zabezpieczenie dachu klub wojskowy JW Podjuchy ul Skalista 2

Transkrypt

zabezpieczenie dachu klub wojskowy JW Podjuchy ul Skalista 2
Jednostka Wojskowa 4340
<<72-231 Szczecin ul. Narutowicza 10A>>
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Zabezpieczenie pokrycia dachu ceramicznego budynek nr 2
70-727 Szczecin Podjuchy ul. Skalista (klub)
.JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340
UL. NARUTOWICZA 10a 70-231 SZCZECIN
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Marian ŁAKOMIAK
27.08.2015
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
27.08.2015
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
zabezpieczenie dachu klub wojskowy JW Podjuchy ul SkalistaPRZEDMIAR
2 1893 (2)
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Zabezpieczenie dachu ceramicznego ul. Skalista Szczecin Podjuchy
1 KNR AT-09 Zerwanie starej uszkodzonej foli (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontr- m2
0103-04
łat 1,20 m
18*12*2/2+12*10*2/2+3*2*2+5*2*2
m2
2 NNRNKB
Częściowa wymiana starych spruchniałych łat - przybicie łat w celu zabezpie202 0421-02 czenia folii
300
3 KNR AT-09
0103-04
4 KNR K-05
0104-02
m
Ułożenie nowej foli wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat m2
1,20 m
18*12*2/2+12*10*2/2+3*2*2+5*2*2
m2
Demontaż i montaż kontrłat na dachu , rozstaw krokwi 120 cm
m
410
m
Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych
silikonem dekarskim
16*2+11*2+4*6
7 KNR-W 4-01 Rozebranie kominów wolnostojących. Komin nad kalenicą.
0349-01
0.63
8 KNNR 3
0308-02
9 KNR 2-02
1604-02
m2
368.000
300.000
RAZEM
300.000
368.000
RAZEM
368.000
410.000
RAZEM
410.000
10.800
RAZEM
10.800
78.000
RAZEM
78.000
0.630
RAZEM
0.630
0.630
RAZEM
0.630
1035.000
RAZEM
1035.000
m3
m3
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m
m2
(18.0+16.50)*2*15.0
m2
Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 9552 Użytkownik: Bogusława Burda
368.000
RAZEM
m2
Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie m3
cementowej
0.63
m3
-2-
Razem
m
5 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla- m
0522-01 Sta- chy stalowej ocynkowanej i lakierowanej - wymiana uszkodzonych rynien
łe global-ne:
(16+16+11+11)*0.2
m
6 KNR 4-01
0523-09
Poszcz.

Podobne dokumenty