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o.
GIANT Sp. z o.o.
HELVEPOL – Kaczmarek Kostera S.J.
MEPROMOR S.A. Spółka Pracownicza
Niedźwiedź – Lock S.J. R.Niedźwiedź, Z.Niedźwiedź
Gospodarstwo Rolne Jazdon S.J.
Leuco Polska Sp. z o.o.
Derform S.J.
Przeds. Promax S.J.
Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój
VOX-CHEMIA Sp. z o.o.
Centrum Ubezpieczeń i Leasingu S.J.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Niechanowie
Agrokal Sp. z o.o.
JAKON S.J.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jutrzenka
Wood Pak Sp. z o.o.
SCHRADER INTERNATIONALE LOGISTYK Sp. z o.o.
Poraj Sp. z o.o.
Lenzkes Techniki Mocowania Sp. z o.o.
FORTIS Sp. z o.o.
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy
TELAND S.J PHU
POZKRONE S.A.
QXL POLAND Sp. z o.o.
Ratajska Telewizja Kablowa ELSAT Sp. z o.o.
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Rolmix Sp. z o.o.
Agro-Merkury Sp. z o.o.
Finitouch Polska Sp. z o.o.
Biuro Inżynieryjno-Techniczne KARO Sp. z o.o.
Wielkopolska Fabryka Okien Variant S.J.
Germain’s Technology Group Polska Sp. z o.o.
Rolnicza Sp-nia Produkcyjna
Henmar S.J. PPH
AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR
WARTA GLASS Sp. z o.o.
Wytwórnia Sprężyn Grześkowiak S.J.
Aet S.J.
Leszno
Poznań
Poznań
Poznań
2852
359
38088
392
4370
4635
35450
1592
65
8
107
25
308
368
48316
6
1433
5271
23694
1016
21
7
204
1
9558
13072
20064
3452
1839
2754
23695
1124
520
475
85
307
202
163
132
111
Piła
Poznań
Poznań
Czerwonak
Kościan
2553
727
30537
2171
3040
3441
6966
39093
3891
6935
74
10
78
56
44
2763
311
4864
1972
4438
3988
4657
40642
4062
8713
69
7
12
49
51
1814
5650
33146
2406
6044
4295
3915
47464
4485
11332
42
144
70
54
53
62
54
53
53
49
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Kalisz
Czarnków
Luboń
Siedlec
Przeźmierowo
Poznań
34035
9268
76652
4175
1045
577
5162
2666
917
4824
72066
17545
78816
21556
3041
1322
13828
6953
2456
10634
47
53
97
19
34
44
37
38
37
45
38577
9092
2507
19128
1050
657
7847
3681
1410
6569
76929
19106
10432
21287
2631
1791
18011
9176
3402
17580
50
48
24
90
40
37
44
40
41
37
35700
8606
4075
5203
1275
1035
7822
4399
1622
5146
73563
19384
27960
23335
2519
2329
18541
11029
4140
14610
49
44
15
22
51
44
42
40
39
35
49
48
45
44
42
42
41
39
39
39
Ostrów Wlkp
Czerwonak
Konin
Niechanowo
Bojanowo
Tarnowo Podgórne
Kościan
Gołuchów
Poznań
Borek Wielkopolski
Poznań
Poznań
Wysoka
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
5592
4500
2292
451
867
7403
853
2053
4451
586
326
18483
4760
482
1056
16959
2147
13842
16671
6547
1268
2451
55917
3038
7142
9028
2615
1240
39918
16036
1863
3414
49604
9084
40
27
35
36
35
13
28
29
49
22
26
46
30
26
31
34
24
6196
10291
2538
413
971
6702
1137
2741
2403
1221
925
2423
6884
469
1520
26135
3401
15872
19642
6369
1251
2280
32281
3067
7854
12982
3485
2622
41795
19360
1645
4456
106082
9898
39
52
40
33
43
21
37
35
19
35
35
6
36
29
34
25
34
7274
5887
2109
561
861
4637
1164
3466
5422
1579
1378
34836
6184
1343
2102
60773
3575
19165
16867
5991
1387
2900
6645
3050
9005
16197
3624
3660
74386
19356
3140
7056
181113
10798
38
35
35
40
30
70
38
38
