Ciszewski Marketing Sportowy zaprasza na praktyki.

Transkrypt

Ciszewski Marketing Sportowy zaprasza na praktyki.
Nabór na praktykę
trend - hunters
Agencja Ciszewski Marketing Sportowy buduje we Wrocławiu zespół
trend-hunterów.
niż tylko angielski
Poszukuje
językiem
zatem
osób,
obcym.
Osób,
które
posługują
których
się
zadaniem
innym
będzie
wyszukiwanie w Internecie i mediach oraz adaptowanie nowych pomysłów,
ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych, nowych idei etc., które mogą
zapoczątkować nowe trendy w marketingu, PR i eventach.
Termin:
od zaraz na czas do ustalenia
Możliwości:
Budujemy
zespół
praktykantów
(praktyka
nieodpłatna)
z możliwością zatrudnienia w firmie na dłużej. Dla osób,
których pomysły zostaną wykorzystane będzie możliwość udziału
przy ich realizacji.
Dodatkowe informacje:
Marek Guzowski | Ciszewski Marketing Sportowy
tel. +48 603 964 673 | e-mail: [email protected]
Ciszewski Marketing Sportowy Sp. z o.o. (CMS) jest agencją wyspecjalizowaną w niestandardowej
komunikacji mającej na celu budowanie, rozwój marek w oparciu o sport, turystykę,
aktywność ruchową. Tworzy strategie i rozwiązania dla przedsiębiorstw, klientów samorządowych
oraz klientów sportowych. Jest jedyną agencją na rynku polskim zajmującą się kompleksową realizacją
projektów naming rights. CMS należy do Ciszewski Marketing Group.
Ciszewski Marketing Sportowy Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728, Warszawa | ul. Braniborska 38-40, 53-680 Wrocław
www.ciszewskims.pl
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000289442, Kapitał Zakładowy 150 000zł
NIP: 521-346-13-83