Technika siewu

Komentarze

Transkrypt

Technika siewu
Technika siewu
SuperDrill • MasterDrill • TerraDrill
Siewniki do siewu z pługiem i upraw konserwujących
Przygotowanie podłoża pod zasiew, zagęszczenie i wysiew w jednej operacji
Współczynnik skuteczności techniki siewu
Homogeniczne podłoże jest zasadniczym
W celu zapewnienia równomiernego wschodzenia nasion i zdrowego rozwoju młodych roślin
warunkiem dla równomiernego wschodzenia
znaczną rolę odgrywają następujące kryteria:
nasion i rozwoju młodych roślin. Oczywiście
ważną rolę odgrywają także czynniki naturalne,
• stała głębokość umieszczenia materiału siewnego;
jak powietrze, woda i rodzaj gleby. Jednak
• równomierne pokrycie drobnoziarnistą frakcją gleby;
techniką siewu nie da się na nie wpływać.
• dobre zagęszczenie roli, brak szczątek roślinnych w bruzdkach siewnych;
Stąd też ważne jest, by poprzez perfekcyjną
• równomierne ugniatanie;
technikę uprawy zapewnić młodym roślinom
• brak głębokich kolein oraz ugniecionych stref w glebie;
najlepsze warunki rozwoju, niezależnie od tego,
• równomierne pokrycie pola uprawnego szczątkami roślinnymi (wpływa na dostępność światła
czy siew jest prowadzony techniką tradycyjną
czy bezorkową.
2
i dostępność środków pokarmowych).
Obszary zastosowania siewników VN
Siewniki Vogel&Noot konsekwentnie realizują wymagania stawiane przez praktykę i znajdują szerokie zastosowanie
w tradycyjnym siewie na glebie zaoranej, jak również w technologii siewu w mulcz. Szeroki wybór różnych koncepcji
maszyn i opcji wyposażenia oferuje najlepsze rozwiązania, tworząc jednocześnie warunki dla efektywnej uprawy.
Tradycyjna technika uprawy
Siew w rolę mulczowaną/technika uprawy
konserwującej
Tradycyjna technika uprawy charakteryzuje się użyciem pługa przez
cały sezon. W przypadku dobrych warunków orki wszystkie szczątki roślinne pozostają głęboko pod ziemią. Chwasty pozbawione powietrza
(oddychanie) oraz światła (fotosynteza) ulegają zniszczeniu. Głębokość
orki wynosi najczęściej od 15 do 30 cm.
W przypadku uprawy w rolę mulczowaną ziemia jest obrabiana bez
przewracania (= bez użycia pługa) przed wysiewem, szczątki roślinne
po przemieszaniu z ziemią pozostają na powierzchni, głębokość obróbki wynosi ok. 2–15 cm. Obróbkę ziemi można wykonywać w trakcie
osobnej operacji lub w kombinacji z wysiewem. Pokrycie gleby (część
powierzchni zajmowana przez resztki roślin lub resztki słomy na całej
powierzchni) waha się w zależności od używanych maszyn i głębokości
obróbki między 20% a 80%.
Ziemia po obróbce pługiem jest bardzo rozluźniona (wysoki przyrost
objętości), a na głębokości orki występują duże wolne przestrzenie.
W celu zapewnienia uprawie optymalnych warunków wzrostu konieczne jest odpowiednie zagęszczenie oraz wystarczająco dokładne
rozdrobnienie ziemi. Obydwie te operacje wymagają uzupełniających
zabiegów uprawowych. Ponieważ pług pozostawia za sobą „czystą ziemię”, mogą być używane konwencjonalne siewniki wyposażone w redlice stopkowe, które nie zbierają resztek roślinnych.
Najważniejsze cele uprawy techniką siewu w rolę mulczowaną:
• wysoki udział frakcji gleby drobnoziarnistej,
• równomierne spulchnienie gleby (głębokość obróbki w zależności od
potrzeb),
• wymieszanie i rozdrobnienie resztek roślin,
• usunięcie starych chwastów.
