Oglądaj cennik ON-LINE - PHU BIS

Komentarze

Transkrypt

Oglądaj cennik ON-LINE - PHU BIS
OFERTA
MATEMATYKA
SPIS TREŚCI:
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 7
STRONA 19
STRONA 26
STRONA 30
- FAZOGRAMY
- BRYŁY GEOMETRYCZNE
- POMOCE DYDAKTYCZNE
- LICZYDŁA SZKOLNE
- PRZYBORY TABLICOWE
- TABLICE POGLĄDOWE
Str. 30 – tablice pojedyncze
Str. 38 – tablice w kompletach
STRONA 45 - PŁYTY DVD
Staramy się aby
sprzedawane przez nas
produkty były w
atrakcyjnych cenach.
Jeżeli
znajdziesz produkt
o identycznych parametrach
jak w naszej ofercie, ale
w niższej cenie –
poinformuj nas o tym, a my
postaramy się tak
wynegocjować ceny z
Producentem/Dostawcą
aby obniżyć cenę i
sprzedać Ci produkt
taniej.
P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
Od 21-11-2008 r.
nieprzerwanie uczestniczymy
w programie Rzetelna Firma
i udostępniamy szereg
informacji świadczących
o naszej wiarygodności.
Ceny w ofercie zawierają podatek VAT
Ceny z VAT
MATEMATYKA
FOLIOGRAMY:
Fazogramy (g):
Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych
na lekcjach matematyki. Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe
przedstawienie tematu oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.
Całość podzielona jest na działy, w skład których wchodzą foliogramy formatu A4
GIMANZJUM:
- Matematyka (29 szt.)
458,00 zł.
Wprowadzenie do geometrii
1-4.
5-9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Czworokąty.
Pola czworokątów.
Pola wielokątów.
Klasyfikacja czworokątów.
Twierdzenie Pitagorasa.
Trójkąt równoboczny.
Wielokąty foremne.
Symetria osiowa.
Symetria środkowa.
Długość okręgu.
Pole koła.
Długość łuku. Pole wycinka koła.
Kąt środkowy i kąt wpisany.
Twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych.
Potęgi i pierwiastki
22. Potęga o wykładniku naturalnym.
23. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.
24. Potęgowanie potęgi.
25. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.
26. Notacja wykładnicza.
27. Pierwiastki.
28-29.
Działania na pierwiastkach.
LICEUM:
- Matematyka (31 szt.)
487,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 2 z 48
Funkcje
1-2.
3.
4.
5-6.
7-8.
9.
10.
11.
12.
Pojęcie funkcji.
Funkcja różnowartościowa.
Miejsca zerowe funkcji.
Monotoniczność funkcji.
Asymptoty funkcji.
Ciągłość funkcji.
Parzystość funkcji.
Przebieg zmienności funkcji.
Równanie stycznej.
Ceny z VAT
Funkcja kwadratowa
13-14.
Funkcja kwadratowa.
15-17.
Przesunięcie funkcji kwadratowej o wektor.
18. Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego.
19. Ekstremum funkcji kwadratowej.
20. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
21-23.
Nierówności kwadratowe.
Potęgi i pierwiastki
24. Potęga o wykładniku naturalnym.
25. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.
26. Potęgowanie potęgi.
27. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.
28. Notacja wykładnicza.
29. Pierwiastki.
30-31.Działania na pierwiastkach.
BRYŁY GEOMETRYCZNE:
Bryły przeźroczyste (najwyższa 18 cm.) (ś):
- Bryły wpisane (6 szt.)
217,00 zł.
- ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą
- ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą
- ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą
- graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisany ostrosłupem o podstawie czworokąta
- graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta
- graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta
- Bryły obrotowe (6 szt.)
- walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością
- walec z płaszczyznami
- stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością
- stożek z płaszczyznami
- kula z płaszczyznami i przekątnymi
- półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi
217,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 3 z 48
Ceny z VAT
- Wielościany prawidłowe (6 szt.)
- graniastosłup o podstawie kwadratu
- graniastosłup o podstawie sześciokąta
- graniastosłup o podstawie trójkąta
- ostrosłup o podstawie sześciokąta
- ostrosłup o podstawie czworokąta
- ostrosłup o podstawie trójkąta
217,00 zł.
- Wielościany foremne (4 szt.)
- sześcian z wpisanym ośmiościanem
- sześcian z zaznaczonymi przekątnymi
- czworościan z wpisanym czworościanem
- czworościan z zaznaczonymi wysokościami
156,00 zł.
- Wielościany nieregularne (ukośne) (6 szt.)
- graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku
- graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu
- graniastosłup prosty o podstawie trapezu
- ostrosłup o podstawie prostokąta
- ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest
prostopadła do podstawy
- ostrosłup o podstawie trójkąta, w którym jedną z krawędzi bocznych jest
prostopadła do podstawy
217,00 zł.
- Bryły ścięte (7 szt.)
- ostrosłup o podstawie czworokąta
- stożek z ukośną płaszczyzną cięcia
- graniastosłup o podstawie kwadratu
- ostrosłup o podstawie trójkąta
- walec
- stożek cięty wzdłuż wysokości
231,00 zł.
- Wielościany pełne (9 szt.)
- 4 ostrosłupy o różnych podstawach
- 4 graniastosłupy o różnych podstawach
263,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 4 z 48
Ceny z VAT
- Bryły do mierzenia objętości (4 szt.)
- stożek o tej samej podstawie i wysokości
- walec o tej samej podstawie i wysokości
- ostrosłup o tej samej podstawie i wysokości
- graniastosłup o tej samej podstawie i wysokości
125,00 zł.
Bryły pozostałe:
- Bryły geometryczne – duże (n)
Zestaw 12 dużych, jasnych, trójwymiarowych plastikowych figur geometrycznych. Figury
mają wspólny 8 cm wymiar, co pozwala porównać rozmiary poszczególnych figur.
Zestaw zawiera: kulę, prostopadłościan, walec, stożek, sześcian, czworościan, graniastosłup
prawidłowy sześciokątny, graniastosłup prawidłowy trójkątny, graniastosłup prawidłowy
pięciokątny, graniastosłup prawidłowy ośmiokątny, półkulę oraz ostrosłup prawidłowy
czterokątny.
Dołączony pojemnik do przechowywania.
Wymiary opakowania: 32cm x 30,5cm x 8cm.
114,00 zł.
- Bryły geometryczne - wersja mini (n)
27,00 zł.
Zestaw najważniejszych figur geometrycznych.
Zestaw składa się z:
 pryzmat w 4 rozmiarach, każdy w innym kolorze,
 sześcian w 4 rozmiarach, każdy w innym kolorze,
 walec w 4 rozmiarach, każdy w innym kolorze,
 stożek w 4 rozmiarach, każdy w innym kolorze.
Wymiary: Sześcian 3cm, 2,5cm, 2cm, 1,5cm.
- Wielkie bryły transparentne, 10 sztuk (n)
452,00 zł.
Zestaw 10 brył pozwalających demonstracje w klasie. Bryły można wypełniać wodą, piaskiem
lub ryżem co pozwala demonstrować zależność pomiędzy kształtem a objętością i pojemnością.
Zastosowanie:
 poznanie kształtu podstawowych brył geometrycznych
 doświadczalne mierzenie i porównywanie objętości
 mierzenie pola powierzchni brył
Zawartość:
 10 brył wykonanych z przezroczystego, trwałego tworzywa
 umieszczone w kartonie
 instrukcja metodyczna
Wielkość brył: ok. 15cm
Strona 5 z 48
Ceny z VAT
- Zestaw 8 brył "2w1" rozkładanych z siatkami – Bryły (n)
220,00 zł.
Zestaw zawiera 8 otwieranych brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego plastiku.
Wszystkie bryły można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania
objętości. Wszystkie posiadają kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych brył.
Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i dwóch wymiarach. Ścianki
brył nie są klejone !
Bryły są wielkości 8cm.
Spis brył:
1. walec
2. stożek
3. sześcian
4. prostopadłościan
5. graniastosłup trójkątny
6. graniastosłup sześciokątny
7. czworościan
8. ostrosłup o podstawie kwadratu
Zastosowanie:
 składanie i rozkładanie brył - tworzenie siatek
 obliczanie powierzchni brył
 mierzenie objętości i obwodu
Zawartość:
 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą
 8 kolorowych siatek do składania
- Objętość - rozszerzenie zestawu pojemników (n)
Uzupełnienie zestawu pojemników do badania objętości o 3 nietypowe pojemniki, z których
każdy również mieści 1 litr.
Wymiary zestawu: 40cm x 15,5cm x 14,5cm
- Objętość - zestaw pojemników 1 litrowych (n)
66,00 zł.
68,00 zł.
Zestaw pojemników zawiera: płaski cylinder, sześcian, prostopadłościan, cylinder. Wszystkie
pojemniki mają przejrzystą podziałkę pozwalającą mierzyć mniejsze ilości płynu.
Wymiary zestawu: 29,5cm x 20cm x 14,5cm
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 6 z 48
Ceny z VAT
- Rozwinięcie modeli brył geometrycznych
(komplet do wycinania) (n)
Środek dydaktyczny przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W skład kompletu wchodzą siatki:
- bryła obrotowa - stożek
- bryła obrotowa - walec
- czworościan
- graniastosłup prawidłowy trójkątny
- graniastosłup prawidłowy czworokątny
- graniastosłup prawidłowy sześciokątny
- graniastosłup prosty - prostopadłościan
- graniastosłup prosty - sześcian
- ostrosłup prawidłowy - trójkątny
- ostrosłup prawidłowy czworokątny
- ostrosłup prawidłowy sześciokątny
Wymiary - 320x455 mm
Ciężar - 0,25 kg
41,00 zł.
- Przyrząd do powstawania brył obrotowych (ś)
Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek (16 sztuk) służy do pokazu powstawania
brył obrotowych. Ma zastosowanie na lekcjach matematyki w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.
469,00 zł.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- 450 figur transparentnych ( Tangram ) (n)
Zestaw zawiera 450 transparentnych figur geometrycznych pozwalających na wykonanie
szeregu ćwiczeń w zakresie geometrii.
Figury wykonane są z wysokiej jakości przeźroczystego plastiku.
W składa zestawu wchodzi 15 figur w różnych kolorach, razem 450 figur.
Pomoc dydaktyczna umożliwia również dokonywanie demonstracji na rzutniku.
206,00 zł.
- Bloczki do nauki o ułamkach - ułamki (n)
54,00 zł.
Pomoc dydaktyczna umożliwia składanie klocków, tworzących po złożeniu wieże ułamkowe.
Uczeń konstruując wieże ma do dyspozycji następujące części ułamkowe:1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/8, 1/10 i 1/12 . Na trzech bocznych ściankach każdego klocka umieszczona została jego
wartość w ułamku zwykłym, dziesiętnym oraz w ujęciu procentowym.
Na pomoc składa się łącznie 51 elementów.
Strona 7 z 48
Ceny z VAT
- Cyfry i znaki matematyczne (n)
72,00 zł.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych oraz szkół
specjalnych.
Komplet składa się z 40 sztuk tabliczek magnetycznych z cyframi oraz 20 sztuk z symbolami
matematycznymi.
Środek dydaktyczny pomocny w nabywaniu umiejętności:
 rozpoznawania symboli matematycznych,
 liczenia,
 dodawania,
 odejmowania ,
 porównywania,
 zapisywania obliczeń rachunkowych,
 a także rozpoznawania, zapamiętywania.
Może być wykorzystany jako uzupełnienie pomocy dydaktycznej " liczydła z tablicą magnetyczną".
- Działania na wektorach (s)
Pomoc służy do dynamicznego przedstawiania podstawowych działań matematycznych
na wektorach; zestaw zawiera 3 wektory, 2 komplety cyfr od 0 do 10, 12 obrazków
przedstawiających papugę, 20 pasków magnetycznych o długości 5cm, 10 pasków o
długości 10cm, 5 znaków: , +, -, =
146,00 zł.
- Figury geometryczne - zestaw dla grupy uczniów (n)
163,00 zł.
Zestaw dydaktyczny, który pomoże uczniom zrozumieć podstawowe pojęcia z dziedziny figur
geometrycznych.
Zestaw zawiera 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2
rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione są z wytrzymałego plastiku
i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako
szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów.
Wymiary: Duży kwadrat 75cm2, mały 25cm2. (3:1)
Wymiary opakowania: 31cm x 23,5cm x 5cm
- Figury geometryczne - zestaw dla nauczyciela (n)
176,00 zł.
Zestaw dydaktyczny, który ułatwi nauczycielowi wytłumaczyć uczniom podstawowe pojęcia
związane z figurami geometrycznymi.
Zestaw zawiera 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach,
2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione są z wytrzymałego plastiku
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 8 z 48
i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako
szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów.
Wymiary: Duży kwadrat 100cm2, mały 25cm2.(4:1)
Wymiary opakowania: 35cm x 23,5cm x 5cm.
- Figury geometryczne - zestaw dla ucznia (n)
Zestaw zawiera 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach,
2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione są z wytrzymałego plastiku
i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako
szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów.
Wymiary: Duży kwadrat 30cm2, mały 10cm2. (3:1)
Wymiary opakowania: 20cm x 15,5cm x 3,5cm
- Pola figur płaskich (c)
Ceny z VAT
68,00 zł.
1.627,00 zł.
Pakiet dydaktyczny do użytku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Pakiet zawiera:
* komplety klocków magnetycznych (17)
* folio- i fazogramy (24)
* duże folie z nadrukiem (10)
* zestaw magnesów
* suchopisy (3)
- Siatki brył i figury płaskie dla Szkoły Podstawowej
(magnetyczne siatki umożliwiające złożenie brył geometrycznych
oraz magnetyczne figury płaskie z opisami) (b)
Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole
podstawowej. Znajdują się w niej:
- figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów
na obliczenie ich pól,
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły, łącząc
ich krawędzie za pomocą przymocowanych pasków magnetycznych.
Zastosowanie magnesów umożliwia również łatwe przymocowanie do tablicy szkolnej, co
odciąży nauczyciela od wykonywania rysunków.
Pakiet edukacyjny zawiera następujące siatki brył:
• ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,
• sześcianu (3 sztuki),
• graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,
• prostopadłościanu o podstawie prostokąta,
• prostopadłościanu o podstawie kwadratu,
346,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 9 z 48
• graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
• graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,
• graniastosłupa o podstawie równoległoboku,
• czworościanu foremnego,
• ostrosłupa prawidłowego trójkątnego,
• ostrosłupa o podstawie prostokąta,
• siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian,
• Poradnik metodyczny.
Ceny z VAT
- Siatki brył i figur geometrycznych (b)
467,00 zł.
Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej.
Znajdują się w niej:
- figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów
na obliczenie ich pól,
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły
Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył:
• ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,
• sześcianu (3 sztuki),
• graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,
• prostopadłościanu o podstawie prostokąta,
• prostopadłościanu o podstawie kwadratu,
• graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
• graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,
• graniastosłupa o podstawie równoległoboku,
• czworościanu foremnego,
• ostrosłupa prawidłowego trójkątnego,
• ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
• ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego,
• ostrosłupa o podstawie rombu,
• graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego,
• graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego,
• ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego,
• ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego,
• ostrosłupa o podstawie prostokąta,
• siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian,
• Poradnik metodyczny.
- Geoplan demonstracyjny (prostokątny układ współrzędnych 60 x 60
z kompletem kołeczków) (l)
119,00 zł.
- Geoplan dla ucznia (prostokątny układ współrzędnych 30 x 30
z kompletem kołeczków) (l)
- Zapasowe kołeczki z gumką do geoplanu (l)
58,00 zł.
15,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 10 z 48
Ceny z VAT
- Geoplan duży (n)
Geoplan może być wykorzystywany podczas nauki figur geometrycznych, nazw figur,
kształtów, tematem symetrii oraz ułamkach. Z jednej strony bolce ułożone są symetrycznie,
natomiast z drugiej symetrycznie.
Zestaw zawiera elastyczne gumki.
Wymiary: 23cm x 23cm
- Geoplan Duży - Zestaw 8 szt. (n)
40,00 zł.
146,00 zł.
Zestaw może być wykorzystywany podczas nauki figur geometrycznych, nazw figur,
kształtów, tematem symetrii oraz ułamkach. Z jednej strony bolce ułożone są symetrycznie,
natomiast z drugiej symetrycznie. Zestaw zawiera elastyczne gumki.
Wymiary: 23cm x 23cm
- Geoplan mały, dwustronny (n)
Pomoc naukowa może być wykorzystywana podczas nauki o figurach geometrycznych
(nazw figur, kształtów), symetrii oraz ułamkach. Siatka, co 3 cm z jednej strony oraz koło
z drugiej.
Wymiary: 18cm x 18cm
25,00 zł.
- Koła ułamkowe (n)
48,00 zł.
Demonstrowanie ułamków, w postaci wycinków koła. Zestaw zawiera ekwiwalent 8 pełnych
kół. (1/2 , 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 oraz pełne koło). Kolorowe części zestawu są dopasowane
do plastikowego pudełka, w którym można konstruować, składać pełne koło z poszczególnych
części (ułamków).
Wymiary: średnica 10cm
- Kwadraty ułamkowe (n)
48,00 zł.
Dzieci często mają problem ze zrozumieniem tematu ułamków. Zestaw pozwala pokazać,
że ułamki są częściami, które składają się na całość. Zestaw zawiera ekwiwalent 8 pełnych
kwadratów: 1/2, 1/3, 1/6(2 kombinacje), 1/4(3 kombinacje) oraz jeden cały kwadrat. Plastikowe
pudełko, może również służyć jako taca do układania.
Wymiary: 10cm
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 11 z 48
Ceny z VAT
- Lizaki cyfrowe do pokazywania przez uczniów wyników działań (n) 119,00 zł.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych oraz szkół
specjalnych. Jest to zestaw cyfr i znaków matematycznych od 0 do 9 wraz ze znakami działań
matematycznych.
Pozwala na realizację tematów z matematyki w przedziale liczb od 0 do 10. Umożliwia dziecku
odczytywanie liczb - cyframi, rozwiązywanie podstawowych zadań arytmetycznych, porównywanie
liczb.
Zestaw składa się z dwóch kompletów tabliczek z cyframi i znakami matematycznymi oraz dwóch
uchwytów.
Komplet przeznaczony jest dla dwóch uczniów.
- Lizaki cyfrowe zestaw dla 1- go ucznia (n)
27,00 zł.
- Magnetyczne bryły - ułamki – zestaw 20-elementowy (n)
286,00 zł.
Zestaw dydaktyczny składa się z 8 brył: 4 sześcianów i 4 kul; razem 20 elementów.
Kule i sześciany podzielone zostały na: 1/2, 1/3, 1/4 oraz 1 niepodzielona bryła
W elementach zatopione zostały magnesy, co sprawia, że poszczególne części trzymają się razem.
Średnica kuli oraz bok sześcianu to 7.5cm
- Magnetyczne jabłka - ułamki - jabłka ułamkowe (n)
164,00 zł.
Jabłka ułamkowe to idealna pomoc do nauki ułamków. Dzieci poznają ułamki na przykładzie
jabłek podzielonych na różne sposoby.
Zestaw zawiera jabłka podzielone w następujący sposób (razem 10 części):
 1 całe jabłko
 1 jabłko podzielone na pół (1/2)
 1 jabłko podzielone na 3 części (1/3)
 1 jabłko podzielone na 4 kawałki (1/4)
Pomoc dydaktyczna pozwala zapoznać się z pojęciem ułamków, jak również porównywania,
odejmowania i dodawania ułamków.
- Magnetyczne koła ułamkowe - duże do tablicy (n)
198,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 12 z 48
Ogromne 18 cm dwustronne magnetyczne koła ułamkowe.
Z jednej strony oznaczone zostały ułamki, natomiast z drugiej strony procenty.
Zestaw zawiera 9 kół: 1 , 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12
- Magnetyczne pizze - ułamki – zestaw demonstracyjny (n)
Pizze ułamkowe to idealna pomoc do nauki ułamków. Dzieci poznają ułamki na przykładzie
pizzy podzielonej na różne trójkąty. Wszystkie pizze są magnetyczne co pozwala umieszczać
je na tablicy.
Zestaw zawiera pizze podzielone w następujący sposób (razem 24 części):
 1 cała pizza
 1 pizza podzielona na pół (1/2)
 1 pizza podzielona na 3 części (1/3)
 1 pizza podzielona na 4 kawałki (1/4)
 1 pizza podzielona na 6 kawałków (1/6)
 1 pizza podzielona na 8 części (1/8)
Pomoc dydaktyczna pozwala zapoznać się z pojęciem ułamków, jak również porównywania,
odejmowania i dodawania ułamków.
Pizze mają wielkość około 20 cm.
- Oś liczbowa magnetyczna (c)
Ceny z VAT
103,00 zł.
19,00 zł.
- Oś liczbowa demonstracyjna (n)
135,00 zł.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Pomoc
demonstracyjna dla nauczyciela, za pomocą której nauczyciel przedstawia uczniom podstawowe
pojęcia matematyczne.
- Oś liczbowa dla ucznia (n)
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Pomoc
ćwiczeniowa dla ucznia, która ułatwia przyswojenie podstawowych pojęć matematycznych,
takich jak:
 oś liczbowa,
 wartość liczb,
 dodawanie,
 odejmowanie i mnożenie w zakresie 0-20.
- Oś liczbowa magnetyczna – tablica magnetyczna 31 x 96 cm
oraz 160 elementów magnetycznych (w)
"Oś liczbowa" przeznaczona dla klas I-III szkół podstawowych oraz dla szkolnictwa
specjalnego jest wygodną pomocą, wspomagającą pracę nauczyciela. Korzystanie z osi
liczbowej uwalnia nauczyciela od żmudnego rysowania na tablicy linii prostej i dzielenia
jej na równe odcinki, przez co pozwala zaoszczędzić czas nauczyciela oraz kształtuje u
dziecka prawidłowy obraz osi liczbowej (należy pamiętać, że rysunki odręczne są mało
czytelne oraz mało precyzyjne). Poprzez wzbogacenie tablicy magnetycznej z rysunkiem
osi o różnorodne elementy magnetyczne pomoc tę można wykorzystać na różnych etapach
kształcenia (rysunki z przykładami zastosowania poniżej). Dzięki zastosowaniu magnesów
na tylnej stronie planszy z osią pomoc łatwo daje się montować na zwykłej tablicy szkolnej,
posiadającej właściwości magnetyczne.
51,00 zł.
332,10 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 13 z 48
Ceny z VAT
- Funkcje trygonometryczne - przystawka demonstracyjna
na projektoskop (n)
- Przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i podobnych
– demonstracyjny (n)
Jest pomocą naukową przeznaczoną do budowania figur geometrycznych i badania ich
własności. W skład kompletu wchodzą: płaskowniki perforowane różnych długości,
kątomierz 360 stopni, linki elastyczne, śruby i nakrętki
Wymiary - 535 x 140 x 28 mm
Ciężar - 1,10 kg
- Przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i podobnych
– dla ucznia (n)
Przyrząd jest pomocą naukową do ćwiczeń. Stanowi wierną miniaturkę przyrządu do
ilustracji figur jednokładnych i podobnych - demonstracyjnego.
Wymiary - 420 x 90 x 30 mm
Ciężar - 0,30 kg
383,00 zł.
352,00 zł.
306,00 zł.
- Przyrząd do nauki o funkcjach trygonometrycznych (n)
411,00 zł.
Pomoc znajduje zastosowanie w szkołach podstawowych i średnich. Przy jej pomocy
można odczytać: współrzędne dowolnego punktu okręgu, wartości funkcji trygonometrycznych
dowolnego kąta, zmiany miar kata w stopniach na grady i odwrotnie, wzory redukcyjne itp.
Wymiary - 590 x 590 x 80 mm
Ciężar - 3,20 kg
- Przyrząd do wyznaczania liczby Pi (n)
Przyrząd jest pomocą naukową stosowaną przy realizacji tematów w których pojawia się
liczba pi, a więc pole koła, objętość kuli, powierzchnia sfer itd. Idea pomocy polega na
pomiarze obwodu koła wzorcowego, które niejako "odwija się" w trakcie jednego obrotu
przy toczeniu się bez poślizgu po odpowiednio wyskalowanej bieżni. Przyrząd przewidziany
jest do stosowania łącznie z projektoskopem.
Wymiary - 10 x 150 x 262 mm
Ciężar - 0,4 kg
126,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 14 z 48
Ceny z VAT
- Szablony do kreślenia krzywych elementarnych (n)
Szablony są pomocne przy nauczaniu matematyki w szkołach średnich. Umożliwiają one
szybkie i dokładne rysowanie krzywych na tablicy szkolnej, co ma zasadnicze znaczenie
przy realizacji tematów dotyczących funkcji algebraicznych i trygonometrycznych, a w
szczególności ilustracji szeregu zagadnień z geometrii analitycznej.
Wymiary - 480 x 310 x 60 mm
Ciężar - 1,45 kg
503,00 zł.
- Tarcza zegarowa (n)
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Wykorzystywana do demonstrowania zasad odczytywania czasu. Umożliwia zdobycie
umiejętności liczenia, mierzenia czasu, przewidywania i wychwytywania regularności,
dostrzegania funkcji zegara, pojęć związanych z jednostkami czasu. Po obu stronach
tarczy naniesione są cyframi arabskimi i rzymskimi godziny. Ruchome wskazówki
pozwalają na ustawienie dowolnego czasu.
208,00 zł.
- Zegar demonstracyjny (n)
92,00 zł.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Model
mechaniczny z układem 24-godzinnym, do demonstracji przez nauczyciela zasad odczytywania
czasu, mierzenia czasu, przewidywania i wychwytywania regularności.
- Zegar Demonstracyjny bez mechanizmu (n)
52,00 zł.
Ten duży, przejrzyście opisany zegar jest idealną pomocą naukową służącą do demonstracji
w klasie. Dwie wskazówki poruszają się niezależnie, co pozwala na zmianę godziny bez
przestawiania wskazówki minutowej. Zegar wykonany jest z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego
plastiku.
Wymiary: 40cm x 40cm
- Zegar Demonstracyjny z mechanizmem (n)
Ten duży, przejrzyście opisany zegar jest idealną pomocą naukową służącą do demonstracji
w klasie. Zamontowany mechanizm pozwala demonstrować zależność ruchu pomiędzy
113,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 15 z 48
wskazówka godzina a minut. Wskazówki nie mogą być poruszane niezależnie. Zegar
wykonany jest z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego plastiku.
Wymiary: 40cm x 40cm
Ceny z VAT
- Zestaw zegarów mechanicznych dla 18 uczniów (n)
1.180,00 zł.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Składa
się z 1 dużego zegara demonstracyjnego oraz 18 mniejszych przeznaczonych dla uczniów.
Pozwala na jednoczesną demonstrację ćwiczeń przez nauczyciela i pracę grupy uczniów
na mniejszych zegarach. Wykorzystywana do demonstrowania zasad odczytywania czasu.
Umożliwia zdobycie umiejętności liczenia, mierzenia czasu, przewidywania i wychwytywania
regularności, dostrzegania funkcji zegara, pojęć związanych z jednostkami czasu.
- Zestaw zegarów mechanicznych dla 24 uczniów (n)
1.414,00 zł.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Składa
się z 1 dużego zegara demonstracyjnego oraz 24 mniejszych przeznaczonych dla uczniów.
Pozwala na jednoczesną demonstrację ćwiczeń przez nauczyciela i pracę grupy uczniów
na mniejszych zegarach. Wykorzystywana do demonstrowania zasad odczytywania czasu.
Umożliwia zdobycie umiejętności liczenia, mierzenia czasu, przewidywania i wychwytywania
regularności , dostrzegania funkcji zegara, pojęć związanych z jednostkami czasu.
- Ułamki - Kule i sześciany (n)
118,00 zł.
Ten trójwymiarowy zestaw wspomaga nie tylko naukę ułamków, ale również pozwala
prezentować temat ułamków dziesiętnych oraz procentów. Każdy pełny blok ma średnicę 8cm.
Każdy indywidualny element jest oznaczony przez ułamek, procent oraz ułamek dziesiętny.
Specjalne pojemniki pozwalają na utrzymanie kul w odpowiedniej pozycji.
Wymiary: 29,5cm x 14cm x 10cm.
- Ułamki - Zestaw powiększony (n)
Zestaw pozwala przedstawić powiązanie pomiędzy jednostkami, dziesiątkami, setkami
i tysiącami. Każdy element jest oznaczony w centymetrach kwadratowych, aby pokazać
jak odnosi się do całości.
Zestaw zawiera:
 100 szt. żółtych jedności,
 50 szt. zielonych pręcików (dziesiątek),
 30 szt. niebieskich elementów (setek),
 4 szt. czerwonych bloków (tysięcy).
