Wkrótce egzaminy

Transkrypt

Wkrótce egzaminy
Co w maju?
Rydzyński Ośrodek Kultury będzie miejscem prezentacji prac
XVIII Środowiskowego Przeglądu
Twórczości Plastycznej. Otwarcie
wystawy planowane jest 1 maja.
Numer 105
ISSN 1233-6378
www.gazeta.rydzyna.pl
Marzec 2010
Cena 1,50 zł
Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzą
Burmistrz Miasta i Gminy
Grzegorz Jędrzejczak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stefan Szmania
2 maja warto wziąć udział w
Biegu Biało-Czerwonym. Szczegóły imprezy będą podane na plakatach.
Z okazji Święta Konstytucji 3
Maja odprawiona zostanie msza
św. w intencji Ojczyzny, po niej odbędzie się koncert patriotyczny.
2 i 3 maja odbywać się będzie
VIII Ogólnopolski Rajd Pojazdów
Zabytkowych. Tradycyjnie, załogi
wystartują sprzed Zamku w Rydzynie. Do pokonania będą miały
65 kilometrów. Organizatorzy szykują również próby sprawnościowe.
21 maja świętowany będzie
Dzień Działacza Kultury.
29 maja mieszkańcy będą
mogli spotkać się na festynie "Raz
na ludowo".
Wkrótce
egzaminy
Najstarszych uczniów szkół
podstawowych czeka sprawdzian
wiedzy z sześciu lat kształcenia.
Odbędzie się 8 kwietnia.
Egzaminy kończące szkołę
czekają również uczniów Gimnazjum w Rydzynie. Trzecioklasiści
zmierzą się z nimi 27, 28 i 29
kwietnia.
W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jej
bohaterami było kilka par, które uhonorowano z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Są to: Jadwiga i Stanisław Czwojdrakowie z Rojęczyna, Maria i Aleksander Hofmanowie z Kłody, Krystyna i Stanisław
Janowiczowie z Rydzyny, Zofia i Leon Lisiakowie z Robczyska, Władysława i Stanisław Mikołajczakowie z Tworzanic, Alina i Zygmunt Piotrowiakowie z Dąbcza, Marianna i Józef Zajdelowie z Moraczewa oraz
Wacława i Andrzej Zygnerowie z Tworzanek. Medale “Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
wręczył burmistrz Grzegorz Jędrzejczak.
Jest odpowiedź na apel Towarzystwa Miłośników Rydzyny, które poszukuje pamiątek fotograficznych czy to pocztówek obrazujących historyczne dzieje gminy Rydzyna. Na apel odpowiedział dawny mieszkaniec
Dąbcza. - Osoba, która z nami się skontaktowała, obecnie mieszka w
Niemczech. W swoim domowym archiwum ma fotografie przedstawiające
życie w Dąbczu. Zgodziła się nam przekazać skany tych zdjęć - mówi Wojciech Jędrzejczak z Towarzystwa Miłośników Rydzyny. Na razie Towarzystwo otrzymało 25 skanów. Na tym, który przedstawiamy, widać
miejsce w pobliżu kościoła w Dąbczu. W okresie międzywojennym znajdował się tam ogródek szkolny, obecnie jest parking. Przypomnijmy, że
TMR stara się gromadzić archiwalne fotografie i pocztówki przedstawiające mieszkańców, różne miejsca i wydarzenia. Skopiowane za sprawą
nowoczesnych metod mogą być przydatne na wystawach czy do publikacji związanych z gminą Rydzyna.
[2]
Mają co świętować
RYDZYNA TU I TERAZ
Ten rok jest szczególny dla Koła numer 11 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. Obchodzone
jest czterdziestolecie jego działalności, a także pięciolecie
pod przewodnictwem Wacława Mroza.
Celne oko pań
Zwyciężczynie strzelania z okazji Dnia Kobiet.
Dzień Kobiet upłynął w przemiłej atmosferze, a roześmiane twarze pań świadczyły o tym, że impreza była udana.
Jubileusze rozpoczęto nie tak
dawno od uhonorowania najstarszych członków Koła. Są nimi Edward Lipny z Moraczewa oraz
Maria Krasińska i Walenty Łata z
Kłody. W lutym bawiono się na walentynkach z udziałem zaprzyjaźnionego zespołu “Razem Raźniej”
z Długich Starych. Za nami także
spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
które połączono z uhonorowaniem
jubilatek Bożeny Poprawskiej z
Kłody i Zofii Rau z Rydzyny. Pamiętano również o panach - Henryku Nowaku z Rydzyny i Jerzym
Świerczyńskim z Kłody, którzy
świętowali 70 urodziny. Program
artystyczny specjalnie na Dzień
Kobiet przygotowali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
Na scenie wystąpił też zespół w
składzie: Zofia Rau, Edward Rau,
Stanisław Marek i Czesław Konieczny. Jak zawsze pięknie zabrzmiały piosenki w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczego “Rydzyniacy”.
Najbliższe plany Koła to powitanie wiosny i VI Majówka na
strzelnicy Bractwa Kurkowego. Ta
druga odbędzie się 8 maja. Zaś 29
maja szykuje się spotkanie z okazji
Dnia Matki i Ojca. Rozpocznie się
mszą św. o godz. 15, po której o
godz. 16 planowane jest spotkanie
w ROK.
Maria Krasińska z Kłody i Irena Stelmach z Rydzyny są bliskimi
koleżankami od wczesnego dzieciństwa. Kiedy tylko nadarzy się
okazja, panie chętnie się spotykają. Obie mają po 85 lat. Pierwsza skończyła je 23 lutego, a urodziny I. Stelmach przypadają 12
kwietnia. Obie jubilatki otrzymały moc życzeń urodzinowych, między innymi od przyjaciół z Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Rydzynie, do których się dołączamy.
Bracia kurkowi z Rydzyny będą
organizatorami kilku imprez strzeleckich. Ale jedna już za nimi - to
turniej z okazji Dnia Kobiet.
Pierwsze miejsce wystrzelała
Jolanta Smoła, za którą po dwóch
dogrywkach uplasowała się Leokadia Banasik. Trzecia była Małgorzata Gbiorczyk.
Kolejne strzelanie - Wielkanocne, odbędzie się 5 kwietnia.
