program_koncertow_NW - Iwona Wiśniewska – Salamon

Komentarze

Transkrypt

program_koncertow_NW - Iwona Wiśniewska – Salamon
Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny
5-25 maja 2013
Patronat:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński
PROGRAM
Tak brzmi Nowe Warpno
Szanowni Państwo!
Już po raz drugi mam przyjemność
przywitać serdecznie wszystkich,
przybyłych do naszej małej ojczyzny na
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
„Tak brzmi Nowe Warpno”.
Jako gospodarz, serdecznie zapraszam do spotkania z muzyką, z artystami oraz wszystkimi, którzy szukają
w tych czasach czegoś dla ducha.
Cieszę się, że mamy okazję gościć
wielu znakomitych artystów i muzyków, którzy czynią ogromny wysiłek, aby brzmienie Nowego Warpna
rozsławiło i rozśpiewało naszą gminę.
Pokładam nadzieję, iż każdy z Państwa znajdzie tu coś dla siebie, a miłe
chwile zapadną na zawsze w Waszej
pamięci.
Życzę wszystkim, aby ten muzyczny czas napełnił Państwa pozytywną energią i był źródłem siły na
kolejny raz...
...i natchnieniem do działań na
następny rok.
Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga
„Świat, w którym
żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie
pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda,
budzi radość w ludzkich sercach
i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie.”
II Sobór Watykański, 1965 r.
W imieniu Stowarzyszenia RAZEM
serdecznie witam wszystkich, którzy
odwiedzają Nowe Warpno. Przed nami
druga edycja festiwalu, która odbywa
się we wnętrzach naszego parafialnego
kościoła. Zacytowane słowa Ojców Soboru z 1965 r. nie tylko nie tracą na
aktualności, lecz niezmiennie przywołują to, co tak istotne w sercu
człowieka - oczekiwanie na spełnienie,
ubogacenie i wzmocnienie wszelkiej
szlachetności. Nasze stowarzyszenie
postanowiło uczynić to poprzez
muzykę, gdyż kształtowanie wzorców
kultury jest na stałe wpisane w jego
działanie. Zatem zapraszam na koncerty do odrestaurowanej świątyni,
która od roku przechowuje i adoruje
relikwie Krwi naszego umiłowanego
papieża, błogosławionego Jana Pawła II.
Szanowni Melomani!
Organizując tegoroczną edycję
festiwalu starałam się przybliżyć
Państwu muzykę dla najmłodszych
i wykonywaną przez nich („Młodzi
wirtuozi”) a także dać szansę odczuć
wibracje pojawiające się podczas
występu 40-osobowego chóru męskiego z górniczą tradycją oraz gry
wybitnego akordeonisty („Co w górniczej piersi gra...”). Dzieła sakralne
przybliżą soliści, orkiestra i chór ze
Szczecina („Wielbi dusza moja Pana”),
a w koncercie finałowym zabrzmi
muzyka wykonywana na instrumentach dętych i poznamy utwory ludowe
mieszkańców lądu – tak, jak Nowe
Warpno otoczonego wodą, czyli Duńczyków z wyspy Bornholm („Muzyka
płynąca nad wodami”).
Zatem zapraszam i oczekuje na
Państwa obecność.
Proboszcz parafii Nowe Warpno
Dyrektor artystyczny
ks. Stanisław Drewicz
Iwona Wiśniewska-Salamon
Niedziela, 5 maja, godzina 16:00
KONCERT „Młodzi wirtuozi”
Wykonawcy:
ZespółFlażolecistów ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie
Uczniowie Zespołu SzkółMuzycznych im. F. Nowowiejskego w Szczecinie:
Noemi Hańczyk – harfa • Marta Osmańska – śpiew
Aleksander Pankowski vel Jankowski – gitara
Sobota, 11 maja, godzina 16:00
KONCERT „Co w górniczej piersi gra ...”
Wykonawcy :
Górniczy Chór Męski z Lubina • Dyrygent – Zdzisław Francuz
PawełKraszewski – akordeon
Niedziela, 19 maja, godzina 16:00
KONCERT „Magnificat anima mea Dominum”
(Wielbi dusza moja Pana)
Wykonawcy:
Joanna Maksymowicz – sopran • Marta Osmańska – alt
Marcin Scech – tenor • Adam Kuliś – baryton
Baltic Neopolis Orchestra pod dyrekcją Emilii Goch
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
Dyrygent – Iwona Wiśniewska-Salamon
Sobota, 25 maja, godzina 16:00
KONCERT „Muzyka płynąca nad wodami”
Wykonawcy:
Bornholmske Musikamatorers Kor • Dyrygent – Kevin Duggan
High Five Brass – ZespółInstrumentów Blaszanych ze Szczecina
5 maja godzina 16:00
„Młodzi wirtuozi”
Wykonawcy:
Zespół Flażolecistów ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie
Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych
im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie:
Noemi Hańczyk – harfa
Marta Osmańska – śpiew
Aleksander Pankowski vel Jankowski – gitara
Program:
Bouffons XVI autor: Thoinot Arbeau
Danse de I Ours – autor nieznany – Prowansja. Średniowiecze
Amazing Grace – autor nieznany
La cambo me fai mau – Nicolas Saboly 1614–1675
•
Sonata; cz II – Adagio – J. S. Bach
Dimenticata luna – A. Ferrante
Suite Magica – Tango i Vals – M. D. Pujol
•
Adieu pauvre Carnaval – Prowansja, autor nieznany
Le Grande Chanson – A musica no Camino de Santiago.
Anonim. Francja. Średniowiecze
Melodia irlandzka
Obla di obla da – z repertuaru The Beatles
Sounds of silence – z repertuaru duetu Simon&Garfunkel
•
Amarilli mia bella – G. Caccini
Na skrzydłach pieśni – F. Mendelssohn
Pięć ludowych pieśni greckich – M.Ravel
sytetu Szczecińskiego oraz Katedry
Edukacji Artystycznej US – studia
podyplomowe w zakresie muzyki.
Propagatorka gry na flażolecie, pomysłodawczyni oraz organizatorka
Międzyszkolnego Festiwalu Flażolecistów „Jacy jesteśmy”, wokalistka
Chóru Nauczycielskiego „Primo
Vere”.
Zespół Flażolecistów powstał
z inicjatywy Elżbiety Puszkarek
w X.2010 roku. Początkowo grali
w nim uczniowie klas 4–6 w ramach
zajęć pozalekcyjnych, a obecnie
uczęszczają dzieci już od pierwszej
klasy. Zespół składa się z 30 osób.
W repertuarze ma kolędy, piosenki
ludowe, utwory epoki średniowiecza
oraz melodie współczesne. Zespół
współpracuje ze szczecińskim Chórem
Nauczycielskim „Primo Vere” grając
na koncertach kolęd organizowanych
w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Ponadto muzykuje
z flażolecistami województwa zachodniopomorskiego grając wspólnie na
koncertach z okazji „Dnia Babci
i Dziadka” oraz na Międzyszkolnym
Festiwalu Flażolecistów „Jacy jesteśmy” odbywającym się w Szkole
Podstawowej nr 42 w Szczecinie.
Elżbieta Puszkarek – nauczyciel
dyplomowany wychowania fizycznego i muzyki. Absolwentka Uniwer-
Marta Osmańska
jest uczennicą klasy dyplomowej
klasycznego śpiewu solo wego
mgr Małgorzaty
Wieland w Zespole Szkół Muzycznych II st. im.
Feliksa No wowiejskiego w Szczecinie. Swoje pierwsze sukcesy wokalne zaczęła odnosić
w drugiej klasie, kiedy to zdobyła II
miejsce w Między narodowym
Konkursie Wokalnym im. Giulio
Perottiego odbywającym się
w Ueckermünde, III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im.