Wymiary: 30cm x 20cm x 15cm.
142,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 16 z 48
Ceny z VAT
- Ułamki zestaw podstawowy (n)
Zestaw pozwala przedstawić powiązanie pomiędzy jednostkami, dziesiątkami, setkami
i tysiącami. Każdy element jest oznaczony w centymetrach kwadratowych, aby pokazać
jak odnosi się do całości.
Zestaw zawiera:
 100 szt. żółtych jedności,
 10 szt. zielonych pręcików (dziesiątek),
 10 szt. niebieskich elementów (setek),
 1 szt. czerwonych bloków (tysięcy).
Wymiary: 30cm x 11,5cm x 11cm.
61,00 zł.
- Koła ułamkowe magnetyczne 40 cm (pc)
215,25 zł.
Zestaw kół wykonanych ze sklejki 8 mm, o średnicy 40 cm, podzielonych odpowiednio na
2, 3, 4, 5, 6 części oraz jedno całe koło. Każde koło w innym kolorze. Zestaw zawiera
dodatkowo znaki +, -, = (po dwie sztuki). Wszystkie elementy zestawu wyposażone są w magnesy.
Uwaga: kolory kół mogą się różnić od tych prezentowanych na zdjęciach.
- Ułamki magnetyczne (w)
Zestaw kół wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego, o średnicy 33 cm,
podzielonych odpowiednio na 2, 3, 4, 5, 6 części oraz jedno całe koło. Zestaw zawiera
dodatkowo znaki +, -, = (po dwie sztuki). Wszystkie elementy zestawu wyposażono
w elementy magnetyczne.
243,00 zł.
- Odważniki – zestaw (n)
Zestaw 80 przejrzyście opisanych odważników. Odważniki układają się jeden na drugim.
W zestawie:
 20 szt. 1gr
 20 szt. 2gr
 20 szt. 5gr
 20 szt. 10gr
68,00 zł.
- Odważniki do wagi matematycznej – dodatkowe (n)
Zestaw 40 dodatkowych odważników 10 gramowych.
48,00 zł.
- Waga matematyczna (n)
Dzieci w łatwy sposób wykonują cztery podstawowe działania matematyczne, gdy dostrzec
materialny wynik działania. Zestaw zawiera 20 szt. 10g odważników (10cm x 3cm).
Wymiary po złożeniu: 34cm x 65cm
84,00 zł.
Strona 17 z 48
Ceny z VAT
- Waga pojemność 0,5l (n)
55,00 zł.
Waga posiada przeźroczyste pojemniki zrobione z łatwo zmywalnego materiału, oznaczone
skalą, co 100ml. Czułość wagi pozwala zaobserwować różnicę 1 gr. Mocowanie pojemników
zapewnia prawidłowy pomiar nawet, gdy zawartość nie jest umieszczona centralnie. Zawartość
pojemników nie jest dołączona do zestawu.
Wymiary:12,5cm x 39cm
- Waga pojemność 1l (n)
76,00 zł.
Waga posiada przeźroczyste pojemniki zrobione z łatwo zmywalnego materiału, oznaczone
skalą, co 100ml. Czułość wagi pozwala zaobserwować różnicę 1 gr. Mocowanie pojemników
zapewnia prawidłowy pomiar nawet, gdy zawartość nie jest umieszczona centralnie. Zawartość
pojemników nie jest dołączona do zestawu.
Wymiary:17cm x 42cm
- Waga szalkowa z miskami litrowymi (n)
72,00 zł.
Pomoc bardzo wytrzymała oraz łatwa w użytkowaniu. Miski mają pojemność około 1 litra.
Wskaźniki pokazują wypoziomowanie wagi. Zestaw zawiera 5 odważników 5 gramowych
oraz 5 odważników 10 gramowych. Wagę można rozebrać w celu przechowywania. Kolorowe
pionki nie są częścią zestawu.
Wymiary po zmontowaniu: 34cm x 47cm.
Wymiary opakowania: 50cm x 30cm.
- Waga szalkowa z wiaderkami 2,5 litrowymi (n)
Waga posiada dwa wiaderka o pojemności 2,5litra każde. Wagę można rozebrać w celu
przechowywania. Zawartość wiaderek nie jest częścią produktu.
Wymiary po złożeniu: 34cm x 47cm.
95,00 zł.
- Zasady trygonometrii (s)
238,00 zł.
Pomoc składa się z 13 tablic demonstracyjnych oraz magnetycznego zestawu ćwiczebnego
składającego się z 3 kwadratów i trójkąta do demonstracji twierdzenia Pitagorasa, trójkolorowego
trójkąta wraz z 26 magnetycznymi elementami opisowymi pomoc służy do zilustrowania takich
zagadnień jak: twierdzenie Pitagorasa, rozpoznawanie elementów trójkąta prostokątnego o kącie
a, tworzenie funkcji sinus, cosinus, tanges, cotanges, tabelarycznego przedstawiania wartości
funkcji trygonometrycznych kątów 300, 450, 600 dzięki magnetycznym możliwościom zestawu
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 18 z 48
ćwiczebnego nauczyciel może dynamicznie przedstawić prawdziwość twierdzenia Pitagorasa
oraz zależności przyprostokątnych i przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym; uczeń
posługując się elementami magnetycznymi na tablicy szkolnej o podłożu metalowym może
wykazać zrozumienie omawianego tematu.
- Kratka (5 cm.) – nakładka suchościeralna (92x83 cm.)
do montażu na tablicy szkolnej magnetycznej (w)
Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych tablicach
magnetycznych. Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie pisaków
suchościeralnych. Po zamocowaniu na tablicy magnetycznej (za pomocą integralnych
pasków magnetycznych) umożliwia również wykorzystanie elementów magnetycznych.
Moduł kratki wynosi 5 cm.
Ceny z VAT
196,80 zł.
- Prostokątny układ współrzędnych – nakładka
suchościeralna (92x83 cm.) do montażu na tablicy szkolnej magnetycznej (w)
332,10 zł.
Tablica suchościeralna (do montażu na tablicach magnetycznych) z zestawem elementów
magnetycznych i pisaków suchościeralnych. Zestaw ten jest przeznaczony dla nauczycieli
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on pomóc uczniowi i nauczycielowi w
trakcie lekcji związanych z pojęciami układu współrzędnych i funkcji. Wielkość tablicy,
wyrazistość siatki, łatwość z jaką można mocować lub rysować wykresy funkcji powoduje,
że jest to świetny instrument do wspólnej pracy nauczyciela i ucznia. Użycie pisaków daje
możliwość zmiany jednostek na osiach, wprowadzenia dodatkowego opisu, zmiany warunków
polecenia. Każdy nauczyciel znajdzie na pewno wiele dodatkowych zastosowań tego zestawu
i wymyśli swoje ćwiczenia.
LICZYDŁA SZKOLNE:
- Liczydło kolorowe w ramie uczniowskie (n)
Pomysłowo zaprojektowane liczydło, które może być używane zarówno w pionowej pozycji,
jak również, po położeniu na stole w 30 stopniowym nachyleniu.
Pomoc naukowa zachęca dzieci do poznania tematu liczb oraz liczenia, jak również operacji
na liczbach.
Wymiary: 18cm x 21cm
68,00 zł.
- Liczydło kolorowe, tradycyjne uczniowskie (n)
Tradycyjne liczydło z koralikami w 5 kolorach oraz numeracja kolumn i wierszy.
Wymiary: 23cm x 15 cm
54,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 19 z 48
Ceny z VAT
- Liczydło szkolne demonstracyjne magnetyczne
Wymiar:
800x230x100 mm
Przeznaczenie:
Liczydło demonstracyjne przeznaczone do nauki liczenia, posiada dwa pręty oraz
20 żółto-czerwonych kulek drewnianych pełne o średnicy 34 mm. Liczydło przeznaczone
jest do zawieszania w dowolnym miejscu tablicy za pomocą magnesów lub w górnej części
tablicy za pomocą uchwytów.
Wykonanie:
Liczydło jest wykonane z drewna litego, trzykrotnie pokryte lakierem.
- Liczydło stacjonarne maksi stojące
- Liczydło stacjonarne maksi jezdne
184,50 zł.
295,20 zł.
313,65 zł.
Wymiary:
1300x900x60 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach.
Na prętach umieszczone są zółto-czerwone kulki plastikowe puste w środku o średnicy 60 mm.
Zaleta dużych kulek to widoczność z daleka dla każdego oraz uatrakcyjniają wygląd liczydła.
- Liczydło szkolne klasyczne drewniane stojące
- Liczydło szkolne klasyczne drewniane jezdne
333,33 zł.
356,70 zł.
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej dwukrotnie lakierowanej bezbarwnie.
Na prętach umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej
części umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na ramionach
kolorowe zwierzątka.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 20 z 48
Ceny z VAT
- Liczydło szkolne drewniane stojące
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
w standardzie umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm.
W dolnej części umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na
ramionach kolorowe zwierzątka.
- Liczydło szkolne drewniane jezdne
333,33 zł.
351,78 zł.
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
w standardzie umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm.
W dolnej części umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na
ramionach kolorowe zwierzątka.
- Liczydło szkolne ułamkowe stojące
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia działań ułamkowych oraz realizacji zadań
matematycznych w szkole podstawowej i gimnazjum
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
461,25 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 21 z 48
umieszczone są malowane wałki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej części
umieszczone jest działanie matematyczne ułamkowe z wycinanek drewnianych.
- Liczydło szkolne ułamkowe jezdne
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia działań ułamkowych oraz realizacji zadań
matematycznych w szkole podstawowej i gimnazjum
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
umieszczone są malowane wałki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej części
umieszczone jest działanie matematyczne ułamkowe z wycinanek drewnianych.
