Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego

Transkrypt

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego
Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego
Obszar Nr -1
Klasa III gimnazjum
Miejsce - stadion szkolny
Temat: Różne formy współzawodnictwa w jeździe na rowerze w połączeniu
z grami uzupełniającymi z piłki nożnej.
Cele:
1) Motoryka ciała - kształtowanie wytrzymałości ogólnej, szybkości, koordynacji
ruchowej, zręczności i równowagi
2) Umiejętności- doskonalenie techniki jazdy indywidualnej na czas, właściwej pozycji
na rowerze i dobrania odpowiednich przełożeń biegów
3) Wiadomości - Poznajemy budowę roweru górskiego i zasady działania hamulców
tarczowych .
Część wstępna (6min)



zbiórka , powitanie , podanie celów i zadań,
rozgrzewka, rozruch biegowy po bieżni stadionu (600m), ćwiczenia kształtujące RR,
NN i T
ćwiczenia ze współćwiczącym, przebieżka (120m).
Część główna (35min)
Jazda na rowerze na dochodzenie na dystansie dwóch okrążeń (jedno okrążenie na naszym
stadionie wynosi 300m), uczniowie startują po przeciwległych miejscach na bieżni (czwórka
uczniów bierze udział w wyścigu, pozostali uczniowie uczestniczą w zabawie z piłką na
murawie boiska), po skończonej jeździe czwórki - zmiana ćwiczących.
Jazda indywidualna na czas, start odbywa się co dziesięć sekund, a wyścig trwa na dystansie
1000m, jedzie ponownie czwórka uczniów, a pozostali uczestniczą w zabawie z piłką z
elementami piłki nożnej (gra na małe bramki bez bramkarzy), po skończonym wyścigu
pierwszej czwórki zmiana ćwiczących i jedzie następna czwórka uczniów, a ta która
skończyła jazdę na rowerze włącza się do zabawy z piłką.
Jazda na wytrzymałość, czwórka uczniów jedzie na dystansie dziesięciu okrążeń i do mety
dojeżdża tylko zwycięzca, ten który nie, ,odpadł” w wyścigu (odpadanie liczy się co dwa
okrążenia i czwarty zawodnik po pierwszych dwóch okrążeniach odpada, po następnych
dwóch odpada trzeci zawodnik itd.
Część końcowa (4min)
Trucht po murawie boiska, ćwiczenia uspokajające, omówienie wydarzeń z lekcji ,podanie
wyników (czasy poszczególnych przejazdów uczniów), ocena sprawności i umiejętności
nabytych podczas zajęć.
Prowadzący - Piotr Betliński