zarządzanie projektami w komunikacji

Transkrypt

zarządzanie projektami w komunikacji
Partner merytoryczny
START: MARZEC 2017
EVERYTHING IS A PROJECT
ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
W KOMUNIKACJI
MYŚLENIE STRATEGICZNE,
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM,
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW
TEORIA OPARTA NA ĆWICZENIACH PRAKTYCZNYCH.
ZAJĘCIA Z DOŚWIADCZONYMI PROJECT MANAGERAMI.
BROSZURA INFORMACYJNA
ZAPISY: [email protected] • tel.: 508 309 012
O SZKOLE
Realizacja celów biznesowych organizacji to zarządzanie zasobami o różnych
kompetencjach, z różnych specjalizacji. Prowadzenie kampanii po stronie
reklamodawcy, czy agencji, to nic innego jak realizowany w czasie,
zaplanowany projekt, o jasno określonym budżecie i harmonogramie.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI
Powstało z myślą o pracownikach wdrażających nowe pomysły przy wykorzystaniu
dostępnych zasobów. Stworzyliśmy miejsce, w którym wspomniane, przykładowe
zarządzanie kampanią marketingową, dekonstruujemy na pojedyncze elementy
i układamy je od nowa w strukturach projektowych.
?
DLACZEGO?
Bo wierzymy, że ta uniwersalna umiejętność to podstawa skuteczności
w codziennej pracy. Program Szkoły dostosowany jest do potrzeb pracowników
z branży komunikacji marketingowej - łączy w sobie świat zarządzania projektami
ze specyficznymi potrzebami branży kreatywnej.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA ZPwK:
• zyskujesz postawę, w której celem jest finalizowanie projektów,
a nie ich prowadzenie
• zyskujesz umiejętności przekształcania każdego zadania w ustrukturalizowany projekt
• nauczysz się zarządzać zadaniami optymalizując czas swój i zespołu oraz pozostałe
koszty organizacji
DO KOGO SKIEROWANA JEST SZKOŁA:
Zarządzania Projektami w Komunikacji to miejsce dla każdego kto w swojej
pracy odpowiada za realizację złożonych zadań przy wykorzystaniu dostępnych
zasobów organizacji.
NASZA OFERTA PRZEZNACZONA JEST DLA:
• ACCOUNT MANAGERÓW
• MEDIA PLANNERÓW
• MEDIA MANAGERÓW
• EVENT MANAGERÓW
• BRAND MANAGERÓW
• PROJECT MANAGERÓW
• oraz każdej innej osoby, która odpowiada za to,
by plan na papierze został wcielony w życie
i spełniał założone cele.
CELE:
• Rozwinięcie kompetencji myślenia projektowego i równoległego zarządzania
różnymi procesami w ramach jednego zadania
• Nauczenie mapowania i umiejętnego wykorzystywania zasobów organizacji
w możliwie najefektywniejszy sposób
• Rozwijanie umiejętności realnego planowania, budżetowania i harmonogramowania zadania
• Nauczenie określania i minimalizowania ryzyk w projekcie
• Rozwijanie umiejętności przywódczych: zarządzania, kontrolowania i motywowania
zespołów projektowych
• Rozwinięcie umiejętności zarządzania potrzebami interesariuszy w projekcie
PROGRAM:
Program Szkoły bazuje na teorii z zakresu zarządzania projektami, popartej
konkretnymi przykładami z branży komunikacji marketingowej. Szkoła daje
uczestnikom możliwość uzupełnienia posiadanej wiedzy oraz pokazuje jak
wykorzystać ją w swoich codziennych zmaganiach i tym samym ułatwić pracę
sobie i całemu zespołowi.
PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:
Myślenie strategiczne
w projekcie
Zajęcia wprowadzające: Czy z każdego zadania da się zrobić projekt?
Projekt - duże klocki + małe klocki.
Zespół Budowanie zespołu projektowego, planowanie podziału prac i przydzielanie ról
