W dniu 26.06.2010r od godz. 15.00 na terenie Ośrodka

Transkrypt

W dniu 26.06.2010r od godz. 15.00 na terenie Ośrodka
W dniu 26.06.2010r od godz. 15.00 na terenie Ośrodka Sportowego
LKS Pustynia w Pustyni k. Dębicy odbyła się przełożona z powodu sytuacji
powodziowej impreza z okazji dnia dziecka połączona z rozpoczęciem wakacji.
Impreza początkowo miała być organizowana przez Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa działający przy ZK Dębica jedynie dla dzieci funkcjonariuszy.
Jednakże z uwagi na to że niedawna powódź dotknęła wiele rodzin z terenu
gminy Dębica oraz Żyraków, NSZZ FiPW przy ZK Dębica postanowił
rozszerzyć zakres imprezy i zaprosić na nią tak dzieci rodzin funkcjonariuszy
jak również dzieci z rodzin dotkniętych ostatnią powodzią z terenu gminy
Dębica oraz Żyraków.
Do współpracy zaproszone zostały MOPS w Dębicy i GOPS w
Żyrakowie które to instytucje zajęły się dotarciem do rodzin które poniosły
straty podczas ostatniej powodzi. Największą atrakcją była prezentacja
pojazdów którymi w codziennej pracy posługują się służby mundurowe, min.
pokaz wozów gaśniczych używanych w Straży Pożarnej, "radiowozów" Policji
oraz pojazdów konwojowych Służby Więziennej wraz z używanym w czasie
wykonywania zadań sprzętem. Była również nadmuchiwana zjeżdżalnia, gry,
zabawy oraz wiele słodkości dla dzieciaków.
Jest to kolejna inicjatywa NSZZ FiPW przy ZK Dębica która ma na celu
włączenie się do pomocy osobom dotkniętym
niedawną powodzią.
Przygotowujemy również kolejne imprezy podczas których mundurowi również
i w tak niecodzienny sposób włączą się w pomoc "powodzianom". Jesteśmy
również otwarci na współpracę z innymi instytucjami które chciałyby pomóc.
mł.chor Robert Moskal
przewodniczący NSZZFiPW przy ZK Dębica.

Podobne dokumenty