Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2016/38929,Dostawy-materialow-eksploatacyjnych-do-ur
zadzen-marki-OKI.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 15:50
DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ
MARKI OKI
Nr referencyjny: WZP-905/16/53/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 18.05.2016r. do godz. 10:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 139.54 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 286.89 KB
Załączniki do edycji 496.5 KB
Ujedlonicenie zapisów SIWZ 503.7 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 199.36 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 109.73 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty