INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ DVD/MPEG4/CD

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ DVD/MPEG4/CD
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODTWARZACZ DVD/MPEG4/CD/MP3 z tunerem DVB-T
DVP-941
Proszę dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję Obsługi, aby właściwie używać
produkt i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego wglądu.
Odnośnie więcej informacji odwiedź www.lenco.eu
Spis treści
WPROWADZENIE
Wskazówki Bezpieczeństwa................................................................................2
Elementy kontrolne..............................................................................................4
Podłączanie do zestawu TV..................................................................................5
Pilot Zdalnego Sterowania....................................................................................6
Obsługa Pilota Zdalnego Sterowania....................................................................7
TRYB DVD
System Menu Ustawień.......................................................................................8
Odtwarzanie MPEG4/MP3..................................................................................11
Odtwarzanie płyt KODAK Picture CD................................................................12
TRYB DVB
System Menu Ustawień.......................................................................................13
INNE
Rozwiązywanie Problemów..................................................................................18
Dane Techniczne...................................................................................................20
1. Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie kapiącej lub chlapiącej
wody i żadne przedmioty napełnione wodą, takie jak wazy, nie powinny być
umieszczane na urządzeniu.
2. Wtyczka jest przeznaczona do odłączania urządzenia od zasilania i powinna
znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.
3. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy odłączyć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
4. Dostęp do wtyczki nie powinien być utrudniony, aby można było ją łatwo w
każdej chwili odłączyć od zasilania.
Uwaga:
Zapisanie ustawień lub harmonogramu nie jest możliwe.
Ostrzeżenie:
Nie używaj trybu DVB-T podczaj prowadzenia pojazdu itp. Tryb DVB-T działa wyłącznie,
gdy pojazd jest zatrzymany.
Dysk USB musi być bezpośrednio podłączony do urządzenia.
W celu eliminacji ryzyka utraty danych lub innych zakłóceń podczas przesyłu danych nie
używaj innych kabli USB do podłączenia urządzenia.
1
Wskazówki Bezpieczeństwa
Zapewnij Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo własne i innych osób, przeczytaj Wskazówki
Bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia.
Przechowuj niniejsze instrukcje w bezpiecznym miejscu, na wypadek przyszłego
wglądu.
Proszę przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia.
Względy Bezpieczeństwa
z Umieść kable w taki sposób, aby nikt po nich nie chodził, oraz aby nie były one
przygniecione przez inne przedmioty.
z Nie obsługuj przenośnego Odtwarzacza DVD w wilgotnych lub mokrych
warunkach.
z Nie pozwól, aby przenośny Odtwarzacz DVD był mokry.
z Nie wystawiaj przenośnego Odtwarzacza DVD na działanie kapiącej lub
chlapiącej wody.
z Nie umieszczaj przedmiotów napełnionych wodą, takich jak wazy, na
przenośnym Odtwarzaczu DVD.
z Nie umieszczaj palących się przedmiotów, takich jak świeczki, na przenośnym
Odtwarzaczu DVD.
Uwaga: Istnieje ryzyko eksplozji podczas niewłaściwej wymiany baterii. Wymieniaj
zużytą baterię wyłącznie na baterię tego samego typu.
Ostrzeżenie: Bateria (bateria, baterie lub zestaw baterii) nie powinna być narażona na
działanie wysokich temperatur, takich jak promienie słoneczne ogień lub tym
podobne.
Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie
wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie powinno być
narażone na działanie kapiącej lub pryskającej wody i żadne przedmioty, takie jak
wazy, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.
Ostrzeżenie: Wyłącznie używaj dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
Przenośny Odtwarzacz DVD jest wyposażony w zasilacz AC. Zasilacz AC jest
przeznaczony do odłączania urządzenia i powinien znajdować się w łatwo dostępnym
miejscu.
Jeśli urządzenie przebywało w warunkach elektrostatycznych, może ono nie
działać prawidłowo i powinno zostać zresetowane przez użytkownika.
Dysk USB powinien być bezpośrednio podłączony do urządzenia. Kable
przedłużające mogą spowodować zakłócenie przesyłu danych.
Czyszczenie
- ZAWSZE odłączaj odtwarzacz od zasilania przed czyszczeniem.
- Nie używaj płynnych środków czyszczących lub aerozoli.
- Wyczyść obudowę miękką, wilgotną (nie mokrą) szmatką.
2
Wentylacja
z Wejścia i otwory na odtwarzaczu służą do zapewnienia właściwej wentylacji.
z Nie zakrywaj i nie blokuj ich, gdyż może to doprowadzić do przegrzania się
urządzenia.
z NIGDY nie pozwalaj dzieciom na wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do
wejść lub otworów umieszczonych na obudowie.
Serwis
z Nie ma żadnych części w odtwarzaczu, które nadają się do naprawy przez
użytkownika.
z W celu naprawy urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem.
z Skonsultuj się ze sprzedawcą, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat
instalacji, obsługi lub zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia.
Utylizacja Baterii
z Proszę zutylizować baterie w sposób bezpieczny.
z Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia oraz nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami
domowymi.
z Zasięgnij porady u lokalnej władzy na temat regulacji związanych z utylizacją.
Niniejszy symbol oznacza, że produkt posiada podwójną izolację pomiędzy
niebezpiecznym zasilaniem sieciowym a częściami dostępnymi dla
użytkownika. Podczas serwisowania muszą być użyte takie same części
zamienne.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym,
nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Właściwa Utylizacja niniejszego urządzenia. Niniejszy symbol oznacza,
że nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi na terenie
całej Unii Europejskiej. Aby chronić środowisko przed możliwym
zanieczyszczeniem lub ludzkie zdrowie przed niekontrolowaną utylizacją
odpadów, zutylizuj niniejsze urządzenie w taki sposób, aby materiały odnawialne
zostały poddane recyklingowi. Aby właściwie zutylizować urządzenie, oddaj je do
punktu zbiorczego lub skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
Możesz oddać urządzenie do swojego sprzedawcy w celu zutylizowania urządzenia w
sposób bezpieczny dla środowiska.
Specjalna informacja
Kilka jasnych lub ciemnych plam może pojawić się na wyświetlaczu LCD. Jest to
bardzo powszechne zjawisko dla wyświetlacza z technologią aktywnej matrycy, co
nie świadczy o jakimkolwiek defekcie lub usterce. Nigdy nie próbuj naprawiać
urządzenia samodzielnie. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki, najpierw
wyłącz urządzenie, a następnie poinformuj naszą firmę lub odpowiedniego
sprzedawcę o zaistniałym problemie. Wyświetlacz jest wykonany z wielu
precyzyjnych elektronicznych elementów. Jakakolwiek próba demontażu lub
modyfikacji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
3
Elementy kontrolne
WYŚWIETLACZ LCD
ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE
NASTĘPNY
POPRZEDNI
ZATRZYMANIE
WYJŚCIE
USTAWIENIA
źródło
GŁOŚNIK
MENU
PRZEJŚCIE
OK
POKRYWA
NAPĘDU
PŁYTY
source
PRZYCISK
OTWIERANIA
NAPĘDU PŁYTY
ZASILANIE – IR - CHG
Czytnik kart pamięci
WŁĄCZNIK (ON/OFF)
WEJŚCIE DC 12 V (zasilanie)
WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE (Maksymalne napięcie wyjściowe < 150 mV)
GNIAZDO AV
GŁOŚNOŚĆ
PORT USB
WEJŚCIE ANTENY 75 ohm
4
Podłączanie do Zestawu TV
Podłączenia
Żółty
Biały
Czerwony
WEJŚCIE VIDEO
WEJŚCIE AUDIO
5
Pilot Zdalnego Sterowania
POWER
POWER
MUTE
MUTE
ZOOM
Informacja:
1. W niniejszej instrukcji, symbole
oznaczają odpowiednie
STRZAŁKI KIERUNKOWE na pilocie zdalnego sterowania.
2. Aby móc obsługiwać pilot zdalnego sterowania, musisz najpierw nacisnąć
przycisk zasilania na odtwarzaczu DVD.
3. Niektóre przyciski posiadają wiele funkcji. Mogą być one użyte w trybie
DVD i w trybie DVB.
4. W trybie DVBT, przycisk EXIT na urządzeniu lub pilocie zdalnego sterowania
służy do przełączania pomiędzy kanałami.
JAK WYMIENIĆ BATERIĘ?
KROK 1: PRZESUŃ BLOKADĘ W LEWĄ STRONĘ;
KROK 2: WYSUŃ KOMORĘ BATERII.
6
WPROWADZENIE
BATERIE
NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE BATERII MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYCIEKU
KWASÓW, KOROZJI LUB EKSPLOZJI.
z Upewnij się, że baterie zostały umieszczone we właściwy sposób.
z Niebezpieczne jest ładowanie/podgrzewanie/otwieranie i łączenie styków baterii
ze sobą.
z Nie używaj uszkodzonych lub zużytych baterii i nie łącz nowych baterii ze
zużytymi.
z Jeśli nie używasz pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
Jeśli zakres obsługi został ograniczony, wymień zużyte baterie na nowe.
z Jeśli kwas z baterii wycieknie, zetrzyj kwas znajdujący się w komorze baterii, a
następnie wymień baterie.
Informacje odnośnie Wbudowanej, Przeznaczonej do Wielokrotnego Ładowania
Baterii
Środki ostrożności odnośnie ładowania baterii
1. Gdy tylko bateria będzie całkowicie rozładowana, należy niezwłocznie ją
naładować (bez względu na to, czy zamierzasz używać baterii czy nie), aby
wydłużyć okres użytkowania baterii. Gdy poziom baterii będzie słaby, w
prawo górnym rogu wyświetlacza TFT pojawi się ostrzegawczy symbol
baterii.
