Wykaz czasopism polskich prenumerowanych 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Wykaz czasopism polskich prenumerowanych 2016 r.
Wykaz czasopism polskich prenumerowanych
przez Centralną Bibliotekę Statystyczną w 2016 roku
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Tytuł
Archeion
Archiwista Polski
Bibliotekarz
Człowiek i Środowisko
Dziennik Gazeta Prawna
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekonomista
Energetyka
Forbes
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Gospodarka Narodowa – Analizy, Prognozy, Strategia
Gospodarka Wodna
Handel Wewnętrzny
Hotelarz
Kwartalnik Historyczny
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nowe Życie Gospodarcze
Nowy Przemysł – Miesięcznik Gospodarczy
Polityka Społeczna
Poradnik Bibliotekarza
Praca i Zdrowie
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Probability and Mathematical Statistics
Problemy Zarządzania
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Europejski
Przegląd Historyczno-Oświatowy
Przegląd Statystyczny
Przegląd Telekomunikacyjny
Przegląd Wschodni
Przemysł Spożywczy
Przeszłość Demograficzna Polski
Przyszłość Świat Europa Polska
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Roczniki Biblioteczne
Rynek Turystyczny
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
Sprawy Międzynarodowe
Studia Demograficzne
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Studia Socjologiczne
Śląski Przegląd Statystyczny
Świat Nauki
Wiedza i Życie
Wieś i Rolnictwo
Zagadnienia Informacji Naukowej

Podobne dokumenty