Rozkaz L. 03/ 2014 - Chorągiew Krakowska ZHP

Komentarze

Transkrypt

Rozkaz L. 03/ 2014 - Chorągiew Krakowska ZHP
.------_
_----_
_-
Kraków, 19 lutego 2014 roku
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi
Krakowskiej
Rozkaz L. 3/2014
Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP:
Rozkaz L. 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.:
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaje do wiadomości, że XXXVIIIZjazd Związku Harcerstwa Polskieqo, który obradował
w dniach 5-8 grudnia 2013 r. w Warszawie, wybrał władze naczelne ZHP:
Przewodniczącego
ZHP, wiceprzewodniczących
ZHP, Radę Naczelną ZHP
w składzie:
- hm. Marian ANTO NIK - Chorągiew Krakowska - wiceprzewodniczący
ZHP,
- phm. Marek BALON - Chorągiew Krakowska
- hm. Henryk CHROBAK - Chorągiew Krakowska,
Centralną Komisję Rewizyjną ZHP w składzie:
- phm. Robert KUBICZEK-Chorągiew Krakowska - członek CKR ZHP,
3. Główna Kwatera ZHP
3.3.4. Powołuję
polską
komendę
międzynarodowego
projektu
.Scoutinq'Train
2014"
w składzie:
- pwd. Tomasz OSUCH - Chorągiew Krakowska - członek komendy.
11.3. Pochwały
11.3.1. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie
kursu "Tańczące Płomienie dla nauczycieli
i instruktorów ZHP pracujących z osobami niepełnosprawnymi
metodą harcerską", Druhnom
i Druhom:
- hm. Marianowi ANTONIKOWI - Chorągiew Krakowska,
- phm. Margaret ANTONIK - Chorągiew Krakowska,
- ks. hm. Wojciechowi JURKOWSKIEMU - Chorągiew Krakowska,
- hm. Andrzejowi WYSOCKIEMU- Chorągiew Krakowska,
11.3.2. Dziękuję i udzielam pochwały za dbałość i starania, aby Betlejemskie Światło Pokoju 2013
dotarło do wszystkich instytucji i urzędów w Polsce i Warszawie, Druhnom i Druhom:
- Martynie AJDUKIEWICZ - Chorągiew Krakowska,
- hm. Marianowi ANTONIKOWI - Chorągiew Krakowska,
- phm. Margarett ANTO NIK - Chorągiew Krakowska,
- Jakubowi BATKIEWICZOWI - Chorągiew Krakowska,
- Joannie BIEL- Chorągiew Krakowska,
- Agnieszce BOBAK- Chorągiew Krakowska,
- Magdalenie
BORKOWSKIEJ - Chorągiew Krakowska,
- Grażynie BORKOWSKIEJ - Chorągiew Krakowska,
- Julii BUDZ - Chorągiew Krakowska,
~- Klaudii BUDZYK- Chorągiew Krakowska,
- Szymonowi
CYRAN - Chorągiew Krakowska,
- Bartoszowi
CZARNY- Chorągiew Krakowska,
- Annie DĄBEK- Chorągiew Krakowska.
