ZAPROSZENIE

Transkrypt

ZAPROSZENIE
€.
ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa stołowego na
XV Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego - Gąsewo 2016
1. Organizator. Zespół Szkół w Gąsewie.
2. Cel turnieju. Popularyzacja tenisa stołowego, integracja środowiska lokalnego.
3. Termin i miejsce zawodów. 20 marca 2016r., sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Gąsewie.
Początek zawodów godzina 10.15, zgłoszenia uczestników do godziny 10.00.
4. Warunki uczestnictwa. W turnieju mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące, bądź uczące się
w gminie Sypniewo lub w inny sposób związane z tym środowiskiem.
W kat. „OPEN” mogą startować osoby spoza gminy Sypniewo, bez względu na wiek i płeć.
5. Kategorie wiekowe. Zawody zostaną rozegrane w ośmiu kategoriach wiekowych:








dziewczęta ze szkoły podstawowej
dziewczęta z gimnazjum
kobiety
chłopcy ze szkoły podstawowej
chłopcy z gimnazjum
mężczyźni
VIP-y (goście zaproszeni, sponsorzy )
OPEN – dla wszystkich chętnych, także spoza gminy Sypniewo
Organizator może podjąć decyzję o połączeniu lub podziale kat. wiekowej.
6. Nagrody i wyróżnienia. We wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wręczone:



za miejsca I - III - puchary
za miejsca I - IV – nagrody rzeczowe
za miejsca I - VI - dyplomy
7. System rozgrywek. Zostanie ustalony w dniu zawodów w zależności od liczby uczestników.
8. Przepisy gry. Obowiązują przepisy PZTS. Gry toczyć się będą do 3 wygranych setów do 11pkt,
zmiana serwu co 2 punkty.
9. Sponsorzy: „OPOLTRANS”, ,,GOZANA S.J.”, „FRIGO”, Wspólnota Wsi Nowe Gąsewo,
Urząd Gminy w Sypniewie, P. Roman Zakrzewski, P. Marek Dobrzyński. P. Lech Rawa
10. Postanowienia końcowe. Obowiązuje zmiana obuwia. Uprasza się zawodników o strój sportowy.
Na miejscu bufet z napojami i słodyczami.
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty