Wtorek, 2015.12.01 Kolokwium 1, Mechanika MT Zadanie 1. Oblicz

Transkrypt

Wtorek, 2015.12.01 Kolokwium 1, Mechanika MT Zadanie 1. Oblicz
Wtorek, 2015.12.01
Kolokwium 1, Mechanika MT
Zadanie 1.
Oblicz:
4 X
4 X
4
X
εijkl ai bj ck
i=1 j=1 k=1
dla:
a = {1, 2, 3, 4},
b = {1, 1, 1, 1},
c = {−1, 0, 1, 0}.
Odp:
Cross[a, b, c] =
− î
1
1
−1
ĵ
2
1
0
k̂
3
1
1
ˆl
4
1
0
= {−2, 4, −2, 0} = −2î + 4ĵ − 2k̂
Zadanie 2.
Z wieży o wysokości h=60 m, wystrzelono pod kątem 150◦ do pionu pocisk
o prędkości v = 9000 m/s. W jakiej odległości od wieży trafi w ziemię?
Odp: 34.64 m.
Zadanie 3.
Oblicz przyspieszenia z jakimi poruszają się masy w układzie poniżej.
[email protected]
Wtorek, 2015.12.01
m1
Kolokwium 1, Mechanika MT
m2
Odp:
a=g
[email protected]
m1 − m2
m1 + m2

Podobne dokumenty