- Patrycji GALICA - Chorągiew Krakowska,
:/'
- Aleksandrze
GOŁĄB - Chorągiew
Krakowska,
- Arbresha GORANCI - Chorągiew
Krakowska,
- Mikołajowi
GÓRZ - Chorągiew
Krakowska,
- Tomaszowi
GUJA - Chorągiew
Krakowska,
- hm. Piotrowi
JASKIERSKIEMU - Chorągiew
- ks. hm. Wojciechowi
- Aleksandrze
JURKOWSKIEMU - Chorągiew
KACPEREK - Chorągiew
- Agacie KOWALCZYK - Chorągiew
Krakowska,
KRÓL - Chorągiew
Krakowska,
Krakowska,
- Amelii KRÓLCZYK - Chorągiew
Krakowska,
- Annie KRÓLCZYK - Chorągiew
Krakowska,
- Aleksandrze
- Zuzannie
KRZYKOWSKIEJ - Chorągiew
KUBOWICZ - Chorągiew
- phm. Damianowi
Krakowska,
Krakowska,
KULIG - Chorągiew
Krakowska,
- Damianowi
MARCHLEWICZOWI
- Radosławowi
MORWASKIEMU - Chorągiew
- Annie NIDECKIEJ - Chorągiew
- ks. phm Filipowi
- Chorągiew
PAJESTKA - Chorągiew
PALLUTH - Chorągiew
- Agnieszce
PALUSZEK - Chorągiew
- Bartłomiejowi
PERZ - Chorągiew
- Aleksandrowi
POL - Chorągiew
- ks. phm. Sewerynowi
- Katarzynie
Krakowska,
Krakowska,
Krakowska,
Krakowska,
Krakowska,
Krakowska,
PUCHALE - Chorągiew
PUCHLERZOWI - Chorągiew
RóżAK - Chorągiew
- Mateuszowi
Krakowska,
SALAMON - Chorągiew
Krakowska,
SALWIŃSKIEMU - Chorągiew
- phm. Martynie
SŁOMCE - Chorągiew
SZALA - Chorągiew
SZCZEPANlAKOWI
- Karolinie
SZELIDZE - Chorągiew
ŚLIWIE - Chorągiew
- Aleksandrze
- pwd.
Krakowska,
Krakowska,
TUR BASIE - Chorągiew
Krakowska,
Krakowska,
UDZIELI - Chorągiew
Krakowska,
WALKOSZOWI - Chorąqiew Krakowska,
- Stanisławowi
- Natalii WIRMAŃSKlEJ - Chorągiew
- Weronice
- Chorągiew
Krakowska,
Krakowska,
- Annie TWOREK - Chorągiew
- Jakubowi
Stołeczna,
-KRUPOWSKIEMU
ŚPIEWAK - Chorągiew
Grzegorzowi
Krakowska,
Krakowska,
- Michałowi
- Belli
Krakowska,
Krakowska,
- phm. Piotrowi
- Pawłowi
Krakowska,
Krakowska,
- Michałowi
- Arkadiuszowi
Krakowska,
Krakowska,
- Ewelinie KRAUZOWICZ - Chorągiew
-Tymoteuszowi
Krakowska,
WITOWSKlEJ
Krakowska,
- Chorągiew
Krakowska,
- Andrzejowi
WYSOCKIEMU -Chorągiew
- Andrzejowi
WYSZYŃSKIEMU - Chorągiew
Krakowska,
Krakowska,
- Nicolette ZAWADZKIEJ - Chorągiew Krakowska,
- Karolowi ZBOROWSKIEMU - Chorągiew Krakowska,
- Sylwii ŻĄDŁO - Chorągiew
Krakowska.
13. Inne
..i~(
Na wniosek
Przewodniczącego
uprawnienia
do
do 30 września
.- Chorągwi
prowadzenia
2015 r.:
Krakowskiej.
Komisji
prób
Stopni
Instruktorskich
harcmistrzowskich
dla
przy
Komisji
GK ZHptprzedłużam
Stopni
Instruktorskich
1.Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Podaję do wiadomości, że czynne prawo wyborcze w Zjeździe Nadzwyczajnym
- Śródmieście posiada również pwd. Mateusz Klimczak - drużynowy.
Hufca Kraków
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że zmianie uległ termin Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Kraków - Śródmieście
zwołany w celu wyboru Komendanta i Komendy. Zjazd odbędzie się 6 marca 2014 roku.
1.2.2. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 6/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
ws. odwołania z funkcji członka Komendy i Skarbnika ZHP Chorągwi Krakowskiej. Treść uchwały
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.3. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 7/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
ws. powołania na funkcję członka Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej. Treść uchwały stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.
1.2.4. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
ws. powołania na funkcję Skarbnika ZHP Chorągwi Krakowskiej. Treść uchwały stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego rozkazu.
1.2.5. Informuję o uchwale Rady Chorągwi nr 3011I/2014 z dnia 11 stycznia 2014 roku ws. oceny
realizacji planu pracy chorągwi. Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozkazu.