Marii Stankowskiej w Olsztynie oraz
otrzymała wyróżnienie na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Makroregionalnych CEA w Warszawie i XI
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
im. Franciszki Platówny we Wrocławiu. Jest stypendystką miasta
Szczecin, zdobywczynią I miejsca
w eliminacjach okręgowych Olimpia-
dy Artystycznej oraz finalistką XXXVI
Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki. Miała
okazje prezentować swoje umiejętności w koncercie charytatywnym na
rzecz ofiar powodzi w Bogatyni,
licznych koncertach promujących
talenty szkoły oraz miasta Szczecin.
W latach 2011–2013 wykonywała
Stabat Mater G. B. Pergolesiego we
współpracy ze szczecińskimi chórami.
Występowała z Michałem Landowskim prezentując cykl pieśni Roberta
Schumanna „Miłość i życie kobiety”.
Od 2011 roku współpracuje w duecie
z Noemi Hańczyk (harfa) i z nią zajęła
I miejsce na IV międzynarodowym
konkursie Malchower Kirchenpreis
w 2012 r.
Noemi Hańczyk
urodziła się
w 1996 roku
w Szcze cinie.
Swoją przygodę
z muzyką rozpoczęła od prywatnych lek cji
w wieku 8 lat.
W 2006 roku zdała do Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza
Szeligowskiego w Szczecinie do klasy
harfy. Ukończyła ją w 2010 roku i od
tego czasu kontynuuje swoją naukę
w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
pod kierownictwem pani Jolanty
Wołkońskiej. Zdobyła wiele nagród
solo i w duecie m.in.: III (2010) i I (2012)
na Międzynarodowym Konkursie
w Gorlitz II miejsce na ogólnopolskim
konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie (2011). Brała udział w warsztatach
prowadzonych przez harfistki światowej sławy: Susan McDonald, Joanna
Kozielska, Elżbieta Szmyt, Agnieszka
Gralak, Malwina Lipiec. Jest stypendystką Prezydenta Miasta Szczecin.
Aleksander Pankowski vel Jankowski urodził się w Szczecinie.
Naukę gry na gitarze rozpoczął
w Ognisku Muzycznym w Gryfinie
w klasie pani Grażyny Mużyłło. Swoją
dalszą naukę kontynuuje w Zespole
Szkół Muzycznych w Szczecinie pod
okiem Jakuba Kościuszki. Jest laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów gitarowych:
VIII Międzynarodowy Konkurs i Festiwal im. Łukasza Pietrzaka – Jelenia
Góra – Cieplice 2012 (III miejsce),
V Ogólnopolski Wiosenny Konkurs
Gitarowy Lublin 2012 (III miejsce),
VI Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Olsztynie (wyróżnienie). Dotychczas w swej edukacji muzycznej
brał udział w licznych kursach oraz
lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów
i wirtuozów gitary, m.in. takich jak:
Marcin Dylla, Łukasz Kuropaczewski,
Zoran Dukic, Carlo Marchione, Gabriel Bianco, Susana Prieto, Alexis Muzurakis. Stypendysta Prezydenta
Miasta Szczecina.
11 maja godzina 16:00
„Co w górniczej piersi gra”
Wykonawcy:
Górniczy Chór Męski z Lubina
Dyrygent – Zdzisław Francuz
Paweł Kraszewski – akordeon
Program:
Ojcze nasz – St. Moniuszko
Ave Maria – Fr. Witt
Hołd pieśniarzy – Fr. Ryling
•
Preludium organowe g-moll – J. Furmanik
•
Piękny stan górniczy – P. Mooss
Górnicza Litania – J. Świder
Suita górnicza – M. Sulej
Walczyk górniczy – mel. Śląska
•
Kukułka – oprac. A. Szałajewa
Polka Flick Flack – A. Vossen
•
Wilija
Wileńszczyzny drogi kraj – J. Mincewicz
Orlątko – A. Emski
Lwów – H. Wars
•
Skrzypek na dachu – wiązanka melodii żydowskich I bułgarskich
•
Ostatni mazur
Marsz Polonia
Ułani, ułani…
Marsz I Brygady
Czerwone maki – A. Schutz
Ojczyzno ma – Anonim
Paweł Kraszewski studia muzyczne ukończył
w Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale instrumentalnym w kl.
akordeonu prof.
