Zwierzętarnia Doświadczalna i Pracownia Hodowli Komórkowych

Transkrypt

Zwierzętarnia Doświadczalna i Pracownia Hodowli Komórkowych
Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Zwierzętarnia Doświadczalna i
Pracownia Hodowli Komórkowych
Katery Patomorfologii
ZWIERZĘTA
Ę
Kontakt: tel . (71) 784 12 28 lub (71) 784 1714
e‐mail: [email protected]
Mamy do dyspozycji
Szczury
Bufflo i Wistar
Myszy
Balb/c 129 Swiss
DBA2
B6 CBA
Umożliwiamy przeprowadzanie doświadczeń na
zwierzętach po wcześniejszym uzyskaniu zgody
Lokalnej Komisji Etycznej
Dysponujemy nowoczesną salą operacyjną wraz ze
sprzętem anestetycznym dla drobnych zwierząt
Oferujemy
j y fachowąą pomoc
p
i doradztwo
LINIE KOMÓRKOWE
Posiadamy linie komórkowe
MCF-77
MCF
HT 29
HT-29
caco -2
SW480
SW 620
DLD -1
Fibroblasty mysie L929
Wykonujemy testy cytotoksyczności
MTT
XTT
SRB
W pracowni hodowli komórkowej pracujemy w warunkach sterylnych, przy użyciu
nowoczesnego
g sprzętu.
p ę Prowadzimy
y krótkotrwałe i długotrwałe
g
hodowle komórkowe w
celu przeprowadzania zaplanowanych wcześniej eksperymentów
Podstawowy sprzęt:
komora laminarna
inkubator CO2
licznik komórek
mikroskop
ik k odwrócony
d ó
wirówka

Podobne dokumenty