- Będziemy strzelać o malo-
waną tarczę, kura i nagrody. Strzelanie z karabinka pneumatycznego
dla dzieci, które przyjdą z rodzicami, będzie bezpłatne - mówi
Stefan Smoła, prezes Zarządu
KBS w Rydzynie.
Z kolei 29 maja bracia kurkowi
zmierzą się w strzelaniu królewskim. W tym sezonie zaplanowano
także turniej św. Piotra, Pawła i
Mariana - 4 lipca, żniwne i Grand
Prix OL KBS RP. - 12 września.
Najstarszy w powiecie
Antoni Wojciechowski z Robczyska ma sto cztery lata. Jest najstarszym mieszkańcem powiatu
leszczyńskiego, który w tym roku
obchodzi 90 rocznicę istnienia w
odrodzonej Polsce. Dlatego z
okazji jubileuszu nie zapomniano o
osobie, która była świadkiem tworzenia się niepodległej Polski i powiatu.
Niestety, A. Wojciechowski nie
mógł być obecny na uroczystości z
okazji 90-lecia, która odbyła się w
Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie. Starosta i wicestarosta powiatu leszczyńskiego,
w kilka dni później złożyli mu wizytę w domu w Robczysku.
Fot. Starostwo Powiatowe w
Lesznie
RYDZYNA TU I TERAZ
Dyżury radnych
[3]
Radnego Hieronima Cugier
został wyznaczony na 12 kwietnia.
Kolejny odbędzie się 19 kwietnia,
a pełnić go będzie radny Zbigniew
Długi. 26 kwietnia dyżurować będzie radny Stanisław Kasprzak.
Gruntowna
przebudowa
Trwają prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące. W ramach projektu
gruntownie przebudowany i rozbudowany zostanie budynek. Będzie
powiększony o nowe pomieszczenia.
Przy świetlicy powstaną plac
zabaw, boisko do koszykówki, par-
W maju zaplanowano 4 dyżury
radnych: Hieronima Kochanka - 10
maja, Adama Kubackiego - 17
maja, Kornela Malcherka - 24 maja
i Renaty Ogonowskiej - 31 maja.
Przypominamy, że dyżury radnych odbywają się w pokoju numer
10 (salka) w Urzędzie Miasta i
Gminy w Rydzynie, w godz. od 14
do 15. Natomiast Stefan Szmania,
przewodniczący Rady Miejskiej dyżuruje co poniedziałek w godz. od
15 do 16.
king oraz teren zielony. Świetlica
uzyska również nowe wyposażenie.
Inwestycja, zgodnie z umową,
zakończy się w sierpniu tego roku.
Projekt dofinansowany jest w 75 %
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pompy dla strażaków
Gmina Rydzyna zakupiła 4 pompy szlamowe (KTX 80 z silnikiem
honda, wydajność pompy ok. 1300 l/min.), które przystosowane są do
pompowania zanieczyszczonej wody.
Urządzenia bardzo dobrze sprawdzają się podczas lokalnych podtopień, są ekonomiczne, wydajne i łatwe w obsłudze. Pompy tego typu wypierają z użytku motopompy typu PO-5, znane wszystkim z zawodów
pożarniczych.
Łączny koszt pomp to ponad 18 000 zł. Otrzymały je jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie i Dąbczu.
Trwają prace budowlane związane z regulacją i obwałowaniem ponad
8 km rzeki Rów Polski od miejscowości Henrykowo do Kłody. Inwestorem
robót budowlanych jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie. Wykonawcą, wyłonionym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe Fransław Plus - Paweł Kalemba. Łączny koszt inwestycji to ponad 5
mln zł.
[4]
Podpisanie umowy
z GBV Guben
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Rydzynie i GBV
Guben - placówka kształcenia zawodowego w Niemczech, będą
nadal współpracować. Stosowne
dokumenty dotyczące wymiany
nauczycieli i młodzieży w roku
2010 zostały podpisane w połowie
marca w Niemczech.
Ten rok będzie obfitował w
spotkania. Do pierwszego ma
dojść w kwietniu w sprawie projektu wspólnych praktyk młodzieży
w Guben. Z kolei w maju w Rydzynie będą gościć przedstawiciele
GBV Guben. Wezmą udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz spływie kajakowym
Szlakiem Konwaliowym. W sierpniu w Guben ma być realizowany
projekt językowy.
Kolejny projekt dotyczy wrześ-
nia. Jego tytuł to "Papier - wszechobecny produkt". Uczniowie będą
gośćmi Nadleśnictwa Karczma Borowa, obejrzą również fabrykę papieru czerpanego w Dusznikach
Zdroju. W październiku młodzież
spotka się na Mityngu Pływackim
w Lesznie, zaś w grudniu planowane jest spotkanie nauczycieli
obu stron w Guben dla podsumowania wymiany.
Dodajmy, że współpraca obu
szkół jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w
Poczdamie.
Na zdjęciu, podpisanie umowy.
Stronę polską reprezentowali Stefan Szmania, dyrektor SOSW, pedagog Maria Wolsztyniak i
nauczyciel Leszek Dulat.
RYDZYNA TU I TERAZ
Harcerze dziękują
W tym roku obchodzone jest
stulecie Harcerstwa Polskiego. Doceniając zaangażowanie i pomoc
harcerskiej braci leszczyński Hufiec ZHP złożył podziękowania tym,
na których wsparcie niejednokrotnie może liczyć.
W gronie tym znaleźli się harcerze, przedstawiciele firm, a także
samorządowcy. Podczas Dnia
Myśli Braterskiej, który zorganizowano w ratuszu w Lesznie, jedno z
podziękowań odebrał burmistrz
gminy Rydzyna - Grzegorz Jędrzejczak. Specjalne podziękowania skierowano również do
Zbigniewa Długiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny
oraz Jolanty Kotyś-Dworakowskiej,
dyrektor Gimnazjum w Rydzynie.
PEDIATRA Zbigniew Dobrzyński
-specjalista alergolog
-specjalista pediatra
-testy alergologiczne dzieci i dorosłych
Przyjęcia:
Środa od 17. 00 do 19. 00
W pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. 602-11-57-60,
ul. Łopuszańskiego 39, 64-130 Rydzyna
Samorządowy Bal Karnawałowy odbył się z inicjatywy sołtysów i rad
sołeckich Maruszewa i Robczyska. Ponad 200 osób bawiło się w
świetlicy w Nowejwsi. Jedną z atrakcji była loteria fantowa, w której
główną nagrodą był rower. Wygrał go mieszkaniec Kaczkowa.
