OFERTA PROFORMA Oferta ważna do: 11/07/2014

Transkrypt

OFERTA PROFORMA Oferta ważna do: 11/07/2014
Oferta ważna do: 11/07/2014
OFERTA PROFORMA
Dot.: Zapytania ofertowego Euroservice ZPT w Surochowie Sp.zo.o z dnia 06/06/2014
1. Dane firmy
Nazwa firmy
EU VAT:
Osoba kontaktowa
Tel. / email
2. Wymagania jakości oleju rzepakowego
Właściwość
MAX wartość
Zawartość fosforu
30 ppm
Zawartość WKT
1%
Zawartość wody
0,10%
Zawartość zanieczyszczeń
0,20%
Zawartość sodu
15 mg/kg
Zawartość magnezu
15 mg/kg
Zawartość wapnia
15 mg/kg
Liczba nadtlenkowa
4 mEq O2/kg
TAK
Certyfikat ISCC EU
3. Wolumen od dnia 01.07.2014
t / 6 miesięcy
t / 3 miesiące
TAK
NIE
Inne
NIE
Inne
t / 1 miesiąc
Inne
Elastyczność w miesięcznych dostaw +/- 20 %
TAK
NIE
Inne
w opcji Odbiorcy
4. Cena netto za jednostkę na bazie loco Surochów 160A:
A = (Q - S) x P1 – ( cena netto zaokrąglona do pełnej złotówki ) gdzie;
A = cena oleju w PLN/t ;
Q - Średnia z tygodnia poprzedzającego dostawy z dziennych notowań oleju rzepakowego
surowego na giełdzie w Rotterdamie wg. serwisu BM Reflex: FOB ex-mill Rotterdam,
ustalonych
koniec
każdego
dnia koszty transportu.
S – Premiana
EUR/t,
stała
zawierająca
P1 – Średnia z dziennych notowań kursów EUR/PLN ogłoszonych przez NBP, z pełnego
tygodnia kalendarzowego (od poniedziałku do piątku) poprzedzającego dostawy.
PREMIA ( 6 miesięcy )
PREMIA ( 3miesiące )
5. Termin płatności
Minimum 7 dni od prawidłowo zrealizowanej dostawy
PREMIA ( 1 miesiąc )
TAK
NIE
Inne
Inne
6. Transport
Autocysterna ( 25 t )
Kolej
(od 01.10.2014)
Komentarz
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Podobne dokumenty