Rozwiązać podaną ramę (wykresy M Q N ) HB 30 3 20 20 C 20 3 x

Transkrypt

Rozwiązać podaną ramę (wykresy M Q N ) HB 30 3 20 20 C 20 3 x
Rozwiązać podaną ramę (wykresy M Q N )
HB
30
3
20
20
C
20
x
3
α
HA
4
4
R
ΣY: R=20
ΣM(A): 30+20*3-20*3*1,5+6 HB=0 => HB=0
ΣX: HA+20-20*3=0 => HA=40
przedział A-C: x∈(0,3)
c α
c=cos α =4/5=0,8
s=sin α =3/5=0,6
s
1
N(x)=(-40+20 x)*0,8=-32+16 x
Q(x)=(-40+20 x)*0,6=-24+12 x
M(x)=-40 x+20 x2/2=20 x(x/2-2)
,Q(x)=0 => x=2
,M(x=2)=-40
,M(x=3)=-30
Wykresy sił przekrojowych
0
16
0
N [kN]
20
32
0
12
0
Q [kN]
0
24
30
30
40
0
30
M [kNm]
0
Spr. równowagi węzła C. Z wykresu M nanosimy wartości sił przekr. M na rys1,
a z wykresu N i Q na rys 2 i uwzględniamy odc. zewn. (siła 20kN)
30
0
0
0
0
20
0
30
16
12
rys.1
rys.2
Z rys.1 widać że wszystkie momenty działające na węzeł C (tu są to tylko siły
przekrojowe przy tym węźle) są w równowadze.
Równowaga sił działających na węzeł C (rys.2) wymaga zapisania równania w
jakimś układzie. Można by to było zrobić w którymś z trzech układów
lokalnych (N,Q). Tutaj można też zapisać równowagę w postaci:
ΣXwC= 20 – 16*0,8 – 12*0,6 = 0
ΣYwC= 12*0,8 – 16*0,6 = 0

Podobne dokumenty