Dzień Kobiet - Ireland Poland Chamber of Commerce

Komentarze

Transkrypt

Dzień Kobiet - Ireland Poland Chamber of Commerce
Polski magazyn w Irlandii Północnej / The Polish magazine in Northern Ireland
ISSN 2046-0643
03/2012 (28)
Po drugiej stronie lustra
czyli przygody Anglika w Polsce
TEMAT NUMERU
Dzień
Kobiet
Wychowanie
w dwóch językach
trze
ie do
teczn
sku
lama
znośc
łec
j spo
ie
olsk
do p
nej!
łnoc
ii Pó
land
i w Ir
Kinoteka i Festiwal dla dzieci
k
IK I
ADN
POR
NE
ROB
IA D
N
OSZE
OGŁ
IA
KAN
MIESZ
OTO
O-M
AUT
A
PRAC
IĘ
KUP
M
EDA
SPRZ
SKIE
ARZY
TOW
nasze propozycje na marzec
E
N
RÓŻ
h
rogic
iwd
anam żdego i
rek
mi p
a
y
k
f Pió
w
la
li
szto
d
b
Krzy
Z
ępne
i z no
,
arob
NAS
akcyjnaaszośc je są dost
lej atr
gr
na z
więk
kc
jest da ne opro
moż
ły się iś na au
li cena i specjal
y
y
jeś
z
rz
am
ie,
C
ja
graną.
i czas
ej faz
i. Dz
k
o ko
ńcow ny sprzęt pewnić wy
n
tu
ko
ek
w
– sW
sz
za
turę
spraw
nam
my
ieda
stko.
zieła
tylko ie mogą
ą struk 24 godzinyz Do
cze n
an
ę inn
wszy
e prze ości w
ych d
mow
troch yczaj już ość wygu
owan
liw
zw
je jesz
mają
liw
się
tując osłownie
ganiz tkę osob urentów,
wki’ dziwiać za m to moż sługując y
te or
Aukc rach licy
d
ruję mają tę nu ia konk podbierenó
po
na
po
’T
h
efe
tu
je
ro, cz
pr
na
an
ic
uk
ali
ie
moż
ją. Da
itu
Alleg s itp.
enie,
prod
an
serwow cjalnej sk tów naosobiśc e w ter
ponat samą aukc iej ceny e, Ebay,
garn
ten
ość ob
pić n
s, Argo nę
yjn
ah atu
doAukc – możliw emocji i po rtualnyc m przezn
przed sobie średn jak Gumtre ea, Curry dnią ce
ający
na ku
wi
śre
Ik
oi
ż
jak
zbyw a osób
ate
h
:
ich
nia
h
o
bie
na
on
lam
zie
tyc
ów
so
oż
gla
na str y
nia m do
m
rta
gd
eksp zyć do tyc
grup limii sklep
ych m
ży, to
targu
za
imi po
alizowa
ktu z
t gd
yczaj
:
AT
TEM
Jak zarobić na
kcji?
au
ić na
am
da
lic
an
tak
je w
ą prze
zazw
konta iało zalic
stron
aukcyjn ert sprze e produk
ny za
t form ytujący ( encji) oferu cą być w
lach
oćby
of
tuj
cia ce t okazję do mogę śm
ja jes
i, ch y na porta podstawie y ile kosz
ji
Aukc odukt a lic h konkur cenę mają ywa ten
ie 12
im
ka dn
tomias do aukc znych.
Gd
ac
stron
ym
a pr
wygr
zyć na
tyc
zaj kil ze zblih widz
y na
starcz cych w ram e czasow Aukcję
czonym ziej prak
wylic lepowyc
zwyc
dalsz
az
ą.
ial
rd
sk
ają za
zed
Ciąg
ie wr
działająym przedz ostateczn tateczną.
najba
we trw erty rośn minut pr na nach nowy.
os
że
eto
ą
ną
an
ę
of
t
ern
ert
ąc
lka
tow zeniu ce
wierz
je int podbijania zero’. Ki ature, kln co jes
dzie of
o
Aukc
aukcja runkach
y
wi
zamier o oferta bę
ść
stk
da
wo
’godzin y w kla i wszy
wyglą
i w wa
del.
reg
udzi
stotli
aukcjach
Dodaj nas na Facebook
- krótki przewodnik
www.facebook.com/LinkPolska
w poradniku Link Polska Market
Barholm
& The Ferry Port Café
The Strand, Portaferry
BT22 1PF
Tel: 028 42729967
[email protected]
www.barholmportaferry.co.uk
Urzekające widoki,
wyśmienite jedzonko,
świetna atmosfera i czadowe imprezki.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe do 45 osób
wraz z zakwaterowaniem JUŻ OD £29.95 OD OSOBY!
Wesele, chrzciny, komunia, huuuczneee urodziny?
Już to wszystko robiliśmy i wiemy jak lubisz się bawić!
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na Dzień Św.
Patryka (17 Marca 2012)
Oferta dla Dwojga: £49.95 za pobyt w naszym pensjonacie
wraz ze śniadaniem, TO MNIEJ NIŻ £25 OD OSOBY!
17 - 18 Marca 2012 - Irish Stew tylko za £2.50
- pełna micha!
Wieczorkiem muzyka na żywo w lokalnych pubach przyjazna atmosfera, mnóstwo turystów i dobrej zabawy!
’there are no strangers here, just friends
you just have not met yet’
Przyjmujemy już rezerwacje na Święta Wielkanocne - pobyt dwudniowy
7-9.04.2012 i Wielkanocne śniadanko każdego poranka za jedyne £50 od osoby
- oferujemy rabaty dla dzieci.
W Poniedziałek Wielkanocny Kiermasz Polski - grillujemy kiełbaski, zajadamy się żurkiem
staropolskim, kosztujemy pyszności ... wiele innych atrakcji wokoło!
Wszyscy nasi klienci otrzymują rabatowe kupony do Akwarium Exploris!
Kilka
słów
Kilka słów
04/2011 (28)
(21)
03/2012
na początek::
na początek
W numerze marcowym:
4
4
6
W numerze
marcowym:
LINK
TEMAT NUMERU
Dzień
LINKKobiet
TEMAT NUMERU
Polski Pitaval, czyli kryminalne
LINK PERYSKOP
historie z Irlandii Północnej
Polska Szkoła Sobotnia w Bangor zaprasza!
LINK
OBOK NAS
6 LINK
KULTURA
Kevinpo
z Belfastu
pisze
10.04 dla
Kinoteka
raz kolejny
orazofestiwal
8
8
9
najmłodszych
LINK RELIGIA
na Wielkanoc
LINKSłowo
PERYSKOP
Belfast International Party zaprasza
Temat numeru: Polski Pitval, str. 4
LINK KULTURA
10 LINKIrlandia
SPORT Północna na filmowym
Sportowe
newsy
ekranie
10
11
MARKET
11 LINK
LINK
W OBIEKTYWIE
Czy Rainbow
można zarobić
na iaukcji
- krótki poradnik
Factory
Downpatrick
12 LINK MARKET
12 LINK CZŁOWIEK Z PASJĄ
Ogłoszenia drobne czytelników
Integruje przez taniec
Temat numeru: Dzień Kobiet. str. 4
13 LINK ZDROWIE
13 Wiosenna
LINK MARKET
odnowa
Co nowego w zasiłkach?
14 LINK Z NOTATNIKA MONIKI
14 Zapiski
LINK zMARKET
podróży na wyspy szczęśliwe
Kultura, str. 10
Religia, str. 8
Pomysł na firmę i co dalej...
15 LINK FINANSE
rodzin z dziećmi
LINKdla
KOBIETA
15 Zasiłki
Kosmetyki domowej roboty
Szymon Kiżuk
16 LINK TURYSTYKA
co najlepsze...
LINK
DZIECIAKRathlin Island
16 To,
Ważne chwile, rozrywka dla
17 LINK CZYTELNIA
najmłodszych, informacje
Po drugiej stronie lustra
dla rodziców
Link Market. str. 11
20 LINK DZIECIAK
18 Rozrywka
LINK REKREACJA
i humor dla dzieci
Zagrajmy w tenisa!
21 LINK GOTUJEMY
Wysokość
20 Jej
LINK
SPORTMarchew
Futbol to nie jest gra dla słabych
22 LINKludzi...
ROZRYWKA
21
22
Krzyżówka & humor
LINK GOTUJEMY
Święta z jajem
LINK ROZRYWKA & TATUAŻE
Krzyżówka i Wasze tatuaże
Zmiany w benefitach
Gotujemy: Jej
Wysokość
Marchew - str. 13
- bądź
na bieżąco
&
!'&
"! !'
+%)"!
+%)
Nasz adres: Link Polska
11
The Strand, Portaferry, BT22 1PF,
Link Polska, 184 Lisburn Road, Belfast BT9 6AL,
e-mail:
Tel.: 028 [email protected]
90 80 30 85, e-mail: [email protected]
Redaktor prowadzący/Editor:
Redaktor
prowadzący/Editor
Szymon Kiżuk,
Krzysztof
Piorek
tel.: +44 7788130500
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Reklama/Advertising:
Reklama/Advertising:
Tel.:
44 90
7873588833
Tel.: +028
80 30 85
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Dział
Dział Graficzny/Art
Graficzny/Art Room
Room:
Irka
Irka Laskowska
Laskowska,
Tel.:
tel.: +44
+44 7704262479
7704262479
[email protected]
E-mail: [email protected]
www.sunnu.co.uk
Cooperation: Andrea Dymus,
Współpraca/
Gabriela Mercik, Dorota
Cooperation
Sołtysiak, Monika ZimińskaIzabela
Ward
Kiżuk, Weronika,
Janson, Tomasz
Tomasz
Czaplicki
Czaplicki,
Artur Kopyt, Paweł
Filip
Klimek
Milewski,
Alicja Matwiejczuk,
Monika
Ciok - Giertuga
Michał Ciborowski,
Ks. Andrzej
Paweł
JagiełłoSChR, Olek
Kołaczkowski
Maciej
Hejda
Paprocki, Bartosz Świder
Wydawcy/Publishers:
Wydawcy/
Robert Lewandowski
Publishers
E-mail: [email protected]
Link
Polska
Ltd.
Gniewko
Juralewicz
E-mail: [email protected]
Druk/Print: Minprint Ltd, 401 Castlereagh
Road, Belfast www.minprint.co.uk
Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i informacji. Redakcja
nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.
Nadesłane materiały przechodzą na własność redakcji, co jednocześnie oznacza przeniesienie na redakcję „Link Polska Express” praw autorskich z prawem do publikacji w każdym obszarze. Przedruk
materiałów publikowanych w magazynie „Link Polska Express” możliwy tylko za zgodą redakcji.
www.linkpolska.com
www.linkpolska.com
Nasze sprawy. str. 18
Wielkanocne gotowanie, str. 21
18 LINK NASZE SPRAWY
18 Wychowywanie
LINK AUTOMOTO
dwujęzycznego dziecka
Nie taki MOT straszny...
Kalendarzowo wiosna w pełni, pogodowo
– przynajmniej kiedy piszę te słowa
– też, choW 2004 roku ucieszyłem
się. Naprawdę.
ciaż oczywiście
w tym
Serce me wypełniła radość
mogąca równać
kraju
trudno
cokolwiek
się tylko radości gołowąsa, któremu krasna
wyrokowaćuroki
na swych
temat
dziewka obiecała przybliżyć
aury,
mimo
iż
rozmowy
jeszcze bardziej krasnych lic… i nie tylko.
o pogodzie to jeden z
tematów
Zatarły się granice,ulubionych
powiało świeżością
–
pogawędek
wśród
miejscowych.
Skoro
wiomłodzian trafił do raju. Raj był, jak przystało
sna,
tonie
czas
na zmiany
porządki. Wprzez
naszym
na raj,
z tego
świata. iZawieszony
28
Magazynie
pojawiły
się
nowe
strony
– dla
lat w systemie, który nauczył mnie i moich
Rodziców
i ichradzenia
Maluchów,
dla
osób myśląpobratymców
sobie
z rzeczywistocych
o założeniu
biznesu,
pomagaścią bez
względuswojego
jak smutna
i szara
by ona
my
także
w
szlifowaniu
angielskiego.
Czekanie była, trafiłem do kolorowej Nibylandii…
my też nieustająco na wasze propozycje – o
czym
przeczytać, czekamy
Już chcielibyście
pierwsza tygodniówka
zaparła też
mi
na
chętnych,
sami chcą na
spróbować
dech
w piersiktórzy
– przeliczałem
złotówswych
dziennikarskich
sił.
A
co
przygotowaki i wpatrywałem się w oblicze Dystynliśmy
dla Was
w spoglądającej
tym numerze? na
Opowiadagowanej
Damy
mnie z
my
historie naszych rodaków, zaplątanych
politowaniem.
w kryminalne wydarzenia, przedstawiamy
kolejnego
niebanalnego
żyjącego
i
Minęło siedem
lat – Polaka,
przebyłem
długą działającego
Irlandii
Północnej,
drogę. Każdy w
może
opowiedzieć
dziśprzygoswoją
towujemy
historię. się – duchowo i kulinarnie – do
Świąt Wielkanocnych.
Mam
nadzieję,
się Wam
nas miło
Raj już
nie jest że
takbędzie
kolorowy
jak przed
laty.
czytało.
Uśmiechy mieszkańców już nie takie szero-
TU NAS SZUKAJ:
BELFAST
BELFAST
Polita Supermarket
Polita
Supermarket179
179
Albertbridge Rd
Albertbridge
Rd;
Droz-pol
366
Newtownards
Rd
Droz-pol 366 Newtownards
JJ Shop 71 Cregagh Road;
Road;
Baltica 184 Lisburn Road;
JJ Shop 71 Cregagh Road;
Polskie Deli 120 Lisburn Rd
Baltica
184 Lisburn
Road;
Stowarzyszenie
Polskie
Polskie
Deli 120 Lisburn
7 North Street;
Road;
Karolina Shop 97 Cregagh
Stowarzyszenie
Polskie 7
Road;
North
Street;
Karolina
Shop 301 Antrim Rd
Karolina
Shop
179
Karol LubienieckiOrmeau
Salon Rd
Karol Lubieniecki Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny
Fryzjersko-Kosmetyczny
48a
48a
York Street;
York StreetCentre 24 Berry
Wellness
Wellness Centre 24 Berry St
Street
Be Beauty, 24 Berry St., BT1
Be
Beauty, Gabinet Kosme1FJ, Belfast
tyczny
Merimed 182 Lisburn Road
24 Berry St., BT1 1FJ, Belfast
Merimed
ANTRIM 182 Lisburn Road
Polish Shop 49 High Street
ANTRIM
Karolina Shop 17 High Street
Polish Shop 49 High Street
ARMAGH
Criss Cross Dobbin Street
BALLYMENA
Korona Shop 6/7 Church
BALLYMENA
Street
Karolina Shop 27 Henry Street
Korona Shop 6/7 Church
BANGOR
Street
European Delicatessen 5
BANGOR
Central
Avenue
European Delicatessen 5
Central Avenue
COLERAINE
Sklep
JTM Meat 9 Church
COLERAINE
Lane
Sklep JTM Meat 9 Church
Lane
DUNGANNON
Karolina Shop 7 Bushmills Rd
Santaka 17 Williams Street
DUNGANNON
Sam
Smak 4 Shamble Lane
Sklep Karolina
UnitRoad
3, Fenny’s
Droz-Pol
54 Bush
Lane
Santaka 17 Williams Street
Sam Smak 4 Shamble Lane
LISBURN
Droz-Pol48
54 Longstone
Bush Road Street
Santaka
Sklep Piast 3 Ballymacoss
LISBURN
Avenue Santaka 48 Longstone Street
Sklep Piast 3 Ballymacoss Av.
LURGAN
Eastern
LURGANEuropean Food
Store
Eastern European Food Store
66William
William Street
Street
Sam
SmakShop
33 Union
Street
Karolina
7 Market
Street
Sklep Sam Smak 33 Union St
MOY
MOY Food Shop
Baltica
Baltica Food Shop
17 Dungannon Street
17 Dungannon Street
NEWRY
NEWRY
Sklep
Labas
5A24A
Marcus
Karolina
Shop
Upper
Street
Water Steet
Karolina
Shop Monaghan
Polish
Supermarket
11b St.
Sklep Labas
5A Marcus Street
Monaghan
Street
Polish Supermarket 11b
Monaghan Street
Monaghan Street
OMAGH
Sklep Rasa 11 Foundry Lane
OMAGH
Sklep
TAK
27 CastleLane
SklepTIK
Rasa
11 Foundry
Street
Karolina Shop 27-29 Market
Squre
Sklep TIK TAK 27 Castle Street
PORTADOWN
Polsmack 1 Woodhouse
PORTADOWN
Street
Polsmack
Woodhouse
Street
Sklep
Rasa146
Meadow Lane
Sklep Rasa 46 Meadow Lane
LONDONDERRY
Karolina Shop 80 Spencer Rd
Jesteśmy w
ENNISKILLEN
Karolina Shop 39 Belmore St
ponad 30
punktach!
Jesteśmy w ponad
40 punktach!
Szymon
kie. Już nie jesteśmy nowością
dla Kiżuk
Nich a
redaktor
Oni dla nas. Staliśmy się częścią tejnaczelny
wyspy,
współtworzymy rzeczywistość, lecz jakoś
zawieszeni pomiędzy dwiema godzinami
lotu…
Kilka słów
na marginesie:
I dlatego jest nam tak dobrze razem –
nawet kiedy nie zawsze się zgadzamy, kiedy różnice zdań doprowadzają nas do furii,
Z odrobiną zaskoczenia oraz innych miekiedy częściej lub rzadziej nachodzą nas
szanych uczuć obejrzeliśmy występ znanej z
chwile zwątpienia, kiedy już wódki brak – i
naszego konkursu Miss Linka Kamili w poltak idziemy razem do przodu. Nie przyjechaskiej edycji X-Factora. Potwierdziło się, że
liśmy tutaj na wakacje.
śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, jednak jury nie zgodziło się, że
Bo my, Polacy, po prostu jesteśmy nie do
nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. I spozaje..nia. Pozdrawiam. niewierało odrobinę werbalnie Kamilę. Nie
wiemy, czy nasza niedoszła
Miss i niedoszła
Krzysztof
Piórek
X-Factorka urządziła sobie tylko wyprawę do
Polski na casting do tego programu, czy też
P.S. opuściła gościnną północnoirlandzką ziemię
Z pewnością wielu z Państwa zastanana stałe, ale mamy wrażenie, że jeszcze nas
wiało się, dlaczego Link Polska Express nie
czymś w przyszłości zaskoczy...
ukazał się drukiem przez ostatnich parę
miesięcy.
Z większym zaskoczeniem przyjęliśmy fakt,
że naszym braciom Czechom i Słowakom
Kryzys i związane z tym redukcje nakłazaczynają się kończyć tematy do poruszania
dów na reklamę nie ominęły także naszego
w ich lokalnym czasopiśmie. Tylko chyba tak
magazynu. Możemy Państwa informować
można wytłumaczyć fakt, że ostatnio popełi zabawiać tylko dzięki naszym reklamoniono w nim artykuł o Polakach którzy tylko
dawcom. To firmy współpracujące z nami i
piją i ciągną benefity. Towarzystwu redaktorwykupujące płatne ogłoszenia na naszych
stwu z PLUS-a oferujemy fachową pomoc w
łamach wspierają misję Link Polska Express.
wymyślaniu tematów. Nie skasujemy drogo,
wszak ciągniemy wiele benefitów...
Po usilnych zabiegach udało nam się
pozyskać strategicznych partnerów, którzy
Na mieście mówi się, że w końcu uda się
oprócz prowadzenia własnej działalności
zorganizować kolejny „Polski Piknik”. Trzymabiznesowej, pragną powiększyć swój wkład
my kciuki, bo lubimy epickie imprezy. I nie
we wspomaganiu polskich inicjatyw.
uważamy, że zabawa przy Boysach czy innej gwieździe muzyki disco-polo jest aż taką
Ułatwia to naszym filantropom budowielką siarą. Usłyszeliśmy ostatnio polskich
wanie wizerunku firmy przyjaznej swoim
wokalistów rockowych męczących się po
klientom, a nam daje to pewniejszą pozycję
angielsku i to nas zmarszczyło zdecydowajako medium informacyjnemu oraz Państwu
nie bardziej – zwłaszcza w porównaniu do
gwarancję świetnej lektury.
lokalnych, pubowych wykonawców...
2011
2012kwiecień
marzec || 33
TEMAT NUMERU
Dzień Kobiet
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów
robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody
Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach
Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną
Partię Ameryki dla upamiętnienia odbywającego się rok wcześniej
nowojorskiego strajku pracownic przemysłu odzieżowego, przeciwko złym warunkom pracy. Strajkujące pracownice zostały zamknięte w fabryce przez właściciela. W pożarze, który wybuchł w
budynku, zginęło 126 kobiet.
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna
w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym
świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego
wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla
kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100
uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po
raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego.
Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów.
19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii,
strajki i protesty pod hasłem „chleb i pokój”. Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy
przyznał kobietom prawa wyborcze. Po rewolucji
październikowej, feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj, przekonała Lenina, do uczynienia tego dnia oficjalnym świętem w Rosji. Stało
się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień
pracy. 8 maja 1965 roku dekretem Prezydium
ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy „w celu upamiętnienia
zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu,
w obronie ojczyzny podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich heroizm i bezinteresowność na
Po lewej: strajkujące pracownice
fabryki opakowań, północny Londyn, 1908 r.
Po prawej na górze: wg. Władysława Gomułki, „nie ma dziś w Polsce
dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”.
Po prawej na dole: strajkujące
pracownice w biurach Chicken
Outfit
Danii, Niemczech i Szwajcarii.
Domagano się prawa kobiet do
głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet
do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania
dyskryminacji w miejscu pracy. 25 marca tego
samego roku 140 pracujących kobiet, głównie
imigrantek z Włoch i Żydówek zginęło w wyniku
pożaru fabryki Triangle Shirtwaist.
W latach 1913-1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz
pierwszy w Rosji. Wiece odbyły się tam w ostatnią
niedzielę lutego, co według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Tego dnia Dzień
Kobiet obchodzony był w innych krajach.
W 1917 roku kobiety w Rosji zorganizowały
4 | marzec 2012
froncie i na tyłach, a także zaznaczyć duży wkład
kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i
walkę o pokój”.
Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z
czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy masowo
goździkami i rajstopami. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego, zgodnie z opinią Władysława
Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w
której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”. W
zakładach pracy czy szkołach był obchodzony
obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania
braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom
takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. Dzień ten, podobnie jak inne
uroczystości, jak Dzień Czynu Partyjnego, Dzień
Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego – według niektórych istniał
po to, aby obywatele nie zapomnieli o „przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich
idei pokoju i socjalizmu”. Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych artykułów: „Kobiety
w szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla
uczczenia swego święta”, „tysiące kobiet stają w
szeregach przodowników pracy”, „kobiety uczczą
swoje święto wzmożonym współzawodnictwem
w pracy”.
Dziś mężczyzni prześcigają sie w wymyślaniu
coraz to ciekawszych prezentów dla swych ukochanych Pań. Wszystkie Mamy, żony, siostry,
W zakładach pracy czy szkołach Dzień Kobiet był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.
www.linkpolska.com
TEMAT NUMERU
Różnej treści życzenia można otrzymać tego
dnia - my przedstawiamy te od Panów dla Pań:
“Słałbym Ci co dzień kwiatów bukiety,
bo nie ma drugiej takiej kobiety!
Lecz dziś dzień szczególny,
więc przyjmij życzenia,
niech znikną wszystkie Twoje zmartwienia,
niech szczęście i miłość Twe serce wypełni,
niech każde marzenie Twoje się spełni,
niech na Twej twarzy uśmiech zagości
bo dzień dzisiejszy jest pełen radości.
Wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie,
należą się kwiaty takiej kobiecie.”
Cafe Link
A te od Pań dla Pań ...:
“Dzisiaj Dzień Kobiet więc cycki w górę
i odrzuć z twarzy gradową chmurę,
niech żyje cellulit i kurze łapki,
bo my jesteśmy fajowe babki!”
Tekst powstał w oparciu o wolontaryjne wpisy
w serwisie Wikipedia oraz komentarze na portalu
klamerka.pl
KOBIECE CIEKAWOSTKI
• Prawie wszędzie na świecie kobiety dożywają
starszego wieku niż mężczyźni. Skąd te różnice?
Kobiety genetycznie są silniejsze od mężczyzn (już
w niemowlęctwie umiera więcej noworodków płci
męskiej niż żeńskiej), przez co są odporniejsze na
wiele chorób i lżej je przechodzą. Ale też potrafią
lepiej się o siebie zatroszczyć.
• Im bliżej równika, tym większe jest prawdopodobieństwo, że kobieta urodzi córkę, a nie syna. Nie
wiadomo jednak, dlaczego tak jest.
szwagierki, córki, cała płeć żeńska jest obsypywana podarunkami - nie są one zazwyczaj tak wysublimowane jak te na Walentynki, ale z pewnością
bogatsze w urozmaicenia. Dość popularnym prezentem, z lekką dozą autoironii, są staroświeckie
goździki i rajstopy, a takie najmilsze to chyba pluszaczki i wyskok na deser i kawkę do kawiarni. Dla spragnionych mocniejszych wrażeń polecamy wyjazd na demonstrację Manify w większych
miastach Polski, a w Warszawie może nawet nadarzy się okazja złożenia życzeń posłance Annie
Grodzkiej.
• Pierwszym krajem na świecie, gdzie kobiety
otrzymały prawo do głosowania, była Nowa Zelandia. Było to w 1893 roku.
• Pierwszą kobietą na świecie, która została premierem, była Sirimavo Bandaranaike ze Sri Lanki.
Zdobyła dwa mandaty – pierwszy w roku 1960, a
drugi w 1970.
• Na świecie istnieją również męskie haremy. Jednym z krajów, gdzie jest to możliwe, jest Malezja.
• 70 procent kobiet z całego świata przedkłada
czekoladę ponad seks.
W drugim półroczu tego roku Link
Polska Express w kooperacji z The Ferry
Port Cafe otworzy swój pierwszy Cafe
Link w Belfaście.
Główne założenie projektu to przyjazne miejsce dla rodziców i ich pociech.
Dla wszystkich dzieci będzie urządzony
specjalny kącik zabaw, dla starszych dodatkowo specjalne warsztaty tematyczne kilka razy w tygodniu. Dorośli w tym
czasie będą mogli odpocząć przy małych przekąskach, pysznej kawie, gorącej
czekoladzie, wyśmienitych deserach wszystko sprawi że chwile spędzone razem z nami zrelaksują i napełnią siłami.
Wszystkie Mamy obecne i przyszłe
mogą liczyć na ciepłą i pogodną atmosferę, kolorowe wnętrze, dobrze zaopatrzoną biblioteczkę, wygodne sofy i fotele oraz profesjonalną obsługę.
Dla Tatusiów kącik gier, TV z kanałami
sportowymi i wyzwania - niespodzianki!
Zapraszamy do współpracy osoby z wykształceniem pedagogicznym
lub pokrewnym, posiadające minimum
3-letnie doświadczenie w organizacji
zajęć dydaktycznych i ruchowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
[email protected] lub
[email protected]
KONKURENCYJNE CENY!
PACZKI SOLIDNIE I NA CZAS!
è Wysyłka paczek działająca w obie strony
è Przeprowadzki (termin i cena ustalana indywidualnie)
è Realizacja indywidualnych zamówień
è Zaopatrzenie polskich sklepów spożywczych w Irlandii i Irlandii Płn.
Masz pytania, chcesz zamówić usługę - zadzwoń: 07921040137 lub
07761715575 lub napisz maila: [email protected]
Możesz to również zrobić osobiście przy okazji zakupów w sklepie
Polsmack. Adres: 1 Woodhouse Street, Portadown, BT62 1JG
Paczki dostarczamy w systemie od drzwi
do drzwi. Termin dostawy na terenie Polski
od 2 do 5 dni roboczych, na terenie innych
krajów - 7 dni roboczych.**
www.linkpolska.com
*Dla paczek do 10kg stała opłata £12
** Termin dostawy liczony od dnia
planowanego wyjazdu transportu, a nie
od daty przyjęcia przesyłki
WIELKANOCNA PROMOCJA!
