Procedura założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Transkrypt

Procedura założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK)
www.ciszynski.pl
Tel. 608-407-541, 602-139-434
Procedura założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK):
1. Zgłosić się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Kobyłkowska
1a lub oddziału w Tłuszczu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Warszawska 10
albo właściwego swojemu miejscu zamieszkania wydziałowi komunikacji.
2. Potrzebne dokumenty do założenia profilu:
a) osoby pełnoletnie
- dowód osobisty lub paszport
- orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
- zdjęcie (1 szt. specjalne do prawa jazdy – nie może być takie jak do dowodu
osobistego)
b) osoby które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą założyć profil na 3 miesiące
przed ukończeniem tego wieku i muszą ze sobą posiadać:
- dowód osobisty lub paszport
- zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie prawa jazdy
- orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
- zdjęcie (1 szt. specjalne do prawa jazdy – nie może być takie jak do dowodu
osobistego)
.
Po rejestracji kandydat na kierowcę powinien przekazać otrzymany numer PKK do wybranego
przez siebie ośrodka szkolenia kierowców.

Podobne dokumenty