xvi międzynarodowe dni filmu religijnego sacrofilm

Komentarze

Transkrypt

xvi międzynarodowe dni filmu religijnego sacrofilm
„WIARA I ROZUM W SPOTKANIACH W DRODZE
DO JEDNEGO OJCA”.
XVI MIĘDZYNARODOWE DNI FILMU RELIGIJNEGO
S A C R O F I L M
Zamość, 11-19.03.2011
Myślą przewodnią tegorocznych XVI Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego
SACROFILM będzie problematyka wiary i rozumu, inspirowana encykliką Ojca Świętego
Jana Pawła II – „Fides et ratio“. Analizowanie jej treści w odniesieniu do kultury oraz życia
codziennego z wiarą lub bez niej, jest formą przygotowania się do beatyfikacji naszego
Wielkiego Rodaka.
We wstępie do encykliki papież Jan Paweł II napisał – „Wiara i rozum są jak dwa
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił
w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego
samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć do pełnej prawdy także
o sobie”. Ojciec Święty mówi w „Fides et ratio” o relacjach między wiarą i rozumem.
W swoich rozważaniach Jan Paweł II podkreśla znaczenie myśli św. Tomasza z Akwinu,
który potrafił nawiązać dialogiczną relację ze współczesną sobie myślą arabską i żydowską.
Jego zasługą było ukazanie harmonii istniejącej między rozumem i wiarą. Skoro zarówno
światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga, to nie mogą sobie wzajemnie
zaprzeczać – pisał Jan Paweł II powołując się na dzieło św. Tomasza Summa contra Gentiles.
Do myśli zawartej w Fides et ratio nawiązuje również papież Benedykt XVI mówiąc - „Świat
rozumu i świat wiary potrzebują siebie nawzajem i powinny prowadzić dialog dla dobra
naszej cywilizacji”.
Kwestia wiary i rozumu obecna jest także w innych religiach monoteistycznych –
judaizmie i islamie. Tegoroczny Sacrofilmu jest próbą podjęcia dialogu między judaizmem,
chrześcijaństwem i islamem, także na płaszczyźnie fides et ratio. W punkcie 104 encykliki
papież Jan Paweł II pisze –„Ten teren porozumienia i dialogu jest dziś szczególnie potrzebny,
dlatego, że najpilniejsze problemy ludzkości(…) mogą być rozwiązane dzięki współpracy
chrześcijan z wyznawcami innych religii, oraz z tymi, którzy choć nie wyznają żadnej religii,
szczerze pragną odnowy ludzkości”.
W programie XVI edycji Sacrofilmu prezentowane będą filmy, które podejmują
problemy wiary i religii. Ich twórcy próbują odpowiedzieć na pytanie – dokąd prowadzi
rozum bez wiary i jakie są konsekwencje życia wiarą bez rozumu. Obok filmów w ofercie
filmowej Sacrofilmu pojawią się: spektakl poetycko-muzyczny „Obrazy drogi krzyżowej”,
wystawa malarska „W poszukiwaniu utraconego piękna”, a także wykłady dotyczące relacji
wiary i rozumu w religiach monoteistycznych. Nowością tegorocznego segmentu
wykładowego będzie dyskusja na temat „Rozum bez wiary - wiara bez rozumu” z udziałem
przedstawicieli świata nauki.
Podczas festiwalu wręczone zostaną Statuetki za zasługi wniesione w promocję
dialogu międzyreligijnego. Otrzymają je: Krzysztof Zanussi i Seweryn Kuśmierczyk.