Stu dwudziestu jeden uczniów z klas od I do III Szkoły Podstawowej w
Rydzynie wyjechało na wycieczkę do Poznania. Główną atrakcją była wizyta w kinie. Nie miało to być jednak zwyczajne oglądanie filmów. Dzieci
wzięły udział w programie edukacyjnym pod tytułem „Królestwo zwierząt”.
Uczestniczyły w seansach tematycznych w salach kinowych: ruchu, inspiracji, muzyki, 3D, wyobraźni oraz interakcji.
Nowi na starym
RYDZYNA TU I TERAZ
[5]
Od kilku tygodni Rewir Dzielnicowych w Rydzynie ma nową
obsadę. Chcemy Państwu przedstawić tych, którzy teraz
dbają o bezpieczeństwo w gminie i stoją na straży porządku.
Aspirant sztabowy Grzegorz
Meler jest pełniącym obowiązki
kierownikiem Rewiru Dzielnicowych. Policjantem jest od 1991
roku. Dotychczasowe lata służby
przepracował w Wydziale do Walki
z Przestępczością Gospodarczą w
Komendzie Miejskiej Policji w
Lesznie.
Młodszy aspirant Krzysztof
Wojtyczka jest jedynym policjantem w zespole, który wcześniej
pracował w Rewirze w Rydzynie.
Podlega mu Rejon 2 – Tarnowa
Łąka, Moraczewo, Kłoda, Kaczkowo, Jabłonna, Rojęczyn i Pomykowo.
Młodszy aspirant Mariusz Duda
do Rydzyny trafił z Rewiru Dzielni-
cowych numer 1 w Lesznie. Ma za
sobą 14 lat służby. Pod jego
opieką jest Rejon 1, a więc Rydzyna.
Sierżant Michał Ruszczyński
ma pod opieką Rejon 3 – Nowa
Wieś, Dąbcze, Tworzanice i Tworzanki, Przybiń oraz Robczysko.
Wcześniej był zatrudniony w Rewirze Dzielnicowych numer 2 w
Lesznie.
Do obowiązków sierżant Darii
Olech należy wspomaganie działań prewencyjnych. Nim trafiła do
Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie,
pracowała dla Referatu PatrolowoInterwencyjnego Wydziału Prewencji KMP w Lesznie.
Kradzież Złodziej
Aspirant sztabowy Grzegorz Meler, kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie.
Została okradziona nauczycielka Gimnazjum w Rydzynie.
Straciła portfel z pieniędzmi i
dokumentami. Złodzieje dostali
się po łup przez otwarte okno w
klasie i wyjęli go z torebki.
W portfelu były 400 złotych i
dowód osobisty. Policja bez trudu
ustaliła nazwiska sprawców, którymi okazali się dwaj uczniowie
szkoły w wieku 15 i 16 lat. Przyznali się do kradzieży i zwrócili pieniądze. Natomiast dowód osobisty
wrzucili do przydrożnego rowu. Na
szczęście, udało się go odnaleźć.
wędlin
Szynka i polędwica stały się
łupem 29-latka z gminy Rydzyna.
Mężczyzna próbował wyjść z towarem z jednego z leszczyńskich
sklepów. Kiedy został przyłapany
na kradzieży, zaczął szarpać się z
pracownikiem ochrony. Próbował
go uderzyć. Pracownik ochrony
przekazał złodzieja w ręce policji.
Za kradzież wędlin, wartych
niewiele ponad 36 złotych, mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
Młodszy aspirant Krzysztof
Wojtyczka.
Sierżant Daria Olech.
Młodszy aspirant Mariusz Duda.
Sierżant Michał Ruszczyński.
W tym roku Anna Gorwa zdobyła drugie miejsce w powiatowym
Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Lepsza od niej okazała się reprezentantka gminy Osieczna. Ania reprezentowała gminę Rydzyna w grupie uczniów szkół
gimnazjalnych. Razem z nią w turnieju brała udział Marika Szymańska, która startowała w grupie uczniów szkół podstawowych.
Turniej odbył się w SP w Wilkowicach.
Bieganie jak narkotyk
[6]
Nie da się nie biegać, bo jest to jak narkotyk. Krzysztof Bzdęga z Kaczkowa uzależnił się kilka
lat temu.
- Po maratonie tydzień dochodziłem do siebie. W pierwszym
dniu ciężko było stawiać kroki, ale
to wcale mnie nie zniechęciło.
Wręcz przeciwnie.
W 2008 roku, w rocznicę pierwszego swojego biegu, Krzysztof
wystartował w IV Maratonie Lednickim im. Jana Pawła II. Start był
w podpoznańskim Krzyżach. Do
przebiegnięcia było 47 kilometrów.
Żar lał się z nieba. Na trasie
Krzysztof, już mądrzejszy o doświadczenia, wypił 5 litrów wody.
W całym dniu - 10. W tym maratonie najważniejszy był udział. Trzy
miesiące później stanął na starcie
9 Maratonu Poznańskiego, w którym wzięło udział 2600 osób.
- Chciałem złamać czas trzech
godzin i trzydziestu minut.
Udało się. Maraton zakończył
na 408 miejscu z czasem 3 godz.
28 minut i 40 sekund.
- Na trasie nie miałem kryzysów. Byłem odpowiednio przygotowany, tydzień przed stosowałem
odpowiednią dietę, nawadniałem
organizm.
Spotykamy się w jednej z leszczyńskich kawiarni. Krzysztof
Bzdęga przychodzi punktualnie,
robi wrażenie niezwykle skromnego i spokojnego. Kiedy mówi o
bieganiu, często się uśmiecha.
Jego dziadkowie i rodzice mieszkają w Kaczkowie, on i jego siostra bliźniaczka Kasia, w Poznaniu.
Oboje studiują. W tym roku czeka
ich obrona pracy magisterskiej.
Krzysztofa na kierunku rolnictwo,
specjalizacja genetyka roślin.
Pytam, kiedy zaczął biegać "na poważnie”.
- 1 czerwca 2007 roku. Dokładnie pamiętam. Trwała sesja egzaminacyjna, chciałem odreagować
stres. Tamtego dnia namówiłem
siostrę. Dla niej bieganie skończyło
się na tym jednym razie. A dla
mnie to był dopiero początek.
Jasne - następnego dnia były
zakwasy, ale z każdym dniem ból
mijał, a dystans rósł.
- Przez pierwsze trzy tygodnie
robiłem po trzy kilometry. Pierwszą
dziesiątkę pokonałem w wakacje,
w Kaczkowie. Dobiegłem do Czerniny i z powrotem. Kosztowało
mnie to dużo sił, a czas - nic specjalnego.
Rosła chęć na pokonywanie
coraz dłuższych tras. Udało mu się
przebiec 20 kilometrów. W drugiej
połowie września chciał się sprawdzić na 30 km.
- Wiedziałem, że dam radę.
I w końcu 8 Poznański Maraton. Debiut.
- Na starcie było 2300 zawodników. Do pokonania mieliśmy 42
kilometry i 195 metrów. Biegłem
bez przerwy, bez zatrzymywania
się. Najtrudniejsze były ostatnie kilometry. Pierwszy raz w życiu wiedziałem, jak czuje się człowiek
odwodniony. Minąłem już punkt, w
którym było można się napić, coś
zjeść, był lekarz. Chciało mi się
pić, ale musiałem przezwyciężyć
pragnienie, zebrać siły i dobiec do
mety. Byłem naprawdę wzruszony,
gdy minąłem linię, ale że zostałem
odwodniony, nawet nie poleciała
łza.
Jego czas to 3 godz. 57 minut i
21 sekund. Znalazł się gdzieś w
połowie stawki.
W ubiegłym roku, ze względu
na naukę, Krzysztof zdecydował,
że weźmie udział tylko w maratonie w Poznaniu. Wtedy dużo już
biegał, zbierał wiedzę i doświadczenia, na treningach przed zawodami zrobił około 500 kilometrów. I
opłaciło się. W 10 maratonie miał
195 pozycję z czasem 3 godz. 6
minut i 15 sekund.
- Na ostatnim 2, 5 km z emocji
miałem gęsią skórkę. Liczyła się
każda minuta, każda sekunda, bo
chciałem osiągnąć to, co założyłem, pokonać maraton w 3 godziny
i 10 minut, a było jeszcze lepiej.
Krzysztof biega 6 razy w tygodniu. Kiedy jest zmęczony, niezbyt
wyspany, nie forsuje organizmu.
Wystarczy 10 kilometrów. Ale biegać musi. Czuje się źle, kiedy nie
może robić tego, co lubi. Wielkim
wyrzeczeniem była miesięczna
przerwa w treningach po operacji
przegrody nosowej.
Niedawno, bo w marcu, wrócił
z Londynu. Reprezentował uczelnię w międzynarodowej sztafecie o
dystansie 5 kilometrów. Razem z
drużyną zajął 17 miejsce na 106
ekip. W klasyfikacji bez gospodarzy drużyna z Poznania była na 3
pozycji.
Krzysztof biega, bo lubi, nie dla
miejsc, chociaż fajnie, kiedy jest
się wysoko sklasyfikowanym.
- Biegam, bo jestem uzależniony – kończy z uśmiechem.
RYDZYNA T
Walentynkowa
Kinga
Walentynka
przygotowana
przez Kingę Nitecką otrzymała najwyższe notowania w konkursie,
który odbył się w Szkole Podstawowej w Dąbczu. Uczennica klasy
IV wykonała najładniejszą pracę
plastyczno-literacką. Ocenie poddano zarówno wykonanie kartki,
jak i dołączone do niej życzenia.
Drugie miejsce zajęła Jagoda
Bogdanow z klasy V. Dwóm
uczennicom klasy III b przyznano
równorzędne trzecie miejsca. Zdobyły je Dagmara Maćkowiak i Julia
Zygner.
Obronił tytuł
W świetlicy w Rojęczynie odbyły się II Mistrzostwa Wsi Rojęczyn - Kaczkowo w tenisie
stołowym. Na udział zdecydowało
się trzynastu zawodników, z których najlepszym okazał się Roman
Bystry. Tym samym obronił tytuł
sprzed roku.
Druga pozycja należała do Andrzeja Rogala. Trzeci był Michał
Grzyb. Sponsorami nagród byli
radni Hieronim Kochanek i Kornel
Malcherek.
Policzyli
M. KALBARCZYK
W pobliżu Zamku w Rydzynie i
w szkolnym ogródku odbyło się zimowe liczenie ptaków. Najwięcej
było sikor bogatek. Pojawiły się
również kosy, modraszki, sosnówki
i grubodzioby.
Do zadania przystąpili uczniowie z kółka przyrodniczego, działającego w Szkole Podstawowej w
Rydzynie: Paulina Muchajer, Izabela Hądzlik, Karolina Wojtkowiak,
Magdalena Antkowiak, Anita Zajfert i Grzegorz Gil pod opieką nauczyciela
przyrody
Janusza
Maliczaka.
Zaproszenie
Polecamy imprezę, która odbędzie się 27 maja w zborze poewangelickim
w
Rydzynie.
Zaproszenie ma być cegiełką na
rzecz organizacji warsztatów artystycznych dla uczniów, które mają
się odbyć podczas wakacji.
Ich przygotowaniem zajmie się
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Sułkowskich, które jest
również organizatorem majowego
koncertu pt. „Młodzi artyści mieszkańcom Rydzyny”. Wystąpią w nim
obecni i byli uczniowie Gimnazjum.
TU I TERAZ
[7]
Złożyli obietnicę
Obietnica zuchowa to nie "rzucanie słów na wiatr". To przyjęcie na siebie obowiązków bycia dzielnym, mówienia prawdy i
dokładania starań, by być coraz lepszym. Obietnica taka została złożona 4 marca przez zuchy z Gromady "Pracowite
Mrówki".
Każdy z zuchów solidnie przygotował się do przyrzeczenia. Najważniejsze próby i zadania
czekały ich właśnie 4 marca. Były
to między innymi rozszyfrowanie
wiadomości i uporządkowanie od
najmniejszej do największej liczb z
wyliczonych działań. Ich zadaniem
było również gaszenie świeczki, co
Uczniowie klasy V wraz z bibliotekarką Kazimierą Winnicką przygotowali uroczyste powitanie pierwszaków, którzy dołączyli do
grona pełnoprawnych czytelników szkoły. W części artystycznej
były wiersze i zagadki przygotowane dla dzieci przez baśniowe
postacie. Aktu uroczystego przyjęcia w poczet czytelników dokonał dyrektor Karol Olender. Aneta Kołata, wychowawczyni klasy I
i jej uczniowie otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Kaczkowie.