33
44
38
47
32
43
30
34
33
39
38
37
36
36
35
34
34
34
34
33
33
32
32
32
31
30
Poznań
Belęcin
Popowo Kościelne
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Śmigiel
Koźmin Wlkp
Poznań
Kobylin
Poznań
Ostrów Wlkp
Ostrów Wilkp
40719
918
762
580
1919
341
1419
297
1150
12609
10896
958
1025
1098
141426
3366
2700
2663
5295
1580
7906
1323
4209
45599
37055
8261
4027
4150
29
27
28
22
36
22
18
22
27
28
29
12
25
26
121998
1137
550
1248
1993
493
2127
382
1893
14004
11625
1567
1156
1206
425725
3618
3373
4054
7241
2031
5815
1359
6496
50706
36943
8296
4266
4462
29
31
16
31
28
24
37
28
29
28
31
19
27
27
232434
1072
1829
1091
1046
1553
1671
407
2729
16832
8055
5301
1328
1468
698423
3583
4180
3284
4983
4010
5635
1214
10198
60285
38797
10554
4812
5619
33
30
44
33
21
39
30
34
27
28
21
50
28
26
30
30
29
29
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Stosunek zysku netto
do przychodów operacyjnych
w procentach w 2005 r.
Lp.
Zysk netto
w 2005 r. w tys. zł
50 najefektywniejszych firm województwa wielkopolskiego w latach
2005-2007 według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
str. 22 Europejska Firma
FIRMY
Jako jedyny zakład na świecie posiada prasy produkcji ciągłej typu
ContiRoll dla wszystkich trzech rodzajów płyt drewnopochodnych (płyta wiórowa, MDF, OSB). Łączna produkcja roczna to około 1,3 mln
m sześc. płyt. Firma eksportuje do ponad 50 krajów na całym świecie.
Minister przekształceń własnościowych 7 października 1993 r. sprzedał
80 proc. akcji Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych SA szwedzkiemu
koncernowi papierniczemu TREBRUK
AB, a pozostałe 20 proc. akcji otrzymała załoga. Obecnie Arctic Paper Kostrzyn SA jest największym producentem papierów offsetowych w Polsce oraz drugim co do wielkości producentem papierów graficznych. W kostrzyńskiej papierni wytwarzane są
najwyższej jakości niepowlekane papiery bezdrzewne. Ich produkcja odbywa się w nowoczesnym, bezpiecznym środowisku pracy, w warunkach
przyjaznych otoczeniu naturalnemu.
Firma zatrudnia 422 pracowników.
Wartość nakładów inwestycyjnych
poniesionych od 1993 r. to 212 mln
USD. Obecnie firma 70 proc. produkcji eksportuje.
V&S Luksusowa Zielona Góra SA
jest producentem wódek czystych, takich jak: Polska Wódka, Pan Tadeusz
oraz wódek smakowych: Polska Wiśniowa, Polska Gorzka, Siwucha, jak
również Ginu Lubuskiego, Dark Whisky, Capri Bitter oraz brandy: Carignac,
Robespierre. W ofercie firmy znajdują
się także rumy, likiery i kremy. W maju
2003 r. producent dołączył do V&S
Group, który jest jednym z największych na świecie producentów i dystrybutorów alkoholu. W asortymencie
firmy znajdują się marki globalne (jak
choćby ABSOLUT) oraz lokalne, które dystrybuowane są na wielu międzynarodowych rynkach. Grupa ma obecnie 12 oddziałów na całym świecie
i sprzedaje swoje produkty na 125 rynkach. Firma matka, V&S Vin & Sprit
AB, jest firmą państwową należącą do
szwedzkiego Skarbu Państwa.
Polskie przedsiębiorstwo jest dopiero na 7. miejscu – to DIAMENT Sp.
z o.o. Poszukiwania Naftowe, której właścicielem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie.