1.2.6. Informuję o uchwale Rady Chorągwi nr 3111I/2014 z dnia 11 stycznia 2014 roku
ws. stanowiskach o okresach planowania. Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
rozkazu.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu Hufca Kraków - Krowodrza:
2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:
- phm. Tomasz Gniadek - Komendant
- phm. Mateusz Kremel- Zastępca Komendanta Hufca, Skarbnik
- phm. Magdalena Soból - Zastępca Komendanta Hufca
- pwd. Joanna Kuć - członek
- hm. Kazimierz Dziedzic - członek
3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam na własną prośbę z funkcji Pełnomocnika Komendanta ds. Zagranicznych
hm. Aleksandrę Wiśniewską.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie
instruktorskiej.
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję Pełnomocnikiem Komendanta ds. Zagranicznych phm. Dominikę Proszowską
z Chorągwi Podkarpackiej Hufca Ziemi Pilzneńskiej.
3.4.2. Mianuję dh. pwd. Mieczysława Rokosza członkiem Komisji Historycznej Chorągwi.
4. Rozwiązywania i powoływania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Rozwiązuję kadrę warsztatów promocji "PR LAB. WARSZTATY TYLKO lNN9/i w terminie
17 - 19.01.2014 roku i 24 - 26.01.2014 roku w składzie:
Komendant: pwd. Paulina Chruściel
Kwatermistrz: pwd. Joanna Krajcarz
~Oboźna: sam. Joanna Kowalska
4.3.2. Powołuję kadrę warsztatów programowych "Warsztaty Animacji Dobrej Zabawy" w terminie
15.03.2014 roku w składzie:
Komendant: pwd. Paulina Chruściel
Z-ca Komendanta: hm. Olga W ęglowska
4.3.3. Powołuję Jury Gali Instruktora Roku 2013 w składzie:
• Przewodniczący - hm. Paweł Grabka, Komendant Chorągwi
Członkowie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dh.hm. Danuta Noszka - Leśniewska - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
dh. hm. Bogdan Nowak - Przewodniczący Rady Chorągwi
dh. hm. Henryk Chrobak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi
dh. hm. Kazimierz Dziedzic - Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi
dh. hm. Ewa Ptasznik - Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi
dh. hm. Anna Żurawel - Drwota - Przewodnicząca Kapituły Odznaczeń Chorągwi
dh. phm. Dorota Prusinkiewicz - Sekretarz Plebiscytu
dh. hm. Janusz Woj tycza - Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi
Przedstawiciel UMK
5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzynilharcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 stycznia 2014 roku
zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza phm. Cezaremu Przęczek z Hufca Tarnów.
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzynilpodharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 stycznia 2014 roku
zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Katarzynie Matodze z Hufca Myślenice.
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzynilpodharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2013 roku
otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Adrianowi Pindel z Hufca Oświęcim. Opiekun
próby hm. Marek Stec.
9. Zaliczenie służby instruktorskiej
Na podstawie § 22 i 26 Statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013
druhowi hm. Tomaszowi Owocowi, instruktorowi ZHP Chorągwi Krakowskiej.
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
13.1.1. Przyznaję Srebrną Odznakę Przyjaciół Harcerstwa:
- Pani Henrietcie Bicz - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie
- Pani Ewie Jaśkowiec - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr Iw Krakowie
- Pani Krystynie Białas - Prezesowi Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej
- Panu Janowi Wróbel- Brzeszcze
- Panu Józefowi Gracy - właścicielowi firmy przewozowej, Brzeszcze
13.2. Pochwały
13.2.1. Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję dh. pwd. Paulinie Chruściel za profesjonalne
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów promocji "PR LAB. WARSZTATY TYLKC? INNE."
