Tom lubi muzykę. Przestań hałasować! 3

Transkrypt

Tom lubi muzykę. Przestań hałasować! 3
KLASA 2
EW5
1
Przeczytaj uważnie tekst.
Tom bardzo lubi muzykę. W wolnych chwilach słucha piosenek. W swoim
pokoju ma 13 płyt z muzyką poważną i 6 płyt z muzyką popularną. W każdy
wtorek chodzi na lekcje gry na pianinie. Lekcje rozpoczynają się o godzinie
16.00, a kończą się o 16.45.
Ułóż pytanie do tekstu.
Napisz odpowiedź.
• O co możesz jeszcze zapytać?
2
Określ rodzaje zdań. Połącz zdanie z odpowiednim rodzajem.
zdanie oznajmujące
Czy Tina gra na gitarze?
zdanie pytające
Tom lubi muzykę.
zdanie rozkazujące
Przestań hałasować!
• Przepisz kaligraficznie zdania do zeszytu.
3
Stwórz magiczny rysunek i zamień
nutę w inny obrazek.
4
Oblicz, ile kosztuje gitara, a ile kosztuje trójkąt.
30zł
30zł
zł
zł

Podobne dokumenty