Efektywne
w województwie
lubuskim
Wśród 149 firm województwa lubuskiego najefektywniejsze okazały
się: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna SA w Kostrzynie nad Odrą, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o. w Gorzowie
Wielkopolski.
SSE ma wysokie zyski, by sprzedaje cenne nieruchomości. Wysoka
pozycja kolejnej szkoły wyższej jeszcze raz pokazuje, że edukacja to niezły biznes.
Na edukacji, z tym że podatkowej,
swój sukces opiera Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., które wydaje ogólnopolską „Gazeta Podatkowa” oraz czasopisma: „Biuletyn Informacyjny”, „Ubezpieczenia i Prawo Pracy”, „Poradnik VAT”, „Przegląd Podatku Dochodowego” i „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości”. Prowadzi też
tematyczne serwisy internetowe. Średni stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych w latach 2005–2007
na poziomie 35,5 proc. jest do pozazdroszczenia.
W rankingu efektywności wysoko,
na piątym miejscu jest LfC Sp. z o.o.,
lider pod względem efektywności.
Gepardy
Biznesu 2009
Siedemnaście przedsiębiorstw
z Wielkopolski, które nadesłały wyniki finansowe na konkurs Gepardy Biznesu 2009, to klienci banków spółdzielczych. Z reguły to nieduże firmy,
nieprowadzące pełnej rachunkowości.
Dlatego nie jest wyceniana ich wartość rynkowa, lecz tylko dynamika
przychodów i zysku netto.
W Wielkopolsce wygrał Zakład
Produkcyjno-Handlowy „Neltex” Kornelia Koteras w Kuszewie. Firma jest
na rynku od 1990 roku. Produkuje bieliznę dzienną dla dzieci i dorosłych
w 100 proc. Bawełnianą, głównie
z przędz czesanych. Wykonuje też usługi szwalnicze na zamówienie. Więcej
o firmie pod adresem www.neltex.pl.
O sukcesie polskiej gospodarki w ostatnich latach zdecydowały zagraniczne
koncerny, które zmodernizowały kupione przedsiębiorstwa i przeniosły do
nas dużą część swojej produkcji, oraz
setki tysięcy małych polskich firm,
których sporo (20–25 proc) obsługują banki spółdzielcze. Obie grupy
wykorzystały nasz atut – sumiennych,
zaradnych, dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy nie mają
zbyt wygórowanych wymagań płacowych. Dzięki temu sukces odnieśliśmy wszyscy.
BOHATEROWIE
NASZYCH CZASÓW
To efekt m.in. optymalizacji struktury firmy, rozwinięcia aktywności marketingowej w segmencie przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, nawiązania partnerskiej współpracę z wieloma
specjalistycznymi kooperantami, pozyskania do pracy ambitnych i kreatywnych
absolwentów Politechniki
Poznańskiej oraz wdrożenia
motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Dodam, że nasi
klienci cenią sobie oferowane przez nas technologie i jakość świadczonych usług, dlatego aktualnie realizujemy wiele prestiżowych kontraktów z zakresu budowy i modernizacji: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, pompowni wody i przepompowni ścieków, ciepłowni, kotłowni i węzłów cieplnych oraz termomodernizacji obiektów
z wykorzystaniem nowoczesnych, odnawialnych źródeł ciepła, takich jak instalacje solarne i pompy ciepła. Cieszę się, że firma Envirotech właśnie teraz
znalazła się w tak dobrym momencie swojego rozwoju, gdyż w roku bieżącym
obchodzimy 20. rocznicę naszej działalności. Osiągnięty sukces jest zatem dla
mnie nie tylko powodem do satysfakcji, ale i najlepszą nagrodą jubileuszową.