Lecha Puchnowskiego. Laureat konkursów instrumentalnych m.in. III miejsca na
Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym Szkół Muzycznych w Białymstoku, VIII miejsca na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy). Od lat
związany z zielonogórskim środowiskiem kulturalnym – współpracuje
z Teatrem w Zielonej Górze, Filharmonią, Biurem Koncertowym „Orfeusz”, Lubuskim Zespołem Pieśni i tańca i PSM I i II stp. w Zielonej Górze.
Opracowuje i komponuje utwory
i pieśni dla potrzeb chóru kościelnego
i zespołów rozrywkowych
Górniczy Chór Męski przy O/ZG
„Lubin” KGHM Polska Miedź S.A.
powstał w roku 1980. Podstawowym
kierunkiem działalności jest szerzenie
kultury muzycznej w górniczym
środowisku Zagłębia Miedziowego
poprzez wykonywanie i propagowanie głównie polskich pieśni (historyczne, ludowe, patriotyczne, sakralne, górnicze, itp.). W repertuarze
zespół posiada również inne pieśni
z kręgu kultury europejskiej. Od roku
1985 opiekę nad zespołem przejmują
Zakłady Górnicze „Lubin”. Znaczącego wsparcia finansowego na działalność chóru udziela Zarząd KGHM
Polska Miedź S.A. Dyrektorem Naczelnym był wtedy Kazimierz Ziaja. Tę
wspaniałą opiekę podejmowali kolejni
Dyrektorzy Naczelni ZG „Lubin”:
Jerzy Markowski, Tadeusz Szeląg,
Ryszard Wdowiak, Marek Cypko oraz
aktualny Krzysztof Tkaczuk. Wszyscy
dyrektorzy zawsze odnosili się życzliwie do naszych potrzeb udzielając
wszechstronnego wsparcia. Znaczącą
pomoc, głównie finansową otrzymujemy od lat ze strony kolejnych
Zarządów KGHM. Dzięki temu możemy reprezentować Polskie Zagłębie
Miedziowe w kraju, a także za granicą.
Na szczególną uwagę zasługuje postać
Dyrektora ds. Pracowniczych O/ZG
„Lubin” Zygmunta Mackało, który
z wielką troską zabiega o tworzenie jak
najlepszych warunków dla pracy
chóru. Wieloletnie zaangażowanie
i działalność Zygmunta Mackało na
rzecz chóru wybiega daleko poza Jego
obowiązki zawodowe, wynikające ze
sprawowanej funkcji. Zawsze możemy również liczyć na życzliwość ze
strony działających w ZG „Lubin”
organizacji związkowych.
Aktualnie chór liczy ok. 50 członków
są to głównie aktualni bądź byli pracownicy zakładów zgrupowanych
w KGHM Polska Miedź S.A. W okresie
swej 31-letniej działalności wpisał się
trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego uczestnicząc w niemal wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z uroczystościami państwowymi, regionalnymi,
kościelnymi, górniczymi itp.
Chór był członkiem zbiorowym Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Zespół stale się powiększa
i doskonali swój liczący już kilkuset pozycji repertuar. W miarę możliwości
uczestniczy w festiwalach i konkursach pieśni chóralnej w kraju i za
granicą. W okresie swojej działalności
wykonał ok. 1000 (tysiąc) koncertów
w kraju i ponad 100 za granicą.
Zdzisław Francuz ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu. Pracował jako nauczyciel
muzyki i chóru w liceach pedagogicznych a po ich likwidacji w innych
typach szkół. Przez 10 lat pełnił funkcję wizytatora metodyka muzyki
w Legnicy. Zawsze prowadził chóry
najlepsze w województwie zielonogórskim i wrocławskim. Obecnie jest
emerytem. Założył Górniczy Chór
Męski w lutym 1980 r. i prowadzi do
dnia dzisiejszego. Posiada odznaczenia państwowe i resortowe m. innymi:
Krzyż Kawalerski, Gloria Artis,
Medal KEN, Zasłużony Działacz
Kultury.