- Liczydło szkolne dziesiątkowe 90 stojące
- Liczydło szkolne dziesiątkowe 90 jezdne
Ceny z VAT
479,70 zł.
472,32 zł.
498,15 zł.
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło dziesiątkowe jest pomocnym narzędziem do nauczania:
-nauczania początkowego
-szkoły podstawowej
Służy do wykonania różnych ćwiczeń matematycznych, związanych z systemem
liczenia w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.
Liczydło umożliwia liczenie w milionach, tysiącach, jednościach. Druga strona
liczydła pozwala wykonać ćwiczenie w tysiącach i jednościach do 3 miejsc po przecinku.
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach.
Na rurkach umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane 90 szt. o średnicy 34 mm.
- Liczydło szkolne dziesiątkowe 180 stojące
- Liczydło szkolne dziesiątkowe 180 jezdne
546,12 zł.
571,95 zł.
Wymiary:
1200x800x30 /mm/
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 22 z 48
Przeznaczenie:
Liczydło dziesiątkowe jest pomocnym narzędziem do nauczania:
-nauczania początkowego
-szkoły podstawowej
Służy do wykonania różnych ćwiczeń matematycznych, związanych z systemem liczenia
w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.
Liczydło umożliwia liczenie w milionach, tysiącach, jednościach. Druga strona liczydła
pozwala wykonać ćwiczenie w tysiącach i jednościach do 3 miejsc po przecinku.
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na rurkach
umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane 180 szt. o średnicy 34 mm.
Ceny z VAT
- Liczydło szkolne z białą tablicą klasyczne
430,50 zł.
Wymiary:
w stanie złożonym 1200x800x60 /mm/
w stanie rozłożonym 1200x800x500 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło ze sztalugą łączy zalety liczydła oraz sztalugi do pisania pisakiem suchościeralnym.
Liczydło umożliwia naukę liczenia oraz realizacji zadań matematycznych w przedszkolach
i szkole podstawowej, sztaluga natomiast pomaga w zapisywaniu różnych działań
matematycznych.
Wykonanie:
Wykonane jako podwójne skrzydło z ramy drewnianej lakierowane w kolorze drewna.
Na prętach umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej
części umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych. Z drugiej części
mamy sztalugę do pisania pisakiem suchościeralnym. Część robocza sztalugi wykonana
z blachy metalowej malowanej proszkowo.
- Liczydło szkolne z białą tablicą
430,50 zł.
Wymiary:
w stanie złożonym 1200x800x60 /mm/
w stanie rozłożonym 1200x800x500 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydlo ze sztalugą łączy zalety liczydła oraz sztalugi do pisania pisakiem suchościeralnym.
Liczydło umożliwia naukę liczenia oraz realizacji zadań matematycznych w przedszkolach
i szkole podstawowej, sztaluga natomiast pomaga w zapisywaniu różnych działań
matematycznych.
Wykonanie:
Wykonane jako podwójne skrzydło z ramy drewnianej lakierowane w kolorze drewna.
Na prętach umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej
części umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych. Z drugiej części
mamy sztalugę do pisania pisakiem suchościeralnym. Część robocza sztalugi wykonana
z blachy metalowej malowanej proszkowo.
Strona 23 z 48
Ceny z VAT
- Liczydło demonstracyjne typu A z tablicą stacjonarne
333,33 zł.
- Liczydło demonstracyjne typu B z tablicą stacjonarne
Wymiary:
1200x800x35 /mm/
Przeznaczenie:
Tablica stacjonarna, służy jako tablica do pisania pisakiem suchościeralnym, tablica jest
jednostronna, z drewna litego, lakierowana. Poniżej tablicy znajduje się liczyło w dwóch
rzędach, na których znajdują się kulki drewniane żółto-czerwone o średnicy 34 mm
333,33 zł.
- Liczydło szkolne z kotem stojące
- Liczydło szkolne z kotem jezdne
430,50 zł.
455,10 zł.
Wymiary:
1300x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej części
umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na ramionach kolorowe
zwierzątka. Po bokach liczydła umiejscowione są ozdobne koty ze sklejki, które uatrakcyjniają
wizerunek liczydła. Bajkowy wygląd zachęca do korzystania z liczydła.
- Liczydło szkolne z misiem stojące
- Liczydło szkolne z misiem jezdne
430,50 zł.
455,10 zł.
Wymiary:
1300x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Strona 24 z 48
Ceny z VAT
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej części
umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na ramionach kolorowe
zwierzątka. Po bokach liczydła umiejscowione są ozdobne misie ze sklejki, które uatrakcyjniają
wizerunek liczydła. Bajkowy wygląd zachęca do korzystania z liczydła.
- Liczydło szkolne z żyrafą stojące
- Liczydło szkolne z żyrafą jezdne
430,50 zł.
455,10 zł.
Wymiary:
1300x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej części
umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na ramionach kolorowe
zwierzątka. Po bokach liczydła umiejscowione są ozdobne żyrafy ze sklejki, które uatrakcyjniają
wizerunek liczydła. Bajkowy wygląd zachęca do korzystania z liczydła.
- Liczydło szkolne ze słoniem stojące
- Liczydło szkolne ze słoniem jezdne
430,50 zł.
455,10 zł.
Wymiary:
1300x800x30 /mm/
Przeznaczenie:
Liczydło szkolne służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań matematycznych
w przedszkolach oraz szkole podstawowej
Wykonanie:
Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy drewnianej w pastelowych kolorach. Na prętach
umieszczone są zółto-czerwone kulki drewniane pełne o średnicy 34 mm. W dolnej części
umieszczone jest działanie matematyczne z wycinanek drewnianych, a na ramionach kolorowe
zwierzątka. Po bokach liczydła umiejscowione są ozdobne słonie ze sklejki, które uatrakcyjniają
wizerunek liczydła. Bajkowy wygląd zachęca do korzystania z liczydła.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 25 z 48
Ceny z VAT
- Suwak szkolny do prezentacji układu dziesiątkowego
do zawieszania
492,00 zł.
Wymiary: 1150 x 630 x 40 mm
Przeznaczenie:
Suwak do prezentacji układu dziesiątkowego jest pomocnym narządziem do nauczania:
-przedszkolnego
-nauczania początkowego
-szkoły podstawowej
-przedmiotu matematyki
Służy do wykonania różnych ćwiczeń matematycznych, związanych z systemem zapisywania
liczb w dziesiątkowym układzie pozycyjnym np:
-zapisywanie liczb z uwzględnieniem wpisywania cyfr w odpowiednim układzie (rzędzie)
(dla ułatwienia 3 rodzaje kolorów w poszczególnych rzędach)
-odwzorowanie wcześniej przygotowanych liczb
-rozwiązywania działań dodawania, odejmowania, mnożenia oraz inne ćwiczenia związane
z nauką przedmiotu matematyka.
Suwak umożliwia zapisywanie liczb w milionach. Odwrócenie dolnej listwy na stronę „B”
pozwala wykonać ćwiczenie w tysiącach do 3 miejsc po przecinku.
Wykonanie:
Suwak wykonany jest ze sklejki liściastej dwukrotnie pokrytej lakierem. Litery w trzech kolorach, odporne
na ścieranie, wykonane metodą sitodrukową. Tablica biała umożliwia zapisywanie liczb pisakiem do tablic
białych. Z tyłu znajdują się uchwyty, które pozwalają na zawieszenie suwaka na ścianie.
PRZYBORY TABLICOWE:
- Cyrkiel tablicowy na kredę magnetyczny z kolcem
51,66 zł.
- Cyrkiel tablicowy na kredę kolorowy magnetyczny z kolcem
52,89 zł.
- Cyrkiel tablicowy na mazak magnetyczny z jednonogiem
56,58 zł.
- Cyrkiel tablicowy na mazak kolorowy magnetyczny z jednonogiem
57,81 zł.
Strona 26 z 48
Ceny z VAT
- Cyrkiel tablicowy na kredę i mazak magnetyczny z jednonogiem
67,65 zł.
- Cyrkiel tablicowy na kredę i mazak kolorowy magnetyczny z jednonogiem 68,88 zł.
- Trójnóg cyrkla - przyssawka
13,53 zł.
- Trójnóg cyrkla magnetyczny
13,53 zł.
- Kątomierz tablicowy magnetyczny
36,90 zł.
- Kątomierz tablicowy kolorowy magnetyczny
36,39 zł.
- Kątomierz tablicowy kolorowy bajkowy dla 6-latków magnetyczny
47,97 zł.
- Kątomierz tablicowy kołowy magnetyczny
51,66 zł.
- Liniał tablicowy 0,5 m. magnetyczny
16,65 zł.
- Liniał tablicowy 0,5 m kolorowy magnetyczny
18,45 zł.
- Liniał tablicowy 1 m. magnetyczny
19,68 zł.
- Liniał tablicowy 1 m. kolorowy magnetyczny
27,06 zł.
- Liniał tablicowy 1,5 m.
31,98 zł.
- Trójkąt tablicowy 45 magnetyczny
31,98 zł.
Strona 27 z 48
Ceny z VAT
- Trójkąt tablicowy 45 kolorowy magnetyczny
35,67 zł.
- Trójkąt tablicowy 45 bajkowy dla 6-latków magnetyczny
43,05 zł.
- Trójkąt tablicowy 60 magnetyczny
31,98 zł.
- Trójkąt tablicowy 60 kolorowy magnetyczny
35,67 zł.
- Trójkąt tablicowy 60 bajkowy dla 6-latków magnetyczny
43,05 zł.
- Cyrkiel tablicowy plastikowy magnetyczny
82,41 zł.
- Kątomierz tablicowy plastikowy magnetyczny
52,89 zł.
- Liniał tablicowy 1 m. plastikowy magnetyczny
34,44 zł.