2. Aby naładować baterię, podłącz odtwarzacz do zasilania AC za pomocą
zasilacza AC, a wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono, a następnie
zacznie świecić się na zielono, gdy bateria będzie w pełni naładowana. Jeśli
odtwarzacz jest wyłączony, ładowanie trwa około 2-2,5 godziny, a jeśli
odtwarzacz jest włączony, trwa to około 4,5-6 godzin.
Używanie i konserwacja Wbudowanej, Przeznaczonej do Wielokrotnego Ładowania
Baterii
1. Proszę upewnić się, że zawsze używasz dołączonego wraz z urządzeniem
zasilacza AC do ładowania baterii.
2. Wydajność ładowania zostanie zmniejszona, jeśli temperatura otoczenia
spadnie poniżej 50F (10℃) lub przekroczy 95F (35℃).
3. W pełni naładowana bateria wraz z podłączonymi słuchawkami do
odtwarzacza starcza na około 1.5 godziny pracy.
7
System menu ustawień ---TRYB DVD
Zaawansowane Funkcje
Ogólne ustawienia menu
W trybie DVD, wciśnij przycisk <STOP>, a
następnie wciśnij przycisk <setup>, a pojawi się
menu ustawień DVD.
1. MENU DVD
A. Ustawianie DVD --- Ustawienia Języka
Wciśnij przycisk kierunkowy w Górę i w Dół w
ustawieniach DVD. Menu ustawień języka DVD
pojawi się na wyświetlaczu.
1) MENU
Wybierz opcję MENU, i wciśnij przyciski
kierunkowe, aby wybrać pożądane menu ustawień
języka. Wciśnij przycisk <ENTER>, aby potwierdzić. Jeśli umieszczona płyta
posiada pożądany język, wówczas wyświetli się menu w tym języku.
Informacje:
Jeśli pożądany język nie jest dostępny na płycie, wówczas zostanie wybrany
domyślny język zapisany na płycie.
2) AUDIO
Wybierz opcję AUDIO i wciśnij przyciski kierunkowe, aby wybrać pożądany język
ścieżki dźwiękowej. Wciśnij przycisk <ENTER>, aby potwierdzić. Jeśli umieszczona
płyta posiada pożądany język ścieżki dźwiękowej, wówczas język ten zostanie
odtworzony.
3) SUBTITLE (NAPISY)
Wybierz opcję SUBTITLE i wciśnij przyciski kierunkowe, aby wybrać pożądany
język napisów. Wciśnij przycisk <ENTER>, aby potwierdzić.
Jeśli umieszczona płyta posiada pożądany język napisów, wówczas język ten zostanie
odtworzony.
B. Ustawienia DVD --- Ustawienia Audio
Wciśnij przycisk kierunkowy <W DÓŁ>, aby
wybrać opcję Audio Setup na wyświetlaczu.
1) DOWNMIX
Występują dwa tryby, jeden z nich to Lo/Ro, a drugi
to Lt/Rt.
8
System menu ustawień ---TRYB DVD
Zaawansowane Funkcje
C. Ustawienia DVD --- Ustawienia Niestandardowe
Wciśnij przycisk kierunkowy <W DÓŁ>, aby wybrać opcję Custom Setup na
wyświetlaczu.
1) PARENTAL CTRL (KONTROLA RODZICIELSKA)
Kontrola rodzicielska posiada 8 poziomów: 1,2:G,3:G,4:PG13,5,6:R,7:NC17,8.
Płyty posiadające pierwszy poziom mogą być odtworzone przez wszystkie osoby, a
płyty posiadające ósmy poziom mogą być odtworzone wyłącznie przez osoby
pełnoletnie. Jeśli chcesz zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź
wartość kontroli wiekowej użytkownika, a następnie wprowadź czterocyfrowe hasło.
Domyślne hasło to 6666 (jeśli używasz niniejszego odtwarzacza pierwszy raz,
wprowadź to hasło). Po potwierdzeniu wprowadzonego hasła, poziom ustawień menu
wyświetli się. Przesuń kursor na pożądany poziom i wciśnij przycisk <ENTER>, aby
potwierdzić i zapisać ustawienia. Przesuń kursor na "ENTER" i wciśnij przycisk
<ENTER>, aby potwierdzić i powrócić do menu “ustawień użytkownika” lub wciśnij
przycisk <ENTER>, aby bezpośrednio wyłączyć niniejsze okno ustawień.
2) ANGLE MARK (KĄT UJĘCIA KAMERY)
Można włączyć (On) lub wyłączyć (Off) niniejszą opcję. Jeśli opcja jest włączona,
wówczas podczas odtwarzania płyty zawierającej sceny zapisane w różnych ujęciach
kamery, możesz wcisnąć przycisk <ANGLE> na pilocie zdalnego sterowania, aby
oglądać tą samą scenę w różnych ujęciach kamery.