19 maja godzina 16:00
„Magnificat anima mea Dominum”
(Wielbi dusza moja Pana)
Wykonawcy:
Joanna Maksymowicz – sopran
Marta Osmańska – alt
Marcin Scech – tenor
Adam Kuliś – baryton
Baltic Neopolis Orchestra pod dyrekcją Emilii Goch
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
Dyrygent – Iwona Wiśniewska-Salamon
Program:
O Matko miłościwa – ks. St. Bernat
Ave Maria – J. Busto
Ave Maria – J. Szopiński
•
Aria na strunie G – J. S. Bach
Jesu, Joy of Mans desiring – J. S. Bach
•
Beati qvorum via – Ch. Stanford
Credo – J. Botor
Cantate domino – C. Stroop
•
Aria Nesum Dorma z Trubadura – G. Donizetti
Ave Maria – G. Caccinii
Ave Verum – W. A. Mozart
•
Missa Brevis – M. Sawa
Magnificat – T. Albinoni
Joanna Maksymowicz dyplom
magistra sztuki
(z wyróżnieniem)
na altówce uzyskała w Akademii
Muzycznej w Poznaniu (Filia
w Szczecinie).
Naukę na instrumencie kontynuowała w Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów
w Łodzi. W latach 2006–2007 była
asystentką w Konserwatorium Muzycznym Conservatory of Music,
University of Missouri, Kansas City,
USA. Miedzy 2004–2006 rokiem
studiowała w „Bachelor of Music in
Viola Performance” (Licencjat)
Oklahoma City University, USA.
Występowała z Polską Orkiestrą
Radiową w Warszawie, Tjanjin Symphony Orchestra of China, Orkiestą
Kameralną Instytutu Henryego
Manciniego Los Angeles, USA, Youth
Rock Symphony Orchestra, Łódź i Baltic Neopolis Orchestrą ze Szczecina.
Współpracuje z Blue Café, Raggattack,
Varius Manx, Andrzejem Krzywym,
Wojtekiem Olszakiem, Januszem Józefowiczem, Dianną Krall, Tomer
Biran, Isis Gee, Adamem Makowiczem. W dyskografii znajdują się
następujące pozycje: „Reggaowych
śią!” – W moich oczach (1999), „Oom
boom” – Gigant Records (2002),
„Demonstracja” – EMI Music Poland
we współracy z My Music (2011)
„ashMish” – Universal Music (2012)
Epka Musicofeelya – QBK Records
(2012). Do najważniejszych osiągnięć
zalicza dział w projekcie muzycznym
Łukasza Górewicza „Freedom Symphony – tribute to Solidarity”
upamiętniającym trzydziestą rocznicę
wydarzeń sierpniowych (2010), główną rolę w chińskim musicalu „ed Star
Over China” (premiera – Pekin 2011)
i koncert Chińskiej Gali Muzycznej
z Polską Orkiestrą Radiową (Teatr
Polski, Warszawa)
Marta Osmańska – słowo o wykonawczyni w ramach koncertu 5 maja.
Marcin Scech –
absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
szczecińskich
szkół muzycznych – I stopnia
w klasie klarnetu i
II stopnia w klasie
ś p i e w u s olowego. Od 2000 roku związany z Operą na Zamku w Szczecinie. W swoim
dorobku artystycznym posiada wiele
ról solowych: m.in. Parobek (Baron
cygański), Niewolnik (Czarodziejski
Flet), Rohnsdorf (Księżniczka
Czardasza), Handlarz zwierząt (Kawaler srebrnej róży), Służący hrabiego
(Cyrulik sewilski), Ajax (Piękna
Helena), Inspektor (I co wy na to? Czyli
cierpienia młodego Pirandella) czy
Szymon Donica (Farfurka królowej
Bony). Występuje poza granicami
kraju, gdzie wykonuje partie solowe
jak i chóralne m.in. Doktor Blind
(Zemsta Nietoperza), Kamille de
Rosillon (Wesoła wdówka). Ma na
swoim koncie partie chóralne oraz
solowe w utworach kantatowooratoryjnych wykonywanych z zespołem Opery na Zamku jak i wieloma
zespołami polskimi (m.in. The Baltic
Singers) i zagranicznymi. Współpracował z Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin oraz z Teatrem Wielkim w Poznaniu.
