Długopisy z piórem w etui

Transkrypt

Długopisy z piórem w etui
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wyniki z wyboru oferty w zapytaniu ofertowym
Zamawiający:
Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335A
W dniu 23.12.2014r. na stronie internetowej http://www.lgdzpt.pl/ oraz w siedzibie
Zamawiającego zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie poszczególnych gadżetów
reklamowych:
1. Długopis + pióro w etui 50 szt. wraz z projektem nadruku , znakowaniem oraz
dostawą do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy.
W związku z zapytaniem wpłynęło 20 ofert. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne
zapytania. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany, w szczególności, na podstawie
oferowanej ceny.
Po weryfikacji nadesłanych ofert, do wykonywania usługi wybrano:
L.p.
Nazwa
Adres
1
Grupa PERFECCTO
Przemysłowa 39a
Justyna i Piotr Gawron
33-100, Tarnów
Spółka Cywilna
Data sporządzenia protokołu: 13 stycznia 2015 roku.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół: Anna Drwal- Specjalista ds. realizacji LSR
w zakresie dodatkowych zadań.

Podobne dokumenty