członkom zespołu. Skuteczne motywowanie zespołu i zarządzanie komunikacją.
Radzenie sobie z konfliktami w zespole.
Budżet
Zarządzanie kosztami w projekcie, ustalanie i rozliczanie budżetu projektowego,
najczęstsze błędy w rozliczaniu budżetu.
Lista zadań
Lista zadań - Podział etapów projektu na mniejsze części i szczegółowe określenie
zakresu prac niezbędnego do ich realizacji w założonym czasie. Kontrolowanie
przebiegu prac i harmonogramu. Narzędzia do zarządzania projektami i zespołem.
Czas
Monitorowanie i ocena projektu, pojęcie ryzyka w projekcie i strategie zarządzania
ryzykiem. Umiejętność widzenia 2 kroki w przód.
Podsumowanie
Podsumowanie - Dzień poświęcony na spotkania z doświadczonymi osobami
z branży komunikacji marketingowej. Przełożenie wiedzy teoretycznej z zajęć
na pracę w agencji/domu mediowym oraz case study.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
• Szkoła składa się z 3 dwudniowych zjazdów i 1 jednodniowego zjazdu
• Zjazdy odbywają się w piątki i soboty (9:00 - 17:00)
• Miejsce spotkań: Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
(ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).
NASZYM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
• Materiały dydaktyczne
• Pomoce naukowe
• Przerwę śniadaniową (kawa, herbata, napoje, ciastka)
• Przerwę lunchową (obiad)
TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ:
DZIEŃ
1
2
3
4
5
6
7
DATA
BLOK
TEMAT
CZAS WYKŁADOWCA
31.03.2017
Myślenie strategiczne
w projekcie
Definicja i cechy projektu, określenie celu
i zakresu projektu. Czy z każdego zadania
da się zrobić projekt? Projekt - duże klocki
+ małe klocki
3h
Wkrótce!
Cele biznesowe projektów. Motywacja
do osiągania celów
3h
Wkrótce!
Budowanie zespołu projektowego, struktura
podziału pracy w zespole, kluczowe osoby
w projekcie, role projektowe, otoczenie
i struktury projektu/ budowanie
świadomości jakie osoby kształtują
środowisko pracy i rozumienie ich roli
3h
Wkrótce!
Zarządzanie komunikacją w projekcie.
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
motywacja zespołu, radzenie sobie
z konfliktem w projekcie/ korzystanie
z macierzy zasobów ludzkich, wydajność
zespołu
3h
Wkrótce!
Zarządzanie projektem w czasie.
Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
3h
Wkrótce!
Harmonogramowanie
3h
Wkrótce!
Zarządzanie kosztami w projekcie,
szacowanie i tworzenie budżetu projektu
(etapy), koszty w projekcie, finansowanie
projektu
3h
Wkrótce!
Rozliczanie budżetu. Częste błędy przy
zarządzaniu budżetem
3h
Wkrótce!
Podział elementów cząstkowych
i końcowych na mniejsze część i
szczegółowe, określenie zakresu prac
niezbędnego do ich wykonania, kontrola
zadań
3h
Wkrótce!
Narzędzia do zarządzania projektami
i zespołem
3h
Wkrótce!
Monitorowanie i ocena projektu, zarządzanie
ryzykiem w projekcie, definicja ryzyka –
zagrożeń i szans, identyfikacja ryzyk, reakcje
na ryzyko, strategie zarządzania ryzykiem,
wycena ryzyk
3h
Wkrótce!
Umiejętność widzenia 2 kroki wprzód
3h
Wkrótce!
Dzień z osobą z branży, omówienie
3 case studies ze świata komunikacji
marketingowej, jak przełożyć informacje
z zajęć na pracę w agencji reklamowej/
domu mediowym
3h
Wkrótce!
Rozmowy z PMami, Q&A
3h
Wkrótce!
01.04.2017
21.04.2017
22.04.2017
12.05.2017
13.05.2017
26.05.2017
Zespół
Czas
Budżet
Lista zadań
Zagrożenia
Podsumowanie

Podobne dokumenty