Adam Kuliś –
absolwent Wydziału WokalnoAktorskiego Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie
śpiewu solowego
prof. Wojciecha
Maciejowskiego. Studiował również u
prof. Leonarda Andrzeja Mroza.
Uczestnik mistrzowskich kursów
wokalnych prowadzonych przez:
Helenę Łazarską, Jewgienija Nestierienko, Ryszarda Karczykowskiego.
Jego debiut sceniczny to rola Papagena
w Czarodziejskim Flecie W.A. Mozarta w Operze na Zamku w Szcze-
cinie. Występował także na deskach
Uckermärkische Bühnen w Schwedt.
W latach 2006-2011 był solistą Stowarzyszenia Mozart 2003. Koncertował z takimi kameralnymi zespołami
wokalnymi jak: The Baltic Singers,
Inspiro Ensemble, Voces de fuego,
Pomerania Ensemble, Mirabilia
Musica, Deus Meus, a także z orkiestrami Filharmonii im. M. Karłowicza
w Szczecinie oraz Baltic Neopolis
Orchestra. Jest cenionym konferansjerem. Od sześciu lat ściśle współpracuje ze szczecińskim teatrem La Fayette. W swoim repertuarze ma również
miniatury pantomimiczne. Prowadzi
warsztaty teatralne (także pantomimy) dla dzieci i młodzieży. Jest asystentem w Studium Kultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, a tym
samym instruktorem w Chórze Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego
ZUT.
Baltic Neopolis
Orchestra jest
szczecińską orkiestrą kameralną wykonującą
szeroki zakres
kompozycji, choć
ukierunkowaną
na polską muzykę XX i XXI
wieku. Zespół powstał w 2008 roku
z inicjatywy szczecińskich młodych
artystów, którzy obecnie tworzą trzon
orkiestry. Otwartość Baltic Neopolis
Orchestra na niecodzienne przedsięwzięcia artystyczne czyni ją niezwykle oryginalną i atrakcyjną.
Współpracuje z wieloma cenionymi
artystami i kompozytorami: Bartłomiejem Niziołem, Tomaszem Tomaszewskim, Janem Staniendą, Piotrem
Wojtasikiem, Anną Marią Staśkiewicz,
Pawłem Kotlą, Jolą Szczepaniak, Pawłem Łukaszewskim, Piotrem Mossem, Januszem Stalmierskim, Piotrem
Klimkiem, Michałem Wróblewskim.
Obrany kierunek rozwoju oraz wykonawczy profesjonalizm zaowocował
wieloma prawykonaniami w pięcioletniej historii Baltic Neopolis Orchestra, m.in.: „Advent Music” na orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego (z dedykacją dla Orkiestry),
Double Concerto „Songs of the past
like dreams unfulfilled” na saksofon
sopranowy, klarnet basowy i orkiestrę
kameralną Janusza Stalmierskiego,
czy „Baltic Suite” na fortepian,
kontrabas, perkusję i orkiestrę
smyczkową Michała Wróblewskiego
(z dedykacją dla Orkiestry).
Baltic Neopolis Orchestra jest stale
dofinansowywana ze środków Urzędu Miasta Szczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Kierownikiem zespołu jest Emilia
Goch – altowiolistka i menager.
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego powstał w Szczecinie w 1991
roku z inicjatywy dyrygenta – Iwony
Wiśniewskiej-Salamon. Zespół tworzą
studenci i absolwenci uczelni, więc
skład chóru ulega ciągłym zmianom.
