Zagadnienia do sprawdzianu o Afryce: 1. Znajomość mapy Afryki

Transkrypt

Zagadnienia do sprawdzianu o Afryce: 1. Znajomość mapy Afryki
Zagadnienia do sprawdzianu o Afryce:
1. Znajomość mapy Afryki:
RPA, Egipt, Kongo, Jezioro Wiktorii,
Nil, Pustynia Libijska, Kotlina Czad,
Tanganika, Góry Smocze,
Namib, Morze Czerwone, atlas, Zatoka Gwinejska
Kotlina Konga
2. Warunki naturalne Afryki:
- czynniki wpływające na klimat
- budowa geologiczna (Wielkie Rowy Afrykańskie)
- strefy klimatyczne, roślinność i gleby
-wody (obszary bezodpływowe, rzeki epizodyczne, okresowe, wadi)
3. Ludność i urbanizacja – obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego, gęstość zaludnienia,
poziom urbanizacji (najniższy na świecie).
4. Problemy mieszkańców Afryki (wskaźnik HDI).
5. Poziom rozwoju gospodarczego: zależność gospodarki większości państw afrykańskich od polityki
krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, występowanie surowców mineralnych, niekorzystne
warunki naturalne rozwoju rolnictwa, prymitywne metody upraw, pasterstwo koczownicze
(nomadyzm), pustynnienie.
6. Egipt krajem „białej Afryki”: źródła dochodu narodowego, znaczenie Kanału Sueskiego dla
gospodarki Egiptu.
7. Republika Południowej Afryki najlepiej rozwiniętym pod względem gospodarczy kraj „Czarnego
Lądu”. Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców, polityka apartheidu.

Podobne dokumenty