penetrator wolframowy (ket)

Komentarze

Transkrypt

penetrator wolframowy (ket)
PENETRATOR WOLFRAMOWY (KET)
NABÓJ, 120mm APFSDS-T
FACT SHEET
PODSTAWOWE
FAKTY
NOWOCZESNY PENETRATOR WOLFRAMOWY
120mm nabój APFSDS-T z penetratorem wolframowym (KET) produkcji Orbital
ATK jest najnowszym rozwiązaniem w dostarczaniu zaawansowanej taktycznej
amunicji wykorzystyjącej energię kinetyczną do 120 mm dział gładkolufowych.
Amunicja KET w pełni wykorzystuje doświadczenie technologiczne i kompetencje
integracji systemej Orbital ATK.
Posiadająć nowe możliwości penetratora wolframowego (KET), nabój ma zdolność
do rażenia celów na odległościach powyżej 4000 m z dużą dokładnością
i zwiększoną przebijalnością nawet w odniesieniu do Ciężkich Wybuchowych
Pancerzy Reaktywnych (HERA).
Naboje KET pomyślnie przeszły testy dotyczące: trwałości konstrukcji,
skuteczności rażenia pancerzy typu HERA i RHA oraz dyspersji celu i wpełni
spełniają wymagania STANAG 2895, 4385 i 4493.
DODATKOWE INFORMACJE:
Orbital ATK Armament Systems
763-744-5312
[email protected]
PODSTAWOWE
FACTS AT A PARAMETRY
GLANCE
Charakterystyki
Nabój
● Długość
● Masa
● Typ ładunku miotającego
SCDB®
● Masa ładunku miotającego
Pocisk
● Typ
● Masa
● Prędkość wylotowa
982mm
22.0 kg
RPD-380 lub
8.1 kg
Taktyczny
9.67 kg
1562 m/s
Właściwości
● Skuteczność — przeznaczony do pokonania
zaawansowanych pancerzy na dużych odległościach
● Dokładność — mały opór i zwiększona dokładność na
dużych odległościach
● Niski Koszt— poprzez automatyzację produkcji
● Zoptymalizowany penetrator wykorzystujący
nierakotwórczy stop wolframu
● Mała masa, kompozytowy płaszcz dla zwiększonej
prędkości
● KET dostępny z ładunkiem miotającym RPD-380
i SCDB®
● Stałe osiągi w całym zakresie temperatur
● Dopuszczalne pakowanie IMB
OrbitalATK.com
©2015 Orbital ATK, Inc. All Rights Reserved.
109493_03