WŁODZIMIERZ MICHALEWSKI,
Prezes Zarządu EKOMAX Sp. z o.o.
w Licheniu Starym
– Przedsiębiorstwo
EKOMAX, zorganizowane w formie spółki
z o.o., funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Jesteśmy niszową firmy,
która specjalizuje się w
obsłudze inwestycji w zakresie folii i pianek budowlanych, geomembran, geokrat oraz welonu szklanego. Współpracujemy z naszymi
klientami, preferując
bezpośrednie kontakty
biznesowe, co umożliwia dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań
odbiorców. Przyczynia się to również do budowania wieloletnich relacji handlowych opartych na wzajemnym zaufaniu. Naszymi głównymi atutami są: wiarygodność, niezawodność dostaw i doradztwo techniczne w zakresie oferowanych towarów. W swoich działaniach kierujemy się dobrem klientów, a nie wyłącznie efektami ekonomiczno-finansowymi. Mimo to od wielu lat notujemy
wzrost sprzedaży oraz wypracowujemy zyski. Znalazło to odzwierciedlenie
w otrzymaniu tytułów: Gazela Biznesu, Diament Forbesa, Gepard Biznesu, co
jest dla nas ogromnym wyróżnieniem wzrostu wartości firmy oraz przyjętej
właściwej polityki sprzedaży. Nasz rozwój opieramy na wypracowanych własnych środkach (nie korzystając z kredytów) oraz wiarygodności i stabilności
wypracowanej przez zaangażowanie załogi firmy. Jesteśmy przekonani, że kontynuacja dotychczasowej strategii, wzbogacona o dodatkowe elementy wpływające na zadowolenie klientów, umożliwi nam w następnych latach dynamiczny rozwój i ugruntuje pozycję rynkową.
JERZY KRAJEWSKI
Europejska Firma str. 23
FIRMY
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
9764
3552
20405
3550
550
2232
5593
1846
5666
8620
2473
5589
1402
7529
56120
18271
3455
6741
26660
5622
21663
37697
12286
63973
696
47
36
19
16
33
21
33
26
23
20
9
5347
3252
18277
12986
584
2534
5385
669
5018
5452
1766
25672
2757
7839
50754
30946
3575
8248
27868
4997
23810
36113
12845
114685
194
41
36
42
16
31
19
13
21
15
14
22
10049
4427
18699
20470
10870
1423
11826
1202
2582
10587
2120
36141
3689
7139
54829
47283
22180
9282
36311
5693
16926
43993
11851
185068
272
62
34
43
49
15
33
21
15
24
18
20
388
50
35
35
27
26
24
22
21
21
17
17
Zielona Góra
Szprotawa 16230
Zielona Góra
Zielona Góra
Drezdenko
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Świebodzin
Witnica
Gorzów Wlkp
Cigacice
Żary
Witnica
Żary
Sulechów
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
1335
97235
648
21262
15442
2807
52393
8311
1127
5526
2889
1726
5325
133669
1791
2329
6406
9580
17
4567
148387
117839
16349
344035
88100
20709
74887
19659
22328
57219
1869891
14382
18674
45823
14
18701
14
14
13
17
15
9
5
7
15
8
9
7
12
12
14
1615
113045
1032
20670
19349
2014
38228
16145
4130
9370
2425
1558
4557
197395
1543
2160
4195
7748
17
5775
176343
129328
16162
335525
105255
29556
86312
24402
23058
40514
1935885
14990
21223
74142
21
15520
18
12
15
12
11
15
14
11
10
7
11
10
10
10
6
956
132377
720
34252
19864
2100
45019
19139
6341
20100
2390
4803
4557
281682
1478
2096
9212
6615
12
6069
221725
152008
19061
413480
150527
35503
125941
25022
27392
40514
1967194
18852
27500
95939
14
15
12
15
13
11
11
13
18
16
10
18
11
14
8
8
10
16
15
14
14
14
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
Sulechów
Gorzów Wlkp
Gorzów Wlkp
Nowa Sól
Zielona Góra
Słubice
Czerwieńsk
Zielona Góra
911
6486
3687
3766
3405
4123
9747
23903
7493
78268
36060
39891
22710
48015
176651
314342
12
8
10
9
15
9
6
8
613
10298
2950
3840
1894
5847
23857
29383
7385
99482
47318
42429
26769
62266
194885
316089
8
10
6
9
7
9
12
9
609
10343
6037
3963
1060
5778
14467
25865
7657
105991
57426
50693
26151
71212
185911
302248
8
10
11
8
4
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
Wschowa
Zielona Góra
Wschowa
Lipinki Łużyckie
Żary
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Drezdenko
Świebodzin
3243
1070
284
7605
1076
23321
496
1040
147
22423
11500
6925
88344
27633
333072
6751
12919
1954
14
9
4
9
4
7
7
8
8
1244
913
578
6364
2831
27624
444
834
95
20920
12105
6028
101669
23560
320477
7341
12439
1696
6
8
10
6
12
9
6
7
6
1008
1162
760
9528
1353
17782
541
759
151
20762
14480
6925
115741
25993
326856
7434
13174
2301
5
8
11
8
5
5
7
6
7
8
8
8
8
7
7
7
7
7
Międzyrzecz
Szprotawa
2651
1934
52353
18628
5
10
4710
489
69151
30881
7
2
6227
3651
81991
49408
8
7
6
6
Zielona Góra
Krosno Odrzańskie
2943
4750
58694
96969
5
5
2033
6483
63903
99659
3
7
8282
9259
74655
117777
11
8
6
6
Średnia stosunku zysku
netto do przychodów
operac. w latach
2005-2007 w procentach
Kostrzyn nad Odrą
Gorzów Wlkp
Gorzów Wlkp
Kostrzyn nad Odrą
Zielona Góra
Zielona Góra
Gozdnica
Gubin
Lubiszyn
Sława
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Stos, zysku netto
do przychodów operac.
w procentach w 2006 r.
Stosunek zysku netto do
przychodów operac.
w procentach w 2007 r.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Przychody operacyjne
w 2007 r. w tys. zł
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zysk netto w 2007 r.
w tys. zł
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Przychody operacyjne
w 2006 r. w tys. zł
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.
TRANS Sp. z o.o.
LFC Sp. z o.o.
ZASTAL S.A.
Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
Przeds. Oczysz.Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o.
Polfur Sp. z o.o.
Hajduk PODŁOŻE DO PIECZAREK Sp. z o.o.
RICOSTA POLSKA Sp. z o.o.
Teleskop Sp. z o.o.
ZETO-Zielona Góra Sp. z o.o. Zakład
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
Instel Sp. z o.o.
Stelmet S.A.
VICTAULIC POLSKA Sp. z o.o.
Medline Sp. z o.o.
ICT POLAND Sp. z o.o.
SECO / WARWICK S.A.
Lamix Prywatne Przeds Produkcyjno-Handlowe
BT Topbeton Sp. z o.o.
DBW-POLSKA Sp. z o.o.
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
DREWIT Sp. z o.o. PPHU
KRONOPOL Sp. z o.o.
Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Mazel S.J.
PODRAVKA POLSKA Sp. z o.o.
SUPEKOM Sp. z o.o. Sulechowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
GOTECH Sp. z o.o. PUP
KARTON-PAK S.A. Zakład Produkcji Opakowań
MAX ELEKTRONIK S.A.
FOLIAREX Sp. z o.o.
ARCOBALENO Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Hodowla Zwierząt Zarodowych
Osowa Sień Sp. z o.o.
BIURO PLUS S.J.
KIMITEX S.J. Zakład Produkcji Odzieży
MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Janbud Sp. z o.o. Przeds. Budowlane
Apexim AB Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Metal-System Sp. z o.o.
Market Smak S.J.
Polink-Wilkowo Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz
Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.
ASKO-VOGEL & NOOT Sp. z o.o.
LUMEL S.A. Lubuskie Zakłady
Aparatów Elektrycznych
HARDEX S.A.
Zysk netto w 2006 r.
w tys. zł
1.
Siedziba
Stosunek zysku netto
do przychodów operac.
w procentach w 2005 r.
