Dział Płac informuje, że w rocznicę polisy PZU Od 01

Transkrypt

Dział Płac informuje, że w rocznicę polisy PZU Od 01
Dział Płac informuje, że w rocznicę polisy PZU
Od 01.11.2016 i 01.12.2016 do
ubezpieczenia mogą przystąpić:
pracownicy, współmałżonkowie , pełnoletnie dzieci oraz partnerzy
życiowi dotychczas nie ubezpieczeni.
Osoby przystępujące do ubezpieczenia w/w okresie nie będzie obowiązywała
karencja na ubezpieczenie podstawowe :
• zgon ubezpieczonego, zgon małżonka, zgon dziecka zgon rodziców i rodziców
małżonka ubezpieczonego, osierocenie dziecka
• wszystkie świadczenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
Zniesienie karencji nie dotyczy partnerów życiowych.
Na pozostałe świadczenia obowiązuje karencja zgodna z owu tj.
• urodzenie dziecka 9 miesięcy
• leczenie szpitalne 30 dni
• Ciężka choroba 90 dni
• Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego 180 dni
• Operacje CHIRURGICZNE 180 dni
• Leczenie specjalistyczne 90 dni
Świadczenie za pobytu w szpitalu z tytułu choroby zostanie wypłacone od 2 dnia
a z tytułu nieszczęśliwego wypadku od 1 dnia
Ubezpieczona osoba ma ochronę przez 24 godziny na dobę.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby przebywające na :
na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub uznanych za niezdolne do pracy
pod warunkiem zachowania ciągłości w PZU ŻYCIE SA ( dotyczy
pracownika, małżonka, dziecka, partnera życiowego) w całym okresie
obowiązywania umowy ubezpieczeniowej
Powyższe warunki mogą zafunkcjonować przy przystąpieniu minimum 10 osób w
każdym miesiącu tj. 01.11.2016 i 01.12.2016
Osoby zainteresowane od m-ca listopada prosimy o kontakt do dnia 25-10-2016r.
•
Szczegółowe informacje w Dziale Płac. 3282265, 3282700

Podobne dokumenty