Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Transkrypt

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Umowy z zagranicznymi organizacjami ZAiKS reprezentuje, oprócz twórców polskich, autorów
zagranicznych na podstawie umów ze światowymi organizacjami zbiorowego zarządzania.
Obecnie dysponujemy około 130 takimi umowami. (Patrz: dół strony) Na ich podstawie reprezentujemy
twórczość około 3 mln. autorów zagranicznych. Praktycznie jest to cały repertuar światowy.
Większość umów dotyczy terytorium jednego kraju, ale są też umowy obejmujące wiele krajów np. umowa
zawarta z francuską organizacją SACEM obejmuje swoim zasięgiem nie tylko terytorium Francji ale także
m.in. Reunion, Togo, Senegal, Benin, Dżibuti, Luksemburg, Burkinę Faso, Madagaskar.
Umowy te obejmują wzajemną reprezentację i wykonywanie praw powierzonych jednej organizacji na terenie
działania drugiej. Przedmiotem ich jest zarządzanie utworami i ochrona majątkowych praw twórców.
Większość zawieranych umów oparta jest o ujednolicone wzorce opracowane przez CISAC
(Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) i BIEM (Międzynarodowe Biuro
Stowarzyszeń Zarządzających Prawami do Nagrań i Reprodukcji Mechanicznej). ZAiKS jest członkiem tych
organizacji.
Podstawową zasadą zawieranych umów jest reguła równego traktowania autorów własnych i zagranicznych.
Dotyczy to w szczególności warunków licencji, inkasa, repartycji, potrąceń kosztów
inkasowo-administracyjnych.
Typowa umowa zwalnia całkowicie członków umawiających się organizacji od wszelkich formalności
związanych z podjęciem ich ochrony i reprezentacji przez obie umawiające się strony, a także z konieczności
ubiegania się o członkostwo drugiej organizacji. Sam fakt objęcia autora ochroną przez jedną organizację
powoduje, że dany autor jest chroniony praktycznie na całym świecie poprzez umowy łączące poszczególne
organizacje.
Wybrane stowarzyszenia zagraniczne, z którymi ZAiKS ma podpisane umowy o wzajemnej reprezentacji:
Kraj
Algieria
Argentyna
Argentyna
Australia
Australia
Austria
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Bułgaria
Brazylia
Chorwacja
Czechy
Czechy
Stowarzyszenie
ONDA
ARGENTORES
SADAIC
AMCOS
APRA
AKM
AUSTRO-MECHANA
SABAM
NCIP
MUSICAUTOR
TEATERAUTOR
SBAT, UBC
HDS
DILIA
OSA
1/3
Dania
Dania / Szwecja
Estonia
Finlandia
Finlandia
Francja
Francja
Francja
Grecja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Holandia
Holandia
Hong Kong
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Kanada
Kanada
Kazachstan
Kuba
Litwa
Łotwa
Malawi
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Peru
Portugalia
Rep. Płd. Afryki
Rep. Płd. Afryki
Rep. Płd. Afryki
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Urugwaj
USA
KODA
NCB
EAU
SUNKLO
TEOSTO
SACD
SACEM/SDRM
SCAM
AEPI
SOPE
SAS
SGAE
BUMA
LIRA
STEMRA
CASH
IMRO
STEF
ACUM
JASRAC
SOCAN
SODRAC
KAZAK
ACDAM
LATGA-A
AKKA/LAA
COSOMA
MACP
SACM
GEMA
TONO
APDAYC
SPA
DALRO
SARRAL
SAMRO
RAO
SOKOJ
SOZA
SAZAS
PRO LITTERIS
SUISA
SUiSSIMAGE
STIM
MESAM
UACRR
AGADU
ASCAP
2/3
USA
USA
W. Brytania
W. Brytania
Węgry
Włochy
BMI
SESAC
MCPS - PRS Alliance
ALCS
ARTISJUS
SIAE
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 03.03.2017 16:13:55
PDF ze strony: http://www.zaiks.org.pl/106,99,umowy_z_zagranicznymi_organizacjami
3/3

Podobne dokumenty