Organizatorzy Sacrofilmu: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Parafia p.w. św. Antoniego
w Dyniskach zapraszają do skorzystania z tegorocznej oferty programowej.
ks. Wiesław Mokrzycki – dyrektor festiwalu
PROGRAM
11.03.2011 (piątek)
godz. 18.00 - CKF „Stylowy” - "W poszukiwaniu straconego piękna - sztuka, wiara i rozum"
- wystawa malarstwa, pokaz multimedialny i prelekcja autorstwa Jerzego Tyburskiego –
wstęp wolny
godz. 19.00 - CKF „Stylowy” - Uroczysta inauguracja XVI Międzynarodowych Dni Filmu
Religijnego „Sacrofilm”. Misterium poetycko-muzyczne „Obrazy drogi krzyżowej”
w wykonaniu aktora Jana Nowickiego wraz z zespołem De Profundis - wstęp wolny
12.03.2011 (sobota)
godz. 13.00 - CKF „Stylowy” - „Warsztaty z analizy filmowej” - prowadzący dr Seweryn
Kuśmierczyk, projekcja filmu „Stalker” reż. A. Tarkowski – wstęp wolny
godz. 18.00 - CKF „Stylowy” - projekcja filmu „Trzy minuty. 21:37”- wstęp 12 zł
godz. 20.00 - CKF „Stylowy” - projekcja filmu „Miód”- wstęp 12 zł
13.03.2011 (niedziela)
godz. 18.00 - Msza święta w Katedrze Zamojskiej w intencji rozwoju dialogu
międzyreligijnego - przewodniczy - ks. Wiesław Mokrzycki
godz. 19.30 – CKF „Stylowy” - projekcja filmu "13 dzień", po seansie: wprowadzenie
w problematykę objawień fatimskich oraz dyskusja - ks. dr hab. Janusz Lekan (mariolog)
14.03.2011 (poniedziałek)
godz.14.00 - WSZiA, ul. Sienkiewicza 22 a – wykład "Rozum bez wiary, wiara bez rozumu"
- ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (filozof)
godz.18.00 - CKF „ Stylowy” - projekcja filmu "Il giorno, la notte. Poi l'alba" - wstęp wolny
15.03.2011 (wtorek)
godz. 14.00 – WSZiA, ul. Sienkiewicza 22 a - wykład "Rozum strofujący wiarę" - dwugłos
małżeński na temat wiary i rozumu - Elżbieta Grocholska-Zanussi, Krzysztof Zanussi
godz. 18.00 – CKF „Stylowy” - projekcja filmu „Rewizyta”, przed seansem spotkanie
z Krzysztofem Zanussim- wstęp wolny
16.03.2011 (środa)
godz. 14.00 – WSZiA, ul.Sienkiewicza 22 a - wykład "Wiara i rozum w islamie" - mufti
Nidal Abu Tabak (biznesmen)
godz. 18.00 – CKF „ Stylowy” - dyskusja - "Rozum bez wiary, wiara bez rozumu " –
prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (teolog). Uczestnicy: ks. prof. dr hab.
Tadeusz Guz (filozof), prof. Krzysztof Marczewski (bioetyk), mufti Nidal Abu Tabak
(biznesmen), Jan Byra (polityk, dziennikarz), Arnoldo Casali (dziennikarz) – wstęp wolny
godz. 19.30 - CKF „Stylowy” - projekcja filmu -"Hadewijch", po seansie: słowo
o mistycyzmie, dyskusja - ks. dr Eugeniusz Derdziuk (egzorcysta) - wstęp 12 zł
17.03.2011 (czwartek)
godz. 18.00 - CKF „ Stylowy” - projekcja filmu „Ludzie Boga”, wprowadzenie do filmu
Konrad Sawicki (teolog, ekumenista, dziennikarz) - wstęp 12 zł
godz. 20.00 - CKF „Stylowy” - projekcja filmu „Ajami”- wstęp 12 zł
18.03.2011 (piątek)
godz. 20.00 - CKF „Stylowy” projekcja filmu „Głód - 33”, po seansie spotkanie z reżyserem
Olesiem Yanchukiem – wstęp wolny
19.03.2011 (sobota)
godz. 19.00 - CKF „ Stylowy” - projekcja filmu „Młyn i krzyż”, wprowadzenie do filmu
Marta Laryssa Plucińska – producent filmowy - wstęp 12 zł
LUDZIE BOGA (Des hommes et des dieux)
Reżyseria: Xavier Beauvois
Scenariusz: Xavier Beauvois,
Etienne Comar
Czas: 120 min.
Produkcja: Francja 2010
Gatunek: dramat
Obsada: Lambert Wilson,
Michael Lonsdale, Philippe
Laudenbach,
Olivier
Rabourdin, Jacques Herlin
Nagrody:
Grand
Prix
Międzynarodowego
Festiwalu
Filmowego
w Cannes w 2010
Opis filmu:
Oparta na faktach historia mnichów, mieszkających
w klasztorze u podnóża gór Atlas w algierskim Tibhirine.
Przez lata żyli oni w całkowitej symbiozie z muzułmańską
ludnością, służąc jej i pomagając bez śladu nawracania. Kiedy
w Algierii doszło do wybuchu konfliktu z islamskimi
ekstremistami i eskalacji przemocy, miejscowe władze zaczęły
nalegać, by cystersi opuścili Tibhirine. Decyzję podjąć
musieli jednak sami mnisi...
W nocy z 26 na 27 marca 1996 roku grupa uzbrojonych
mężczyzn wdarła się do klasztoru i uprowadziła siedmiu
mnichów. Dwa miesiące później odnaleziono ich ciała.
Okoliczności ich śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione.
MŁYN I KRZYŻ (Mill And The Cross)
Reżyseria: Lech Majewski
Scenariusz: Lech Majewski,
Michael Francis Gibson
Czas: 85 min.
Produkcja: Polska - Szwecja
2009
Gatunek: dramat
Obsada: Rutger Hauer,
Michael York, Charlotte
Rampling, Joanna Litwin
Opis filmu:
Ręką reżysera, na oczach widzów, ożywiony zostaje
niezwykły obraz – "Droga Krzyżowa"
Bruegla, z całym swym pięknem, z całą swoją surowością
i okrucieństwem. Dzięki nowym technologiom reżyser
pokazuje losy 12 postaci z obrazu.
Film, osadzony w roku 1564 - tym samym, w którym Bruegel
namalował swoje arcydzieło – splata wątek cierpienia
Chrystusa z cierpieniem Flandrii uciskanej politycznie
i religijnie przez Hiszpanów. W tym kontekście Bruegel,
najwybitniejszy filozof pośród malarzy, jawi się jako Szekspir
Flandrii a jego obraz opowiada o tragedii historii i wartości
tolerancji.
HADEWIJCH (Wierząca)
Reżyseria: Bruno Dumont
Scenariusz: Bruno Dumont
Czas: 105 min.
Produkcja: Francja 2009
Gatunek: dramat
Obsada: Julie Sokolowski,
Yassine Salihine, David
Dewaele, Brigitte MayeuxClerget, Karl Sarafidis
Nagrody: Międzynarodowy
Festiwal Filmowy w Toronto
2009 - nagroda krytyków
FIPRESCI
Opis filmu:
Céline pochodzi z bogatej mieszczańskiej rodziny, jej ojciec
jest ministrem. Dziewczyna czuje się w domu zupełnie obca.
Ucieka w swój własny świat. Studiuje teologię i postanawia
oddać się całkowicie Bogu, wstępując do zakonu. Gorąca
wiara oraz ekstremalne religijne zachowania Céline poważnie
niepokoją matkę przełożoną. Dziewczyna zostaje usunięta
z zakonu i wraca do rodzinnego domu. Próbuje odnaleźć
prawdę o sobie, ale otaczający świat okazuje się nieprzychylny
dla naiwnej i szczerej dziewczyny. Kiedy Céline poznaje
islamskiego fundamentalistę - Nassira - okazuje się, że mają
ze sobą dużo wspólnego. Łączy ich nie tylko natężenie uczuć
religijnych, ale również zbliżająca się tragedia…
Film jest zarówno hipnotyzującym studium psychiki oddanej
wierze nastolatki, jak również próbą pokazania konsekwencji
wolnego wyboru: bezgranicznej wiary i oddania się Bogu. Jest
to głęboko poruszający obraz świata, w którym wiara,
pozbawiona dojrzałości życiowej zostaje wykorzystana
w okrutny sposób.