D. Ustawienia DVD --- Wyjście
Wciśnij przycisk kierunkowy <W DÓŁ>, aby wybrać opcję <EXIT> na wyświetlaczu.
W ustawieniach DVD, wybierz opcję Exit, aby powrócić do głównego menu ustawień
DVD.
2. Ustawienia Systemu
Wciśnij przycisk <SETUP>, a menu ustawień DVD pojawi się na wyświetlaczu, a
następnie wciśnij przycisk <W DÓŁ>, aby wybrać opcję System Setting.
A. Menu Ustawień Systemu --- Ustawienia Języka
9
System menu ustawień ---TRYB DVD
Zaawansowane Funkcje
Wciśnij przycisk <W GÓRĘ> i <W DÓŁ>, aby wybrać System Setting i wciśnij
przycisk ENTER. Okno ustawień języka menu pojawi się na wyświetlaczu. W oknie
ustawienia języka menu możesz wybrać opcję OSD.
1) OSD LANGUAGE (JĘZYK OSD)
Wybierz opcję OSD LANGUAGE i wciśnij przyciski kierunkowe, aby wybrać
preferowany język menu. "Wciśnij przycisk <ENTER>, aby potwierdzić, a wyświetli
się menu w wybranym języku.
2)EXTERNAL SUBTITLE (ZEWNĘTRZNE NAPISY)
Wybierz opcję EXTERNAL SUBTITLE i wciśnij przyciski kierunkowe, aby wybrać
obsługiwany język napisów podczas odtwarzania płyt zapisanych w formacie
MPEG4.
B. Menu Ustawień Systemu --- Ustawienia Wyświetlacza
Wciśnij przycisk kierunkowy <W DÓŁ>, aby wybrać opcję Setup na wyświetlaczu w
Menu Ustawień Systemu-Ustawienia Wyświetlacza.
1) TV Standard (Standard TV)
W zależności od Systemu Kolorów posiadanego TV, możesz wybrać Standard TV.
2) Wyjście AV
Domyślnie do panelu zmień na ekranie telewizora w trybie AV out.
3) Display TYPE (TYP Wyświetlacza)
W zależności od typu Wyświetlacza, możesz wybrać 4:3PS, 4:3LB lub 16:9.
4) BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)
W zależności od upodobań możesz wybrać ustawienia - normalne, jasne, łagodne.
5) CONTRAST (KONTRAST)
Użyj przycisku W Górę lub W Dół w celu regulacji kontrastu.
C. Menu Ustawień Systemu --- Preferencje
Wciśnij Dolny przycisk kierunkowy, aby wybrać opcję Preference na wyświetlaczu.
1) UI Style (Styl UI)
W zależności od Stylu UI, możesz wybrać Styl 1, Styl 2, Styl 3, Styl 4.
2) Change PIN (Zmiana hasła) – Domyślne hasło to 6666.
10
System menu ustawień ---TRYB DVD
Zaawansowane Funkcje
3) Default Type (Domyślny Tryb)
W opcjach Domyślnego Trybu, możesz wybrać tryb DVD MODE, DVB MODE
(TRYB DVD), USB MODE (TRYB USB), CARD READER MODE (TRYB
ODCZYTYWANIA KARTY PAMIĘCI) user Select MODE (TRYB Wyboru
Użytkownika), Last operation Type MODE (TRYB Ostatniego trybu Obsługi).
INFORMACJA: Jeśli w opcji Domyślnego Trybu wybierzesz DVB MODE (TRYB
DVB), wówczas po ponownym włączeniu ODTWARZACZA, automatycznie
zostanie włączony TRYB DVB, a lista ŹRÓDEŁ nie zostanie ponownie wyświetlona.
4) Default (Ustawienia Domyślne)
Opcja ustawień domyślnych PRZYWRACA domyślne ustawienia fabryczne.
Przywróć ODTWARZACZ do jego domyślnych ustawień.
Odtwarzanie MP3
Po odczytaniu płyty MP3, wyświetlacz będzie wyświetlał następujące okno:
Za pomocą przycisków
zaznacz utwór do
odtworzenia. Naciśnij przycisk SELECT w celu
odtworzenia zaznaczonego pliku.
Wciśnij przyciski
, aby przechodzić pomiędzy
katalogami i plikami.
Bieżąca nazwa pliku MP3/JPEG. Jeśli
plik JPEG jest odtwarzany, nazwa
powinna posiadać rozszerzenie JPEG.
Informacja:
Odtwarzacz nie będzie działał prawidłowo w
następujących okolicznościach:
1. Płyta jest poważnie porysowana, uszkodzona
lub zabrudzona.