Repertuar zespołu obejmuje muzykę
sakralna, ludową, rozrywkowa oraz
gospel. W jego dorobku znajdują się
„Carmina Burana” C.Orffa, „Stella
Coeli” J. M. Kraussa, „Msza G-dur”
F. Schuberta, „Sancta Caecilia”
i „Missa Brevis” M. Sawy, „Requiem”
i „Msza Koronacyjna” W. A. Mozarta,
„IX symfonia” L. v. Beethovena,
„Missa Brevis” i „Msza o pokój”
J. Szopińskiego oraz wiele innych
utworów wokalno-instrumentalnych.
Chór koncertował w Szwecji, Danii,
Czechach, Niemczech, Włoszech,
Francji, Hiszpanii, Portugalii,
Holandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii,
Rosji, Estonii oraz na Ukrainie i Słowacji. Jest laureatem wielu konkursów
chóralnych w Polsce, Europie i na
świecie. Dorobek artystyczny zespołu
został utrwalony na 4 kasetach i 10
płytach CD. Zamieszczone są na nich
utwory polskie, muzyka filmowa,
twórczość współczesnych kompozytorów szczecińskich oraz kolędy i muzyka gospel. Od 01.01.2009 zespół rozpoczął działalność w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie który objął nad
nim patronat. W swej działalności artystycznej stara się zachować kameralny styl i charakter oraz młodzieńcze
i radosne brzmienie.
Iwona Wiśniewska-Salamon Absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu i Podyplomowych Studiów Emisji Głosu i Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W 2004 r. uzyskała tytuł doktora a w
2011 doktora habilitowanego sztuki
muzycznej. Dyrygent, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczeci-
nie. Od 2003 r. korepetytor wokalny
Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.
W latach 2007–2010 pełniła funkcję
koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów
szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym
Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla
kultury polskiej i odznaką Gryfa Pomorskiego przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES –
Pro Publico Bono”. W latach 2005–2013
wraz zespołem wzięła udział w 49
festiwalach i konkursach (16 międzynarodowych, 31 ogólnopolskich i 2
lokalne przeglądy), z czego na 16 zajęła
III-cie miejsce, na 6 – II-gie i 8 razy
stawała na podium zdobywając I –
miejsce Grand Prix. Dwa razy
otrzymała wyróżnienie dla dyrygenta
i 3 razy dla chóru.
25 maja godzina 16:00
„Muzyka płynąca nad wodami”
Wykonawcy:
Bornholmske Musikamatorers Kor
Dyrygent – Kevin Duggan
High Five Brass – Zespół Instrumentów Blaszanych ze Szczecina
Program:
Danmark er et udstrakt land – kanon
Studje efter naturen – C. Nielsen
Den villeste – C. Nielsen
I aften Hvor sodt sommer aftenstunden
•
Sonata z „Die Bankelsanger Lieder”
Daniel Speer Canzona – P. Peuerl
Three courtly masquing ayres – J. Adson
Schafe konenn sicher weiden z kantaty BWV 208 – J. S. Bach
Contrapunctus I z Kunst der Fuge – J. S. Bach
•
Noget om afslapning – M. Bojesen
Noget om natur og optugelse – M. Bojesen
Elverskud – N. W. Gade
•
Misja – E. Morricone
Sunrise, sunset z musicalu „Skrzypek na dachu” – J. Bock
Rózowa pantera – W. Ch. Handy
St. Louis blues – temat z filmu Chicago – Fred Fisher
Bornholmske Musikamatorers Kor to
zespół chóralny liczący około 40
członków.
Wykształcił się z grupy, która pod
koniec 1978 roku zebrała się by ad-hoc
zaśpiewać „Messiaha ” G. F. Haendla.