REWIZYTA
Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz:
Krzysztof
Zanussi
Czas: 96 min.
Produkcja: Polska 2009
Gatunek: psychologiczny
Obsada: Maja Komorowska,
Daniel
Olbrychski,
Jan
Nowicki,
Zbigniew
Zapasiewicz,
Małgorzata
Zajączkowska,
Tadeusz
Bradecki, Marek Kudełko
Nagrody: Orły 2011 - Polska
Nagroda
Filmowa
(nominacja) w kategorii:
najlepsza
muzyka
dla
Wojciecha Kilara
Opis filmu:
Film dalszych losach bohaterów filmów Krzysztofa
Zanussiego z lat siedemdziesiątych: Życia rodzinnego (1971),
Barw ochronnych (1976) i Constansu (1980). Co się z nimi
stało? Gdzie są? Jak przeżyli kilkadziesiąt lat, które dzielą nas
od tamtych czasów?
Film ma formę wywiadu przeprowadzanego współcześnie
przez niedoszłego samobójcę, bohatera Serca na dłoni, który
na zalecenie terapeuty docieka czy życie ludzkie może być
udane. Sceny wywiadu są zderzone z fragmentami filmów. Po
latach ci sami aktorzy pojawiają się przed kamerą
i odpowiadają na pytania mężczyzny.
TRZY MINUTY. 21:37
Reżyseria: Maciej Ślesicki
Scenariusz: Maciej Ślesicki
Czas: 90 min.
Produkcja: Polska 2010
Gatunek: obyczajowy
Obsada: Krzysztof Stroiński,
Bogusław Linda, Paweł
Królikowski,
Agnieszka
Grochowska
Marcin
Walewski,
Przemysław
Cypryański,
Tomasz
Karolak, Modest Ruciński
Nagrody: Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych 2010 Agnieszka Grochowska nagroda za drugoplanową
rolę
kobiecą,
Festiwal
Polskich
Filmów
Fabularnych 2010 - Marcin
Walewski - nagroda za
debiut aktorski
Opis filmu:
9 kwietnia 2005 roku o 21:37 w bezprecedensowym geście
jedności miliony Polaków wyłączyły światła w swoich
domach. Jednocześnie wyzwoliła się energia emocjonalna
o niespotykanym potencjale. W tamtym momencie mógł się
wydarzyć każdy ziemski cud.
Trzy minuty stanowią punkt zwrotny w życiu bohaterów
filmu. Wrażliwy chłopak, który nie potrafi pogodzić się
z otaczającą go agresją i sam sięga po przemoc... Reżyser,
który nie chce już robić filmów i zamiast wykorzystać szansę
na wielką międzynarodową produkcję, zakochuje się w swojej
nauczycielce angielskiego... Malarz uwięziony w sytuacji bez
wyjścia… Ojciec, który stara się chronić synka przed swoją
przeszłością… Losy ich wszystkich splotą się w czasie trzech
minut.
AJAMI
Reżyseria: Scandar Copti,
Yaron Shani
Scenariusz: Yaron Shani,
Scandar Copti
Czas: 120 min
Produkcja: Niemcy, Izrael
2009
Gatunek: dramat
Obsada: Fouad Habash,
Nisrine Rihan, Youssef
Sahwani,
Abu
George,
Shibli, Ibrahim Frege, Ranin
Karim
Nagrody: 2010 - nominacja
do Oscara w kategorii
"Najlepszy
film
nieanglojęzyczny", 2009 Złota Kamera na MFF
w Cannes, 2009 - nominacja
do Europejskiej Nagrody
Filmowej
w
kategorii
"Europejskie odkrycie roku",
2009 - nagrody Izraelskiej
Akademii
Filmowej
w kategorii "Najlepszy film",
"Najlepszy
reżyser",
"Najlepszy
scenariusz",
"Najlepszy
montaż",
"Najlepsza muzyka"
Opis filmu:
Dzielnica Ajami w Jaffie jest tyglem kulturalnym wybuchowym miejscem, w którym obok siebie żyją Żydzi,
muzułmanie oraz chrześcijanie. Tragiczna w skutkach
kruchość życia, a także konieczność wzajemnej koegzystencji
kilku różnych narodowości i kultur jest codziennym
doświadczeniem mieszkańców Ajami. Najbliżsi sąsiedzi
okazują się być największymi wrogami. Nie ma zatem
lepszego miejsca na pokazanie nie tylko kolizji, lecz także
dążenia do zachowania wolności odmiennych od siebie
kultur.