- Trójkąt tablicowy 45 plastikowy magnetyczny
46,74 zł
- Trójkąt tablicowy 60 plastikowy magnetyczny
46,74 zł
- Przybory tablicowe z odpornego plastikowe magnetyczne
kpl.
228,04 zł.
Wykonane z grubego, odpornego na zginanie spienionego PCV.
Zawierają wbudowany magnes, umożliwiający przytwierdzenie narzędzi do tablicy.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 28 z 48
Ceny z VAT
- Tablica na przybory tablicowe pozioma (bez przyborów)
119,31 zł.
- Tablica na przybory tablicowe pionowa (bez przyborów)
119,31 zł.
- Tablica na przybory tablicowe zielona magnetyczna pozioma (bez przyborów) 125,46 zł.
- Tablica na przybory tablicowe zielona magnetyczna pionowa (bez przyborów) 125,46 zł.
- Tablica na przybory tablicowe biała magnetyczna pozioma (bez przyborów) 125,46 zł.
- Tablica na przybory tablicowe biała magnetyczna pionowa (bez przyborów) 125,46 zł.
- Tablica na przybory tablicowe plastikowe pozioma (bez przyborów)
119,31 zł.
- Tablica na przybory tablicowe plastikowe pionowa (bez przyborów)
119,31 zł.
Strona 29 z 48
TABLICE POGLĄDOWE:
Tablice poglądowe pojedyncze 70 x 100 (v):
Podstawowe symbole
Matematyczne
Potęgowanie,
pierwiastkowanie
Własności funkcji
liniowej
Zbiory – pojęcia,
definicje
(sprzedaż minimum 5 sztuk)
Działania na liczbach
i wyrażeniach
Wzory skróconego
Funkcja i jej własności
mnożenia, trójkąt Pascala
Funkcja kwadratowa
Funkcja wykładnicza
i logarytmiczna
Ceny z VAT
36,00 zł. /1 szt.
Procent
Funkcja liniowa
Funkcje
trygonometryczne
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 30 z 48
Ceny z VAT
Własności funkcji
trygonometrycznych
Rodzaje kątów
płaskich
Trójkąty
Okrąg, koło
Pola i obwody figur
płaskich
Pola i objętości figur
przestrzennych
Ostrosłupy
Wielościany foremne
Twierdzenie
Pitagorasa
Ułamki
Bryły obrotowe
Czworokąty
Graniastosłupy
Współrzędne punktu
i wektora
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 31 z 48
Tablice poglądowe pojedyncze 70 x 100 (k):
Bryły obrotowe
Czworokąty
Ceny z VAT
(sprzedaż minimum 5 sztuk) 36,90 zł. /1 szt.
Funkcja liniowa
Okrąg i koło
Ostrosłupy
Pola i obwody figur
płaskich
Rodzaje kątów płaskich Trójkąty
Wielościany foremne
Właściwości funkcji
liniowej
Graniastosłupy
Symbole matematyczne Pola i objętości figur
przestrzennych
Twierdzenie Pitagorasa
Zależność między
bokami i kątami w trójkącie
Zbiory
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 32 z 48
Ceny z VAT
Pierwiastki równania
kwadratowego
Cechy przystawania
i podobieństw
trójkątów
Funkcje
trygonometryczne
w trójkącie prostym
Miejsce zerowe
funkcji kwadratowej
Potęgi
Przekształcanie
wykresu funkcji 1
Tabela wartości
funkcji
trygonometrycznych
Wykres
funkcji kwadratowej
Wzory skróconego
mnożenia
Działania
arytmetyczne
Liczymy od 1 do 10
Liczymy od 11 do 20
Logarytm - definicje
własności
Przekształcanie
wykresu funkcji 2
Tabliczka mnożenia
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 33 z 48
Ceny z VAT
Funkcja trygonometryczna
Układ współrzędnych
Funkcja Y AX
Funkcja Y AX
Funkcja Y -X+B
Funkcja Y 2X+B
Funkcja rosnąca, malejąca
Funkcja stała
Oś liczbowa
Funkcja Y X+B
Funkcja Y B
Układ dwóch równań I stopnia
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 34 z 48
Ceny z VAT
Przyporządkowanie funkcji
Przyporządkowanie cz.1
Przyporządkowanie cz.2
Tablice poglądowe pojedyncze (m):
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
Producent udziela 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.
- Geoplan – tablica 150x110
Ścienna plansza przedstawiająca goplan.
204,98 zł.
- Układ współrzędnych/Diagram kołowy 160x120
182,96 zł.
Można używać na różnych poziomach nauczania matematyki. Diagramy przede wszystkim
mają być ilustracją do wprowadzania materiału i graficzną pomocą dla nauczycieli.
Uczniowie mogą sami "odkryć", że przykładowo 1/3, 2/6 i 3/9 to ta sama część całości.
Diagramy mogą być również wykorzystywane do sprawdzania wiadomości.
1. diagram kołowy.
Diagram stanowią dwa koncentryczne okręgi z podziałkami: kątową w skali stopniowej
(1-360) oraz procentową (1-100)
- podziałka kątowa - może być wykorzystywana do poznawania kątów (rozróżnianie kątów
rozwartych i ostrych, sumowanie kątów): np. narysuj kąt będący sumą kąta prostego i kąta
25 stopni; czy połowa kąta 180 stopni jest kątem ostrym czy rozwartym?
- podziałka procentowa - pomocna przy nauce ułamków dziesiętnych (pozwala na zilustrowanie
działań na ułamkach: dodawanie, odejmowanie, proste mnożenie i dzielenie ułamków):
np. x + 0,3 = 0,63; pomocna przy nauce procentów
- obie podziałki łącznie - pomocne przy przeliczaniu ułamków zwykłych na dziesiętne lub
procenty (ułamek zwykły typu 1/3, 1/9 itp. Bez trudu można precyzyjnie zaznaczać korzystające
z podziałki kątowej a wartości dziesiętne można odczytać na podziałce procentowej): 1 + x = 0,74;
mogą służyć przy obliczaniu powierzchni koła, lub wycinków koła (skalę procentową można
traktować jako długość obwodu koła): np. obliczcie promień koła; pole koła; pole wycinka koła;
sprawdzanie wspólnego mianownika: np. 1/3 i 2/6 to ten sam ułamek.
2. diagram do rysowania trójkątów
Strona 35 z 48
Ceny z VAT
Diagram pozwala na precyzyjne narysowanie dowolnego trójkąta bez używania dodatkowych
narzędzi. Podziałka diagramu ułatwi ustalenie wymiaru podstawy i wysokości trójkąta, zaś
umieszczone dodatkowo skale kątowe pozwolą precyzyjnie określić kąty między podstawą, a
bokami trójkąta.
- pomocne do precyzyjnego kreślenia trójkątów, pomocne do zadań wymagających obliczania powierzchni
trójkąta (np. trapezów) lub kątów w trójkącie: np. oblicz pole narysowanej figury;
- ilustracja twierdzenia Talesa;
- pomocne do ilustracji zadań trygonometrycznych: np. narysuj trójkąt, którego boki wynoszą
5,5 i 5; narysuj trójkąt, którego boki wynoszą 3,4 i 5.
3. diagram kwadratowy (10x10)
Diagram stanowi kwadrat o boku równym 10 jednostkom długości.
- pomocne do zadań, wymagających obliczania powierzchni i obwodów figur geometrycznych
(kwadratów, prostokątów, rombów, trapezów i in.);
- pomocne przy nauce ułamków dziesiętnych (pozwala na zilustrowanie działań na ułamkach:
dodawanie, odejmowanie, proste mnożenie i dzielenie ułamków);
- pomocna przy nauce procentów.
- Funkcje trygonometryczne 150x110
204,98 zł.
- Figury płaskie 150x110
218,51 zł.
- Bryły 150x110
Ścienna plansza szkolna do matematyki przedstawiająca podstawowe bryły obrotowe,
graniastosłupy proste oraz ostrosłupy. W czytelny i przyjazny dla ucznia sposób pozwala
objaśnić zasady obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów oraz brył obrotowych.
218,51 zł.
Tablice poglądowe pojedyncze (s):
- Mnożenie do 100 100 x 140 cm
229,00 zł.
- Jednostki miar i wag 100 x 140 cm
229,00 zł.
Strona 36 z 48
Ceny z VAT
- Plus/minus 100 x 140 cm
229,00 zł.
- Przebieg funkcji trygonometrycznych 160 x 120 cm
249,00 zł.
- Liczenie na osi liczbowej cz. I (1-10) 140 x100 cm
209,00 zł.
- Liczenie na osi liczbowej cz. II (11-20) 140 x100 cm
209,00 zł.
- Ułamki cz. I i II 100 x 140 cm
229,00 zł.
- Geometria cz. I 100 x 140
209,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 37 z 48
Ceny z VAT
•
•
•
•
- Geometria cz. II 100 x 140
209,00 zł.
- Plansza kratka / czysta 120 x 160
209,00 zł
- Oś liczbowa (mała) 120 x 40
otwory nitowe do zawieszenia
laminowana
obrazki do odcięcia nożyczkami
klej i pisak w komplecie
100,00 zł
Tablice poglądowe w kompletach:
- Arytmetyka i algebra (b)
403,00 zł.
Jest to zestaw 13 tablic dydaktycznych (o formacie B2) wraz z wyrażeniami algebraicznych
- do wykorzystania w klasach IV-VIII. Tablice zawierają podstawowe wzory i nazewnictwo
niezbędne w realizacji programu nauczania matematyki. Przedstawiają: działania arytmetyczne,
prawa działań, działania na ułamkach, zbiory liczbowe, zależności między jednostkami,
przedrostki liczbowe, wzory skróconego mnożenia a także potęgi i pierwiastki oraz działania
na nich.
- Funkcja liniowa (s)
235,00 zł.
Zestaw zawiera 22 plansze, 2 foliały, 10 magnesów do mocowania foliałów, tablic poglądowych
lub ćwiczebnych, 6 okrągłych magnesów do ustawiania w miejscu wyliczonego punktu (magnesy
do foliału i mocowania "małych" foliałów), 3 metrowe paski magnetyczne, 8 strzałek, 4 małe
foliały do ćwiczeń i 8 krótkich pasków magnetycznych zestaw wykonany jest z dwóch
uzupełniających się części; pierwsza to zestaw tablic poglądowych nadrukowanych na kartonie,
która służy do obrazowania poszczególnych lekcji, druga to tablice do ćwiczeń oraz foliał z
nadrukowaną siatką układu współrzędnych wraz z elementami magnetycznymi
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 38 z 48
Ceny z VAT
- Funkcja liniowa (b)
129,00 zł.
Jest to doskonała pomoc w zdobywaniu przez uczniów tajników wiedzy matematycznej.
Polecana jest szczególnie do pracy z uczniami w szkole podstawowej. Pomoc zawiera 12 tablic:
• przyporządkowania (2 tablice), w tym przyporządkowania aa układzie współrzędnych,
• przyporządkowania - funkcje,
• funkcja stała (określona na zbiorze skończonym),
• funkcja rosnąca, funkcja malejąca,
• funkcja y=ax; a>0 xR,
• funkcja y=ax; a<0 xR,
• funkcja y=x+b; xR,
• funkcja y=-x+b; xR,
• funkcja y=2x+b; xR,
• wykres funkcji xax+b; xR,
• ilustracja graficzna układu dwóch równań I stopnia.
Plansz są tak zaprojektowane by nauczyciel bez trudu wyjaśnił i omówił pojęcia funkcji, zaś
uczeń łatwo je rozumiał.
- Figury płaskie (s)
180,00 zł.
w zestawie znajduje się 26 tablic poglądowych, z których 13 przedstawia figury zaś 13 wzory
matematyczne z nimi związanymi oraz 11 figur z tworzywa sztucznego, elementy mocuje
się do tablicy szkolnej za pomocą magnesów.
- Geometria, funkcje (b)
540,00 zł.
Teczka składa się z 39 plansz (w tym cztery połączone są, mogą być stosowane jako jedną
duża plansza lub oddzielnie). Każdą z nich można powiesić lub umieścić na tablicy szkolnej
za pomocą znajdujących się na odwrocie magnesów. Znajdują się w niej również siatki
nietypowych ostrosłupów oraz siatka graniastosłupa pochyłego. Zastosowanie magnesów
ułatwia szybkie złożenie bryły.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 50 kart B3,
• 39 plansze edukacyjne z zawieszką,
• Każda plansza zawiera treści edukacyjne,
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 39 z 48
• 5 sztuk siatki nietypowych ostrosłupów oraz siatka graniastosłupa pochyłego,
• Siatki zaopatrzone w magnesy, zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny.
Tematy plansz:
1.
Kąty w kole,
2.
Kąty wpisane oparte na tym samym okręgu,
3.
Kąty wpisane oparte na półokręgu,
4.
Kąty: środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku,
5.
Symetria osiowa,
Figury symetryczne względem prostej,
7.
Punkty symetryczne względem osi układu współrzędnych,
Figury symetryczne względem osi układu współrzędnych,
9.
Oś symetrii figur,
10.
Symetria środkowa,
11.
Figury symetryczne względem punktu,
12.
Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych,
13.
Figury podobne,
14.
Cechy podobieństwa trójkątów,
15.
Cechy przystawiania trójkątów,
16.
Jednokładność,
17.
Jednokładność prosta,
18.
Jednokładność odwrotna,
19.
Kąty w ostrosłupach,
20.
Kąt między prostą a płaszczyzną,
21.
Kąt dwusieczny,
22.
Przekroje ostrosłupa,
23.
Przekroje graniastosłupa,
24.
Stożek,
25.
Przekroje stożka,
26.
Pole powierzchni i objętości stożka,
27.
Walec,
28.
Przekroje walca,
29.
Pole powierzchni i objętości walca,
30.
Kule,
31.
Wykresy funkcji,
32.
Wykresy funkcji liniowych /A,
33.
Wykresy funkcji liniowych B/C,
34.
Wykresy funkcji liniowych B/C,
35.
Funkcje: rosnąca, malejąca, stała
- Geometria kl. IV-VI cz. I (b)
Ceny z VAT
474,00 zł.
"Geometria kl. IV-VI" - przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna w realizacji, każdego
programu nauczania matematyki w II etapie edukacyjnym. Przygotowane tablice mają
uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz ułatwić uczniom zrozumienie podstawowych pojęć
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 40 z 48
geometrycznych, rozwinąć ich pamięć, wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie i logiczne
rozumowanie.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 44 kart B3,
• 33 plansze edukacyjne z zawieszką,
• Każda plansza zawiera treści edukacyjne,
• 5 sztuk figur przestrzennych do złożenia,
• Siatki zaopatrzone w magnesy, zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny.
Tematy plansz:
1. Punkty, odcinki, półproste, proste,
1a. Podstawowe figury geometryczne
Jednostki długości,
3-4. Kąty,
5. Prostokąt i kwadrat,
6. Koło,
7. Okrąg,
8. Pole prostokąta,
9. Jednostki pola,
10. Prostopadłościan i sześcian,
11. Pole powierzchni całkowitej,
12Kąty,
14.
15. Podział trójkątów,
16. Kąty wewnętrzne trójkąta,
17. Równoległobok i romb,
18. Trapez,
19. Rodzaje czworokątów,
Ceny z VAT
20. Obwody figur płaskich,
21. Pole równoległoboku,
22. Wysokość w trójkącie,
23. Pole trapezu,
24. Deltoidu,
25. Pole figur płaskich,
26. Graniastosłup prosty,
27. Graniastosłupy prawidłowe,
28. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa,
29. Objętość prostopadłościanu i sześcianu,
30. Jednostki objętości,
31. Objętość graniastosłupa,
32. Pole trójkąta.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 41 z 48
Ceny z VAT
- Porównania na zbiorach (s)
174,00 zł.
zestaw składa się z 20 tablic pokazujących różnice pomiędzy zbiorami w zakresie liczb
0 do 10 oraz z elementów magnetycznych do tablicy szkolnej; elementy magnetyczne
to - 22 elementy z rysunkami zbiorów, 22 elementy z liczbami od 0 do 10, 4 elementy
ze znakami większości lub mniejszości i 2 znaki równości; pomoc przydatna szczególnie
w nauczaniu wczesnoszkolnym.
- Konstrukcje geometryczne – gimnazjum (b)
294,00 zł.
Pomoc zawiera 15 zestawów tablic, których celem jest ułatwienie uczniom klas I, II, III
gimnazjum opanowania umiejętności kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych za pomocą
cyrkla i linijki wraz z jednoczesnym tworzeniem jej opisu.
Każdy zestaw pokazuje kolejne etapy powstawania konstrukcji.
Tytuły tablic:
I - Symetralna odcinka.
II - Prosta prostopadła do danej prostej k.
III - Prosta prostopadła do danej prostej k i przechodząca przez dany punkt E.
IV - Prosta prostopadła do danej prostej k i przechodzaca przez dany punkt C.
V - Kąt przystający do danego kąta ABC.
VI - Dwusieczna danego kąta ABC.
VII - Prosta równoległa do danej prostej k.
VIII - Trójkąt z danych: długości dwóch boków.
IX - Trójkąt z danych: długości dwóch boków i miary kąta zawartego między nimi.
X - Trójkąt z danych: długości boku i miary kątów do niego przyległych.
XI - Styczna do okręgu w punkcie A należącym do okręgu.
XII - Styczne do okręgu O(O,r) z punktu A, IOAI>r
XIII - Podział odcinka AB na trzy równe części.
XIV - Konstrukcje powiększania odcinka AB w skali 2:1.
XV - Konstrukcje zmniejszania trójkąta w skali 1:2
- Matematyka dla szkoły podstawowej kl. I-III (w)
Zestaw 20 tablic dydaktycznych 50x70
1. Dodawanie liczb.
2. Odejmowanie liczb.
3. Mnożenie liczb.
4. Dzielenie liczb.
5. Łączność mnożenia.
492,00 zł.
2.Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
3. PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
4. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
5. Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
6. www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 42 z 48
1. Przemienność mnożenia.
2. Łączność dodawania.
3. Przemienność dodawania.
4. Kolejność wykonywania działań.
5. Jednostki czasu.
6. Jednostki długości.
7. Jednostki masy.
8. Zegar.
9. Dziesiątkowy układ pozycyjny.
10. Dziesiętny system liczenia.
11. Liczby naturalne.
12. Zero w dodawaniu i mnożeniu.
13. Mnożenie i dzielenie przez tę samą liczbę i przez jeden.
14. Rozdzielność mnożenia względem dodawania.
15. Rozdzielność mnożenia względem odejmowania.
- Matematyka dla szkoły podstawowej Kl. IV-VI (w)
Zestaw 25 tablic dydaktycznych 50x70
1. Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta.
2. Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta.
3. Kąty w okręgu.
4. Twierdzenie Pitagorasa.
5. Okrąg i koło.
6. Wielokąty.
7. Wysokości trójkąta.
8. Wysokości równoległoboku.
9. Figury przystające.
10. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory.