Nazwa
Przychody operacyjne
w 2005 r. w tys. zł
Lp.
Zysk netto w 2005 r.
w tys. zł
50 najefektywniejszych firm województwa lubuskiego w latach 2005-2007
według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
str. 24 Europejska Firma
FIRMY
50 najcenniejszych firm województwa wielkopolskiego w marcu 2008 r.
Lp.
Nazwa
Siedziba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Enea S.A.
Kompania Piwowarska S.A.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
MAHLE Polska Sp. z o.o.
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
WRIGLEY POLAND Sp. z o.o.
PBG S.A.
MAN Star Trucks & Buses Sp. z o.o.
SELGROS Sp. z o.o.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ALUMINIUM KONIN-IMPEXMETAL S.A.
GOLDBECK Sp. z o.o.
Pfeifer & Langen Polska S.A.
IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.J.
Bols Sp. z o.o.
FORTIS Sp. z o.o.
Hydrobudowa Polska S.A.
BRIDGESTONE Poznań Sp. z o.o.
NAFTA Sp. z o.o. Poszukiwania Nafty i Gazu
SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
Jutrzenka Holding S.A.
Trasko-Invest Sp. z o.o.
AQUANET S.A.
Ataner Sp. z o.o.
WIX-FILTRON Sp. z o.o.
QXL POLAND Sp. z o.o.
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
EUROCASH S.A.
PAROC Polska Sp. z o.o.
Nivea Polska Sp. z o.o.
SAPA Aluminium Sp. z o.o.
Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Apart Sp. z o.o.
REHAU Sp. z o.o.
Nordzucker Polska SA
HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o.
LIDL Polska Sp. z o.o.
DOMATOR Sp. z o.o.
New Yorker Polska Sp. z o.o.
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
Dalkia Poznań SA
SCHATTDECOR Sp. z o.o.
POZ-BRUK Sp. z o.o.
Ardagh Glass Gostyń S.A.
DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
PPHU Terg S.J.
WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o.
Poznań
Poznań
Poznań
Piła
Krotoszyn
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
Konin
Komorniki
Poznań
Tarnowo Podgórne
Konin
Gostyń
Oborniki
Poznań
Przeźmierowo
Poznań
Piła
Podrzewie
Opatówek
Ostrzeszów
Poznań
Poznań
Gostyń
Poznań
Poznań
Komorniki
Trzemeszno
Poznań
Trzcianka
Poznań
Suchy Las
Przeźmierowo
Opalenica
Kaźmierz
Tarnowo Podgórne
Konin
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Tarnowo Podgórne
Rokietnica
Gostyń
Poznań
Złotów
Buk
Wartość rynkowa
w końcu marca 2006 r.
w mln zł*)
3750082
8247203
10734951
5279718
2109482
607393
2223372
472286
2354286
1986950
1942134
582879
238602
765584
1431679
1075572
500477
235526
451659
110930
1017893
221782
1506864
281620
33373
755593
169213
731698
279219
329832
722204
446714
505383
399975
638692
233965
473409
331263
617709
2480581
386435
316386
441171
353902
634442
207284
487358
514892
344477
185363
Wartość rynkowa
w końcu marca 2008 r.
w mln zł*)
9812593
8270818
6347471
5503702
2681019
2489126
2183178
2132158
2128217
2047063
1679107
1582937
1279354
1267488
1243355
1193894
1178866
1156602
1108015
1097631
1065543
1051215
968223
927762
885356
859120
788935
750072
732566
717110
714956
705016
658539
650177
623519
608693
600679
596558
595958
594489
566103
535777
524966
524401
514709
510631
491640
457860
454956
432568
Zmina wart.
rynkowej
w procentach
162
0
41
4
27
310
-2
351
-10
3
-14
172
436
66
-13
11
136
391
145
889
5
374
-36
229
2553
14
366
3
162
117
-1
58
30
63
-2
160
27
80
-4
-76
46
69
19
48
-19
146
1
-11
32
133
*)
Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy
gotówkowe
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
Europejska Firma str. 25
FIRMY
50 najcenniejszych firm województwa lubuskiego w marcu 2008 r.