£1,20 /KG
£2.5
*
£2.5/KG
£25
2012 marzec | 5
NASZE
PERYSKOP
SPRAWY
Polacy do domu!
Polska Szkoła Sobotnia w Bangor
Polska Szkoła Sobotnia w Bangor działa od października 2011 roku.
Szkoła kształci dzieci pochodzenia polskiego w
zakresie języka polskiego, polskiej literatury, historii i geografii. Jej podstawowym zadaniem jest
nauka poprawnego czytania i pisania w języku polskim oraz rozwijanie postawy patriotycznej. Dzięki zajęciom w szkole sobotniej dzieci mogą poznać
polskie tradycje i święta narodowe oraz nawiązać
przyjacielskie kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami. W szkole raz w miesiącu odbywają się
lekcje religii, które prowadzi ks. Krzysztof Olejnik. W grudniu podczas Polskiej Wigilii w Bangor
dzieci wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym.
3.
Szkoła oferuje:
• naukę w dwóch niewielkich grupach
wiekowych
• dla dzieci młodszych kształcenie
zintegrowane
• dla dzieci starszych lekcje j.polskiego, historii i geografii Polski
• dostęp do biblioteczki szkolnej
• zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną
• indywidualne podejście do każdego ucznia
1.
Plan zajęć na marzec:
03 marca
1.
2.
Konkurs wiedzy na temat polskich legend
Polska za czasów Kazimierza Wielkiego
Próba do przedstawienia „Smok wawelski”
10 marca
1.
2.
3.
Wirtualna wycieczka po najważniejszych
miastach Polski – cz.1
Ćwiczenia ortograficzne
Próba do przedstawienia „Smok wawelski”
17 marca
1.
2.
3.
Wirtualna wycieczka po najważniejszych
miastach Polski – cz.2
Nadchodzi wiosna!
Próba do przedstawienia „Smok wawelski”
24 marca
2.
3.
Konkurs wiedzy o najważniejszych miastach
Polski
Religia
Topienie Marzanny
31 marca
1.
2.
3.
Polskie obyczaje wielkanocne
Konkurs ortograficzny
Lunch wielkanocny
Zajęcia odbywają się w hallu parafii St. Comgalls,
Brunswick Road, Bangor w soboty w godzinach
10-13. Zajęcia są odpłatne. Aby zapisać dziecko do
szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny:
07927409547 (Monika Ciok-Giertuga, koordynator projektu) lub mejlowy: [email protected]
com
Czy usłyszałes kiedyś, że masz wracać
do swojego kraju? Czy ktoś kiedyś kpił
z Ciebie albo używał wobec Ciebie
niecenzuralnych okresleń, tylko dlatego, że jesteś z Europy Wschodniej?
Takie zachowanie jest rasizmem.
W Irlandii Północnej atakowanie kogoś
z powodu rasy, pochodzenia, religii,
innej orientacji seksualnej, poglądów
politycznych jest przestępstwem i
nazywa się hate crime.
Oznacza to, że jeśli czujesz, iż ktoś
Cię prześladuje z powodu Twojego
pochodzenia, możesz z tym walczyć i
zgłosic incydent na policję, która hate
crime traktuje bardzo poważnie.
Nie musisz znosić tego
w milczeniu. To w końcu chodzi o Ciebie.
Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń
pod numer 07916 57 4225 (oficer
łącznikowy Stowarzyszenia Polskiego
Irlandii Północnej) lub napisz pod adres [email protected]
Możesz też bezpośrednio zadzwonić
na policję pod numer 999
(sprawy nagłe) lub 0845 600 8000.
Zamieść reklamę
w naszym magazynie!
Tel.: 07873588833
Email: [email protected]
6 | marzec 2012
Pozwól rozkwitnąć swojemu
biznesowi! Zareklamuj się u nas!
- oferujemy korzystne rabaty
oraz
www.linkpolska.com
Piekarnia
Sam Smak
Sam Smak
Teraz nowy i bogatszy..
Produkujemy pieczywo
bez konserwantów, według
tradycyjnych przepisów.
Polecamy pieczywo pszenne,
żytnie, mieszane i smakowe.
Zapraszamy do współpracy!
07902760408, 07708860660
TRADYCYJNE POLSKIE WYPIEKI NA TWOIM STOLE...
Paczki do Polski!
Oferujemy kompleksowe usługi przesyłania paczek
do Polski i z Polski oraz usługi transportowe na terenie
Irlandii Północnej. Tanio i zawsze na czas!
Promocyjne ceny!
£1.30/kg!
07902760408
07708860660
Z NAMI
NIE PRZEPŁACISZ!
Sklepy Spożywcze
Sam Smak
Z nami
smakuje
lepiej!
Polecamy:
produkty dla dzieci, pieczywo, wędliny,
mięso, sery, słodycze, napoje, warzywa,
lekarstwa dla dzieci i dorosłych
ZAPRASZAMY!
ADRESY
SKLEPÓW:
31 Union Street, Lurgan
5 Shamble Lane, Dungannon
NASZE
KULTURA
SPRAWY
Coś dla dzieci
tych małych i dużych
Już 9 marca rozpocznie się w Belfaście
wielki festiwal, pełen atrakcji i niespodzianek dla dzieci w każdym wieku.
Tegoroczny program zapowiada się niezwykle
interesująco. Warto podkreślić, że przewidziano
atrakcje również dla tych zupełnie najmłodszych
dzieci. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych
przez redakcję imprez, oraz zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem na stronie internetowej festiwalu: www.belfastchildrensfestival.
com
Dla najmłodszych
Baby Rave / Baby Ska (0-4 lata)
Dyskoteka dla najmłodszych - pełna muzyki i tańca. Dzieciom zagra DJ a tancerze rozruszają parkiet. Więcej info: www.youngatartevents.com .
Kiedy? 10 marca (sobota) - 12:30, 14:00, 15:30
oraz 11 marca (niedziela) - 12:30, 14:00, 15:30.
Gdzie? Belfast Waterfront. Bilety: £5. Jak długo:
60 min
My House (18 miesięcy - 3 lata)
Odwiedź bardzo specjalny dom, gdzie nic nie jest
takie jak się wydaje: sufit jest z futra, kominy rosną, a ściany przesuwają się. „My house” to interaktywne przedstawienie, angażujące wszystkie
zmysły dziecka. Więcej info: www.starcatchers.
com. Kiedy? 15 marca (czwartek) - 10:00, 11:30,
13:30 oraz 16 marca (piątek) - 10:00, 11:30, 13:30.
Gdzie? Crescent Arts Centre. Bilety: £5. Jak długo: 40 min
Dla starszaków
Traverse (od 7 lat)
Zapierające dech przedstawienie taneczne w wykonaniu tancerzy francuskich. Bardzo zapracowany pan mieszkający w zagraconym domku, ucieka
w krainę fantazji. Więcej info: www.compagniearcosm.fr. Kiedy? 15 marca (czwartek) - 11:00,
19:30 oraz 16 marca (piątek) - 11:00. Gdzie? Belfast Waterfront. Bilety: £5. Jak długo: 60 min
Wygraj bilety do kina!
Mamy do rozdania podwójne zaproszenie na film Agnieszki Holland „W ciemnosci” (16 marca o 18:30, Belfast Queens
Theatre). Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: W jakim mieście toczy się akcja filmu „W ciemności”. Wśród czytelników,
którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie - rozlosujemy bilety do kina. Odpowiedzi prosimy nadsyłać mailem na adres:
[email protected]
The secrets of design (Belfast Fashion Week)
(10 - 13 lat)
Impreza dla wszystkich dzieci kochających modę.
Spotkanie z projektantami mody, najnowsze
trendy od podszewki. Jest to wydarzenie nie do
przegapienia dla wszystkich małych faszonistek.
Więcej info: www.belfastfashionweek.com. Kiedy? 16 marca (piątek) - 16:30. Gdzie? Europa FASHIONWEEK Centre. Bilety: impreza darmowa.
Jak długo: 60 min
Dla wszystkich i za darmo
Zamieść reklamę
w naszym magazynie!
Tel.: 07873588833
Email: [email protected]
Pozwól rozkwitnąć swojemu biznesowi!
8 | marzec 2012
Cardboard Cities
Fascynująca wystawa z kartonu. Kartonowe miasto, które Twoje dziecko może samo przebudowywać. Więcej info: www.youngatart.com. Kiedy?
9 marca (piątek) - 15:00-18:00 oraz 10 marca (sobota) - 15:00-18:00. Gdzie? Assembly Rooms.
Tea and Tales & Sos Agus Scéalta
Dla wszystkich miłośników książek i relaksu. Dla
dzieci i ich rodziców dostępne będą najciekawsze
książki w j.angielskim i gaelic oraz wygodne fotele. Więcej info: www.belfastfashionweek.com
Kiedy? Od 10 marca (sobota) do 16 marca (piątek)
- 12:00, 14:00, 16:00. Gdzie? Assembly Rooms.
www.linkpolska.com
NASZE
PERYSKOP
SPRAWY
Belfast International Party już 10 marca!
Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejną jedenastą już edycję
Belfat International Party, która odbędzie się w sobotę 10-go marca 2012r. w Morrisons Bar w Belfaście (21 Bedford Street, BT2 7EJ).
Start godz. 21:00. Wstęp: £5. Promocje na barze przed godz. 23:00.
Fot. Łukasz Ludziejewski, wapnet.pl
Belfast International Party jest to polsko-międzynarodowa impreza z miksem najlepszych zagranicznych oraz polskich hitów. Jest to prężnie
rozwijający się projekt prowadzony przez małą,
ale niezwykle wydajną grupę ludzi, którzy lubią
dobrą zabawę przy jeszcze lepszej muzyce. Jest to
impreza cykliczna, która odbywa się co miesiąc.
Po zeszłomiesięcznym sukcesie walentynkowej
imprezy z gościnnym występem lokalnego didżeja – DJ A.R.G. (Scratch/Mono/Box/Club 411)
i na nadchodzącej edycji nie zabraknie atrakcji
muzycznych. Gościnnie wystąpi DJ Phil Smyth,
lokalny didżej znany między innymi z występów
w klubie Beach Club w Belfaście czy na słynnym
festiwalu Planet Love. U jego boku rozgrzewać
publiczność gorącymi rytmami, będą znani już jej
z poprzednich występów didżeje: Don Jerrito (48
Agency/Pacha) oraz DJ ALX (BMC International).
Wygraj darmowe wejściówki z polskim piwem !
Do rozlosowania są trzy podwójne wejściówki
oraz piwo dla siebie oraz osoby towarzyszącej.
Wystarczy, że na adres [email protected] wyślesz maila. W temacie umieść „Konkurs - Link”
a w treści swoje imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania. Listę zwycięzców podamy w piątek
9go marca 2012r. na stronie www.bmci.wapnet.pl
Nasze Ważne Chwile
Prawo Pracy warto wiedzieć więcej!
Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Północnej pragnie zaprosić członków społeczności
polskiej do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym prawa pracy.
Seminarium odbędzie się 31 marca (sobota) 2012
roku, w siedzibie związków zawodowych UNISON, UNISON Centre, Galway House, 165 York
Street, Belfast BT15 1AL. Start godzina 10.00.
Organizatorzy zapewniają obecność polskich tłumaczy oraz lunch. Udział w warsztatach bezpłatny.
Tematami spotkania będą: podstawowe prawa
pracownika, niesłuszne zwolnienie z pracy oraz
redukcja wynagrodzenia, dyskryminacja w miejscu pracy, prawa kobiet w ciąży oraz przebywających na urlopie macierzyńskim, zmiany w prawie
dotyczącym pracowników zatrudnionych przez
agencje pracy.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele
lokalnych organizacji zajmujących się prawem
pracy: DEL, UNISON, Labour Relations Agency,
Irish Congress of Treade Unions ,Belfast Migrant
Centre, Equality Commission, Law Centre.
Więcej informacji już niebawem na stronie Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej www.
polishassociation.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Macieja
Batora pod numerem telefonu07930476649 lub
[email protected]
Drodzy Czytelnicy! Przyślijcie nam swoje zdjęcia ze ślubów, chrztów, wesel, urodzin,
zaręczyn, itd. Jeśli chcecie pochwalić się nowonarodzonym dzieckiem - zapraszamy
również! Do każdego zdjęcia możemy dołączyć krótki tekst - na przykład życzenia lub
gratulacje. Pochwal się światu swoim szczęściem i wyślij nam zdjęcie, uwiecznimy to
na łamach naszego magazynu! Zdjęcia wraz z opisem prosimy nadsyłać na nasz adres
e-mailowy: [email protected] lub też drogą pocztową: Link Polska, 11 The
Strand, Portaferry, BT22 1PF.
www.linkpolska.com
2012 marzec | 9
SPORT
Polska Liga 6-tek w Belfaście
W Belfaście, 10 Lutego 2012 r., rozpoczęła
swoje rozgrywki Polska Liga 6-tek piłkarskich.
Liga występuje pod nazwa Inter6League Polita,
więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej; www.inter6liga.eu. Liga rozgrywa swoje
mecze na Ballysillan Leisure Centre w Belfaście,
w piątkowe wieczory od godz.20:00. Liga jest
otwarta dla wszystkich grup społecznych. Jest to
Liga typowo amatorska dla wszystkich, którzy kochają grać w piłkę nożną.
Organizator zaprasza wszystkie zorganizowane
drużyny do udziału w rozgrywkach ligowych z terenu Belfastu i okolicznych miejscowości.
Dokładnych informacji można uzyskać pod
numerem tel. 07792552001, oraz email:
[email protected] Zapraszamy!
dla dzieci i młodzieży
Polskie Stowarzyszenie Sportowe POLONIA NI
w Irlandii Północnej, zaprasza dzieci oraz młodzież mieszkające na terenie Irlandii Północnej do
uczestnictwa w zajeciach sportowych rozwijających sprawność fizyczną, jak również intelektualną
u młodych ludzi. Wstępnie zajęcia będą ogólnorozwojowe (sportowe) a następnie uwzględniając
chęć oraz zainteresowanie młodych uczestników,
celem nadrzędnym będzie rozwijanie umiejętności
z dyscyplin sportowych, które będą cieszyły się
największym zainteresowaniem.
Zajęcia będą odbywać się w Belfaście, raz w tygodniu, w weekend.
