1. Dane osobiste: 2. Wykształcenie: 3. Kursy i szkolenia: 4

Transkrypt

1. Dane osobiste: 2. Wykształcenie: 3. Kursy i szkolenia: 4
CV
1. Dane osobiste:

imię i nazwisko: ....................................................

data i miejsce urodzenia: ....................................................

miejsce zamieszkania: .........................................................

numer telefonu: ................................................................

adres e-mail: .......................................................................
2. Wykształcenie:

2005-2007 Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu;

1989-1991 Technikum Elektroniczne w Poznaniu kierunek technik elektronik;

1986-1989 Zespół Szkół Zawodowych w Poznaniu kierunek elektronik
3. Kursy i szkolenia:

2009 Szkolenie z HACCP oraz udział w grupie wdrożeniowej w firmie „Reffil”

2006 Półroczne szkolenie wdrożeniowe zintegrowanych systemów zarządzania klasy
ERP
4. Doświadczenie zawodowe:

2008-2009 Zakład Przetwórczy „Reffil” w Poznaniu na stanowisku Kierownik Zmiany,
kontrola nad procesem produkcji zgodnie z technologią HACCP. Podstawowe
obowiązki: kontrola i kierowanie zespołem pracowników, planowanie i zabezpieczenie
materiałowe;

2005-2008 Zakład Produkcyjny „Faber” w Poznaniu na stanowisku Szef Działu
materiałowo-magazynowego. Podstawowe
obowiązki:
Zarządzanie
stanami
magazynowymi i prowadzenie inwentaryzacji materiałowych oraz zakupów.
5. Dodatkowa działalność:

udział w konkursach;

przynależność do różnego rodzaju organizacji, kół naukowych itp.;
6. Umiejętności dodatkowe:

prawo jazdy;

znajomość języków obcych;

umiejętność obsługi komputera (system, programy).
7. Zainteresowania:

jazda na rowerze, muzyka, książki
„Niniejszym oś wiadczam, że wyrażam zgodę na przet warzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rek rutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. Nr 133 poz. 883)”

Podobne dokumenty