15. Inne
15.1. Podaję listę osób, które ukończyły warsztaty promocji "PR LAB. WARSZTATY
INNE." w terminie 17 - 19.01.2014 roku i 24 - 26.01.2014 roku:
1. Czaplicki Piotr, Hufiec Błonie, Chorągiew Stołeczna
2. Czeladka Wiktoria, Hufiec Andrychów, Chorągiew Krakowska
3. Duda Dagmara, Hufiec Ziemi Wadowickiej, Chorągiew Krakowska
4. Fotomajczyk Filip, Hufiec Kraków - Krowodrza, Chorągiew Krakowska
5. Dudek Joanna, Hufiec Krzeszowice, Chorągiew Krakowska
6. Gąsior Anna, Hufiec Krzeszowice, Chorągiew Krakowska
7. Grabka Paulina, Hufiec Kraków - Podgórze, Chorągiew Krakowska
~8.Jakubowska Zuzanna, Hufiec Piast Poznań - Stare Miasto, Chorągiew Wielkopolska
9. Jasek Szymon, Hufiec Myślenice, Chorągiew Krakowska
10. Karlicki Igor, Hufiec Błonie, Chorągiew Stołeczna
11. Kmiecik Agnieszka, Hufiec Krzeszowice, Chorągiew Krakowska
12. Kremel Mateusz, Hufiec Kraków - Krowodrza, Chorągiew Krakowska
TYLKO
13. Kurzyniec Kinga, Hufiec Andrychów, Chorągiew Krakowska
14. Laszczyk Marek, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej, Chorągiew Śląska
15. Łuczak Natalia, Hufiec Oleśnica, Chorągiew Dolnośląska
16. Markiewicz Anna, Hufiec Piast Poznań - Stare Miasto, Chorągiew Wielkopolska
17. Matlęga Tomasz, Hufiec Kraków - Nowa Huta, Chorągiew Krakowska
18. Mazurowski Marcin, Hufiec Katowice, Chorągiew Śląska
19. Niewiński Daniel, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej, Chorągiew Śląska
20. Nowak Michał, Hufiec Gorlice, Chorągiew Krakowska
21. Obłąk Magdalena, Hufiec Konstantynów Łódzki, Chorągiew Łódzka
22. Olejnik Dominika, Hufiec Oleśnica, Chorągiew Śląska
23. Parchański Krzysztof, Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Chorągiew Śląska
24. Pyka Elżbieta, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej, Chorągiew Śląska
25. Sorocki Kamil, Hufiec Myślenice, Chorągiew Krakowska
26. Ślęczka Anna, Hufiec Myślenice, Chorągiew Krakowska
27. Turbasa Piotr, Hufiec Kraków - Nowa Huta, Chorągiew Krakowska
28. Walkowski Bartłomiej, Hufiec Zielona Góra, Hufiec Ziemi Lubuskiej
29. Wojtan Magdalena, Hufiec Myślenice, Chorągiew Krakowska
30. Zaborowska Eliza, Hufiec Zielona Góra, Chorągiew Ziemi Lubuskiej
31. Zieliński Grzegorz, Hufiec Puławy, Chorągiew Lubelska
15.2. Podaję listę osób, które uzyskały dyplom uczestnictwa w warsztatach promocji "PR LAB.
WARSZTATY TYLKO INNE." w terminie 17 - 19.01.2014 roku i 24 - 26.01.2014 roku:
1. Jędrecka Anna, Hufiec Oświęcim, Chorągiew Krakowska
2. Tomczyk Justyna, Hufiec Kraków - Podgórze, Chorągiew Krakowska
16. Sprostowania
16.1. Informuję, że w rozkazie L 2/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w pkt. 1.1.2. błędnie podano
imię instruktora, było: pwd. Maciej Perzanowski"
ma być: pwd. Marcin Perzanowski.
16.2. Informuję, że w rozkazie L 26/2013 z dnia 31 października 2013 roku w pkt. 9 błędnie podano
przydział do jednostki było:
• phm. Andrzej Król- członek Komisji Historycznej
• pwd. Elżbieta Król - członek Komisji Historycznej
ma być:
•
•
phm. Andrzej Król - członek Kręgu Seniorów Kombatantów
pwd. Elżbieta KroI - członek Kręgu Seniorów Kombatantów
CZUWAJ!
hm.p~rabka
,
.

Podobne dokumenty