Lp.
Nazwa
Siedziba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
KRONOPOL Sp. z o.o.
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.
V&S Luksusowa Zielona Góra S.A.
ICT POLAND Sp. z o.o.
Teleskop Sp. z o.o.
FAURECIA GORZÓW Sp. z o.o.
DIAMENT Sp. z o.o. Poszukiwania Naftowe
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
PROXIMUS Sp. z o.o.
BT Topbeton Sp. z o.o.
Stelmet S.A.
SECO/WARWICK S.A.
TRANS Sp. z o.o.
GEDIA POLAND Sp. z o.o.
VICTAULIC POLSKA Sp. z o.o.
Apexim AB Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ARCOBALENO Sp. z o.o.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.
Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
KEIPER POLSKA Sp. z o.o.
Elektrociepłownia GORZÓW S.A.
SAN-BUD Przedsiębiorstwo Inżynieryno - Budowlane
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A.
Uniwesytet Zielonogórski
LFC Sp. z o.o.
SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.
PODRAVKA POLSKA Sp. z o.o.
LUMEL S.A. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
HARDEX S.A.
MAGNAPLAST Sp. z o.o.
BOMADEK Sp. z o.o.
GAZSTAL S.A.
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publ. ZOZ im. K. Marcinkowskiego
Hajduk PODŁOŻE DO PIECZAREK Sp. z o.o.
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
CARBO HOLDING Sp. z o.o.
POLSKIE HURTOWNIE ALKOHOLI Sp. z o.o.
Horex S.J. A. i E. Horoszkiewicz
FOLIAREX Sp. z o.o.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
PW JERSAK Zofia Jersak
Zakład Prod.-Usług, Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.
Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu Balcerzak i Spółka Sp. z o.o.
Agro-Biznes Sularz Rudnicki S.J.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowej Soli
Żary
Kostrzyn nad Odrą
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Kostrzyn nad Odrą
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Świebodzin
Kostrzyn nad Odrą
Nowa Sól
Drezdenko
Zielona Góra
Czerwieńsk
Gorzów Wielkopolski
Gozdnica
Szprotawa
Świebodzin
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Kostrzyn nad Odrą
Bobrowice
Zielona Góra
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Kostrzyn nad Odrą
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Krosno Odrzańskie
Lipinki Łużyckie
Trzebiechów
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Sława
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Gubin
Słubice
Gorzów Wielkopolski
Żagań
Międzyrzecz
Sława
Gorzów Wielkopolski
Nowa Sól
*)
Wartość
rynkowa
w końcu
marca 2006 r.
w mln zł*)
3112151
687403
422154
1068525
105782
384397
159884
554545
412612
100422
368664
151740
50523
413828
265112
446262
307509
327735
88085
269646
240048
118118
35741
174239
115315
113380
10023
439131
132369
63136
107206
13903
129016
121415
129937
78895
91955
63018
110049
90004
39367
127576
101152
72475
72390
57659
46075
81379
78747
65886
Wartość
rynkowa
w końcu
marca 2008 r.
w mln zł*)
3087491
754013
649320
582911
545170
499053
485206
466578
433025
384339
357436
351858
339089
310141
264776
262476
257850
242153
223920
221383
209139
207131
185308
160333
156755
150877
148509
146659
140186
134735
133211
131604
126094
124009
118545
114150
111627
111379
107944
96931
93473
88026
84315
82991
82975
81392
79318
78768
75737
74491
Zmiana wartości
rynkowej
w procentach
-1
10
54
-45
415
30
203
-16
5
283
-3
132
571
-25
0
-41
-16
-26
154
-18
-13
75
418
-8
36
33
1382
-67
6
113
24
847
-2
2
-9
45
21
77
-2
8
137
-31
-17
15
15
41
72
-3
-4
13
Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/
Przepływy gotówkowe
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na www.gepardybiznesu.pl
str. 26 Europejska Firma

Podobne dokumenty