Konkurs filmowy – Nakręceni na szkołę KARTA

Transkrypt

Konkurs filmowy – Nakręceni na szkołę KARTA
Konkurs filmowy – Nakręceni na szkołę
KARTA ZGŁOSZENIA FILMU
Imię i nazwisko autora/autorów
1.
Klasa
Podpis
2.
3.
Tytuł filmu
Kategoria filmu (zaznacz właściwe pole)
1. film reklamowy
2. scenka z życia szkoły lub klasy
3. etiuda na temat szkoły
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów reklamowych
i promocyjnych związanych z działalnością ZSP Nr 19
Osoby występujące w filmach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.
Autorzy filmów rezygnują z praw autorskich na rzecz organizatora konkursu.
Data
…………………………………………..

Podobne dokumenty