Szpital Powiatowy w Radomsku

Transkrypt

Szpital Powiatowy w Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
Radomsko, dn. 29.12.2014
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
I. Dotyczy: świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu
Powiatowym w Radomsku przez lekarzy w następujących oddziałach:
1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii –przez maksymalnie 13 lekarzy;
2. Chirurgii Ogólnej wraz z dyżurami pod telefonem –przez maksymalnie 7 lekarzy;
3. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z izbą przyjęć i stanowiskiem do ostrej dializy –przez
maksymalnie 12 lekarzy;
4. Ginekologiczno-Położniczym wraz z dyżurami pod telefonem –przez maksymalnie 7 lekarzy;
5. Dziecięcym z izbą przyjęć - przez maksymalnie 10 lekarzy;
6. Otolaryngologii wraz z dyżurami pod telefonem –przez maksymalnie 1 lekarza;
7. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dyżurami pod telefonem –przez maksymalnie
8 lekarzy;
8. Neonatologii - przez maksymalnie 3 lekarzy;
9. Kardiologiczny z salą intensywnej opieki kardiologicznej–przez maksymalnie 4 lekarzy
10. Reumatologii –przez maksymalnie 1 lekarza;
11. Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym –przez maksymalnie
5 lekarzy;
12. Neurologicznym –przez maksymalnie 11 lekarzy;
13. Dziennym Chemioterapii –przez maksymalnie 3 lekarzy;
14. Wewnętrznym –przez maksymalnie 5 lekarzy;
15. Pododdział Chirurgii Onkologicznej –przez maksymalnie 3 lekarzy.
II. świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez lekarzy
w następujących poradniach Szpitala Powiatowego w Radomsku :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Poradni Chirurgicznej –przez maksymalnie - 8 lekarzy;
Poradni Urazowo-Ortopedycznej –przez maksymalnie - 6 lekarzy;
Poradni Urologicznej –przez maksymalnie - 3 lekarzy;
Poradni Zdrowia Psychicznego wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych –przez
maksymalnie - 3 lekarzy;
Poradni Neurologicznej –przez maksymalnie - 4 lekarzy;
Poradni Okulistycznej wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych - przez maksymalnie 2
lekarzy;
Poradni Endokrynologicznej- przez maksymalnie - 2 lekarzy;
Poradni Ginekologicznej –przez maksymalnie - 4 lekarzy;
Poradni Onkologicznej –przez maksymalnie - 3 lekarzy;
Poradni Pulmonologicznej –przez maksymalnie - 3 lekarzy;
Poradni Rehabilitacyjnej –przez maksymalnie - 1 lekarza;
Poradni Preluksacyjnej –przez maksymalnie - 1 lekarza;
Poradni Kardiologicznej- przez maksymalnie - 1 lekarza;
Poradni Dermatologicznej wraz z konsultacjami w oddziałach szpitalnych
- przez
1|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
maksymalnie - 1 lekarza;
15. Poradni Hepatologicznej –przez maksymalnie - 1 lekarza;
16. Poradnia Gastrologiczna –przez maksymalnie - 1 lekarza.
III. świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej.
IV. świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii – przez maksymalnie 1 lekarza.
V. świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii /konsultacje/ przez maksymalnie 1 lekarza.
VI. świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii dziecięcej /konsultacje w oddziale dziecięcym
i neonatologicznym/ przez maksymalnie 1 lekarza.
VII. świadczeń zdrowotnych z zakresu opisywania EEG –przez maksymalnie 2 lekarzy.
VIII. świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez maksymalnie 5
lekarzy.
IX. świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy przez maksymalnie 1 lekarza
X. świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej –przez
maksymalnie 5 lekarzy
XI. świadczeń na usługi farmaceutyczne w Aptece Szpitalnej w całym zakresie czynności
przewidzianych art.86 ustawy prawo farmaceutyczne t. j. Dz. U. Z 2008, nr 45, poz.2712
z późn.zm. oraz w Pracowni Leków Cytostatycznych przez maksymalnie 3 farmaceutów.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku informuje, że we wskazanym wyżej
konkursie , przeprowadzonym na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dokonano
wyboru następujących ofert:
2|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
Z zakresu diagnostyki obrazowej
W zakresie wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej, wykonywanie i
opisywanie badań ultrasonograficznych oraz opisywanie badań z zakresu radiologii klasycznej
