Monitoring mediów

Transkrypt

Monitoring mediów
POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (AUTO TRANSPORT)
2012-08-29
TEKST
SPONSOROWANY
Kassbohrer - silos przez duże S
Wszelkie materiaty sypkie, zarówno spożywcze, jak i chemiczne czy budowlane, mogą być z powodzeniem transportowane
przy wykorzystaniu silosów i silosów samowyładowczych firmy Kassbohrer.
ilosy zaprojektowane są do ła­
dunków o różnej gęstości i cha­
rakterystyce. Za ich pomocą
można przewieźć m.in.: cement, pia­
sek, wapno, mąkę, cukier, ryż, troci­
ny, granulaty, etc. Produkowane są
w szerokim wachlarzu modeli, o po­
3
jemnościach od 35 do 90 m , a wyko­
nane z aluminium, co pozwala uzy­
skać niską masę własną pojazdu.
Nowa konstrukcja cementowozu,
wprowadzona w 2012 r., zreduko­
wała ją o kolejne kilkaset kilogra­
mów, co automatycznie zwiększa ła­
downość i tym samym poprawia
efektywność transportu. Niewielkie
S
zmiany kształtu stożków wyładow­
czych i ich armatury pozwoliły znacz­
nie przyspieszyć proces rozładunku,
a zmniejszenie wysokości całkowitej
ułatwiło operowanie rękawów zała­
dowczych.
JAKOŚĆ W STANDARDZIE
Standardowe wyposażenie tych po­
jazdów zapewnia wysoką wydajność
i funkcjonalność. Odbiorca w każ­
dym pojeździe znajdzie system ECAS,
aluminiowe felgi Alcoa, pierwszą oś
podnoszoną, urządzenia kontrolują­
ce masę ładunku, zawory bezpie­
czeństwa oraz inny osprzęt niez­
będny do załadunku, transportu
i rozładunku.
Podobnie jak w przypadku pozostałych
produktów, Kassbohrer w silosach sto­
suje standardowo podzespoły marko­
wych producentów, takie jak osie SAF
lub BPW, pneumatyka WABCO, układy
elektryczne ASPOCK, opony GOODY­
EAR lub BRIDGESTONE, ewentualnie
na życzenie MICHELIN. Oczywiście
w grę wchodzi cała lista opcji dodat­
kowych. Możliwości modyfikacji wypo­
sażenia i wyglądu zewnętrznego są
bardzo szerokie i niejednokrotnie do­
pasowane do indywidualnych oczeki­
wań i potrzeb klientów.
PEŁNA GAMA
Kassbohrer należy do wiodących produ­
centów naczep, które są w stanie prze­
wieźć każdy rodzaj ładunku. W ofercie
tego producenta znajdziemy naczepy:
• standardowe plandekowe w wyko­
naniu burtowym, kurtynowym,
kurtynowym mega,
• z rynnami do przewozu stali w krę­
gach (coil-muldy),
• niskopodwoziowe - od trzyosiowych stałych do pięcioosiowych
rozsuwanych,
• cysterny do przewozu paliw płyn­
nych, chemii, bitumu i artykułów
spożywczych,
silosy do przewozu cementu,
silosy samowyładowcze do prze­
wozu granulatów i artykułów spo­
żywczych,
naczepy podkontenerowe,
trucktransportery,
platformy,
specjalistyczne wykonywane na
specjalne zamówienie klienta.
Wszelkie dodatkowe informacje
znajdą Państwo
na stronie internetowej:
www.kaessbohrer.com.pl
won*
ussbohrer
•Hit
Kassbohrer stosuje podzespoły tylko uznanych producentów
Silos samowyładowczy SSK o pojemności 60 m 3 z wywrotem hydraulicznym
Silos leżący SSL o pojemności 35 m 3

Podobne dokumenty

naczepy - Kassbohrer

naczepy - Kassbohrer czym nie są to tylko najprostsze naczepy plandekowe i kurtynowe, ale także wysubli­ mowane technicznie cysterny do przewozu paliw, chemikaliów, środków spożywczych i mas bitumicznych oraz silosy do...

Bardziej szczegółowo