Kinga Murawska, SP w Kaczkowie
miało dowieść, że zuch jest zawsze dzielny.
Obietnicę zuchową złożyło 16
osób, a obietnicę zuchową na
pierwszą gwiazdkę - 7. Zuchami
sprawnymi stało się kolejnych 7
osób. Uroczystość odbyła się w
Szkole Podstawowej w Dąbczu.
W tym roku zima długo nie odpuszczała. A jak widać na zdjęciu,
przedszkolakom z Rydzyny ani trochę to nie przeszkadzało, a do
tego warunki były jak najlepsze do trenowania formy. Być może
wśród tych maluchów są przyszli olimpijczycy? Kto wie.
Panowie - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie nie zapomnieli, że 8 marca ich nauczycielki i koleżanki z klas zasługują
na wyjątkowe traktowanie. Poza miłym przyjęciem odbył się konkurs muzyczny pod znanym tytułem "Jaka to melodia?". Dla
dziewcząt były też niespodzianki - kwiaty i czekoladki.
Szkoła Podstawowa w Dąbczu
nosi imię profesora Tadeusza Łopuszańskiego. Postać wybitnego
pedagoga zostanie szczególnie
przypomniana w dniu Święta Patrona Szkoły, które przypada 19
kwietnia.
Męska część Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów “Złota Jesień” w Rydzynie nie zapomniała o
Dniu Kobiet. Z tej okazji panie należące do organizacji mogły cieszyć
się ze złożonych im serdecznych
życzeń.
Święto
Patrona
W tym roku Święto Patrona
Szkoły Podstawowej w Rydzynie będzie przebiegało nieco
inaczej niż dotychczas.
Uroczystość odbędzie się 8
maja. Rozpocznie się mszą św. o
godz. 10. Po niej na dziedzińcu
szkoły odbędzie się apel z udziałem gości z zaprzyjaźnionych szkół
Przedszkole w Rydzynie
w Bielawach i Bańskiej Bystrzycy
na Słowacji. W tym czasie, już od
godziny 9, w szkole działać będzie
punkt krwiodawstwa.
- Nasza szkoła nosi imię ułanów wielkopolskich, którzy za wolność ojczyzny przelewali krew.
Teraz my możemy ratować czyjeś
życie, dzieląc się tym najcenniejszym darem. Osoby chętne do
uczestniczenia w akcji krwiodawstwa mogą to zgłaszać w sekretariacie szkoły lub zrobić to w dniu
Święta Patrona - mówi Jerzy Stróżycki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
[8]
Wyszkolą trenerów
RYDZYNA TU I TERAZ
Zadaniem trenerów ma być przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. Stowarzyszenie Na
Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO ACTIV” w Rydzynie na
ich wyszkolenie pozyskało pieniądze.
Stowarzyszenia działa od 2006
roku. Rok później przejęło Warsztaty Terapii Zajęciowej. Działa i wyznacza sobie kolejne cele.
Najnowszym jest właśnie wyszkolenie trenerów, którzy w założeniach będą pomagać 15 osobom
niepełnosprawnym zaistnieć na
rynku zawodowym. Na ten cel
udało się pozyskać 93 tys. złotych
z funduszy unijnych przekazanych
przez Urząd Pracy w Poznaniu.
Kolejnym krokiem Stowarzyszenia jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Ma się zajmować
osobami wykluczonymi społecznie,
które chcą wrócić do normalnego
życia. Inicjatywa powstała w ramach projektu „Partnerstwo dla rozwoju”, w który zaangażowały się
Stowarzyszenie i gmina Rydzyna.
Na realizację pozyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego
orazi Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Realizatorzy projektu chcą
utworzyć pracownie budowlaną,
ogrodnictwa i terenów zielonych,
opieki nad osobami starszymi oraz
techniki manualnej. Przyszłość to
także stworzenie kuchni, w której
wydawano by posiłki dla osób ubogich.
CIS ma rozpocząć działalność
w październiku, takie są założenia.
By się to udało, Stowarzyszenie
„PRO ACTIV” będzie starało się pozyskiwać fundusze. Jednym ze
sposobów jego wsparcia jest wpłacanie pieniędzy w ramach 1 %, bowiem Stowarzyszenie uzyskało
status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000 255 529 WTZ nr
konta 37 1500 1517 1215 1005
1820 0000.
Rejonowy w Rydzynie
Dziewczyny z Przemętu, Ponieca i Kościana stanęły na najwyższych
stopniach
podium
Zawodów Rejonowych w Aerobiku
Grupowym.
W rywalizacji szkół podstawowych wygrała reprezentacja Przemętu.
Drugim
miejscem
nagrodzono ekipę z Borku Wielkopolskiego, trzecim ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Lesznie. W
kategorii gimnazjów miejsca kolejno zajmowały reprezentacje Po-
nieca, Sierakowa i Rydzyny. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce należało do ZSP
z Kościana, drugie do I LO z
Leszna i trzecie do I LO z Kościana.
Miejscem zawodów była Środowiskowa Hala Sportowa w Rydzynie,
a
organizatorem
było
Gimnazjum w Rydzynie. Za całość
przygotowań odpowiedzialna była
Monika Sękowska, nauczyciel wychowania fizycznego w tejże
szkole.
Patryk Sterna i Patrycja Zimna to mistrzowie Szkoły Podstawowej w Kaczkowie w tenisie stołowym. Rozgrywki odbyły się w
lutym, a wzięli w nich udział uczniowie z klas IV - VI. W grupie
dziewcząt kolejne miejsca zajęły Joanna Grzyb i Joanna Skrobała. Z kolei w zmaganiach chłopców drugie miejsce należało do
Kamila Nowaka. Trzeci był Kacper Pluskota.
Jedną z metod zdobywania formy są lekcje wychowania fizycznego na basenie “Akwawit” w Lesznie. W czasie roku szkolnego
przeznacza się na to 10 tygodni. W "mokrych" lekcjach biorą
udział uczniowie z IV - VI. Na zdjęciu: zadowolone uczennice
Szkoły Podstawowej w Kaczkowie.
Awans piłkarzy
Rydzyna była gospodarzem
Gimnazjalnych Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej.
Na boisku o bramki zawalczyły
drużyny z ośmiu szkół. Pierwsze
miejsce, a tym samym awans do
turnieju rejonowego w Piaskach,
uzyskała drużyna Gimnazjum w
Rydzynie.