MIÓD (Bal)
Reżyseria:
Semih
Kaplanoğlu
Scenariusz:
Semih
Kaplanoğlu, Orçun Köksal
Czas: 103 min
Produkcja: Niemcy, Turcja
2009
Gatunek: dramat
Obsada: Bora Altas, Erdal
Besikcioglu, Tulin Ozen
Nagrody: Złoty Niedźwiedź 60.
Międzynarodowy
Festiwal Filmowy w Berlinie
Opis filmu:
Sześcioletni Yusuf (Bora Altas) rozpoczyna edukację
w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jego ojciec Yakup
(Erdal Besikçioglu) jest pszczelarzem, który zbiera miód w
lesie. Dla Yusufa położony w górach las, kryje wiele
fascynujących tajemnic i chłopiec czerpie wielką satysfakcję
towarzysząc ojcu. Podczas wyprawy Yakup opowiada synowi
swój sen, który ma być ich wspólną tajemnicą. Tego samego
dnia Yusuf czytając na głos w trakcie lekcji, nagle zaczyna się
jąkać. Jakiś czas później, Yakup odkrywa zniknięcie pszczół,
aby zarobić na utrzymanie rodziny, decyduje się udać w
odległe góry. Podczas nieobecności ojca, Yusuf zupełnie traci
głos. Dni mijają, a Yakup nie wraca, syn i matka Zehra są
coraz bardziej zaniepokojeni. "Bal" jest ostatnia częścią
trylogii Semiha Kaplanoğlu.
JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS
Reżyseria: Jarosław Szmidt
Scenariusz: Jarosław Szmidt,
Mariusz Wituski,
Czas: 90 min.
Produkcja: Polska 2011
Gatunek: dokumentalny
Muzyka: Michał Lorenc
Opis filmu:
"Jan Paweł II. Szukałem Was..." to pełnometrażowy film
dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie
Jan Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii
kościoła i świata oraz to, jak jego niezwykła osobowość,
naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły ludzi na
wszystkich kontynentach, niezależnie od ich statusu
społecznego, wieku, wyznawanych wartości czy religii.
W produkcji zostały użyte unikalne, często nigdy wcześniej
niepublikowane materiały archiwalne oraz wypowiedzi
autorytetów współczesnego świata, którzy wspominają Jana
Pawła II. W tej grupie znajdują się min. przywódcy państw,
wybitni przedstawiciele świata kultury, aktorzy, kreatorzy
mody,
dziennikarze,
ludzie
nauki,
najważniejsi
przedstawiciele światowych religii.
GŁÓD – 33 (Holodomor)
Reżyseria: Oles Yanchuk
Scenariusz:
Sherhij
Diachenko, Les Taniuk
Czas: 95 min.
Produkcja: Ukraina 1991
Gatunek: dramat historyczny
Obsada:
Konstantin
Kazimirenko,
Nionella
Svetlichnaya,
Leonid
Yanovsky, Pyotr Benyuk
Nagrody: Grand Prix na
Ogólnopolskim
Festiwalu
Filmowym w Kijowie na
Ukrainie w 1991 roku.
