Wyniki Konkursu "Forum Polsko-Czeskie

Transkrypt

Wyniki Konkursu "Forum Polsko-Czeskie
Wyniki Konkursu "Forum Polsko-Czeskie - wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich - 2012"
Lp
1
2
nr projektu
Nazwa wnioskodawcy
512/526
SMOK Stowarzyszenie
Menadżerów i Organizatorów
Kultury
512/528
512/531
4
512/532
Towarzystwo EdukacyjnoNaukowe Ośrodek Myśli
Politycznej
5
512/533
6
512/534
7
512/535
8
512/537
Stowarzyszenie im. Stanisława
Brzozowskiego
Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich
10
46 620,00
Inspiracje Havlovskie - blok tematyczny w
ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego "Bez granic"
41 315,00
Stworzenie forum współpracy polskich i
czeskich ekspertów z obywatelskich
instytucji tworzenia polityki europejskiej
35 050,00
Obywatelski transfer kultury
33 144,00
Polsko-Czeskie Forum Współpracy doroczna konferencja ekspercka poświęcona
zagadnieniom polsko-czeskiej współpracy
infrastrukturalnej i gospodarczej
80 000,00
PL-CZ Local Press. Sąsiedzkie spotkania z
lokalnej publicystyki
43 010,00
Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych
Wzmocnienie polsko-czeskiego dialogu na
temat integracji fiskalnej UE
39 300,00
512/544
512/545
52 323,60
Fundacja Press Club
demosEUROPA
9
Interaktywny konkurs wiedzy o
kinematografii i kulturze Polski i Czech
CINESTOP
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Umocnienie współdziałania mediów polskich
i czeskich, czyli polsko-czeska akademia
i Młodzieży
słowa żywego - dialog obywatelski bez granic
Stowarzyszenie "Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka"
3
Tytuł projektu
Przyznana
kwota
Kolegium Europy Wschodniej im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Za naszą i waszą wolność: Polska i Czechy
jako promotorzy demokratyzacji w krajach
PW
Silni i bezsilni? Polska i Czechy w Nowej
Europie Wschodniej
46 465,00
25 200,00

Podobne dokumenty