Syndyk masy upadłości firmy „ANGOPOL”

Transkrypt

Syndyk masy upadłości firmy „ANGOPOL”
Syndyk masy upadłości firmy „ANGOPOL” Anna Murczkiewicz oferuje do sprzedaży w trybie przetargu atrakcyjnie położoną, w turystycznej miejscowości Beskidu
Żywieckiego nieruchomość zabudowaną Ośrodkiem Wypoczynkowo-Szkoleniowym SZAROTKA pod adresem Węgierska Górka ul. Parkowa 5. Nieruchomość
obejmuje własność gruntu o pow. 0,8152 ha oraz własność budynków i budowli,
objęte KW nr BB1Z/00072709/3. Cena wywoławcza: 790.500,00 zł. Pisemne oferty
z dowodem wpłaty wadium, należy składać w zaklejonej kopercie do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300
Bielsko-Biała w terminie do 20.09.2016 r. Rozpatrzenie ofert w dniu 21.09.2016 r.,
godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul.Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, sala nr 56. Wadium w wysokości 5% ceny
wywoławczej (39.525,00 zł) należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego w Banku Spółdzielczym w Skoczowie nr 76 8126 0007 0060 0460 2000 0010. Regulamin
przetargu: www.syndyk-dw.pl, szczegółowe informacje i uzgodnienie przeglądu
nieruchomości tel. 604-812-414, tel. 783-162-700, [email protected]

Podobne dokumenty