ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Projekt „Nowoczesny handlowiec”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
9
Wzrost skuteczności działania w kierowanym przez siebie dziale
9
Rozwijanie efektywnej współpracy z zespołem
9
Zwiększenie efektywności w motywowaniu innych
CELE SZKOLENIA:
•
Rozwijanie umiejętności pełnienia ról kierowniczych
•
Kształtowanie postawy otwartości i współpracy w zespole
•
Poznanie mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami
LICZBA GODZIN : 40, szkolenie wyjazdowe (2 x 2 dni)
ODBIORCY SZKOLENIA: kierownicy sklepów
WYKŁADOWCA: Dr Barbara Smoczyńska - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji w biznesie, public relations, sztuki
autoprezentacji, przemawiania, dyskutowania i przekonywania, komunikacji, asertywności,
konstruktywnego radzenie sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, efektywnych techniki
sprzedaży, rozwoju osobistego, Savoir-vivre, treningu interpersonalnego.
Prowadziła szkolenia m.in. dla takich firm jak: BRE Bank S A – Warszawa; Makro Cash and
Carry – Lublin; Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego .J.Motyl” – Piaski; „Ford
Bank” – Warszawa; „Budopol” – Warszawa; Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Energetyk”
– Nałęczów; „Opoczno” S.A.- Opoczno; Usługi Lotniskowe „POZ LOT- Poznań; Institute for
International Research – Warszawa; Sieć „Delko” S. A. – Śrem; „Doktor Leks Dystybucja” –
Wrocław; WEA White Eagle Aviation S.A. – Warszawa; Wrigley Poland Poznań;
GlaxoSmithKline – Warszawa; Corporate Profiles DDB – Warszawa, Gutenberg On Line –
Warszawa; „Lubella S.A.”- Lublin.
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Projekt „Nowoczesny handlowiec”
PROGRAM SZKOLENIA:
Style kierowania
•
•
Kompetencje psychospołeczne
kierownika
Style kierowania a charakter
zespołu
•
•
Proces kierowania: planowanie, organizowanie,
przewodzenie, kontrolowanie
Wdrażanie nowych pracowników
Podstawy skutecznej komunikacji
•
•
•
Znaczenie przepływu informacji w firmie
Zakłócenia w relacji: kierownik – pracownik
Techniki poprawiające komunikację
Budowanie efektywnego zespołu
•
•
•
•
•
•
•
Funkcjonowanie zespołu w firmie w kontekście kultury organizacji
Integracja grupy zadaniowej
Definicja grupy i zespołu
Cztery wyróżniki zespołu: interakcja, cel, normy, struktura
Fazy rozwoju grupy: formowanie, szturmowanie, normalizowanie, realizowanie
Istota i charakterystyka ról grupowych
Doskonalenie współdziałania - zachowania ułatwiające i utrudniające współpracę w zespole
Kierowanie konfliktem w zespole
•
•
•
Rodzaje i źródła konfliktów
Przebieg konfliktu
Współzawodnictwo i współpraca
•
Metody konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów
Motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy
•
•
•
•
•
Sposoby wywierania wpływu na innych. Etyczne i psychologiczne aspekty
Istota motywowania - motywowanie jako podfunkcja zarządzania
Potrzeby ludzi w organizacji i ich hierarchia
Motywacja a dążenia i oczekiwania pracowników
Posługiwanie się konstruktywną krytyką w celu modyfikacji zachowań – motywacyjna
rola informacji zwrotnych
Partnerstwo w przywództwie, czyli model asertywnego szefa
•
•
•
•
•
•
•
Asertywny styl komunikacji, czyli zachowania stanowcze, partnerskie nastawione
na rozwiązanie problemu
Model asertywnego szefa
Zadbanie o własne terytorium psychologiczne
Życie bez intruzji, czyli szacunek dla cudzego terytorium psychologicznego
Reagowanie na oceny i różne rodzaje krytyki
Wyrażanie i przyjmowanie pochwał
Wyrażanie uczuć negatywnych – konstruktywne radzenie sobie z gniewem i złością
Kontrolowanie efektów pracy i egzekwowanie poleceń
•
•
•
Kontrakt psychologiczny w organizacji i jego znaczenie
Różnice między wydawaniem próśb i poleceń
Asertywny sposób egzekwowania
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości