turniej solecte

Transkrypt

turniej solecte
.
Wójt Gminy Chodziez
zaprasza na
Turniej So³ectw
ZACHARZYN
boisko sportowe
28 lipca 2012r. - Godz.16.00
W programie:
Usteck’y
Group
KONCERT Przeboje Czerwonych Gitar
Konkurencje sprawnoœciowe
KONCERT
- KAROL & ROMA
Muzyka cygañska
Og³oszenie wyników Turnieju
oraz rozdanie nagród
Zabawa taneczna do godz.02.oo
z zespo³em KFIATY
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty