WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Transkrypt

WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17
tel.: (+32) 25-11-021, 25-11-241, fax: (+32) 25-10-985
www.silesia.org.pl, [email protected]
SZKOLENIE
„WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA”
Międzybrodzie Żywieckie, 17-18 listopada 2010 r.
Ośrodek Wypoczynkowy NIAGARA, Międzybrodzie Żywieckie,
ul. Isepnicka 29, www.owniagara.pl
Ramowy program:
17 listopada 2010 r. (środa)
rejestracja i zakwaterowanie – od godz. 9.30
serwis kawowy - 10.45
rozpoczęcie szkolenia w sali wykładowej - godz. 11.00,
obiad – godz. 13.00
rozpoczęcie II części szkolenia – godz. 14.00
przerwa kawowa 15.45
zakończenie – ok. godz. 17.30
kolacja – godz. 18.30
18 listopada 2010 r. (czwartek)
śniadanie – godz. 8.00
rozpoczęcie szkolenia w sali wykładowej - godz. 9.00
przerwa kawowa – godz. 10.45
rozpoczęcie II części szkolenia – godz. 11.00
obiad – godz. 13.00
wykwaterowanie od godz. 14.00 do 15.00
Tematyka:
Dzień pierwszy – 17 listopada (środa):
• Godz. 11.00 – p. Irena Mazur, Dyrektor Departamentu Instrumentów
Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska.
o Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko,
o Ustawa Prawo ochrony środowiska,
o Nowe rozporządzenie o kwalifikacji przedsięwzięć wymagających oceny
oddziaływania na środowisko.
Dzień drugi – 18 listopada (czwartek):
• Godz. 9.00 - p. Maria Tomczak, Radca Ministra, Departament Instrumentów
Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska.
o
Zmiany w Ustawie o odpadach oraz Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
http://www.mos.gov.pl/artykul/3538_projekt_zalozen_do_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_utrzy
maniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach_oraz_o_zmianie_niektorych_innych_ustaw/13302_projekt_za
lozen_do_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach_oraz_
o_zmianie_niektorych_innych_ustaw.html
UWAGA!
Prosimy o zabranie ze sobą następujących aktów prawnych:
Dz.U.2008.199.1227
ustawa 2008.10.03
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny
oddziaływania na środowisko.
Dz.U.2004.257.2573
rozp. Rady Ministrów
2004.11.09
Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U.2005.236.2008 -j.t.
ustawa 1996.09.13
Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
Dz.U.2007.39.251 -j.t.
ustawa 2001.04.27
Odpady.
Dz.U.2008.25.150 -j.t.
ustawa 2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.

Podobne dokumenty