Podział przedmiotów nauczania w gimnazjum

Transkrypt

Podział przedmiotów nauczania w gimnazjum
Gimnazjum 2016/2017
Podział przedmiotów nauczania Gimnazjum w r. szk. 2016/2017
ogólna liczba godzin nauczycielskich
Lp.
1
2
Przedmioty nauczania
język polski
podział na grupy
J. niemiecki
podział na grupy
3
j. angielski
podział na grupy
4
matematyka
podział na grupy
5
wos
podział na grupy
6
historia
podział na grupy
7
geografia
podział na grupy
8
biologia
podział na grupy
9
fizyka
podział na grupy
chemia
podział na grupy
edukacja dla bezpieczeństwa
11 podział na grupy
10
informatyka
12 podział na grupy
13
plastyka
podział na grupy
muzyka
14 podział na grupy
wych. Fizyczne
15 podział na grupy
16 godz. wych
17 zajęcia techniczne
18 zajęcia artystyczne
19 religia
Razem zaj. lekcyjne
z podziałem na grupy
Ia
Ib
sport
25
5
0
2
2
3
3
4
0
0
0
2
0
1
0
1
0
2
0
2
0
0
0
1
1
0
0
1
0
4
4
1
0
0
2
31
41
25
5
0
2
2
3
3
4
0
0
0
2
0
1
0
1
0
2
0
2
0
0
0
1
1
0
0
1
0
10
10
1
0
0
2
37
53
Ic
II a
II b
II c
III a
III b
III c
25
25
4
0
2
2
3
3
4
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
4
1
0
2
2
33
43
25
4
0
2
2
3
3
4
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
4
1
0
2
2
33
43
25
4
0
2
2
3
3
4
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
4
1
0
2
2
33
43
25
5
0
2
2
2
2
4
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
4
1
2
0
2
31
39
25
5
0
2
2
2
2
4
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
4
1
2
0
2
31
39
25
5
0
2
2
2
2
4
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
4
1
2
0
2
31
39
0
0
Razem
godzin
Liczba
etatów:
37
2,06
32
1,78
42
2,33
32
1,78
6
0,33
16
0,89
11
0,61
11
0,61
13
0,72
10
0,56
3
0,17
10
0,56
3
0,17
2
0,11
76
4,22
8
6
6
16
0,44
0,33
0,33
0,89

Podobne dokumenty