INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA LICENCJE SPORTOWE FAI

Transkrypt

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA LICENCJE SPORTOWE FAI
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA LICENCJE SPORTOWE FAI W 2012 ROKU
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 16
Na wniosek Komisji Modelarskiej AP, w związku z trwającą procedurą związaną
z włączeniem modelarstwa lotniczego do Systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki oraz Polską Federację Sportu Młodzieżowego, na posiedzeniu Zarządu
Aeroklubu Polskiego postanowiono, że zawodnicy w wieku do lat 16 (włącznie),
którzy złożą do Biura AP wnioski na Licencje Sportowe FAI na rok 2012 w
terminie od do 30 kwietnia b.r. są uprawnieni do opłaty ze
wydanie/przedłużenie licencji sportowej w wysokości w kwocie 5 zł – zamiast
kwoty 15 zł wynikającej z zał. nr 3 (cennika) do Regulaminu Licencjonowania
Zawodników. Po terminie 30 kwietnia b.r. opłata za wydanie licencji sportowej
dla wymienionej grupy zawodników wynosić będzie 10 zł (zamiast 30 zł).
Pozostałe warunki przyznawania licencji sportowych FAI wynikające z
Regulaminu Licencjonowania Zawodników pozostają bez zmian.
Sekretarz Generalny
Aeroklubu Polskiego
Bohdan Włostowski

Podobne dokumenty