11. Liczby naturalne.
12. Wartość bezwzględna liczby.
13. Wzory skróconego mnożenia.
14. Kolejność wykonywania działań.
15. Dziesiątkowy układ pozycyjny.
16. Dziesiętny system liczenia.
17. Jednostki czasu.
18. Jednostki masy.
19. Pole równoległoboku i trójkąta.
20. Pole rombu.
21. Pole trapezu.
22. Graniastosłup.
23. Siatka graniastosłupa.
24. Ostrosłupy.
25. Siatka ostrosłupa.
Ceny z VAT
615,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 43 z 48
Ceny z VAT
- Matematyka dla gimnazjum (w)
Zestaw 20 tablic dydaktycznych 50x70
1. Twierdzenie Pitagorasa.
2. Czworokąt wpisany w okrąg. Czworokąt opisany na okręgu.
3. Wielokąt opisany na okręgu.
4. Wielokąt wpisany w okrąg.
5. Okrąg i koło.
6. Kąty w ostrosłupie.
7. Bryły obrotowe.
8. Twierdzenie Talesa.
9. Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.
10. Cosinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.
11. Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.
12. Cotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.
13. Zbiory punktów na płaszczyźnie I.
14. Zbiory punktów na płaszczyźnie II.
15. Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta.
16. Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta.
17. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory.
18. Kąty w okręgu.
19. Wzory skróconego mnożenia.
20. Definicja funkcji.
492,00 zł.
- Matematyka dla liceum (w)
Zestaw 20 tablic dydaktycznych 50x70
1. Funkcja malejąca.
2. Funkcja rosnąca.
3. Wykresy różnych rodzajów funkcji.
4. Ilustracja graficzna układu równań.
5. Funkcje trygonometryczne kąta skierowanego.
6. Funkcje trygonometryczne, wzory, wartości.
7. Wartości funkcji trygonometrycznych.
8. Bryły obrotowe.
9. Interpretacja geometryczna pochodnej.
10.Interpretacja geometryczna rozwiązań równania kwadratowego ax2 + bx + c = 0.
11.Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej ax2 + bx + c > 0.
12.Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej ax2 + bx + c < 0.
13. Monotoniczność funkcji różniczkowalnej.
14. Postać ogólna równania prostej.
15. Wzory redukcyjne, cz. I.
16. Wzory redukcyjne, cz. II.
17. Wzór Herona. Promienie okręgów wpisanego i opisanego na trójkącie.
18. Zbiory punktów na płaszczyźnie I.
19. Zbiory punktów na płaszczyźnie II.
20.Twierdzenie Talesa.
492,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 44 z 48
Ceny z VAT
PŁYTY DVD:
MATEMATYKA 1 - SYMETRIA OSIOWA – 43 min.
49,00 zł.
Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z
pierwszych klas gimnazjum. W ciekawy sposób przedstawia pojęcia: osi symetrii, własności
punktów symetrycznych, środkowej odcinka, wyznaczanie figur symetrycznych, własności
figur symetrycznych. Dobrze dobrane są przykłady zastosowań symetrii np. symetria w sporcie.
MATEMATYKA 2 - KĄTY - 26 min.
Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z
pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum. Film prezentuje następujące treści merytoryczne:
49,00 zł.
MATEMATYKA 2 - KĄTY - 26 min.
49,00 zł.
Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z
pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum. Film prezentuje następujące treści merytoryczne:
prosta, półprosta, odcinek, kąt wypukły, kąt wklęsły, kąt ostry, rozwarty, półpełny, kreślenie
prostych równoległych, proste prostopadłe, dwusieczna kąta. Trudne pojęcia: kąt wypukły i kąt
wklęsły są przedstawione w tak prosty i oczywisty sposób, że z pewnością każdy uczeń je
zrozumie i zapamięta. Pokazanie kątów w przyrodzie - to ciekawa propozycja filmu.
MATEMATYKA 3 - TRÓJKĄTY - 27 min.
49,00 zł.
Film jest przeznaczony dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych oraz V i VI klasy szkoły
podstawowej. Omawiane pojęcia to: linia łamana, klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty
oraz boki przyległe i przeciwległe, symetralne boków, dwusieczne kątów, środkowe trójkąta, wysokości
trójkąta, przyprostokątne, przeciwprostokątna, suma kątów w trójkącie. Film podaje
proste dowody matematyczne. Ważna jest forma przekazywania informacji: dowcipna i
przyciągająca uwagę ucznia. Ciekawe są wzmianki historyczne, wyjaśnienia etymologiczne niektórych
pojęć. Film pokazuje, że matematyka jest ciekawą, historyczną nauką i to niekoniecznie trudną.
MATEMATYKA 4 – PO OBU STRONACH RÓWNOŚCI - 29 min
Film wyjaśnia na przykładach bardzo ważne pojęcie matematyczne - pojęcie układu
dziesiątkowego pozycyjnego. W obecnych programach nauczania sprawa ta jest traktowana
marginalnie, ale znaczenie układu pozycyjnego jest niezwykle ważne. Przy okazji uczniowie
poznają historię sposobu zapisywania liczb - system hebrajski, grecki, rzymski, babiloński,
egipski, chiński, system Majów i Hindusów, dowiadują się dlaczego cyfry noszą nazwę cyfr
arabskich. Poznają pojęcie zbioru liczb naturalnych, zasady opisywania "obiektu" za pomocą
znaków algebraicznych.
49,00 zł.
MATEMATYKA 5 - DZIAŁANIA NA LICZBACH - cz. I - 32 min.
49,00 zł.
Film wyjaśnia własności dodawania, odejmowania, mnożenia, pojęcie ułamka zwykłego i
dziesiętnego. Dokładnie określa co znaczy znak plus, minus, kreska ułamkowa, znak równości.
Przedstawia działania na liczbach dodatnich i ujemnych. Wprowadza w świat algebry. Film w
bardzo ciekawy sposób, na różnych przykładach, pokazuje liczby ujemne oraz pary działań:
dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
MATEMATYKA 6 - DZIAŁANIA NA LICZBACH cz. II - 31 min.
Film kontynuuje tematykę części pierwszej. Przedstawia problemy związane z dzieleniem i
z procentami. Wprowadza pojęcie liczby naturalnej parzystej i nieparzystej. Uczy korzystania
z definicji. Podaje przykłady stosowania procentów w życiu codziennym. Film na pewno
rozweseli lekcje matematyki
49,00 zł.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 45 z 48
Ceny z VAT
MATEMATYKA 7 - ZASTOSOWANIE SYMETII ŚRODKOWEJ
W PRAKTYCE - 27 min. .
49,00 zł.
Bohaterowie filmu mają do rozwiązania kilka problemów związanych z przeprawą przez rzekę.
Przy rozwiązywaniu ich wykorzystują wiadomości związane z symetrią środkową. Zadania,
które stoją przed bohaterami filmu, mogą być tematem "burzy mózgów" w klasie lub ciekawą
pracą domową. Film pomoże uczniom w zrozumieniu i utrwaleniu tematu.
MATEMATYKA 8 - POLE POWIERZCHNI - 26 min.
49,00 zł.
Film jest przeznaczony dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.
Pokazuje w jaki sposób oblicza się pole powierzchni trójkąta i równoległoboku. Dokonuje
podziału czworokątów ze względu na boki i kąty. Ukoronowaniem żmudnej pracy bohaterów
filmu jest obliczenie pola powierzchni rycerskiej zbroi, której części są różnego typu wielokątami.
Film uczy myślenia. Umiejętnie przekazuje sposób myślenia bohaterów filmu w czasie
formułowania wniosków i rozwiązywania postawionych im zadań.
MATEMATYKA 9 - TRZY PROSTE, KOŁO i 2πr - 35 min.
Film omawia zagadnienia związane z kątami powstałymi przy przecięciu dwóch prostych
równoległych trzecią prostą. Definiuje rodzaje powstałych kątów wierzchołkowych
i naprzemianległych. Uzasadnia zależności pomiędzy tymi kątami. Film wprowadza w
zagadnienia związane z obliczaniem obwodu koła i posługiwanie się tajemniczą liczbą π.
W ciekawy sposób precyzowane są zadania. Zabawowa forma i wartka akcja filmu powodują,
że matematyka staje się ciekawa i nie taka trudna.
49,00 zł.
MATEMATYKA 10 - PRZEKSZTAŁCANIE WYRAŻEŃ
ALGEBRAICZNYCH – 31min.
49,00 zł.
Znajomość zasad matematyki ułatwia rozwiązywanie procesów życia codziennego. Jaki jest
związek skracania i rozszerzania ułamków z jazdą windą, wysyłaniem pocztą paczek?
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych, wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias, prawa
rozdzielności mnożenia względem dodawania pomogą w rozwiązywaniu komediowych
historyjek sympatycznym bohaterom filmu.
MATEMATYKA 11 – PROPOZYCJE I ICH WŁAŚNOŚCI – 32 min.
49,00 zł.
Film jest ciekawą propozycją dla uczniów przy omawianiu proporcji i ich własności. Wątek sensacyjny
filmu na pewno przybliży młodzieży dość trudne do zrozumienia pojęcia. Znajomość skali geograficznej,
fotograficznej, powiązania z matematyką ułatwią rozwiązanie zagadki.
MATEMATYKA 12 - OŚ LICZBOWA I UKŁAD
WSPÓŁRZĘDNYCH - 27 min.
49,00 zł.
Bohaterowie filmu Teo i Renia posługują się "maszyną matematyczną" w celu rozwiązania zagadki.
Problemem są ułamki - ich porównywanie, zapisywanie ułamków zwykłych w postaci dziesiętnych,
przy- porządkowanie na osi liczbowej. Film jest ciekawy. W urozmaicony sposób przedstawia pojęcia
matematyczne: oś liczbową i układ współrzędnych. Powinni go obejrzeć uczniowie V i VI klasy szkoły
podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 46 z 48
Ceny z VAT
Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty.
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie
www.bismw.com.pl
Zapraszamy do jej obejrzenia.
Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi.
Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika.
W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności
od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu prawa polskiego.
UWAGA:
Cennik ważny od 11 października 2014 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 47 z 48
Ceny z VAT
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: [email protected]
Strona 48 z 48

Podobne dokumenty