Więcej informacji oraz zapisy można uzyskać
pod numerami telefonów:
Do Euro 2012 pozostało już mniej niż 90 dni
Jak Podaje ’Rzeczpospolita’ ponad połowa Polaków uważa, że Euro 2012
będzie sukcesem organizacyjnym naszego kraju. Najbardziej obawiają
się kompromitacji reprezentacji.
Tak wynika z
badania „100 dni
przed Euro 2012”,
przeprowadzonego
przez ARC Rynek
i Opinia w dniach
21 – 24 lutego
wśród osób interesujących się sportem, w tym piłką
nożną.
68%
Polaków
jest dumna, że
przyjadą do nas najlepsi piłkarze, a 57% twierdzi,
że nasz kraj będzie lepiej oceniany niż Ukraina. Za
największą korzyść związaną z organizacją turnieju uznali odnowione lotniska i dworce (72%) oraz
lepszą infrastrukturę sportową (68%).
Uczestnicy badania najbardziej obawiają się
kompromitacji polskiej reprezentacji (63%), ale
jednocześnie 48% z nich sądzi, że wyjdziemy
z grupy. Na awans do półfinału stawia 3%, a do
finału – 2%. Faworytami są Hiszpania (32%) i
Niemcy (27%). – Pozostałe kwestie, potencjalnie
Szkółka sportowa
07874917520 – Tomasz,
07792552001 – Andrzej
oraz email: [email protected],
[email protected]
Turniej Szachowy
w Belfaście
P o l s k i e
Stowarzyszenie
Sportowe Polonia
N.I
(SAPNI),
organizuje
25
marca 2012 r.
pierwszy
Polski
Turniej Szachowy,
dla
wszystkich
grup społecznych,
bez
ograniczeń
Nowo wybudowany Stadion Narodowy w Warszawie
wiekowych. Turniej jest dostępny dla wszystkich,
posiada 4. kategorię w klasyfikacji UEFA (najwyższą),
zarówno kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci.
znajduje się na nim 58,5 tys. miejsc dla kibiców. Więcej
Turniej odbędzie się w siedzibie Polish Association
ciekawych informacji na www.stadionnarodowy.org.pl
w Belfaście, 7 North Street BT1 1NH, początek
negatywne, wskazywane przez ponad połowę osób godz,10:00. Przewidziano wiele nagród dla
dotyczyły organizacji komunikacji w miastach, w najlepszych w kilku kategoriach.
których będą odbywały się mecze, oraz gotowości
Zgłoszenia do turnieju, można kierować pod nuw zakresie infrastruktury sportowej i turystycznej.
merem
tel.
Respondenci obawiają się również zamieszek wy07792552001- Andrzej Lewinski,
woływanych przez polskich kibiców – co ciekawe
oraz na maila: [email protected]
niemal nie widzą takiego zagrożenia ze strony kibiców z zagranicy.
Szukamy
wspólpracowników!
Piszesz teksty? Robisz zdjęcia?
Chciałbyś by Twoja praca zyskała szerszą
publiczność? Skontaktuj się z nami:
[email protected]
10 | marzec 2012
www.linkpolska.com
Z nami Twoja reklama skutecznie dotrze do polskiej społeczności w Irlandii Północnej!
03/2012 (28)
PORADNIK I OGŁOSZENIA DROBNE
MIESZKANIA
AUTO-MOTO
PRACA
KUPIĘ
SPRZEDAM
TOWARZYSKIE
RÓŻNE
NASZ TEMAT:
Czy można zarobić na aukcji?
Aukcje jeszcze niedawno kojarzyły się większości z nobliwymi panami w drogich
garniturach, licytujących dzieła sztuki. Dziś na aukcje są dostępne dla każdego
i można kupić na nich dosłownie wszystko.
Krzysztof Piórek
Aukcja jest formą przetargu, gdzie zbywający dostarcza produkt a licytujący (zazwyczaj grupa osób
działających w ramach konkurencji) oferuje w limitowanym przedziale czasowym cenę, mającą być w
zamierzeniu ceną ostateczną. Aukcję wygrywa ten
którego oferta będzie ofertą ostateczną.
To tyle z definicji – jak wygląda aukcja wierzę, że
Państwo wiecie. Tak internetowa jak i w warunkach
rzeczywistych, jest atrakcją samą w sobie. Budzi
emocje, podnosi adrenalinę, wyzwala pokłady energii jak przy najlepszym seksie… by tuż po finale
wszystko wygasić. Jak to wytłumaczyć?
Niejednokrotnie uczestniczyłem w aukcjach;
www.linkpolska.com
osobiście preferuję te organizowane przez Domy
Aukcyjne w terenie, mają tę nutkę osobliwości w
sobie – możliwość obserwowania konkurentów,
analizowania ich emocji i potencjalnej skali podbicia ceny zaliczam do tych wirtualnych atutów natomiast okazję do kontaktu z eksponatem przeznaczonym do aukcji mogę śmiało zaliczyć do tych jak
najbardziej praktycznych.
Aukcje internetowe trwają zazwyczaj kilka dni,
częstotliwość podbijania oferty rośnie wraz ze zbliżaniem się do „godziny zero”. Kilka minut przed
końcem nerwowo klikamy w klawiaturę, klnąc na
wolny system, „zawieszone okna” i wszystko co
nie pozwala nam gładko przejść przez ten handel.
W końcowej fazie, jeśli cena jest dalej atrakcyjna,
tylko sprawny sprzęt i czasami specjalne oprogramowanie mogą nam zapewnić wygraną.
„Terenówki” mają trochę inną strukturę – eksponat można podziwiać zazwyczaj już 24 godziny
przed samą aukcją. Daje nam to możliwość wyguglania sobie średniej ceny produktu posługując się
takimi portalami jak Gumtree, Ebay, Allegro, czy
choćby stronami sklepów: Ikea, Currys, Argos itp.
Gdy na portalach aukcyjnych można średnią cenę
wyliczyć na podstawie ofert sprzedaży, to na stronach sklepowych widzimy ile kosztuje produkt gdy
jest nowy.
Ciąg dalszy na stronie 12
2012 marzec | 11
PORADY
Przyjętą regułą wśród doświadczonych kupujących jest zasada: towar
używany = max. 50% ceny sklepowej.
Towar w opakowaniu, nowy, na aukcji, do 70% ceny sklepowej. Mowa
jest tutaj o towarze wymienionym w
pierwszym zestawieniu poniżej.
OGŁOSZENIA DROBNE
we. Tel. 075 7697 8905
Wypełnianie
dokumentów
(zasiłki, macierzyńskie, Home
Office, zwrot podatku, rozliczanie self-employment etc.),
tłumaczenia pism i formularzy,
pomoc językowa w urzędzie,
banku itp. 3-letnie doświadczenie. Profesjonalnie i tanio! Tel.:
07895625562
Posługując sie tym rozumowaniem
można odsprzedać towar używany z
aukcji za max. 65% ceny sklepowej,
lub nowy w opakowaniu, za max. 85%
ceny sklepowej (dotyczy biżuterii,
droższych zegarków, sprzętu TV, hobbystycznego, specjalistycznego, średniej wielkości mebli, jako że wielkie
gabaryty podnoszą koszt transportu).
Kolejną grupą towarową jest tzw.
bulk pack, czyli to co zapakowano
do wielkich kartonów nie patrząc na sortowanie
lub wycenianie. Zazwyczaj mamy wymieszane narzędzia ogrodnicze z porcelaną, sztućce z płytami
DVD, kolekcję książeczek z bajkami Disneja lub
180 ręcznie wykończonych obrazków w drewnianej
ramce 10cm x 15cm, jeszcze w oryginalnym kartonie Made in China.
Przy tym towarze jak i używanych lodówkach czy
pralkach, nie ma minimów cenowych – wspomniane obrazki autorowi tego artykułu udało się kupić za
£19.80; zmywarkę do naczyń, dwie w ciągu roku,
za odpowiednio £32 i £45. Te produkty nazywam
towarem zwrotnych szybkiego obiegu. Można tanio
kupić i szybko z zyskiem, ciągle tanio, sprzedać.
Zazwyczaj handel zwrotny towarem używanym
odbywa się na wspomnianych wcześniej portalach
internetowych, zazwyczaj Gumtree, jako darmowy,
lub w tzw. sekend hendach, inaczej czarity szopach.
W tym przypadku towar zakupiony na aukcji podnosi cenę o minimum 100%. Normą jest zakup około 40 książek za £4; wystawione później za 50 czy
75 pensów dają niezły procentowo zarobek.
Zasady aukcji internetowych: po rejestracji i potwierdzeniu danych na portalu możesz ruszać do
natarcia. Wybierz grupę tematyczną, interesujący
ciebie produkt i licytuj. Pamiętaj: tylko chłodna
analiza pozwoli ci spojrzeć na atrakcyjność oferty
właściwie – staraj dowiedzieć wszystkiego o produkcie z innych zródeł, porównuj ceny i zachowaj
zimną krew pod koniec aukcji.
Aukcja w Domu Aukcyjnym – przy rejestracji
czasami wymagany jest depozyt jeśli jest to aukcja antyków, przy rzeczach codziennego użytku
tylko dane osobowe i nr telefonu. Po otrzymaniu
numerka przypisanego do twoich danych możesz
Domowe wypieki, ciasta, torty - na każdą okazję. Zadzwoń
lub napisz, wypieki są pyszne
i sprawdzone. Tel. 077 0764
9101, lub [email protected]
wp.pl.
Belfast, Antrim.
Na aukcjach można kupić prawie wszystko - od archiwalnych
komiksów po auta i domy © Copyright Penny Mayes
już licytować. I tutaj kilka praktycznych rad: aby
podbić cenę za pierwszym razem, wyraźnie podnieś
rękę z numerkiem – dopiero za kolejnym razem
przy tym produkcie prowadzący zareaguje na twoje
skinienie głowy czy zmrużenie oczu. Nie gestykuluj
zbytnio rozmawiając z przyjaciólmi podczas licytacji, możesz przypadkiem podbić produkt z którego
wycofałeś się kilka sekund wcześniej.
I ( rada dla Panów) zawsze, ale to zawsze uważaj
na średniej wielkości cudowne, niepraktyczne mebelki wyglądem przypominające dopiero co dostarczone z Galerii a mogące być idelnym prezentem
dla twojej ukochanej w ramach przeprosin za twoje
ostatnie wyjście do pubu – jeśli twoim konkurentem
w licytacji jest kobieta, wycofaj się, szybko. Oddaj
jej te mebelki, poważnie. Daj jej potoczyć wokoło
wzrokiem pełnym dziecięcej radości, choć przed
paroma chwilami był to wzrok Bazyliszka. Nie wygrasz stary, naprawdę. A ona znowu przepłaci.
Przydatne adresy:
www.bangorauctions.co.uk
www.cityauctiongroup.com
www.wilsonsauctions.com
Paznokcie żelowe od 17 funtów, niedrogo i solidnie. Lurgan, Ilona, tel: 077 5697 7552
Polski męski fryzjer i Hair
Tattoo, Natoli PL - Facebook,
17 Shamble Lane, BT70 1BW,
Dungannon, najlepsze ceny,
Pn-Pt 9.30-5.30, Sob 9.30-4.00,
tel: 079 3565 9901
Transfery na lotniska wycieczki, przeprowadzki lokalne i do
PL, przewoz paczek, dużych
gabarytów, także mechanika
pojazdowa. MAX, tel: 077 0260
5672
Tatuaż artystyczny, tanio i profesjonalnie poprawki, covery.
Daniel, tel: 075 1382 9449
Zapraszamy do salonu fryzjerskiego Senso. 418 Netownards
Rd, tel. 078 7485 6153
Torty i Ciasta ”Beaty” - na każda okazję. Wykwalifikowany
cukiernik poleca i zaprasza Portadown, Craigavon, Lurgan
i okolice. Tel. 079 5517 0161;
077 3811 1380
Aby zamieścić ogłoszenie drobne
na łamach magazynu
Profesjonalne przeprowadzki i
wszystkie transporty o każdej
porze, tel: 078 5847 4896
WYŚLIJ SMS-a Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA
Usuwanie blokad Simlock,
polskie menu, naprawy gsm.
Belfast, Ballymena, możliwość
dojazdu.
Tel: 078 7104 1900
POD NUMER 81616
WYŚLIJ SMS na numer 81616 o następującej treści:
LINK (spacja) NUMER KATEGORII (spacja) TREŚĆ
OGŁOSZENIA
Przykładowy sms z ogłoszeniem do kategorii
kupię/sprzedam: LINK 03 sprzedam wozek
dzieciecy w bardzo dobrym stanie. Cena do
negocjacji. Gosia 077 000000011
Fryzjerka damsko - męska. Tel.
075 1197 9764
Dowóz na lotniska, przeprowadzki tanio i profesjonalnie.
Tel. 077 6316 0205
przyjmujemy do 20 dnia
» Ogłoszenia
każdego miesiąca na kolejne wydanie.
» Koszt SMS-a 50p + standardowy SMS
Całkowita długość SMS-a nie może
» PAMIĘTAJ!
przekraczać 160 znaków (wraz ze spacjami oraz
Tanio przewóz do pracy, lotniska, zakupy, wycieczki. Adam
Tel: 077 1315 6696
Prosimy o nieużywanie
» UWAGA!
polskich znaków w SMS-ach!
Zdalne Usuwanie Simlocka
Kodem. Robimy HTC Nokia LG
Samsung Blackberry Dell Sony
Motorola Alcatel itd. Nasza
strona: www.simlock48.pl Tel.
077 0855 7891
słowem LINK i numerem kategorii).
81616
NUMERY KATEGORII:
01 Mieszkanie wynajmę
02 Mieszkania szukam
03 Kupię Sprzedam
04 Praca dam
05 Praca szukam
06 Auto Moto
07 Różne
Ogłoszenia przesłane po 20 dniu miesiąca będą opublikowane w następnym
wydaniu. Wszelkie ogłoszenia dotyczące usług towarzyskich nie będą
publikowane. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie umieszczania ogłoszeń,
których treść jest obraźliwa lub przekracza zasady powszechnie przyjętych
norm społecznych. Więcej informacji pod numerem tel.: 028 90 80 30 85
12 | marzec 2012
The Home Experts. Poprawki,
renowacja mebli, poprawki po
fachowcach z Housing Executive. Meble ogrodowe, meble na
wymiar. Zadzwoń a resztę załatwimy my. Zapraszamy na naszą klasę. Tel.: 078 5847 4896
Przedłużanie rzęs 1:1, Belfast,
w Salonie Szalone Nożyczki!