Opis filmu:
Wywołany przez władze sowieckie w latach 1932-33 sztuczny
głód na Ukrainie, pochłonął według szacunkowych obliczeń
historyków, od 3 do 7 mln ofiar. Kolektywizacja ukraińskiego
rolnictwa, rekwizycje żywności, akcje represyjne, które miały
stworzyć nowy ustrój rolny, spowodowały masową klęskę
głodu na najbardziej urodzajnych terenach Europy. Dotyczył
on prawie wyłącznie sprzeciwiających się kolektywizacji
ukraińskich "kułaków", żyjących w zajętej przez ZSRR
centralnej i wschodniej części Ukrainy.
13 DZIEŃ (The 13th Day)
Reżyseria: Ian i Dominik
Higgins
Scenariusz: Ian i Dominik
Higgins
Czas: 85 min
Produkcja: Wielka Brytania
2009
Gatunek: dramat
Obsada: Filipa Fernandes,
Jane Lesley, Tarek Merlin,
Derek Horsham
Opis filmu:
W 1917 roku w portugalskiej Fatimie trójce młodych
pastuszków - Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie - objawiła się
Matka Boża. Dzieci zostały wybrane, by w obliczu moralnego
kryzysu wezwać świat do pokuty i nawrócenia. Twórcy filmu
prowadzą widzów przez kolejne objawienia, ukazując
pierwsze wątpliwości Łucji, a potem jej niewytłumaczalną dla
niej samej determinację, przerażenie dzieci wizją piekła
i ciężarem przekazanej tajemnicy z zapowiedziami wojen, zła,
które wyjdzie z Rosji, i zamachu na Papieża. Pokazują, jak
wydarzenia fatimskie przyciągają uwagę innych, przede
wszystkim walczących z Kościołem władz. Objawienia
ściągają do Cova da Iria nie tylko pobożnych wieśniaków, ale
i niedowiarków oraz wojujących ateistów.
STALKER
Reżyseria:
Andrej
Tarkowski
Scenariusz:
Arkadij
Strugacki, Borys Strugacki,
Andrej Tarkowski
Czas: 163 min.
Produkcja: ZSRR, RFN,
1979
Gatunek:
fantastycznonaukowy, dramat obyczajowy
Obsada:
Aleksander
Kajdanowski,
Anatolij
Sołonicym, Nikołaj Grinko,
Natasza Abramowa
Nagrody: Nagroda Jury
Ekumenicznego w Cannes
(1980)
Opis filmu:
Stalker – tytułowy bohater filmu Andrieja Tarkowskiego – to
jurodiwyj, zakorzeniona w kulturze rosyjskiej postać „szaleńca
chrystusowego”, który wybiera specyficzną drogę do świętości
ujawniając wady i grzechy ludzi bez względu na obowiązujące
normy i czekające go upokorzenia. Film rozpoczyna scena,
w której bohater, trudniący się w przeprowadzaniu ludzi
przez zamkniętą, ogrodzoną strefę, w której zgodnie
z legendami panują nadprzyrodzone moce, wymyka się
z domu, aby zabrać Pisarza oraz Profesora w podróż do
tajemniczej komnaty, która podobno spełnia marzenia. Jak
się później okazuje, jest to podróż inicjacyjna.
IL GIORNO, LA NOTTE. POI L’ALBA
Reżyseria: Paolo Bianchini
Scenariusz: Paolo Bianchini,
Marcello Sambami
Czas: 92 min.
Produkcja: Włochy 2008
Gatunek: historyczny
Obsada: Francesco Salvi,
Giulio Brunetti, Ilham
Benlaissaooi
Giorgio Cantarini, Mauro
Pelosi, Laurentina Guidotti,
Giovanna Scappucci
Opis filmu:
Film inspirowany jest odkryciem w Castello Svevo di Bari,
tablicy wskazującej miejsce, w którym, jak uważają niektórzy
historycy, odbyło się spotkanie cesarza Fryderyka II
Hohenstaufa i św. Franciszka z Asyżu. Twórcy ukazują, to
wydarzenie, jako konfrontację dwóch nowoczesnych
sposobów myślenia i działania, osób zupełnie od siebie
różnych: polityka i mistyka. Obaj przekonani są
o daremności wojen religijnych.
OBRAZY DROGI KRZYŻOWEJ
Wykonawcy:
Jan Nowicki
De Profundis:
Marek Stryszowski
Cezary Chmiel
Tomasz Kudyk
Tomasz Grochot
Opis:
"Droga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje to autorski
projekt Marka Stryszowskiego. Jest to misterium muzycznopoetyckie,
a
oryginalność
jego
polega
na specjalnie skomponowanej przez Cezarego Chmiela
(muzyczne obrazy) i Marka Stryszowskiego (muzyczne
impresje) współcześnie brzmiącej muzyce, inspirowanej
filozoficznym tekstem nieżyjącego już ks. Jana
Twardowskiego. Te elementy tworzą niepowtarzalną jakość,
a samo dzieło jest na pewno współczesnym wydarzeniem
kulturalnym godnym prezentacji.
W POSZUKIWANIU STRACONEGO PIĘKNA – SZTUKA, WIARA I ROZUM
Jerzy Tyburski
Opis:
BWA Galeria Zamojska
Wystawa malarstwa, pokaz multimedialny i prelekcja
autorstwa Jerzego Tyburskiego.
ZAPROSZENI GOŚCIE
Krzysztof Zanussi
Jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina. Artysta studiował fizykę na
Uniwersytecie Warszawskim i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako wielki autorytet
w dziedzinie reżyserii filmowej sprawuje liczne związane z tym funkcje. Od 1980 roku
związany ze Studiem Filmowym "Tor". W latach 1971-83 sprawował urząd wiceprezesa
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a w latach 1975-77 przewodniczącego Rady Polskiej
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Od 1987 r. jest członkiem Komitetu
Kinematografii. Pracował również jako wykładowca min. w łódzkiej PWSTiF i National Film
School w Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zanussi zajmuje się również reżyserią teatralną, bywa
scenarzystą, kierownikiem artystycznym, a także producentem. Artysta jest też autorem
książek "O montażu w filmie amatorskim" i "Rozmowy o filmie amatorskim" oraz członkiem
Akademii Filmowej przyznającej Felixy. Laureat wielu prestiżowych nagród na festiwalach
filmowych krajowych i zagranicznych.
Elżbieta Grocholska-Zanussi
Artysta-malarz, żona Krzysztofa Zanussiego
Oleś Yanchuk
Artysta jest absolwentem Kijowskiego Instytutu Teatralnego i Fotograficznego w Kijowie.
Jako reżyser zadebiutował w 1989 roku filmem „W daleką drogę”. Wkrótce potem rozpoczął
pracę nad pełnometrażowym filmem "Głód -33", opisującym czas wielkiego głodu, który
dotknął Ukrainę w latach 30-tych. W 1995 r., Oleś Yanchuk zakończył pracę nad swoim
drugim pełnometrażowym filmem zatytułowanym "Zabójstwo", tym razem dotyczącym
kontrowersyjnego tematu udziału Ukrainy i Ukraińców w II wojnie światowej i jej następstw.
Tematyka pierwszych filmów Yanchuka, ale również i kolejnych związana jest z trudną
historią Ukrainy. Oles Yanchuk obecnie mieszka i pracuje w Kijowie, prowadzi własne studio
produkcji.
Maciej Ślesicki
Reżyser, syn kierownika produkcji Barbary Pec-Ślesickiej. Jest absolwentem kierunku
operatorskiego Wydziału Radia i Telewizji UŚ. Twórca popularnych i kasowych filmów
"Tato" i "Sara" oraz serialu "13 posterunek". Laureat Złotej Kaczki za rok 1995 oraz nagrody
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za reżyserię filmu "Tato" (1995).
W 1997 roku otrzymał nagrodę dystrybutorów za sukces frekwencyjny filmu "Sara".
