Opiekun osób starszych i chorych

Transkrypt

Opiekun osób starszych i chorych
MOPS Dębica
Opiekun osób starszych i chorych
Od 20 lipca do 7 sierpnia dziewięć osób nabywało umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi w
ramach zadania. Aktywna Integracja projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” na terenie Domu Pomocy
Społecznej na Wolicy.
Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu do opieki nad osobą starszą i chorą,
w tym wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych , opiekuńczych oraz
terapeutycznych. Po ukończonym szkoleniu jego uczestnicy zostali przygotowani do pracy
w zawodzie opiekuna osób starszych i chorych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, zakładach
pielęgnacyjnych, domach seniorów, itp. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia
Zawodowego w Gorlicach i liczyło 120 godzin.
1

Podobne dokumenty