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Praktyka Lekarska specjalistyczna Dorota Zalewska, 91- 463 Łódź
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
W zakresie wykonywania i opisywania badań USG Doppler
Liczba złożonych ofert – 4
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Prywatny Gabinet USG Marek Dąbrowski, 97-500 Radomsko
1
PU Marta Zawadzka, 97-400 Bełchatów
2
Praktyka Lekarska specjalistyczna Dorota Zalewska, 91- 463 Łódź
3
Prywatny Gabinet Lekarski Gajda Sławomir, 97-500 Radomsko
4
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy.
3|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
W zakresie wykonywania i opisywania badań USG piersi
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Gabinet Lekarski lek. med. Andrzej Szaliński Radiolog, 42- 200 Częstochowa
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
W zakresie opisywania badań mammograficznych
Liczba złożonych ofert – 2
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Gabinet Lekarski lek. med. Andrzej Szaliński Radiolog, 42- 200 Częstochowa
1
Prywatny Gabinet Lekarski Wójcik - Grzybowska Dorota, 42- 209 Częstochowa
2
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy.
W zakresie wykonywania endoskopii
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Prywatny Gabinet Lekarski Włodzimierz Nicpan, 97- 500 Radomsko
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
4|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
W zakresie konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Gabinet Lekarski Sławomir Pilarek, 42- 200 Częstochowa
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
W zakresie konsultacji neurologii dziecięcej w oddziałach neonatologicznym i dziecięcym
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Gabinet Lekarski Jerzy Wodzisławski, 97- 500 Radomsko
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
W zakresie opisywania badań EEG
Liczba złożonych ofert – 2
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Praktyka Lekarska Wizyty Prywatne Iwona Szadkowska, 95-070 Aleksandrów Łódzki
1
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Stanisławska, 97-300 Piotrków Trybunalski
2
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy .
5|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Liczba złożonych ofert – 3
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Jakub Szymonik Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 42- 270 Kłomnice
1
2
Praktyka Lekarska - Radosław Jaguścik, 97-410 Kleszczów
3
Prywatny Gabinet Lekarski Maria Jankowska, 97- 500 Radomsko
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy.
W zakresie medycyny pracy
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Prywatna Praktyka Lekarska Henryk Tokarski, 97- 500 Radomsko
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Liczba złożonych ofert – 5
Oferty odrzucone - 0
Lp.
1
Nazwa oferenta
Jarosław Zacharewicz Prywatny Gabinet Lekarski Przychodnia Specjalistyczna, 97- 500
Radomsko
Marta Lipin Indywidualna Praktyka Lekarska, 97- 500 Radomsko
2
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Rok, 42- 202 Częstochowa
3
Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Stabryła, 97-500 Radomsko
4
Katarzyna Staciwa, 93-262 Łódź
5
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy.
6|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 685 47 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
W zakresie usług farmaceutycznych w Aptece Szpitalnej oraz w Pracowni Leków Cytostatycznych
Liczba złożonych ofert – 3
Oferty odrzucone – 0
Apteka Rodzinna s.c. J.Barbach – Knaś, 97- 500 Radomsko
1
Katarzyna Górnicz Usługi Farmaceutyczne, 97- 500 Strzałków
2
Przedsiębiorstwo Usług Farmaceutycznych Marcin Kochan, 42-500 Będzin
3
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy.
W zakresie wykonywania i opisywania badania USG przezciemiączkowego
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone - 0
Lp.
Nazwa oferenta
Gabinet Lekarski Specjalistyczny Bożena Wielgos, 97-500 Radomsko
1
Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana w celu zawarcia umowy.
Z poważaniem
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku
Radosław Pigoń
7|Strona

Podobne dokumenty