Nadarzyn - Przedszk. rem. dachu

Transkrypt

Nadarzyn - Przedszk. rem. dachu
<<adres firmy opracowującej kosztorys>>
KOSZTORYS OFERTOWY W WERSJI UPROSZCZONEJ - PRZEDSZKOLE NADARZYN (ZAŁ. DO OFERTY)
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
:
:
:
:
:
:
REMONT DACHU
NADARZYN - PRZEDSZKOLE
GMINA NADARZYN
05-830 NADARZYN UL. MSZCZONOWSKA 19
<<nazwa wykonawcy robót>>
<<adres wykonawcy robót>>
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
:
DATA OPRACOWANIA
:
...........................................
...........................................
...........................................
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
...........................................
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - PRZEDSZKOLE NADARZYN
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
1
2
3
Dach
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3
Pokrycie 2 warstwami papy zgrzewal. polimer.-asf.
podkł. i wierzchniego krycia na lepiku, dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na dachach betonowych na lepiku (technologia anal. KNR 0-22/052701)
Uzupełnienie obróbek z blachy powlekanej
4
5
6
1
1
d.1
2
d.1
KNR 4-01 051906
KNR 4-01 051907
3 KNR 4-01 0515d.1 06 (ANALOGIA)
4
d.1
5
d.1
6
d.1
7
d.1
KNR-W 4-01
0522-03
KNR 4-01 053302
KNR 4-01 053302
KNR 4-01 053102
Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej
Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych z blachy
ocynkowanej
Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub
dachówkami płaskimi
8 KNR 4-01 0532- Naprawa konstrukcji, uzupełnienie pokryć, obróbek blad.1 06
charskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej - wsp. 2 zwiększający do R
9 KNR 4-01 0723- Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłod.1 01
Ŝach z cegły, na kominach ( do 1 m2 w 1 miejscu )
10 KNR 4-01 0725- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
d.1 01
podłoŜach z cegły, na kominach ( do 1 m2 w 1 miejscu )
11 TZKNBK XV
Zagruntowanie ścian kominów gruntem
d.1 0104-01
12 KNNR 3 0607- Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych kominów
d.1 03
farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni
2
RYNNY
13 KNR 4-01 0535- Rozebranie starych rynien.
d.2 04
14 KNR 4-01 0535- Rozebranie starych rur spustowych.
d.2 06
15 KSNR 2 0503- Rynny dachowe z PCV
d.2 03
16 KSNR 2 0503- Rury spustowe z PCV śr.90 mm
d.2 05
3
wywóz gruzu + utylizacja
17 KNR 4-04 1101- Transport gruzu, papy z terenu rozbiorki przy ręcznym
d.3 01
zaladowaniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleg.do 1 km - do zalegalizowanego składowiska
18 KNR 4-04 1101- Transport gruzu, papy z terenu rozbiorki przy ręcznym
d.3 04
zaladowaniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - do zalegalizowanego składowiska
Krotność = 4
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9256 dla Gmina Nadarzyn
m2
540.0
m2
540.0
m2
540.0
m2
60
m2
21.1
m2
m2
99.0*0.5 =
49.500
26.9
szt.
1
m2
7.0
m2
7.0
m2
54.0
m2
54.0
m
99.0
m
82.0
m
99.0
m
82.0
m3
20.0
m3
20.0
Wartość
zł
(5 x 6)
7