2. Płyta nie została sfinalizowana.
3. Format zapisu nie jest obsługiwany przez odtwarzacz.
11
Odtwarzanie płyt Kodak picture CD
Wprowadzenie do płyt KODAK Picture CD
Płyta Kodak picture CD posiada rozmiar i kształt taki sam jak normalna płyta CD.
Możesz zamówić płytę KODAK Picture CD w Salonie Fotograficznym Kodak
Express, oznaczonym symbolem “Kodak Picture Cd”. Najpierw zanieś do salonu film
ze zdjęciami do wywołania (35 mm lub Zaawansowany System Zdjęć (APS), a po
określonym czasie będziesz mógł odebrać kopertę ze zdjęciami, negatywami oraz
pełną listę zdjęć bezpiecznie zapisaną na płycie KODAK Picture CD. Każda płyta
KODAK Picture CD posiada narzędzia pozwalające na modyfikację, udostępnianie i
zarządzanie posiadanymi zdjęciami na komputerze. Możesz także samodzielnie
nagrać zdjęcia JPEG na płycie CD-R lub CD-RW za pomocą nagrywarki płyt.
Informacja:
1. Maksymalny obsługiwany Rozmiar Zdjęć JPEG wynosi: 3840 x 3840 pikseli.
2. JPEG jest skrótem od nazwy Joint Picture Experts Group. Jest to pierwszy
międzynarodowy Standard Kompresji Nieruchomego Obrazu: ISO 10918-1,
opracowany przez komisję od Standardów Kompresji Nieruchomego Obrazu ISO.
Zdjęcia na płycie KODAK Picture CD są przechowywane w tym formacie (JPEG).
Niniejszy odtwarzacz może rozszyfrowywać zdjęcia JPEG umieszczone na płycie
KODAK Picture CD i odtwarzać zdjęcia w różnych trybach.
Teraz możesz odtworzyć płytę KODAK Picture CD na niniejszym odtwarzaczu i
przeglądać swoje wspaniałe zdjęcia w telewizorze w salonie. Gdy płyta Kodak
Picture CD jest umieszczona w odtwarzaczu, wówczas automatycznie włączy się
pokaz slajdów. Każde zdjęcie na płycie Kodak Picture CD zostanie wyświetlone w
kolejności w trybie pokazu slajdów i zostanie dopasowane w taki sposób, aby było
wyświetlane na całej powierzchni wyświetlacza posiadanego telewizora.
12
Menu Ustawień Systemu --- TRYB DVB
1. Instalacja Podczas Pierwszego Użycia
Włącz telewizor po prawidłowym podłączaniu
wszystkich przewodów. Upewnij się, że
urządzenie jest podłączone do domowej anteny, a
następnie wciśnij przycisk <POWER>, aby
włączyć urządzenie. Jeśli używasz odbiornika
pierwszy raz, wyświetli się menu Pierwszej
Instalacji, dzięki któremu będziesz mógł wybrać
pożądane ustawienia początkowe. Użyj pilota
zdalnego
sterowania,
aby
zakończyć
przeprowadzanie ustawień.
A. W menu Pierwszej Instalacji, wybierz YES
(TAK) i wciśnij przycisk <ENTER> na pilocie
zdalnego sterowania, aby kontynuować.
B. Wprowadź regionalne ustawienia, takie jak
Kraj, w którym się znajdujesz, Język i Strefę
Czasową. Następnie wybierz przycisk <NEXT>,
aby kontynuować.
C. Wybierz Yes (Tak), aby włączyć automatyczne
wyszukiwanie programów.
D. Jeśli chcesz zatrzymać wyszukiwanie, wciśnij
przycisk <EXIT>. Aktualnie wyszukane kanały
będą wciąż przechowywane.
E. Po zakończeniu, wszystkie odnalezione kanały
zostaną automatycznie zachowane. Ostatni
odnaleziony kanał zostanie odtworzony.
Zaawansowane Funkcje
2. Tryb DVB w Menu Głównym
Wciśnij przycisk <SETUP>, a główne menu
ustawień trybu DVB pojawi się na wyświetlaczu,
a następnie wciśnij przycisk <W DÓŁ>, aby
wybrać opcję DVB.
A. MENU DVB – Lista Programów
Wciśnij przycisk kierunkowy <W GÓRĘ> i <W
DÓŁ> w menu DVB, aby wybrać opcję DVB
Menu-Program list, a następnie wciśnij przycisk
ENTER, a Lista Programów pojawi się na
wyświetlaczu.
1) TV Program (Programy TV)
Wciśnij <W PRAWO> przycisk kierunkowy, aby wybrać opcję TV Program.
Następnie wciśnij przycisk <ENTER>, aby otworzyć opcję TV Program. Wszystkie
aktywne kanały znajdują na Liście Programów. Posiadasz możliwość stworzenia
własnej listy Ulubionych Programów oraz przenoszenia i usuwania kanałów.