Do tego rodzaju prac oferuje się dzisiaj wiele różnych urządzeń, takich
jak kultywatory o sztywnych zębach, brony talerzowe, kultywatory
wirnikowe. Jakość pracy ma ogromny wpływ na efektywność uprawy
w rolę mulczowaną.
Program
Siewniki mechaniczne
SuperDrill AL/A
Urządzenia zawieszane (brony wirnikowe itp.) 2,50 / 3,00 / 4,00 m
SuperDrill D
Urządzenia z zawieszeniem trzypunktowym 3,00 / 4,00 m
Siewniki pneumatyczne
TerraDrill
Kombinacja do uprawy w rolę mulczowaną z zawieszeniem trzypunktowym
3,00 / 4,00 m – sztywne
MasterDrill A
Urządzenia zawieszane (brony wirnikowe itp.) 2,50 / 3,00 / 4,00 / 4,50 m
MasterDrill D / DF-M
Urządzenia z zawieszeniem trzypunktowym 2,50 / 3,00 / 4,00 / 4,50 / 6,00 / 8,00 m
– sztywne/składane mechanicznie
MasterDrill DF-H / HD
Urządzenia z zawieszeniem trzypunktowym 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 m
– składane hydraulicznie
MasterDrill FT1
Kombinacje ze skrzynią nasienną z przodu 3,00 / 4,00 m – mocowanie sztywne
MasterDrill FT2
Kombinacje ze skrzynią nasienną z przodu 5,00 / 6,00 m – składane
3
SuperDrill AL/A
SuperDrill A 300 z redlicami płozowymi
Mechaniczne siewniki podwieszane do urządzeń uprawowych
Przegląd najważniejszych
zalet:
Prosta i solidna konstrukcja.
Mechaniczne siewniki typu Drill SuperDrill AL i A przekonują swoją prostą
i solidną konstrukcją. Zawieszona na
wale Campbella brony wirnikowej duża
skrzynia nasienna umożliwia szybki
wysiew ziarna w trzech szerokościach
roboczych (2,5 / 3 / 4 m).
Przelotowa rama, skrzynia nasienna
pełni funkcję nośną.
Duże koło metryczne
Duża średnica koła metrycznego gwarantuje
równomierne przeniesienie napędu na wałek
wysiewający, co zapewnia utrzymanie dokładnej ilości wysiewu.
Nie wymaga dużej siły podnoszenia
dzięki małemu ciężarowi własnemu
(SuperDrill A 300 ok. 500 kg).
Małe obciążenie wanny brony wirnikowej (montaż na wale Campbella brony
wirnikowej).
Małe czasy przestoju i zasypywania
dzięki skrzyni nasiennej o dużej pojemności (230 litrów na metr).
Pyłoszczelna pokrywa, prosta obsługa
(SuperDrill A).
4
Hydrauliczne urządzenie
wydźwigowe redlic
Belka utrzymująca
głębokość siewu
Belka utrzymująca głębokość siewu jest standardowo wykorzystywana do hydraulicznego
wydźwigu redlic. W kombinacjach z bronami
wirnikowymi powoduje to zwiększenie prześwitu nad ziemią podczas podnoszenia. Koło
metryczne i brona ze schodkami są przy tym
również podnoszone.
We wszystkich siewnikach typu SuperDrill stabilne stalowe rury siewne są mocowane do
belki utrzymującej głębokość siewu i dzięki
temu mogą być prowadzone głęboko w ziemi.
Precyzyjne umieszczenie materiału siewnego
w ziemi jest niezwykle ważne dla szybkiego
i równomiernego wschodzenia roślin.
SuperDrill D
SuperDrill D 300 z redlicami dwutarczowymi
Mechaniczne siewniki z zawieszeniem trzypunktowym
Przegląd najważniejszych
zalet:
Prosta i solidna konstrukcja.