Nazwa chóru była odpowiednia, gdyż
związana także z jego pierwszym
dyrygentem Bentem Mortensenem
(BMK). Od tamtego czasu chór miał
kilku dyrygentów, a od 2004 roku jest
nim Kevin Duggan. Repertuar zespołu
jest zróżnicowany. Najczęściej wykonuje utwory folklorystyczne w języku duńskim, z kolekcji znanej jako
„samlesættet”. Każdego roku chór
uczestniczy w dwóch specjalnych
koncertach organizo wanych dla
wszystkich mieszkańców wyspy oraz
śpiewa z okazji różno rodnych
uroczystości kościelnych i nabożeństw
w swoim mieście. W ciągu ostatnich
kilku lat wykonał takie dzieła jak:
Missa da Gloria – Pucciniego, St.
Nicolas – Brittena, Kontakion for
Bornholm Duggana, Dido and Aeneas
– Purclla, Missa Criolla and Fanshawe
African Sanctus – Ramireza.
Większość występów odbywa się na
Bornholmie, jednak BMK śpiewało
także w Svendborg, Kopenhadze i Ystad oraz na maleńkiej wyspie Christiansø.
Kevin Duggan był uczniem Wells
Cathedral School i Wells Blue School.
Studiował na Uniwersytecie Bath i w
Royal College of Music. Naukę grę na
organach pobierał u Dudleya Holroyda, Richarda Popplewell i Nicolasa
Kynaston, klawesyn u Davida Ponsforda i Ruth Dyson a kompozycję u Georga Odam. Dawał recitale organowe
w wielu krajach europejskich, w tym
katedrze św. Pawła w Londynie, Ulm
Münster w Niemczech, św. Jakuba
w Pradze, Cagliari na Sardynii, w Kopenhadze i Katedra w Danii. W 2006
roku napisał kantatę „Kontakion na
Bornholmie” w związku z 60. rocznicą
wyzwolenia Bornholmu od Rosjan.
Muzyka chóralna obejmuje cykl
„An Irish Trilogy”, oparty na średniowiecznych wierszach. Przez kilka lat
był dyrektorem muzycznym Bristolskiego Chóru Kameralnego i Chóru
Kameralnego „Nordic Voices”.
Przewodniczący Związku Muzycznego w Rønne organizującego na Bornholmie około 50 koncertów rocznie
(www.kevinduggan.eu).
HIGH FIVE BRASS – zespół instrumentów dętych blaszanych w składzie:
Marcin Olkowski – trąbka, Sławomir
Kuszwara – trąbka, Dawid Kostrzewa –
róg, Wojciech Bublej – puzon, Tomasz
Zienkowicz – tuba. Ich muzyczne drogi
skrzyżowały się w Szczecinie. Chociaż
pochodzą z różnych zakątków Polski
i są absolwentami różnych uczelni
muzycznych w kraju, (Bydgoszczy,
Wrocławia, Poznania, Łodzi…) łączy
ich pasja wspólnego tworzenia i chęć
propagowania muzyki kameralnej. Na
co dzień pracują w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Kolejne projekty muzyczne doprowadziły ich do stworzenia kwintetu
blaszanego. HIGH FIVE BRASS
koncertuje od jesieni 2008 roku biorąc
udział w licznych koncertach,
festiwalach muzycznych oraz audycjach radiowych i edukacyjnych. Wyzwaniem dla zespołu jest stworzenie
charakterystycznej i rozpoznawalnej
barwy oraz oryginalnych interpretacji.
Repertuar obejmuje całą historię muzyki – od wczesnych tanecznych form
renesansowych, poprzez muzykę
baroku, romantyzmu, francuskiego impresjonizmu aż do muzyki współczesnej. Kwintet sięga także chętnie do
wielu gatunków szeroko rozumianej
muzyki rozrywkowej.
Wieża kościoła w Nowym Warpnie, XVIII w.
Barokowy ołtarz główny, 1704 r.
Ratusz nowowarpieński, 1697 r.
Nowe Warpno z lotu ptaka
Na festiwal zapraszają:
Burmistrz Nowego Warpna
Stowarzyszenie RAZEM Nowe Warpno
Dyrektor artystyczny – Iwona Wiśniewska-Salamon

Podobne dokumenty