13
Menu Ustawień Systemu --- TRYB DVB
Zaawansowane Funkcje
Tworzenie Ulubionych List Programów
Niniejsza funkcja pozwala na grupowanie swoich ulubionych programów. Aby
stworzyć listę ulubionych programów:
a. Wybierz program, który chcesz dodać listy, a następnie przejdź do kolumny
Favor (ulubione).
b. Gdy tylko kolumna Favor pożądanego kanału jest podświetlona, symbol
czerwonego serca pojawi się, a następnie wciśnij przycisk <ENTER>.
c. Gdy tylko lista ulubionych programów została utworzona, możesz wcisnąć
przycisk <FAVORITE>, aby uzyskać szybki dostęp do ulubionych
programów.
Przenoszenie Programów
a. Wybierz program, który chcesz przenieść, a następnie przejdź do kolumny
Move.
.
b. Wciśnij przycisk <ENTER>, a pojawi się symbol
c. Użyj przycisków <W GÓRĘ / W DÓŁ>, aby przenieść program do pożądanej
pozycji.
d. Wciśnij ponownie przycisk <ENTER>, aby wyłączyć tryb przesuwania
kanałów.
Usuwanie Programów
a. Wybierz program przeznaczony do usunięcia, a
następnie przejdź do kolumny Del.
b. Wciśnij przycisk <ENTER>, a pojawi się symbol X.
Powtórz tą czynność na programie, przeznaczonym do
usunięcia.
c. Wciśnij przycisk <SETUP> lub <EXIT>, aby
zaznaczyć kanał przeznaczony do usunięcia.
d. Wciśnij ponownie przycisk <ENTER>, aby wyjść z
trybu usuwania programów.
2) Music Programs (Programy Muzyczne)
Wciśnij przycisk <W DÓŁ>, aby wybrać opcję Music
Program. Następnie wciśnij przycisk <ENTER>, a opcja
Music pojawi się na wyświetlaczu.
INFORMACJA: Obsługa niniejszej opcji Programów
Muzycznych jest taka sama jak w przypadku opcji
Programów Telewizyjnych.
3) Sort (Sortowanie)
Wciśnij przycisk <DO DOŁU>, aby wybrać opcję Sort, a będziesz mógł wybrać styl
Sortowania programów. Możesz posortować programy według: Nazwy, Serwisu ID,
Numeru Kanału i LCN.
14
Menu Ustawień Systemu --- TRYB DVB
Zaawansowane Funkcje
B. Menu DVB –Wyszukiwanie Programów
Wciśnij przyciski kierunkowe W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać opcję wyszukiwania
programów, a następnie wciśnij przycisk ENTER, a niniejsza opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
W Menu DVB –Wyszukiwanie Programów, możesz ustawić opcję Automatycznego i
Ręcznego wyszukiwania.
1) Automatic Search (Automatyczne Wyszukiwanie)
Wybierz opcję Automatycznego Wyszukiwania. Obsługa jest taka sama jak podczas
ustawień Pierwszej Instalacji. Odnieś się do opisu ustawień Pierwszej Instalacji.
2) Ręczne Wyszukiwanie
Jeśli brakuje jakiegokolwiek kanału po dokonaniu automatycznego wyszukiwania lub
gdy chcesz dodać nowo wyemitowany program, możesz wybrać opcję Ręcznego
Wyszukiwania, aby wyszukać pożądany program. Aby ręcznie wyszukać pożądany
program, musisz znać jego parametry, np numer programu. Po odnalezieniu programu,
zostanie on dodany do listy programów.
a. Otwórz menu Ręcznego Wyszukiwania w Menu Głównym > Wyszukiwanie
Programów > Ręczne Wyszukiwanie.
b. Wprowadź odpowiedni numer programu w polu Channel No (numer kanału)
poprzez wciśnięcie przycisku <W GÓRĘ> i <W DÓŁ>. Potwierdź wybór, a
częstotliwość i wartość pasma zostaną odpowiednio zmienione.
c. Wciśnij przycisk <ENTER>, aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie.
d. Jeśli żaden sygnał nie zostanie odnaleziony, pojawi się informacja o braku sygnału.
W przeciwnym wypadku, skanowany kanał zostanie zapisany na bieżącej liście
programów.
C. Menu DVB – Kontrola Rodzicielska
Niniejsza opcja pozwala na uniemożliwienie
dzieciom lub nieupoważnionym osobom na
oglądanie niektórych programów.
1) Wejdź do Menu Głównego > Kontrola
Rodzicielska. Najpierw musisz wprowadzić hasło,
aby uzyskać dostęp do menu ochrony rodzicielskiej.
(Domyślne hasło to 6666)
2) Po wprowadzeniu właściwego hasła, będziesz
mógł dokonać następujących ustawień:
Blokada Programu: Możesz aktywować lub
dezaktywować całkowitą kontrolę rodzicielską.
Jeśli wybierzesz YES (TAK), wówczas wszystkie
kanały z ustawioną blokadą zostaną zablokowane.
15
Menu Ustawień Systemu --- TRYB DVB
Zaawansowane Funkcje
Ustawienia Rodzicielskie: W liście programów, wybierz program, który chcesz
zablokować i wciśnij przycisk <ENTER>. Pojawi się symbol kłódki. Aby zdjąć
blokadę, wciśnij ponownie przycisk <ENTER>.
D. Menu DVB – Ustawienia Systemu
1) Country (Kraj)
W ustawieniach Country, możesz wybrać następujące Kraje: Możesz posortować
programy według:
Anglia, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania itp.
Ustawienia menu systemu --- TRYB DVB
2) Language (Język)
Wciśnij przycisk <W DÓŁ>, aby wybrać opcję Language, a następnie wciśnij
przycisk <ENTER>, aby otworzyć ustawienia Języka.
1st/2nd Audio (1/2 Język Audio): Niniejsza opcja pozwala na wybranie pierwszego i
drugiego języka ścieżki dźwiękowej. Jeśli jeden z wybranych języków jest dostępny
w transmitowanym programie, wówczas język główny programu zostanie użyty.
Subtitle (Napisy): Niniejsza opcja pozwala na wybranie języka napisów. Jeśli
wybrany język napisów nie jest dostępny w transmitowanym programie, wówczas
język główny programu zostanie użyty.
Exit (Wyjście): Możesz wybrać opcję Exit, aby powrócić do Ustawień Systemu.
3) GMT usage (Użycie GMT):
Możesz aktywować/dezaktywować użycie Czasu Greenwich (GMT).
Jeśli znasz strefę czasową GMT, w której przebywasz, ustaw użycie GMT na pozycję
ON (WŁ) i wybierz odpowiednią strefę czasową. Jeśli wolisz wybrać ręcznie czas,
wybierz OFF (WYŁ) w opcji użycia GMT, a następnie ręcznie ustaw datę i czas.
4) Time Zone (Strefa Czasowa)
Wybierz odpowiednią strefę czasową, aby wyświetlać właściwy lokalny czas.
Funkcje EPG i Programowania Odbiornika muszą posiadać właściwie ustawioną
strefę czasową.
5) System Schedule (Programowanie Odbiornika)
Wciśnij przycisk <W DÓŁ >, aby wybrać opcję System Schedule, a następnie wciśnij
przycisk <ENTER>, aby otworzyć stronę ustawień Programowania Odbiornika.
Niniejsza funkcja pozwala na automatyczne włączanie się odbiornika i dostrajanie się
do wcześniej zaprogramowanego programu po upływie wcześniej ustawionego czasu.
Można maksymalnie zaprogramować 10 zadań.
16
Menu Ustawień Systemu --- TRYB DVB
Zaawansowane Funkcje
a. Będąc w menu ustawień Programowania Odbiornika, użyj przycisków <W GÓRĘ /
W DÓŁ>, aby wybrać zadanie i użyj przycisków <W PRAWO /W LEWO>, aby
przełączać pomiędzy Inactive (Nieaktywny) i Active (Aktywny).
b. Wciśnij przycisk <ENTER>, aby wyświetlić szczegóły. Wprowadź wymagane
następujące ustawienia. Użyj przycisków <W GÓRĘ / W DÓŁ>, aby przechodzić
pomiędzy pozycjami ustawień oraz użyj przycisków <W PRAWO /W LEWO>, aby
przełączać pomiędzy dostępnymi opcjami wyboru i użyj przycisków numerycznych,
aby wprowadzić wartość numeryczną. Mode (Tryb): Możesz powtórzyć zadanie,
poprzez ustawienie następujących częstotliwości: Once (Jednorazowo), Daily
(Codziennie) lub Weekly (Co tydzień). Możesz także wybrać opcję Stop, aby
dezaktywować zadanie. Start and End Time (Czas Rozpoczęcia i Zakończenia):
Wprowadź czas rozpoczęcia i zakończenia, po którego upływie urządzenie
automatycznie włączy i wyłączy się.
Channel Type (Typ Programu): Wybierz pożądany program TV lub radiowy.
Channel No (Numer Programu): Wybierz program, który ma być odtworzony we
wcześniej zaprogramowanym czasie.
d. Po zakończeniu ustawień, wciśnij przycisk <SETUP> lub <RETURN>, aby
zapisać ustawienia.
17
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów, proszę najpierw odnieść się do poniższego
przewodnika dotyczącego rozwiązywania problemów.
BRAK OBRAZU LUB DŹWIĘKU
- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że gniazdo zasilania jest sprawne.
- Upewnij się, że kabel zasilania nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że wtyczka jest właściwie podłączona do gniazda sieciowego.
WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ ALE BRAK DŹWIĘKU
- Upewnij się, że wtyczki audio są właściwie podłączone.