Najpierw w eliminacjach zremi-
sowała z Kąkolewem, potem 3:0
pokonała Lipno. Mecz z Osieczną
zakończył się tym samym wynikiem. W półfinałach piłkarze z Rydzyny znów zeszli zwycięsko z
boiska, wbijając 2 bramki drużynie
z Nowego Belęcina.
W meczu o pierwsze miejsce
drużyna z Rydzyny zdobyła 3 gole.
Przeciwnik - drużyna z Kąkolewa,
nie zdobył żadnej bramki.
Krzyżówka
z nagrodami
RYDZYNA TU I TERAZ
HOROSKOP
Baran 21.03-19.04
W najbliższych tygodniach nie będzie
ani czasu, ani okazji, by się nudzić. W
święta możesz spodziewać się sporo
gości, ale już i druga połowa kwietnia
nie pozwoli Ci na wypoczynek. W pracy
kilka nowych zadań. A w miłości drobne
nieporozumienia.
Byk 20.04-20.05
Czeka Cię niezły czas w finansach. Będzie to wymagało sporo inicjatywy z
Twojej strony, ale opłaci się. W domu,
niestety, zaangażujesz się w konflikt.
Staraj się nie dolewać oliwy do ognia.
Uważaj na dietę.
Bliźnięta 21.05-21.06
To dobry czas na miłość, przy czym
gwiazdy najbardziej będą sprzyjały stałym związkom. Samotni mają szansę na
obiecujący flirt. W czasie świąt możesz
spotkać przyjaciół sprzed lat. Przeżyjesz
miłe chwile.
Rak 22.06-22.07
W kwietniu możesz spodziewać się rewolucji w sprawach uczuciowych. To
może być ostateczne pożegnanie,
nowa miłość, a może prawdziwe porozumienie w związku, który przeżywa
kłopoty. Pod koniec miesiąca oczekuj
zmian w pracy.
Lew 23.07-22.08
14
8
Sprzyja Ci teraz szczęście do pieniędzy.
Nie wydawaj ich jednak zbyt lekką ręką.
Gotówka będzie Ci bardzo potrzebna,
może już w najbliższych tygodniach. W
święta oczekuj dobrej wiadomości od
najbliższych. Zdrowie w normie.
Skorpion 23.10-21.11
Jeśli czekasz na miłość, zmień swoje
zachowanie. Bądź śmiała i przebojowa.
Ktoś obok Ciebie bardzo liczy na taki
znak. W kwietniu spodziewaj się niewielkiej podwyżki, która podreperuje
stan Twoich finansów.
Strzelec 22.11-21.12
Należysz do osób, które potrzebują
dużo wolności i przestrzeni. Kwiecień to
dobry czas na przemyślenie dotychczasowych decyzji. Może niektóre więzy
trzeba zerwać. W pracy nieoczekiwana
propozycja awansu.
Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz teraz bardzo zapracowana,
dlatego swoje plany osobiste odłóż na
później. Wykorzystaj święta na wypoczynek w gronie rodziny. Ktoś bliski
sprawi Ci wiele radości. Finanse dobre.
Wodnik 20.01-18.02
Nie pal za sobą wszystkich mostów.
Każde nieporozumienie można wyjaśnić. W trudnych sprawach poradź się
przyjaciół. Pod koniec kwietnia oczekuj
ciekawego spotkania lub dobrej wiadomości. Nie lekceważ bólów głowy.
Ryby 19.02-20.03
W sprawach miłosnych wszystko pójdzie po Twojej myśli. Jeśli szukasz drugiej połówki, to właśnie ją znajdziesz. W
stałym związku sprawisz, że zaiskrzy. W
pracy dużo więcej obowiązków, spodziewaj się nawet służbowego wyjazdu.
12
15
Mieszkaniec Katowic i okolicy
Bita przez króla
2
10
5
11
12
10
Rumuński
samochód
terenowy
Zwycięzki koniec gry w szachy
7
1
Rzymska litera Q
Dawna stolica
Górnej Birmy
Ręczny karabin
maszynowy
Biała lub alka
11
4
3
Myśl przewodnia
Wspólna nazwa
terenu wodnego
Kwiecień rozpocznie się w melancholijnym nastroju. Będziesz rozkojarzona.
Nie trać czasu na rozczulanie się nad
sobą. Zmobilizuj się zwłaszcza w
święta. Bliscy bardzo na Ciebie liczą.
Oczekuj dobrej wiadomości.
Panna 23.08-22.09
Nie opuszcza Cię dobra passa. Wykorzystaj to, by zdobyć czyjeś serce. W
pracy drobne niesnaski. Nie pozwól,
aby plotki zniszczyły stare przyjaźnie.
Tuż po świętach zaplanuj sobie kilka dni
urlopu.
Waga 23.09-22.10
Zagięty gwóźdź
do obrazu
Miasto na trasie
9 Poznań-Warsz.
Cebrzyk,
baryłka
Szkielet ryby
Wiosenne
umieszczanie w
glebie nasion
roślin
3
4
15
16
13
17
[9]
Lord
angielski
16
Włoski święty
stygmatyk
6
6
2
13
Ischias, czyli
......
kulszowa
2
1
5
Rodzaj
margaryny
5
6
6
8
7
6
8
7
9
8
9
10
17
5
14
Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło
należy przysłać na kartce na adres urzędu. Hasło poprzedniej
krzyżówki brzmiało: PRZYSZŁA PRAWDZIWA ZIMA. Nagrody
wylosowały: Magdalena Przybył, Jabłonna 1B/12, Jakub Prasak, Kaczkowo 45, Anna Więckowiak Wolności 6/2, Rydzyna.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór do Urzędu Miasta i Gminy do
pana Łukasza Bartkowiaka. Nagrodą w kolejnym wydaniu gazety
będą 2 atlasy świata.
Deszcz w Wielki Piątek napcha każdy kątek * W Wielki
Piątek dobry zasiewu początek * Pogoda na Kwietną Niedzielę wróży urodzaju wiele * W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę * W dnie krzyżowe Męka
Boża, wstrzymaj się od siewu zboża
www.edukonto.pl
dziennik elektroniczny
kontakt nauczyciel - rodzic - uczeń
testuj za darmo!
Czy wiecie,
że.....