Marta Laryssa Plucińska
Producent. Właścicielka założonej w roku 1997 firmy producenckiej "Federico Film".
Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
(praca
magisterska dotycząca peryglacjalnych struktur mrozowych), studiowała także
dziennikarstwo, filozofię i polonistykę. W czasie studiów realizowała filmy w amatorskim
klubie filmowym działającym przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz
Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych. Od maja 2006 roku
Pełnomocnik Zarządu ds. funduszy regionalnych na rzecz kinematografii (RIA), od 2008
Rzecznik Regionalnej Inicjatywy Audiowizualnej. Ekspert PISF, ekspert Filmowej Komisji
(Funduszu) Dolnośląskiej.
Seweryn Kuśmierczyk
Filmoznawca, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Zainteresowania naukowo–badawcze: kino autorskie (m. in. twórczość
Andrieja Tarkowskiego), analiza dzieła filmowego, antropologia filmu (książka Zagubieni w
drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Warszawa 1999), sztuka
operatorska (twórczość Jerzego Wójcika, Witolda Sobocińskiego). Autor i wykładowca
Zamojskiej Akademii Filmowej, współtwórca programów Międzynarodowych Dni Filmu
Religijnego "Sacrofilm", prelegent wielu spotkań oraz współrealizator projektu
zagospodarowania Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, a także projektów w zakresie
edukacji filmowej.
Francesco Salvi
Aktor, komik, piosenkarz, pisarz, aktor, reżyser i scenarzysta włoski. Francesco Salvi jest
wszechstronnym artystą, który łączy ze zmiennym szczęściem wiele doświadczeń, między
innymi: kabaret, film (w tym animacje), muzykę, literaturę, teatr i telewizję. Za swoją
wszechstronną karierę w 2008 roku otrzymał nagrodę "Sorrento Arturo Esposito" za role
męskie.
Arlando Casali
Redaktor naczelny miesięcznika „Adesso”, teolog, twórca sztuk teatralnych, dziennikarz,
Jan Nowicki
Aktor teatralny i filmowy. Od 1965 roku związany ze Starym Teatrem w Krakowie.
Wykładowca PWST w Krakowie, w latach 1973-74 prodziekan Wydziału Aktorskiego tej
uczelni. Związany z kręgiem twórców kabaretu Piwnica pod Baranami. Autor książki Między
niebem a ziemią – zbiór felietonów-listów publikowanych w latach 1998–2000 na łamach
"Przekroju". Adresatem listów był nieżyjący już twórca Piwnicy pod Baranami Piotr
Skrzynecki. Od 2006 członek Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej.
ks. Eugeniusz Derdziuk
Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej, egzorcysta diecezjalny, ceniony rekolekcjonista,
kierownik duchowy i spowiednik.
ks. dr hab. Janusz Lekan
Mariolog, kierownik Katedry Chrystologii Instytutu Teologii Dogmatycznej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie
Lubelskim, filozof.
Konrad Sawicki
Z wykształcenia teolog, ekumenista. Redaktor i dziennikarz mediów religijnych i świeckich.
Nidal Abu Tabaq
Przewodniczący Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w RP, lekarz medycyny,
specjalista prawa szare’a i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w Instytucie Nauk
Humanistycznych i Islamistycznych w Paryżu), dyrektor Centrum Islamu w Lublinie.
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Dyrektor sekcji religiologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
prof. Krzysztof Marczewski
Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki, ordynator Oddziału Nefrologii, Endokrynologii,
Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu, członek Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach przy
Komisji Europejskiej, kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka AM W Lublinie.
Organizatorzy:
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu, Parafia pw. Św. Antoniego w Dyniskach
Sponsorzy:
Miasto Zamość, Starostwo Powiatowe w Zamościu, Gmina Zamość, Skok im. Ks. Franciszka
Blachnickiego, Energozam
Partnerzy:
Siec Kin Studyjnych i Lokalnych, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska
Patronat medialny:

Podobne dokumenty