Tylko £28!!! Tel. 079 0250 0098,
Basia
G.K.Interpreting Services. Tłumaczenia wykonywane przez
dyplomowanego
tłumacza.
Grzegorz, 07718287978
Uslugi fryzjerskie na terenie
Belfastu, tanio i solidnie.
Tel: 075 9856 4173
Montaż, Modernizacja, Instalacja, Wszystkie Platformy Cyfro-
Przeprowadzam
generalne
remonty pojazdów samochodowych, zakres prac: silniki,
sprzęgła, skrzynie biegów, zawieszenia, naprawy blacharsko
lakiernicze. Tel: 078 4241 6528
Naprawa komputerów, laptopów, Playstation, X-box, TV,
DVD oraz innej elektroniki.
Krzysiek 078 7965 4617
Zaopiekuję się dzieckiem. Jestem cierpliwa, doświadczona,
kochającą dzieci osobą. Dyspozycyjna. Posiadam samochód.
Zosia, tel: 078 7171 1614
Sprzedam Platformę wibracyjną
Crazy Fit Massage w b. dobrym
stanie. Tel: 078 7175 2945
Hurtowa sprzedaż mięsa, ceny
filetow drobiowych juz od 3
funtów za kilo,
tel: 079 3571 8599
Sprzedam chodzik.
Tel: 078 7107 5640
Sprzedam wozek Quiny +
wkładka dla niemowlaka do 9
mies + torba + śpiwor + adapter do montażu fotelika + fotelik maxi cosi. Stan bdb, cena
£150, tel: 078 9282 3267
Sprzedam krzesełko do karmienia mamas papas, stan
idealny cena £40,
tel: 078 9282 32267
Sprzedam huśtawkę Fisher
Price na baterie, stan b.dobry.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 075 9893 7723
Sprzedam stół okrągły drewniany jasny + 4 krzesła w bdobrym stanie. Cena £60. Magherafelt. Tel: 075 1036 4491
Sprzedam bilety lotnicze z Poznania do Dublina, 2 dorosłych
i 2 dzieci na 15 lipca za £180.
Tel: 075 9782 1009, 078 5166
3222
VW PASSAT SE 2.0 PETROL
2001r. SREBRNY,108000mile,
mot 11.12. tax.30.06.12-1280£
tel.075 412 490 lub zamiana na
mniejszy!
Skup komputerów, części, tel.
komórkowych, także uszkodzonych, okolice Ballycastle. Tel.
075 9948 066.
Skup zepsutych laptopów,
komputerów, monitorów, telewizorów LCD. Tel: 078 7965
4617 Krzysiek
Wynajmę pokoj, £170 miesiecznie, bardzo blisko centrum Belfastu. Iwona, tel: 077
4689 4807
Wynajmę małą salę na imprezy
okolicznościowe w Dungannon. Tel: 077 6316 0205
Szukam gitarzysty do zespołu
polskiego, w pobliżu Portadown. Kontakt: 075 2298 4378
Spokojny 42 latek szuka miłej
pani do zawarcia przyjaźni.
Tel. 075 3522 2692
Pan pozna Panią do 45 lat w
wiadomym celu.
Tel: 079 5522 8188
www.linkpolska.com
ZDROWIE
Wiosenna odnowa
Marzysz o tym, by po długiej zimie oczyścić organizm i zacząć nowy rozdział? Niektórzy decydują
się na głodówkę, inni wybierają dietę oczyszczającą. Są jednak i tacy, którzy oprócz detoksu, chcieliby sobie zafundować niezły wycisk.
Oglądasz czasem amerykańskie seriale i zazdrościsz bohaterkom „Gotowych
na wszystko”, że nie muszą się same motywować na treningu tylko przez tydzień codziennie rano rygotystyczny trener wyciska z nich siódme poty w parku? Tak w ogromnym skrócie wygląda Boot Camp, dosyć wyraźnie opisany w
lokalnej telewizji pod tytułem „ The biggest loser„
W UK mamy ciekawe propozycje, gdzie jest połączona całodniowa aktywność
z dietą oczyszczającą.
Dieta na wyjeździe
{
Ludzie kochający aktywność i ruch na całym świecie mają
swoje ulubione miejsca, do których wyjeżdżają, aby poprawić
fromę i wygląd, poddając się ostrym i bezlitosnym treningom
trwającym po kilknaście godzin dziennie.
}
W UK coraz popularniejsze są tygodniowe lub dłuższe wyjazdy, na których
jesteś na specjalnej diecie. Dla niektórych jest to świetna okazja do tego, by
zrzucić kilka zbędnych kilogramów, a dla innych metoda na oczyszczenie i poprawę stanu zdrowia.
ruszać i chcesz wrócić z wakacji z płaskim brzuchem, pomyśl o czymś, co bardziej przypomina Boot Camp
- Jeżdżę z koleżanką do Szkocji już od kilku lat. Nie wyobrażam sobie, by samej
zmotywować się do bardzo rygorystycznej diety, a kiedy jesteśmy z daleka od
pokus, to czysta przyjemność - mówi 37-letnia Ewa z Newry. - Oprócz diety i
aktywności mamy sporo zajęć, na których uczymy się zasad zdrowego żywienia
i ja mogę z pełną odpowiedzialnością za własne słowa powiedzieć, że po takich
dwóch tygodniach zawsze jestem zmotywowana na cały rok I bardzo zdrowo
się odżywiam. Kucharze podrzucają ciekawe pomysły. To fantastyczna sprawa.
Ludzie kochający aktywność i ruch na całym świecie mają swoje ulubione miejsca, do których wyjeżdżają, aby poprawić fromę i wygląd, poddając się ostrym i
bezlitosnym treningom trwającym po kilknaście godzin dziennie. Jest to propozycja dla tych, którzy chcieliby aktywnie spędzić urlop, ale przy okazji oczyścić
organizm z toksyn i nauczyć się jak najwięcej na temat zdrowego trybu życia,
by po urlopie wprowadzić w swoim życiu wiele zmian.
Na tego typu wyjazdach pojawiają się osoby, które chcą schudnąć i nauczyć
się tego, jak planować swoje menu, ludzie, którzy cierpią na różnego rodzaju
choroby:
W procesie odchudzania nie pomogą żadne
cudowne tabletki - wystarczy wyważona dieta,
dużo wysiłku fizycznego i konsewkencja.
od nadciśnienia przez cukrzycę nawet
po nowotwory. A są i tacy, którzy
po prostu chcą się wyciszyć w lesie
i jednocześnie oczyścić organizm z
toksyn.
Na tego typu wyjazdach jest kilka
możliwości jesli chodzi o dietę. Zazwyczaj jest to dieta zbliżona do makrobiotycznej (ok. 1300 kcal dziennie), owocowo-warzywna (500-600
kcal) oraz płyny (do 300 kcal). Jak
łatwo się domyślać w przypadku
dwóch ostatnich wariantów nie można mówić o bardzo intensywnych
treningach. Dlatego, jeśli lubisz się
Alternatywa dla aktywnych
- To program odnowy dla kobiet i mężczyzn, podczas którego motywujemy się
do codziennej, bezkompromisowej aktywności fizycznej od świtu (dosłownie!)
do nocy, przez 7 dni. Nie można mieć przecież ponadprzeciętnych osiągnięć
będąc leniuszkiem, nieprawdaż?
Na co trzeba się przygotować?
- Przez pierwsze dwa-trzy dni uczestnicy odczuwają znaczne zmęczenie i ból
mięśni, a ci przyzwyczajeni do przejadania się, lekki głód. Potem kryzys mija
i wraz z redukcją apetytu na podjadanie między posiłkami (na co i tak nie pozwalamy) - rośnie apetyt na życie i nowe wyzwania - mówią wszyscy którzy
już przez to przeszli.
Ten typ odnowy: szybki, radykalny i skuteczny, jest bardzo popularny na świecie, gdyż stanowi unikalne połączenie: ostrego wycisku fizycznego z duchową
kontemplacją. Takie programy pozwalają w krótkim czasie odzyskać formę,
poprawić figurę i odnaleźć równowagę psychiczną i spokój. Dodatkowo, dają
napęd do kontynuacji dobrych nawyków przez wiele miesięcy po zakończeniu
programu.
My wprawdzie nie możemy zagwarantować Państwu tygodniowych, prawie
24/7 zwariowanych kuracji odchudzająco-regenerująco-wykańczających ale
może tak trochę więcej rozsądku i samokontroli, codziennej kontynuacji drobnych postanowień, dłuższych spacerów z dziećmi - jest tyle świetnych możliwości na zdrowy styl życia bez skakania ze skrajności w skrajność.
HANDY-MATT
REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
0794 224 64 14 / 0782 173 45 78
WWW.HANDY-MATT.COM
www.linkpolska.com
2012 marzec | 13
OPOWIEŚCI
Zapiski z podróży na
wyspy szczęśliwe
Monika Ciok - Giertuga
Jest rok 2001. Odkrywamy z J. Internet.
Oglądamy zdjęcia odległych miejsc, do
których chcielibyśmy kiedyś pojechać.
Irlandia pojawia się na ekranie naszego
starego peceta niczym objawienie. Odbierające mowę piękno dzikiego, nieprzyjaznego krajobrazu. Piękna, tajemnicza pani strzeżona przez bagnety klifów.
Otoczona zewsząd morzem. Absolutnie
niedostępna. Całkowicie poza naszym
zasięgiem.
Joyce, uliczki Dublina, które przemierzał Ulisses w drodze do swej Itaki, Beckett, Seamus Heaney, dolmeny, Celtowie,
mity i legendy, magia…
– Popatrz, jakie małe zagęszczenie ludności na kilometr kwadratowy! – mówi J.
– Siedzieć na klifie, pisać wiersze i nie
widzieć nikogo przez cały boży dzień.
Coś dla nas – mówię. – Iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko…
Wicher zmian
Rok 2004. O roku ów!
Wicher zmian gnał przez Europę, wyrywał słupy graniczne, łamał szlabany, odbierał pracę celnikom i jakby tego mu było mało, pustoszył domy,
całe osiedla, miasta i wsie. Porywał ludzi jak suche
liście i rzucał ich z miejsca na miejsce. Odnajdowali nagle siebie samych wbitych w siedzenie samolotu którejś z tanich linii lotniczych albo co gorsza błąkających się po kilometrowych korytarzach
międzynarodowych lotnisk, albo co jeszcze gorsza
– stojących w środku obcego miasta z jedną tylko
myślą w głowie: „Co ja tu, k… robię?”.
Zmiany te przechodziły koło nas bokiem. J.
zajęty był swoją nową fascynującą pracą w tzw.
instytucji kulturalnej, ja zaś pisałam pracę magisterską na temat epifanii we współczesnej polskiej
poezji.
Oko cyklonu
W 2006 roku wicher zmian rozszalał się także
nad naszym domem, naszą wynajmowaną 30 metrową dziuplą, w której mieszkaliśmy już we troje:
Ja, J. i roczny Dawidek. Wpadał przez nieszczelne
okna i drzwi, zrzucał obrazy ze ścian, tłukł szklanki i talerze, wywlekał z kątów brudne skarpetki i
pampersy, robił bałagan w niezapłaconych na czas
rachunkach, gubił strony korekty, nad którą ślęczałam, kiedy Dawidek spał. Nocami zapędzał J. w
labirynty ulic, ślepe zaułki. Dął tak niemiłosiernie,
aż biedaczysko zmuszony był ratować się ucieczką w ciepłe wnętrza knajp. Nad ranem przywiewał
go z powrotem pod drzwi mieszkania, w samo oko
cyklonu.
Żyliśmy na rumowisku. Zamiatając skorupy,
mamrotaliśmy pod nosem – „Tosięmusizmienić”.
Profesor czarnej magii
Elegancko ubrany, ciemnowłosy egzotyczny
przybysz pojawił się któregoś dnia na krakowskim Kazimierzu zupełnie niewiadomo skąd. Z
14 | marzec 2012
błyskiem w czarnym oku roztaczał przed nami wizję wysp szczęśliwych, wysp zielonych, nowych
par butów, domku z ogródkiem, zagranicznych
wakacji. Czarował, mamił, łudził… Podpisaliśmy
cyrograf.
I tak w sierpniu 2006 roku J. po wielkiej popijawie pożegnalnej z krakowskimi znajomymi
ocknął się sam jak palec w B. pod Belfastem w
Irlandii Północnej. Może nie był w samych kalesonach jak Stiopa Lichodiejew w Jałcie, ale niewiele
brakowało.
J. malował dom profesora. Potem dom znajomych profesora.
A potem kolejny. I jeszcze jeden. I następny…
I następny…
Aż przyszedł grudzień. A w grudniu w B. malowanie się kończy. W grudniu w B. liczą się tylko
świąteczne zakupy.
Bilet w obie strony
Wiatr ucichł. Kraków spał jeszcze cicho pod
pierzynką śniegu tego niedzielnego poranka, kiedy
Ojciec odwoził mnie na lotnisko.
Rozdzieliła nas metalowa bramka. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że od tego punktu w czasoprzestrzeni rozpocznie się dla nas przyspieszone rozszerzanie się wszechświata, że nasze tak bliskie sobie
galaktyki zaczną oddalać się od siebie z szaloną
prędkością i że nie odnajdziemy się już nigdy.
17 grudnia 2006 roku samolot tanich linii lotniczych Ryanair z Krakowa do Dublina wystartował
o czasie, cokolwiek miałoby to znaczyć. O dobrym
czasie? O złym czasie?
I kiedy ów suski pekaes przestworzy bujał w
obłokach, ja trzymając na kolanach wydzierającego się wniebogłosy Dawida, korzystałam z tego
osobliwego stanu zawieszenia między tym, co
było i tym, co będzie, pozwalając myślom biec to
wstecz, to naprzód, a nawet w obu kierunkach jednocześnie. Czasem, kiedy Dawidek na chwilę się
uspokajał, udawało mi się przymknąć oczy. Zdawało mi się wtedy, że po mojej lewej stronie siedzi
J. i mocno trzyma mnie za rękę, a po mojej prawej
stronie siedzi Ojciec, milczący i nagle postarzały,
zza jego pleców wygląda Mama i grozi mi palcem.