* Wyspa Wielkanocna zawdzięcza swoją nazwę temu,
że została odkryta w Niedzielę
Wielkanocną w 1722 roku.
* W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia Wielkanoc
jest świętem ruchomym. W
roku 325 postanowiono, że
Niedziela Wielkanocna będzie
obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni po 21
marca, czyli pomiędzy 22
marca a 25 kwietnia. Ta decyzja obowiązuje do dziś.
* Jajko było symbolem życia
już dla starożytnych Greków,
Egipcjan i Persów.
* Pierwsze koszyki na święconki z wyglądu przypominały
ptasie gniazda.
* Co roku z okazji Wielkiejnocy na świecie produkowanych
jest
90
milionów
czekoladowych zajączków. Aż
76 proc. ludzi zaczyna ich jedzenie od uszu.
* W Belgii świąteczna sobota nazywana jest cichą.
Według tradycji w tym dniu
wszystkie dzwony "idą" na
pielgrzymkę do Rzymu i dlatego w żadnym kościele nie
usłyszy się ich brzmienia.
* W Bułgarii przeciętna rodzina maluje od 70 do 100
jajek. Pierwsze jajko jest zawsze czerwone i poświęcone
Matce Boskiej.
(: (: HUMOR :) :)
Mama woła dziecko z podwórka:
- Jaaaaasiu, do doooomu!
- A co? Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!
***
Pacjent pyta lekarza:
- Panie doktorze, czy wyleczy
mnie pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwidować jej przyczynę.
- Lepiej nie. Żona jest bardzo
przywiązana do naszych dzieci.
***
Mężczyzna pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża.
Przecież jeszcze nie ugasił pan całego pożaru?
- Niech pan z pretensjami
zgłosi się do mojego komendanta.
Ja chciałem pracować na całym
etacie, a on dał mi tylko pół....
[ 10 ]
RYDZYNA TU I TERAZ
Halowy Turniej Piłki Nożnej
W walentynki do Szkoły Podstawowej w Kaczkowie zawitał bożek
miłości w asyście anioła. Zbierali oni kartki walentynkowe z życzeniami dla ukochanych osób. Zostały one potem wręczone adresatom podczas zabawy walentynkowo - karnawałowej.
Uczniowie Gimnazjum w Rydzynie - Klaudia Górczak z kl. III d i
Michał Laskowski z kl. II są finalistami wojewódzkiego konkursu
geograficznego w Pile. Gratulujemy wiedzy i zajścia tak daleko.
Juniorzy starsi Rydzynianka
Rydzyna zajęli trzecie miejsce w
halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna
Klub na 104
W Poznaniu rozegrano Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym. Z dobrej
strony pokazał się zawodnik Klubu
Sportowego Dąbcze – Mieszko
Przybył. Zdobył 6 miejsce. Jego
klubowi koledzy - Miłosz Matusik i
Bogusław Prałat zostali sklasyfikowani na miejscach od 13 do 16.
Zawodnikom z Dąbcza należą
się też gratulacje, bo to dzięki ich
wynikom klub zaistniał w rankingu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W klasyfikacji indywidualnej
na 164 miejscu znalazł się Tomasz
Smoła. Mateusz Przybył był 618,
Mieszko Przybył 630, Miłosz Matusik 728, a Bogusław Prałat 887. W
RKS Rydzyniak Rydzyna:
SKŁAD:
1. Rudziewicz Marcin
2. Sznycer Dawid
3. Piotrowiak Marcin
4. Miara Michał
5. Kaźmierczak Jakub
6. Patek Mikołaj
7. Arcelibas Łukasz
8. Rzeźniczak Mateusz
9. Handke Patryk
10. Kaźmierczak Mikołaj
TRENER – Leszek Barczyński
sumie w rankingu sklasyfikowano
1539 zawodników.
W klasyfikacji klubów KS Dąbcze zajął 104 pozycję w kraju na
340 sekcji tenisa stołowego.
Na
sukcesy
zawodników
składa się nie tylko dobra forma.
Ważna jest również pomoc sponsorów.
Kierownik – Patryk Becela
Wyniki:
Rydzyniak Rydzyna – Polonia
1912 Leszno 0 – 2
Rydzyniak Rydzyna – Chrobry
Głogów 0 – 3
Rydzyniak Rydzyna – Promień
Krzywiń 2 – 3
Rydzyniak Rydzyna – UKS
Kania Gostyń 5 – 0
Rydzyniak Rydzyna – Astra
Krotoszyn 5 – 2
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. Chrobry Głogów
2. Polonia 1912 Leszno
3. RKS Rydzyniak Rydzyna
4. UKS Kania Gostyń
5. Promień Krzywiń
6. Astra Krotoszyn
„KRÓL STRZELCÓW” TURNIEJU - Mikołaj Patek /RKS Rydzyniak Rydzyna/ - 7 bramek
RYDZYNA TU I TERAZ
[ 11 ]
Spotkania z muzyką
Spotkania z muzyką - tak
można określić zajęcia dla dzieci i
młodzieży zorganizowane przez
Fundację Edukacyjną Pro Musica.
Ich uczestnikami było niemal tysiąc osób - uczniów szkół podstawowych, Gimnazjum, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz
podopiecznych przedszkoli z
gminy Rydzyna.
Podczas spotkań rozmawiano
o stylach muzycznych, rodzajach
instrumentów, odbywały się projekcje multimedialne, dzieci i młodzież poznawały fakty i nazwiska
związane ze światem nie tylko muzyki.
Po sześciu miesiącach podsumowano projekt finansowany
przez Program Kapitał Ludzki.
Partnerem przedsięwzięcia był
Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie.
Oswajanie z operą
"Jutropera" to program edukacyjny dla nauczycieli i uczniów
szkół podstawowych, realizowany w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. W jego realizację włączyła się
społeczność Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
Muzyka może być wspaniałą
zabawą edukacyjną dla dzieci.
Granie na instrumentach czy
nauka śpiewu wymagają jednak od
nauczycieli przygotowania muzycznego, a coraz rzadziej szkoły
dysponują pedagogami z takim
wykształceniem. Rodzinne czy
nawet szkolne wyjścia do filharmonii i opery często przegrywają z wizytami
w
kinie
lub
przesiadywaniem przed telewizorem. Tymczasem świat opery,
który dla wielu wydaje się być
światem niedostępnym, niezrozumiałym i przeznaczonym tylko dla
“wtajemniczonych”, przy odrobinie
chęci i pracy okazuje się być najlepszym miejscem do pogłębienia
więzi między dziećmi i muzyką. W
operze, oprócz orkiestry i śpiewaków, mamy wciągające, często
baśniowe historie. To właśnie
praca nad librettem, połączona z
analizą muzyczną utworów operowych, powinna stać się motorem
do nauki.
Podstawowym założeniem programu jest włączenie dzieci, będących
na
różnych
etapach
nauczania, w realizację i świadomy odbiór opery.
Do projektu zgłosiło się 270
kandydatów, z których wybrano
zaledwie 60. Pośród zakwalifiko-
wanych szkół znalazła się Szkoła
Podstawowa w Rydzynie. Od października szkoła brała czynny
udział w programie. Projekt podzielony został na trzy etapy pracy,
wymagające wielomiesięcznego
przygotowania i ścisłej współpracy
między Operą Poznańską a
szkołą.
Pierwszym etapem były warsztaty dla nauczycieli. Na kursie pedagodzy wykonali szereg ćwiczeń,
otrzymali odpowiednie narzędzia –
pomysły na ćwiczenia i zabawy do
przeprowadzenia na swoich zajęciach z dziećmi. Kurs podzielony
był na trzy spotkania tematyczne:
od libretta do przedstawienia, od
rytmiki do gry aktorskiej oraz od
wyobraźni do instrumentu. Te trzy
części warsztatów miały na celu
pomoc nauczycielom w poprowadzeniu zajęć z dziećmi przez następne miesiące, aby przygotować
je do spotkania z artystami w szkołach oraz do świadomego odbioru
opery.
Drugi etap to spotkanie w Teatrze Wielkim. Dzieci brały udział w
wycieczce po teatrze. Zobaczyły
pracownię kostiumów, zaplecze
techniczne, garderoby i charakteryzatornię, a następnie uczestniczyły w spektaklu Gaetana
Donizettiego pt. “Don Pasquale”.
19 lutego w Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera
spektaklu pt. "Bajki świata i zła czarownica". Został on przygotowany przez stażystkę Barbarę Dworakowską. Na scenie wystąpił
zespół "Magiczny teatr", który tworzą uczniowie klas I, II i III
Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Ich aktorski występ ocenili nie
tylko rodzice. To samo przedstawienie zobaczyli uczniowie SP w
Rydzynie oraz przedszkolaki z Rydzyny, Kłody, Dąbcza i Jabłonnej. Był też występ dla mieszkańców.
Przed młodymi muzykami jest
jeszcze jeden etap – spotkanie z
artystami i realizatorami. Realizatorzy spektaklu i projektu pojawią
się w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Goście z teatru wprowadzą
dzieci w tajniki sztuki operowej.
Spotkanie z reżyserem, scenografem, kostiumologiem, operatorem
światła, inspicjentem pozwoli na
śledzenie interpretacji znanej już
historii opery i na pobudzenie kreatywności dzieci.
AGNIESZKA BIELICKA, KOORDYNATOR PROJEKTU, NAUCZYCIEL MUZYKI I PLASTYKI
SP W RYDZYNIE
www.halpress.eu
strony www
poligrafia
zadzwoń
0 605 608 269
Była to piąta edycja Szkolnego Konkursu Krasomówczego w Gimnazjum w Rydzynie. Jego uczestnicy opowiadali o zabytkach Rydzyny i okolic. Dorota Kucharska z klasy II c wypadła najlepiej,
tym samym zajmując pierwsze miejsce. Na miejsce drugie zasłużyła Adrianna Maćkowska z klasy III b. Trzecia była Julita Ślęzak
z klasy III c. Barbara Wojciechowska z klasy II d otrzymała nagrodę dyrektora szkoły.
Byle do wiosny
[ 12 ]
Były wyścigi, przeciąganie liny i wiele innych konkurencji, w których
zmierzyły się drużyny gminy Rydzyna. Każda, tworzona przez mieszkańców, starała się stanąć na wysokości zadania pokonując przeciwników.
Najwięcej punktów i pierwsze miejsca na pudle zajęły reprezentacje Kaczkowa i Tworzanic. Pierwsza zwyciężyła w rywalizacji sportowej, druga w
potyczce kulinarnej.
Po zaliczeniu wszystkich konkurencji sportowych kolejne miejsca zajęły ekipy: Rojęczyna, Dąbcza, Tworzanic, Maruszewa, Kłody, Lasotek,
Rydzyny, Nowej Wsi, Przybinia i Moraczewa. Po ocenie potraw jury przyznało drugie miejsce Rojęczynowi. Kolejne pozycje należały do: Nowej
Wsi, Kaczkowa, ex aequo Kłody i Maruszewa, Lasotek i Dąbcza.
Turniej Wsi "Byle do wiosny 2010" odbył się w ramach projektu "Społecznie, aktywnie, lokalnie w gminie Rydzyna", realizowanego przez Centrum PISOP w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Rydzynie. Impreza była finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
NUMER 105
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY “RYDZYNA TU I TERAZ”
nakład: 800 sztuk
ISSN 1233-6378
Wydawca: Gmina Rydzyna - Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 64-130 Rydzyna
Redakcja: Rydzyński Ośrodek Kultury, Red. Naczelny: Justyna Rutecka-Siadek
Kontakt e-mail: [email protected], skład: Halpress - www.halpress.eu
Druk: Poligrafia Roman Skrok, 62-031 Luboń, ul. Nowiny 34
RYDZYNA TU I TERAZ

Podobne dokumenty

rydzyna tu i teraz

rydzyna tu i teraz gminnej - ul. Bolesława Prusa w Rydzynie. Droga wraz z ciągami pieszo-jezdnymi została wykonana z kostki betonowej. Inwestycja, której koszt wyniósł 599.047,59 zł finansowana była z budżetu gminy R...

Bardziej szczegółowo

rydzyna tu i teraz

rydzyna tu i teraz prawnych. W 2007 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 320 tys. zł, a w 2008 roku wyniosły 1 mln zł (wzrost o 328%), natomiast wpływy z dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w po...

Bardziej szczegółowo

Nie wolno tylko obiecywać

Nie wolno tylko obiecywać istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Augustowo gmina Rydzyna - zadanie 1". Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Inżynieryjne "WEMAD" z Leszna, które zrealizuje in...

Bardziej szczegółowo