- Upewnij się, że podłączenia audio nie są uszkodzone.
- Upewnij się, że głośność jest zgłośniona w ustawieniach VOL/CH.
- Upewnij się, że właściwie ustawiłeś ustawienia odtwarzania AUDIO.
- Upewnij się, że właściwie podłączyłeś wtyczkę AV do telewizora.
- Upewnij się, że dźwięk nie został wyciszony.
JEST DŹWIĘK ALE NIE BRAK OBRAZU
- Upewnij się, że wtyczka video jest właściwie podłączona.
- Upewnij się, że właściwie podłączyłeś wtyczkę AV do telewizora.
- Upewnij się, że złącze video nie jest uszkodzone.
- Upewnij się, że właściwie skonfigurowałeś ustawienia odtwarzania VIDEO.
SŁABA JAKOŚĆ ZDJĘĆ LUB DŹWIĘKU
- Upewnij się, że właściwie skonfigurowałeś ustawienia odtwarzania AUDIO.
- Upewnij się, że płyta nie jest porysowana lub poplamiona.
- Upewnij się, że złącze AV lub zewnętrzne przyłącze nie jest uszkodzone.
KOMUNIKAT "BAD DISC"
- Upewnij się, że płyta nie jest wykrzywiona, uszkodzona lub zdeformowana.
- Upewnij się, że płyta nie jest poplamiona lub uszkodzona.
- Upewnij się, że format płyty jest kompatybilny z odtwarzaczem.
- Proszę sprawdzić, czy nie próbowałeś odtwarzać płyty z oprogramowaniem. Jeśli
tak, proszę uruchomić ponownie odtwarzacz.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NIE DZIAŁA
- Upewnij się, że baterie pilota są sprawne.
- Skieruj pilot zdalnego sterowania bezpośrednio na sensor IR odtwarzacza.
- Usuń jakiekolwiek przedmioty znajdujące się pomiędzy pilotem a sensorem IR.
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
- Wyłącz i włącz urządzenie ponownie.
KOMUNIKAT "NO DISC"
- Upewnij się, że włożyłeś płytę do podajnika.
- Upewnij się, że płyta nie została włożona do góry nogami.
- Upewnij się, że płyta nie jest wykrzywiona, zaplamiona lub porysowana.
18
Inne
Jeśli urządzenie będzie sprawiało wrażenie uszkodzonego, przed kontaktem z biurem
serwisowym, najpierw sprawdź poniższą listę. Nie koniecznie oznacza to, że
urządzenie jest uszkodzone.
Problem
Brak obrazu, brak dźwięku
Brak obrazu
Brak dźwięku
Niewyraźny obraz
Brak sygnału
Zaciemniony obraz
Niewyraźny
obraz
problem z dźwiękiem
Możliwe przyczyny
Nieprawidłowe podłączenie zasilacza AC. Użycie
źródła zasilania niezgodnego z urządzeniem.
Przycisk zasilania ustawiony jest to pozycji OFF.
Zmień ustawienie anteny dla lepszego odbioru.
Nieprawidłowe wybór kanału lub kraju.
Zrestartuj urządzenie lub ponownie wykonaj
wyszukiwanie kanałów.
Poziom głośności został ustawiony do minimum.
Podłączone są słuchawki.
Sprawdź poziom głośności? Sprawdź czy wyciszenie
dźwięku nie zostało włączone?
Zmień ustawienie anteny dla lepszego odbioru.
Możliwe, że sygnał jest zbyt słaby w miejscu w
którym się znajdujesz.
Sprawdź czy wybrałeś odpowiedni kraj w
ustawieniach.
Sygnał może być za słaby.
Zmień ustawienia jasności oraz kontrastu.
lub Sygnał jest zbyt słaby w miejscu, w którym się
znajdujesz.
19
Dane Techniczne
System obrazu
Obsługiwane formaty płyt
Charakterystyka Video
Współczynnik sygnał do szumu Video
Rozdzielczość AV OUT
Charakterystyka Audio
Pasmo przenoszenia
Współczynnik sygnał do szumu Audio
Zakres dynamiczny
Zniekształcenie
Konwerter D/A
Inne
Gniazda wyjścia
Typ wyświetlacza
Rozmiar wyświetlacza
Wyjście Video
NTSC/PAL
DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW,
JPEG,
DVD+ -R/W, MPEG4,
500 pojedynczych linii
fs 96KHz: 20Hz-20KHz:+/-1dBI
96 KHz / 24 bitów
Kolorowy TFT-LCD
9 cali
Wyjście Audio
2CH
Zasilanie
DC IN 12 V
12W
Zużycie prądu
Rozmiar
238x170x41mm
Waga
1 kg
Dane techniczne i wygląd urządzenia mogą zostać zmienione bez uprzedniego
powiadomienia.
20
II DVP-941
I Lenco
13
9
9
22,86
21

Podobne dokumenty