Turbulencje kołysały samolotem. Na lewo – jest
już za późno, na prawo – nie jest za późno…
W mojej torebce leżał spokojnie bilet w obie
strony, przeklęta wolność wyboru.
Chwilę później ocknęłam się w labiryncie dublińskiego lotniska, z rozpadającą się torbą podróżną na jednym ramieniu i półtorarocznym
Dawidkiem na drugim. Szłam i szłam korytarzem
do hali przylotów, a droga ta zdawała się nie mieć
końca.
Obce głosy, obcy język, obce zapachy. Przedsionek nieba, przedsionek piekła, któż to wie…
Emigranci
6 stycznia 2007 roku samolot linii Aerlingus z
Dublina do Krakowa odleciał bez dwójki pasażerów na pokładzie. Mój bilet powrotny wylądował
w koszu na śmieci stojącym w maleńkim wynajętym pokoiku domu stojącego prawie na samym
brzegu Morza Irlandzkiego.
A morze o tej porze roku było wiecznie niespokojne. Wściekle wyrzucało na brzeg szarą spienioną wodę. Lodowaty wiatr smagał nas po twarzach,
chłostał po dłoniach, przeszywał na wskroś mrozem,
a mróz ten dotarł w końcu i do naszych serc.
Ciąg dalszy zapisków w następnym numerze.
www.linkpolska.com
FINANSE
Zasiłki dla rodzin z dziećmi
Child Benefit
Jest to zasiłek wolny od podatku, przysługujący osobom wychowującym
dzieci niezależnie od wysokości dochodu. Child Benefit wypłacany jest na
każde dziecko od dnia urodzin do ukończenia 16 roku życia, lub 19 jeśli
uczy się w pełnym wymiarze godzin. Obecnie wynosi tygodniowo £16.50
na pierwsze dziecko i £11.05 na każde kolejne. Zasiłek ten może być wypłacony na trzy miesiące wstecz od daty złożenia wniosku. By się o niego
starać należy spełnić następujące warunki:
• Jeden z rodziców musi być legalnie zatrudniony w UK, co za tym idzie posiadać certyfikat WRS, czyli być zarejestrowanym w Home Office (w
przypadku samo zatrudnienia trzeba być zarejestrowanym w HM Revenue & Customs).
• Trzeba zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego (Registrar’s
Office), gdyż konieczny jest akt urodzenia (jeśli dziecko urodziło się w
Polsce i rodzice posiadają polski akt urodzenia nie muszą go tłumaczyć
na jęz. angielski).
• Trzeba posiadać National Insurance Number.
Zasiłek Child Benefit może również dostawać opiekun prawny dziecka
(nie musi być biologicznym rodzicem). Wniosek można znaleźć w lokalnym
Job Centre lub na stronie internetowej www.hmrc.gov.uk/forms.
Working Tax Credit & Child Tax Credit
Kolejnye zasiłki, o które można się ubiegać zaraz po rozpoczęciu legalnej
pracy w Zjednoczonym Królestwie to Working Tax Credit oraz Child Tax
Credit. O oba zasiłki można się starać wypełniając jeden formularz (który
można zamówić pod numerem telefonu 0845 300 3900).
Child Tax Credit to zasiłek, który ma na celu wspieranie rodzin z dziećmi
a jego wysokość oblicza się na podstawie rocznych dochodów netto.
Świadczenie przeznaczone jest dla osób wychowujących dzieci w wieku
do 15 lub 19 lat, w przypadku, kiedy podejmują studia dzienne. O Child
Tax Credit mogą ubiegać się rodziny, których roczny dochód nie przekracza
£58175 (lub £66350, jeśli dziecko nie skończyło 1 roku). Mogą się o niego
ubiegać zarówno samotni rodzice, jak i pary wychowujące jedno lub więcej
dzieci.
Working Tax Credit jest przeznaczony dla osób pracujących zawodowo,
zarówno tych zatrudnionych przez pracodawcę, jak i prowadzących
własną działalność gospodarczą. Jego kwota zależy od zarobków a do jego
otrzymania kwalifikują się osoby, które:
• mają przynajmniej 16 lat, pracują minimum 16 godzin tygodniowo oraz
sprawują opiekę nad dzieckiem lub
www.linkpolska.com
WARTO WIEDZEĆ: W przypadku, gdy dzieckiem zajmuje
się autoryzowana opiekunka, można ubiegać się o zwrot
sumy jej/jemu wypłaconej. Kwota wypłacana w ramach
Working Tax Credit jako Childcare element pokrywa maksymalnie 80 % kosztów.
• mają przynajmniej 16 lat, pracują minimum 16 godzin tygodniowo oraz
są niepełnosprawne lub
• mają nie mniej niż 25 lat i pracują przynajmniej 30 godzin tygodniowo
lub
• mają przynajmniej 50 lat, pracują 16 godzin tygodniowo lub więcej oraz
otrzymywały określone zasiłki ( Income Support, Jobseeker’s Allowance, Incapacity Benefit lub Severe Disablement Allowance) przynajmniej
przez 6 tygodni przed rozpoczęciem pracy.
W przypadku, gdy dzieckiem zajmuje się autoryzowana opiekunka,
można ubiegać się o zwrot sumy jej/jemu wypłaconej. Kwota wypłacana w
ramach Working Tax Credit jako Childcare element pokrywa maksymalnie
80 % kosztów.
Wysokość zasiłku Tax Credits (zarówno Working jak i Child) można
sprawdzić wchodząc na stronę internetową taxcredits.hmrc.gov.uk i
wpisując swoje dane.
Jeśli Twoje zarobki ulegną zmianie (dostaniesz podwyżkę lub stracisz
pracę), albo zaczniesz płacić za opiekę nad dzieckiem, koniecznie powiadom
urząd o zmianie okoliczności. Zadzwoń pod numer 0845 300 3900.
2012 marzec | 15
TURYSTYKA
Rozczula już sam jej
widok, wygląda jak drzazga rzucona na wzburzone morze. Mierzy
tylko 13 km długości
i 1,6 km szerokości. Rathlin Island znajduje się
na północnym wybrzeżu Irlandii Północnej i
jest jej jedyną zamieszkałą wyspą. Obecnie
żyje na niej ok. 80 osób.
Nie brakuje tu jednak turystów, zwłaszcza latem.
Kasia Kawa-Grapa
To, co najlepsze...
Rathlin Island
Wyspa znana jest z rezerwatu ptaków (znajduje się tu największe siedlisko lęgowe maskonurów w kraju) oraz z zapierających dech w piersiach
widoków. Jest tu wszystkiego po trosze: plaże (na
niektórych wygrzewają się na słońcu foki!), zielone pagórki porośnięte orchideami i wrzosem,
jeziora oraz klify sięgające 137 m wysokości. Oraz
latarnie. Rathlin Island, która kształtem przypomina literę „L”, ma je aż 3, po jednym na każdym
krańcu. Łączą je drogi i szlaki, idealne do pieszych
wędrówek.
Widok z wyspy jest niezwykły. Z jednej można dostrzec brzeg Szkocji, oddalony tylko o 25
km, z drugiej strony ukazuje się
imponująca panorama północnego wybrzeża hrabstwa Antrim, z
dominującymi klifami Fair Head.
Wody wokół są niespokojne: to
tu spotykają się Morze Irlandzkie
z Oceanem Atlantyckim, dlatego
dno w pobliżu wyspy usłane jest
wrakami statków, również tych z
hiszpańskiej armady z 1580 r.
W centrum wyspy (Chuch
Bay) znajdują się 2 zabytkowe
kościoły – protestancki St Thomas
Church z 1812 r. oraz katolicka
kaplica St. Mary’s Chapel z 1860
16 | marzec 2012
r. Jednak najbardziej popularnym miejscem jest jedyny na wyspie pub. Lekko znudzeni mieszkańcy
tego zakątka umilają sobie czas trunkami, muzyką
na żywo oraz opowiadaniem historii i baśni. Najsłynniejsza z nich (podobno prawdziwa) opisuje
dzieje władcy Szkocji, który po przegranej walce z Anglikami został zesłany na wyspę w 1306
r. Ponoć pewnego dnia przygnębiony monarcha
obserwował pająka, który mimo niepowodzeń
cierpliwie tkał swoją sieć. Ten widok zbawiennie
wpłynął na władcę. Wrócił on do swojej ojczyzny,
zgromadził armię, rozgromił Anglików i panował
nad Szkocją jako król Robert I.
Rathlin Island działa więc od
dawna jak balsam na dusze. Ze
swoimi krajobrazami, przyjaznymi mieszkańcami, ciekawą historią i nieuchwytną magią stanowi
jakby Irlandię w miniaturze. Ma z
niej to, co najlepsze.
Rathlin Island, która
kształtem przypomina
literę „L”, ma aż 3 latarnie,
po jednym na każdym
krańcu. Łączą je drogi
i szlaki, idealne do pieszych wędrówek.
VADEMECUM
PODRÓŻNIKA
Jak dojechać? Należy dotrzeć do
Ballycastle (hrabstwo Antrim), gdzie
z portu regularnie kursują promy na
wyspę – czas podróży: 40 min, koszt:
£10 (bilet powrotny). Obok portu znajduje się rozległy parking. Wjazd na
Rathlin Island samochodem możliwy
jest dopiero wówczas, gdy planujemy
spędzić na wyspie min. 6 dni.
Gdzie się zatrzymać? Wybór jak na
tak małą wyspę jest spory. Wygodniejsi mogą się zatrzymać w odnowionym
i gustownym hoteliku Manor House
(028 20763964), poza tym znajdują
się tu 3 dobrze wyposażone i tanie
hostele: Rathlin Guest Mouse (028
20763917), Soerneog View Hostel (028
20763954), Kinramer Cottage (028
20763948).
Popołudniowa herbatka? Po kilkumilowej wycieczce po wyspie warto
wstąpić na regenerującą herbatę i półmisek domowego wypieku irlandzkich ciasteczek do znajdującej się przy
przystani kawiarenki. Wówczas wyspa
wyda nam się jeszcze piękniejsza.
www.linkpolska.com
OPOWIADANIE
Po drugiej
stronie lustra
- Sześć złoty pięćdziesiąt groszy poproszę - ekspedientka z uśmiechem czekała cierpliwie, aż wysupłam monety z portfela. Starsza pani mogła mieć około 65 lat i uśmiech
nie schodził jej z twarzy. Obserwowałem ją podejrzliwie oczekując na moją kolej podejścia do kasy, jak z naturalnie pogodną twarzą wita każdego klienta. „Musi być na
jakichś prochach” - pomyślałem - „z czego ona się tak cieszy?”
- Proszę - powiedziałem, chcąc położyć pieniądze na ladzie. Nie zdążyłem, uśmiechnięta pani przejęła monety w powietrzu.
- Dziękuję bardzo za odliczoną kwotę - uśmiech trwał na sympatycznej
buzi i nic nie wskazywało na to, że jest wyćwiczony - życzę miłego dnia i do
zobaczenia wkrótce.
-Dziękuję, do zobaczenia.
Wychodząc ze sklepu minąłem kilka osób, które już poprzednio spotkałem w miasteczku. Odpowiedziałem skinieniem głowy na ich pozdrowienie - muszę przyznać, że ciągle sprawia mi problem to dziwne przekrzywianie
głowy w prawo i jednoczesne „Witam” z uśmiechem na niewyćwiczonych
ustach. Lokalni muszą to mieć rewelacyjnie wytrenowane, w piątek rano na
odcinku stu metrów można dostać skrętu szyi lub coś podobnego, miejscowym jednak nie sprawia to zbytniego problemu. W mieszkaniu, które wynajmuję od czasu przyjazdu, szybko naszykowałem sobie lekkie śniadanko - ciągle staram się gotować tak jak „w domu”. Nie
zawsze, niestety, można znaleźć podobne jedzonko lub nawet odpowiedniki
w lokalnych sklepach. Ostatnio trafiłem na ciekawą promocję w Tesco, więc i
jedzonko było prawie idealne.
Mam na imię David i jestem w Polsce od początku stycznia tego roku.
Przyjechałem z Essex w Wielkiej Brytanii, pracę znalazłem szybko dzięki
pomocy znajomych, którzy są już tutaj od roku. Miałem trochę problemów
z wynajęciem mieszkania (trudno jest znaleźć cokolwiek nie mając konta w
banku), ale z pomocą mojego życzliwego pracodawcy udało mi się ominąć te
przeszkody.
Zgarnąłem resztki posiłku do stylowego kosza w rogu kuchni, odłożylem brudne naczynia do zlewu (pozmywać mogę później) i zacząłem ubierać
się do pracy. Śnieżnobiała koszula, rozmiar kołnierzyka „16”, czarne spodnie
www.linkpolska.com
w „kancik”, czarne półbuty z naturalnej skóry wypolerowane na wysoki połysk. Nie powiem żebym był pedancikiem, ale o ymidż trzeba dbać. Szczególnie gdy pracuje się ramię w ramię z cudowną Amelią, portugalskim ucieleśnieniem wszelakich cnót i dowodem na perfekcyjne oko Stwórcy.
Dochodziła już jedenasta - pracę zaczynam o jedenastej, lecz to tylko 5
minut spacerkiem. Naprawdę świetnie trafiłem, w Essex musiałem dojeżdżać
do hotelu czternaście kilometrów wydając na to £140 na miesiąc, tutaj to tylko pięćset metrów i to bez kosztów. Prawdę mówiąc, to w Essex po pewnym
czasie zacząłem jeździć „na gapę”, bardziej opłacało się dać w łapę kanarowi
niż kupować „sieciówkę”.
Fajny ten kraj Polska. Ludzie zawsze uśmiechnięci, życzliwi, chętni do
pomocy. W pierwszym tygodniu pracy mój szef oprowadził mnie po całym
hotelu, cierpliwie tłumacząc wszelkie niuanse systemu - i tak łapałem co drugie słowo, polski którego uczyłem się w szkole raczej odbiegał od tego używanego na miejscu. Widziałem jednak wyraźnie jak cierpliwie i krok za krokiem reszta personelu starała się pomagać przy każdej trudniejszej sprawie.
To był dla mnie nowy, cudowny świat, pełen pozytywnych wibracji, ciepła i
kolorów. Kartę odbiłem o 10.59. Nie lubię się spóźniać, to nieprofesjonalne.
Choć w UK nie miałem rewelacyjnych zarobków, nauczyłem się jednak czym
jest etos pracy - pracuj ciężko, a w życiu będzie lżej, nawet jeśli nie starcza
do 1-szego, bądź dumny bedąc obywatelem tego kraju. Krew człowieka teraz zalewa na samo wspomnienie wszystkich wypracowanych godzin za te
marne pensy. Dobrze że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, teraz mogę czuć
że zarabiam w twardej walucie, w złotówkach. I wakacje dwa razy w roku w
Hiszpanii lub Maroko, i do UK mogę rodzinie coś podesłać. Fajny ten kraj Polska…
2012 marzec | 17
NASZE SPRAWY
Wychowywanie
dwujęzycznego dziecka
Izabela Ward
Tulę mojego prawie czteroletniego syna na dobranoc i
mówię mu: „Kocham cię.” „Kocham cię too, mama” odpowiada. Kiedy rano, w drodze do przedszkola, pokonujemy
prawdziwy slalom gigant między psimi odchodami, Daniel
mówi: „Lots and lots of kupas!” Ponieważ nasz dom jest
domem głównie angielskojęzycznym, głównym językiem
mojego dziecka jest język angielski. W angielską składnię
wkłada polskie słowa i tak polskie słowa otrzymują angielskie końcówki (np. nogis lub plujing).
W domach, gdzie oboje rodzice posługują się
językiem polskim, zachodzi odwrotny proces: polska składnia przeplatana jest angielskimi słowami.
Która z mam nie słyszała od dziecka zdań podobnych do tych: „Mamo, na jutro potrzebuję PE kit!”
albo „Daj mi pieniądze na break!” Zatroskany rodzic zaczyna myśleć, że może za bardzo dziecku
miesza, i że to dlatego, że sam nie zna angielskiego, dziecko nie będzie się umiało porozumiewać
z rówieśnikami, nie zrozumie nauczyciela, czy
będzie do tyłu z nauką. Niektórzy z tych, którzy
znają język, zaczynają do dzieci mówić wyłącznie
po angielsku.
brakiem słownictwa, a rówieśnikom też wszystko jedno jak kto mówi, byle się dobrze bawić.
Tu czynnikiem może być wiek, bo im młodsze
dziecko tym niższy poziom zachamowań. Z wiekiem przychodzi wstyd i kompleksy niższości. Z
wiekiem też bardziej jest przyjmowana krytyka z
zewnątrz. (Mówię tu tylko o dzieciach przed wiekiem dojrzewania. Młodzież i dorośli zupełnie inaczej uczą się języka drugiego, w sposób bardziej
analityczny, bazowany na wiedzy już posiadanej.
Według badań naukowych język obcy nauczona po
okresie dojrzewania jest przechowywany w innej
części mózgu.)
Pomoc w nauce angielskiego, sama w sobie,
jest rzeczą pozytywną, i, jeśli istnieje taka możliwość, moim zdaniem, warto douczać. Wkrótce
jednak dziecko zacznie nas poprawiać. Nie zawsze
słusznie, bo człowiek uczony angielskiego w szkole jest uczony poprawnej gramatyki i standardowej
wymowy, a kultura języka przeciętnego mieszkańca Irlandii Północnej nie jest wysoka. Dzieci przyniosą lokalizmy i błędy językowe popełniane nie
tylko przez ich rówieśników, ale wielu dorosłych,
z którymi się będą stykały.
Poza wiekiem wpływ też może mieć płeć. Z
moich obserwacji wydaje mi się, że generalnie
chłopcy/mężczyźni mają mniej zahamowań niż
dziewczynki/kobiety. To jest uogólnienie i oczywiście istnieje całe mnóstwo wyjątków. Jakikolwiek
jednak czas potrzebny na opanowanie języka drugiego, tu angielskiego, dzieci nie mają z tym większych problemów. Po paru latach w szkole podstawowej i mało kto wie, że angielski był drugim
językiem dziecka.
Nie ma wątpliwości, że dziecko złapie angielski uczęszczając do angielskojęzycznej szkoły.
Prędkość, z którą zaczną się posługiwać językiem
będzie zależała od charakteru dziecka bardziej niż
od zdolności. Dziecko nieśmiałe lub mały perfekcjonista może przejść przez tak zwany „cichy
okres”. Niektóre dzieci, tak samo jak i osoby dorosłe, potrzebują czasu, żeby zacząć mówić w obcym języku, ale kiedy już zaczną mówić, mówią
poprawnie. Ten czas, w którym wydawałoby się,
że nic się nie dzieje, poświęcony jest na przyswajanie języka. Fakt, że dziecko nie mówi po angielsku
nie znaczy, że nie rozumie.
Bardziej odważne dzieci (tak jak i dorośli)
będą mówiły nie zważając na błędy. Potrzeba porozumiewania się z rówieśnikami zwycięży nad
18 | marzec 2012
Dla dziecka żyjącego na obczyźnie, językiem
zagrożonym będzie zawsze język ojczysty czyli
język mniejszości. Pomimo naszych starań może
ono znać polski tylko biernie, to znaczy rozumieć,
ale nie mówić. Być może będzie mówiło po polsku
tylko bardzo kalecząc ten język. Napewno będzie
wtrącało angielskie słówka. Tego nie da się uniknąć, nie tylko dzieciom.
{
Ktokolwiek zanurzy się zupełnie w innej kulturze i języku zauważy, że brakuje mu słów, kiedy
wróci do swojej kultury i języka. Czasami zdarza
się tak, że samo zanurzenie w kulturze pozbawia
nas słownictwa ojczystego. Polacy mieszkający w
Stanach, i to tacy, którzy nie posługują się angielskim w ogóle, mają karpety na podłodze, rano biorą szałer, potem karą jadą do pracy (a może do dżoba), płacą inszurę, a raz w roku świętują (to moja
ulubiona perełka) swoje „burty”. Bardzo łatwo,
żyjąc na obczyźnie, jest zapomnieć, że w polskim
istnieją słowa: dywan, prysznic, samochód, praca,
ubezpieczenie czy urodziny. W Belfaście też nikt
nie spotyka się pod ratuszem, ale pod city holem,
otrzymuje się nie zasiłki, ale benefity itd. itp.
Kultywowanie i uczenie dzieci języka rodzimego nie jest łatwe, ale ja się nie poddaję. Zrobiłam
parę błędów, ale je poprawiam. Znajoma, która
doskonale zna angielski, udawała przed córką,
że jej nie rozumie,kiedy ta mówiła po angielsku.
Dziecko musiało mówić po rosyjsku, żeby cokolwiek osiągnąć. Teraz rosyjski jest jej silniejszym
}
Bardziej odważne dzieci (tak jak i dorośli) będą mówiły nie
zważając na błędy. Potrzeba porozumiewania się z rówieśnikami zwycięży nad brakiem słownictwa, a rówieśnikom też
wszystko jedno jak kto mówi, byle się dobrze bawić.
www.linkpolska.com
NASZE SPRAWY
Nie ma wątpliwości, że dziecko
złapie angielski uczęszczając do
angielskojęzycznej szkoły. Prędkość,
z którą zaczną się posługiwać językiem będzie zależała od charakteru
dziecka bardziej niż od zdolności.
Dziecko nieśmiałe lub mały perfekcjonista może przejść przez tak
zwany „cichy okres”. Niektóre dzieci,
tak samo jak i osoby dorosłe, potrzebują czasu, żeby zacząć mówić w
obcym języku, ale kiedy już zaczną
mówić, mówią poprawnie. Ten czas,
w którym wydawałoby się, że nic
się nie dzieje, poświęcony jest na
przyswajanie języka. Fakt, że dziecko
nie mówi po angielsku nie znaczy,
że nie rozumie.
językiem. Córka innej znajomej, w wieku pięciu
lat, bez problemu tłumaczyła z francuskiego na
angielski i vice versa. Widocznie potrzeba trochę
więcej wysiłku i cierpliwości, ale jest to możliwe.
A po co to wszystko? Poza oczywistą korzyścią, jaką jest możliwość pogadania z Babcią i
polskimi kuzynami, jest jeszcze wiele innych zalet.
Nawet jeśli dziecko nie ma krewnych w Polsce, nawet jeśli nie chce się tam nigdy wrócić, ani nawet
odwiedzać, nawet jeśli polski wydaje się mało użyteczny, znajomość dodatkowego języka (i kultury)
jest zawsze plusem. Według znawców, uczenie się
dwóch języków od małego ma pozytywny wpływ
na rozwój intelektu. Człowiek myśli bardziej elastycznie, lepiej słucha, analizuje. Dwujęzyczność
rozwija też wrażliwość na język. Dzieci dwujęzyczne wiedzą, że każdą rzecz można nazwać na
kilka sposobów. Są też twórcze językowo. Poza tym
wszystkim dwujęzyczność oczywiście rozwija też
pamięć.
Jako że z językiem wiąże się zawsze kultura, dwujęzyczne dzieci są bardziej otwarte na
inne kultury, nie tylko na te, w których dorastały.
Szybko się także asymilują w nowych miejscach i
odnajdują w nowych sytuacjach. Dodajmy do tego
jeszcze to, że znajomość dodatkowego języka,
nawet bardzo mało popularnego, to plus w szkole
średniej (na życzenie dziecka i rodziców można
zdawać GSCE, czyli egzamin zdawanyw szkole
średniej w wieku 16 lat) także z języka polskiego. A jak się już zna dwie kultury i dwa języki w
tak młodym wieku, to drzwi do reszty świata stoją
otworem.
Zamieść reklamę
w naszym magazynie!
Tel.: 07873588833
Email: [email protected]
Pozwól rozkwitnąć swojemu biznesowi!
www.linkpolska.com
Możemy pomóc naszym dzieciom w nauce języka angielskiego.
Niezastąpionym źródłem materiałów do nauki jest Internet. W sieci
znajdziemy całe mnóstwo witryn
z zabawami, czytankami i łamiglowkami dla najmłodszych - rzecz
jasna po angielsku. Godną polecenia
stroną jest www.learnenglishkids.
britishcouncil.org. Znajdziemy tam
profesjonalnie opracowane gry,
czytanki, oraz scenki rodzajowe.
Korzystanie z witryny jest całkowicie
darmowe.
Wszystkim
dorosłym, którzy
mają problemy
z nauką j.
angielskiego, polecamy zapisanie się
na kurs językowy. Darmowe lekcje
oferowane są przez Belfast Migrant
Centre (24-31 Shaftesbury Square,
Belfast BT2 7DB).
Informacje kontaktowe na stronie
www.belfastmigrantcentre.org
2012 marzec | 19
DZIECIAK
KONKURS Z NAGRODAMI!
LINK DZIECIAK
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Wystarczy rozwiązać wszystkie łamigłówki, wyciąć tę stronę i przesłać
na adres Link Polska, 11 The Strand, Portaferry, BT22 1PF, do 20 marca.
Poprawne odpowiedzi wezmą udział w losowaniu a na zwycięzcę czeka ATRAKCYJNA NAGRODA RZECZOWA!
1
1
2
2
3
3
4
4
7
5
6
6
5
7
9
8
9
8
Rozwiąż krzyżówkę. Uwaga! Wszystkie hasła
wpisujemy po polsku! W zaznaczonych
kratkach pojawi się rozwiązanie.
CZY WIESZ, ŻE...
Jare Święto, czyli pierwszy dzień wiosny – pradawne święto Słowian poświęcone szczególnie Matce Ziemi. Tego dnia odprawiano różne magiczne
obrzędy, które miały wnieść do domostw energię i
radość życia oraz zapewnić dobry urodzaj i powodzenie na cały rozpoczynający się wiosną rok. Jednym z tych zwyczajów było topienie marzanny.
Marzanna (Śmiercicha) to słowiańska bogini
zimy i śmierci. To również nazwa kukły przedstawiającej boginię. W dzień równonocy wiosennej –
21 marca – w rytualny sposób pali się ją lub topi. Po
co? Aby przepędzić zimę i przywołać wiosnę.
UŚMIECHNIJ SIĘ!
W piaskownicy...
Mama krzyczy na Jasia:
- Dlaczego masz takie brudne ręce?
- Bo bawiłem się w piaskownicy!
- Ale dlaczego masz czyste palce?
- Bo gwizdałem na psa!
20 | marzec 2012
Co trzeba zrobić...
Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, żeby pójść
do nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do
kina?
S
F
L
O
W
E
R
F
P
S
E
O
K
A
P
E
R
U
C
L
O
U
D
R
I
N
O
A
T
R
G
R
N
R
A
I
N
B
O
W
G
M
F
M
S
T
A
T
H
B
I
R
D
S
R
L
D
A
I
S
Y
E
E
R
W wyszukiwance ukryliśmy angielskie słowa
związane z wiosną. Słowa, które musisz odnaleźć
podaliśmy poniżej.
SPRING, SUN, FLOWER, CLOUD,
RAINBOW, BIRDS, DAISY
www.linkpolska.com
GOTUJEMY
Jej Wysokość Marchew
Marchew była znana była już w starożytności, jednak ze
względu na swój smak, który dalece różnił się od tego,
jaki znamy obecnie, nie była wówczas zbyt ceniona.
Dopiero w XIV wieku, kiedy to wyhodowana została
najlepiej znana nam dziś odmiana o jędrnym korzeniu
i słodkawym posmaku, na dobre weszła do naszego
jadłospisu.
Zupa z marchwi i mleka kokosowego
z serem cheddar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 marchewek
1 cebula
3 ząbki czosnku
4 średniej wielkości ziemniaki
1 seler naciowy
1 puszka mleka kokosowego
50 g sera
2 kostki warzywne
sól, biały pieprz
Bardzo prosta i
szybka zupa. Będzie nam potrzebny
mikser (najlepszy
ręczny, ale każdy
inny też będzie dobry). Wszystkie warzywa kroimy w kostkę. Cebulę, czosnek i seler wrzucamy do garnka i szybko
podsmażamy na niewielkiej ilości oleju. Dodajemy resztę warzyw. Zalewamy wodą równo z warzywami, dodajemy kostki warzywne. Gotujemy.
Gdy wszystkie warzywa są już prawie miękkie,
wlewamy mleko kokosowe, dodajemy sól i pieprz.
Chwilę gotujemy. Zupę następnie miksujemy.
Jeżeli zupa jest zbyt gęsta, dodajemy mleka. Ser
ścieramy na tarce o małych oczkach i dodajemy
gdy zupa jest już na talerzu.
Marchewkowy falafel
Falafel to bardzo popularna potrawa w krajach
arabskich. Często podawany w barach typu fast
food jako wegetariańska alternatywa kebabu.
• 125 g suchej ciecierzycy (chickpeas), wymoczonej uprzednio (wystarczy zalać wodą
poprzedniego wieczoru)
• 6 zielonych cebulek (spring onion),
•
•
•
•
•
•
•
1 duży czosnek
200 g utartej marchewki
30 g natki pietruszki
1 łyżeczka kminu rzymskiego (ground cumin)
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
sól, czarny pieprz
olej słonecznikowy - do smażenia
Zieloną cebulkę,
czosnek, natkę pietruszki - siekamy.
Ciecierzycę
odsączamy z wody,
i umieszczamy w
mikserze razem z
zieloną cebulką, czosnkiem, utartą marchewką,
natką pietruszki, kminem rzymskim. Dodajemy
proszek do pieczenia, sól i pieprz - i miksujemy aż
do uzyskania gładkiej masy.
Lepimy małą kulkę i smażymy ze wszystkich
stron na niewielkiej ilości oleju. Sprawdzamy jak
smakuje - i w zależności od potrzeb - doprawiamy
masę.
Z gotowej masy formujemy małe kulki, nieco
je spłaszczamy (muszą mieć ok. 1.5 cm grubości).
Jeśli nie zamierzamy od razu smażyć naszych falafel - przykrywamy je.
Tuż przed podaniem - rozgrzewamy patelnię z
olejem. Olej wlewamy na 1 cm wysokości. Falafele smażymy z obu stron, ok. 3 minuty smażenia
na każdą stronę, lub aż uzyskają złocisto-brązowy
kolor. Podajemy z ulubioną sałatką.
Ciasto marchewkowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 jajka
1 szklanka oleju
2 szklanki marchewki (utartej na tarce)
2 szklanki mąki
2 szklanki cukru
2 łyżeczki sody
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cynamonu
szczypta soli
bakalie - wedle
uznania
Jajka ucieramy z cukrem. Dodajemy stopniowo mąkę, olej, sodę,
cynamon i resztę składników. Mieszamy. Warto
jest użyć miksera - ciasto
robi się szybciej i wychodzi bardziej puszyste
(podczas miksowania wtłacza się
więcej powietrza). Gotową masę
wlewamy w formę i pieczemy w
temp. 180 stopni, około 40 minut.
Smacznego!
Specjalnie dla magazynu
Link Express, przepisy
kulinarne serwuje
Tomasz Czaplicki,
szef kuchni Bar Retro w Hillsborough.
Francuzki mawiają, że marchewka to jeden z najtańszych i najlepszych kosmetyków. I mają rację... Marchew
zawiera duże ilości witamin i mikroelementów, jej najcenniejszym składnikiem jest jednak beta-karoten, czyli prowitamina A. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania
organizmu – odpiera ataki bakterii i wirusów, poprawia
wzrok, jest silnym przeciwutleniaczem, chroniąc nasz organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Marchew zawiera beta-karoten może więc stać się naszą codzienną szczepionką przeciwko nowotworom, chorobom serca i przedwczesnemu starzeniu się. Korzeń marchewki to naturalna skarbnica cennych wartości
odżywczych, której nie sposób przecenić. Poza dużymi ilościami beta-karotenu, warzywo to bogate jest także w witaminy B1, B2, PP, K i C.
Wszystkim dbającym o urodę i sylwetkę marchew dostarcza ważnych
związków mineralnych, takich jak wapń, żelazo, fosfor, miedź, cynk, molibden, magnez, jod oraz potas – to im właśnie zawdzięczmy jędrne ciało,
piękną cerę i karnację skóry oraz zdrowe i mocne włosy i paznokcie.
www.linkpolska.com
2012 marzec | 21
UŚMIECHNIJ SIĘ!
Znalezione w sieci
Karnawał juz za nami… Jaki on był?
„Karnawał to taki szczególny moment, który
odnotowują z reguły tylko uczennice szkół katolickich oraz studenci KUL-u, gdyż normalni ludzie
chodzą najebani cały rok. W trakcie karnawału połowa kraju przypomina Mielno, a druga wygląda
jak Manieczki i trzeba się ostro nagimnastykować,
żeby nie spotkać swoich starych na dubstepach w
Sopocie.” MakeLifeHarder – Maciek i Lucjan.
O kim mowa...?
Radom
„Kasia (Tusk i jej blog „Make life easier” - dop.
redakcji) jest wszędzie! Młoda, piękna, zawsze
skupiona wyłącznie na swojej nowej szmince i
wyglądzie. Przyszłość należy do niej! ale w przeciwieństwie do swoich rówieśników ona nie zazna
pracy po 12 godz. dziennie za 1500zł, nie spotka
się z chamstwem niekompetentnego urzędasa, nigdy nie zrozumie, co to być niewolnikiem kredytu
na mieszkanie w gó...anym blokowisku przez 35
lat, nigdy też nie usłyszy od swojego państwa, że
płacone, z jej pieniędzy, składki emerytalne zostały zmarnotrawione i musi sobie sama radzić bo ojczyzna ma ją generalnie w d*pie. Niech żyją nowe
elity.” Anonim i komentarz na www.trojmiasto.pl
Skóra
cielęca
na
torebki
...
cytrynowy
7
Ciemne,
mocne
piwo
2
Wśród
rzemieślników
ny
buddyjski
Ochronne
nakrycie
głowy
19
9
12
Pomost,
wiadukt
10
Wzór
z dziur
Ceni
piękno
Bal,
belka
17
Na
kopercie
pisz
dokładny
W nim
auto
Wielka
antylopa
Remis w
szachach
14
Ssak
płetwonogi;
nerpa
1
Poszycie
leśne
Zaostrzony kół
Fiński
bard
Typ
pisarza
8
Angielski
tytuł
5
16
Rechocze w
stawie
Rozróba
na
całego
Choroba
płuc
Atrybut
Euterpe
2
3
Odpis,
kopia
4
Amerykański
struś
1
Srebrna moneta
średniowieczna
6
Blankiet
totolotka
Jadowity
pająk
Zespół
przekonań
Ojczyzna,
państwo
Postój w
podróŜy
Tutka jak
rurka
Trzej mężczyźni opowiadają o narządach płciowych swoich żon i porównują je do miast. Pierwszy mówi: - Wagina mojej żony jest jak Paryż - piękna, zachwyca zwłaszcza nocą. Drugi mówi: - Wagina mojej żony jest jak Londyn - zawsze
taka wilgotna. Trzeci: - A wagina mojej żony jest jak Radom. Zapadła cisza. Pozostali dwaj patrzą na niego
pytająco, wreszcie jeden nieśmiało się odzywa: - Radom? A właściwie to co masz na myśli? - No dziura... po prostu dziura...
‘żartowniś z Kielc’
DuchowKompromitacja
15
W
środku
śliwki
Paragon
4
5
6
7
8
9
10
11
12
WAŻNE
ADRESY
13
14
I krótko…
8 na 10 Polaków żyje w
stresie... a pozostałych
2 w UK.
Sto lat...
Idzie dwóch gości koło sejmu i słyszą „sto lat
sto lat!!!!”. Na to jeden:
- Chyba ktoś ma urodziny...
- Co Ty, ustalają wiek emerytalny.
Emocje
Mąż i żona oglądają w telewizji program psychologiczny o skrajnych emocjach.
W pewnym momencie odzywa się mąż:
- Kochanie, to wszystko stek bzdur. Założę się,
że nie jesteś w stanie powiedzieć mi czegoś, co
uczyni mnie radosnym i smutnym jednocześnie.
- Masz największego penisa wśród swoich
kumpli.
Reklama
Do Władimira Putina dzwoni prezes Coca-Cola
Co.
- Panie premierze, mam propozycję. Co sądzi pan
o zmianie flagi Rosji z niebiesko-biało-czerwonej
na czerwoną? Jak za dobrych czasów w ZSRR.
My za taką reklamę oferujemy, powiedzmy, 5
miliardów dolarów rocznie. Putin odpowiada:
- Pozwoli pan, że przemyślę propozycję.
Odkłada słuchawkę, wykręca numer swojego
asystenta i mówi:
- Wania, kiedy dokładnie kończy się nam umowa
z Aquafresh?
15
16
17
18
19
Hasło oraz imię i numer telefonu prosimy przesyłać na adres:
Link Polska, 11 The Strand, Portaferry, BT22 1PF,
e-mail: [email protected] do 20 marca.
Prosimy o podawanie imienia i nazwiska przy nadsyłaniu rozwiązań.
Citizens Advice Bureau -Biuro Porad Obywatelskich:
Tel.: 028 9023 1120, www.citizensadvice.co.uk
e-mail: [email protected]
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
47 Portland Place, Londyn W1B 1JH
Tel.: 0870 774 2700, www.london.polemb.net
e-mail: [email protected]
Polish Association Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Północnej
7 North Street, Belfast, BT1 1NH
Tel.: 028 90 321232, faks: 028 90 321232
www.polishassociation.org
Konsulat RP w Edynburgu
2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE
Tel.: 0131 5520301, www.polishconsulate.org
e-mail: [email protected]
Konsulat Honorowy RP w Irlandii Płn.
The City Hall, Bank Parade, Newry BT35 6HR,
Tel.: 028 3000 2099, www.polishconsulateni.org,
e-mail: [email protected]
22 | marzec 2012
Siedzi admin w pracy. Nagle pukanie do drzwi.
Otwiera, a tam stoi stara, chuda i blada kobieta ze
śrubokrętem w ręku...
- O co chodzi?
- Jestem śmierć!
- Śmierć?? A to dlaczego ze śrubokrętem, a nie
z kosą?
- Ja do serwera...
Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę niespodziankę!
Zniesienie,
rozwiązanie
Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie - aforyzm Horacego.
3
Tea who you yeah Bunny
Scotch me tea who you
Odd Pear Doll She
Dee May She
Tea Story Who You
Yes Tess Q Tess
Cute ass
Spear The Lay
Śmierć
13
18
Siała
go baba
11
Jak nauczyć
przeklinać Anglika w j.polskim? Najlepsze
z najlepszych
Jeśli uważasz, że Twoja sprawa ma podłoże
rasistowskie i może zostać rozwiązana przy pomocy Oficera Łącznikowego, skontaktuj
się z Aleksandrą Łojek – Magdziarz.
Tel. 0791-657-42-25.
Jak można skontaktować się z Policją?
Numery alarmowe: 999 lub 112
Numer 0845 600 8000 (przypadki nie stwarzające
zagrożenia życia); e-mail: [email protected],
www.psni.police.uk
Crimestoppers
Infolinia: 0800555111
www.linkpolska.com
010611_210x148_TTX_Glosik_03700410029_pl.ai 1 01/06/2011 12:02:24
T-TALK
Międzynarodowe Rozmowy z komórki
2
p
Polska tel. stacjonarny
C
M
Y
CM
MY
CY
Bez nowej karty SIM
CMY
7
p
Polska tel. komórkowy
/min
/min
Stałe stawki 24/7
K
edytu
15% EXTRA łakrdowaniu)
m do
(przy pierwszy
Kredyt £5 - Wyślij smsa o treści GLOSIK na 81616 (koszt £5 + std. sms)
Kredyt £10 - Wyślij smsa o treści GLOSIK na 65656 (koszt £10 + std. sms)
Wybierz 0370 041 0029*, a następnie numer docelowy (np. 0048xxx)
i zakończ #. Proszę nie wybierać
po numerze docelowym.
Więcej informacji i pełny cennik na www.auracall.com/glosik
* Koszt połączenia z numerem 0370 to standardowa opłata za połączenie z numerem stacjonarnym w UK, naliczana
według aktualnych stawek Twojego operatora; połączenie może być również wliczone w pakiet darmowych minut.
Polska obsługa kilenta: 020 8497 4622
T&Cs: Ask bill payer’s permission. SMS costs £5 or £10+standard SMS. Calls charged per minute & apply from the moment of connection. The charge is incurred even if the destination number is engaged or the call is not answered, please replace the handset after a short period if your calls are engaged
or unanswered. Connection fee varies between 1.5p & 20p. Calls to the 03 number cost standard rate to a landline or may be used as part of bundled minutes. Text AUTOOFF to 81616 (standard SMS rate) to stop auto-top-up when credit is low. Calls made to mobiles may cost more. Credit expires 90
1 01/06/2011
12:07:47
days from last010611_210x148_STD_Glosik_3897_pl.ai
top-up. Prices correct at 31/05/2011. This service is provided
by Auracall Ltd.
CLASSIC
Międzynarodowe Rozmowy ze stacjonarnego
C
M
Y
Polska
Bez kontraktu
Stałe stawki połączeń 24/7
CM
MY
CY
Wybierz numer dostępowy, a następnie numer docelowy i zakończ #.
CMY
K
Polska tel. stacjonarny
1p/min - 084 4862 3897
komórkowy
Polska tel.
Era, Orange, Plus GSM 5p/min - 084 4545 3897
Więcej informacji i pełny cennik na www.auracall.com/glosik
Polska Obsługa Klienta: 020 8497 4622
T&Cs: Ask bill payer’s permission. Calls billed per minute, include VAT & apply from the moment of connection. The charge is incurred even if the destination number is engaged or the call is not answered, please replace the handset after a short period if your calls
are engaged or unanswered. BT call setup fee applies. Cost of calls from non BT operators & mobiles may vary. Check with your operator. Prices to other Poland’s mobile networks will be charged at 20p/min. Prices correct at time of publishing: 31/05/2011. This
service is provided by Auracall Ltd.
PODARUJ IM UŚMIECH!
I PIENIĄDZE TEGO SAMEGO DNIA NA KONCIE...
PRZELEWY PIENIĘŻNE
Przelew EXPRESS to u nas standard
✔ pieniądze tego samego dnia na koncie* ✔ 5min rejestracja
✔ najwyższy kurs funta ✔ przelewy 24/7 przez internet
* Przelew zlecony do godziny 11.00 (GMT) na dowolne konto złotówkowe w Polsce
Biuro Obsługi Klienta: 028 90 296 296
Wejdź na

Podobne dokumenty