Mechaniczne siewniki typu Drill SuperDrill D są dostępne jako urządzenia zawieszane na sprzęgu trzypunktowym. Mają one solidną konstrukcję, są proste
w obsłudze i umożliwiają precyzyjne umieszczanie materiału siewnego przy
dokładnym dozowaniu. Duża skrzynia nasienna zapewnia wysoką wydajność
pracy; szerokość robocza wynosi 3 lub 4 metry.
Przelotowa rama, skrzynia nasienna pełni funkcję nośną.
Trzypunktowe zawieszenie mocowane
bezpośrednio do ciągnika lub w kombinacji z urządzeniami do uprawy, wyposażonymi w mechanizm hydrauliczny
(np. zaczep hydrauliczny).
Nie wymaga dużej siły podnoszenia
dzięki małemu ciężarowi własnemu (SuperDrill D 300 ok. 580 kg).
Dokładne umieszczenie materiału siewnego w ziemi zapewnia dostępna w wyposażeniu standardowym belka utrzymująca głębokość siewu (niezwykle
ważne dla szybkiego i równomiernego
wschodzenia roślin).
Małe czasy przestoju i zasypywania dzięki skrzyni nasiennej o dużej pojemności
(230 litrów na metr).
Pyłoszczelna pokrywa, prosta obsługa.
Koła jezdne
Znacznik
Duże średnice kół jezdnych (200/60-14,5)
zmniejszają nacisk na ziemię i gwarantują
bardzo równomierne napędzanie wałka wysiewającego.
Standardowo uruchamiany hydraulicznie,
składany pionowo. Na życzenie dostępny
także jako tarcza.
5
SuperDrill – technika
Odpowiednie redlice dla każdego zastosowania
Redlice płozowe
Redlica jednotarczowa
Redlica dwutarczowa
Dzięki specjalnej budowie (półkolistej) redlice
płozowe dostępne w zestawie siewnym SuperDrill doskonale sobie radzą z resztkami pożniwnymi. Ponieważ nie są one przeciągane razem
z maszyną, nie występuje problem zatkania
otworów wylotowych. Ponadto część ślizgowa się obraca i można jej używać obustronnie.
W porównaniu z typowymi redlicami stopkowymi żywotność redlic w siewnikach SuperDrill
zwiększa się dzięki temu dwukrotnie.
Redlice jednotarczowe o średnicy 350 mm
imponują wysoką wydajnością cięcia również
na ciężkich glebach. Wybrzuszona tarcza precyzyjnie oczyszcza obszar wysiewu z resztek
pożniwnych. W obszarze zewnętrznym tarcza
oczyszcza się samodzielnie, wykorzystując siłę
nacisku na glebę, a występujący po stronie
wewnętrznej zgarniacz zapobiega oblepianiu
się ziemi i tym samym zapewnia wysiew bez
zapychania.
Redlice dwutarczowe o średnicy 300 mm są
solidnie ułożyskowane. Dwustronne zgarniacze oraz osłona u góry doskonale chronią
przed zapychaniem otworów wylotowych.
Redlice dwutarczowe pracują dzięki temu optymalnie – nawet przy największych ilościach
resztek pożniwnych na polu.
Funkcjonalność w każdym szczególe
Centralna i indywidualna regulacja nacisku
redlic (opcjonalnie regulacja hydrauliczna)
Wałek szczelinowy w skrzyni nasiennej, w wyposażeniu standardowym dostępne kliny rozdzielcze do nasion drobnych
Uchwyty do worków w skrzyni nasiennej ułatwiające napełnianie
Wyposażenia opcjonalne
Brona chwastownik i pomost/
schodki
Elektroniczne sterowanie
ścieżkami przejazdu TRAM GRX
Oświetlenie
Precyzyjnie wykonana brona chwastownik z możliwością regulacji kąta pochylenia gwarantuje
dokładne przykrycie wysiewu. Przymocowany
do brony pomost występujący na całej szerokości
urządzenia ułatwia bezpieczne i komfortowe napełnianie skrzyni nasiennej.
Elektronika wyłącza wszystkie przejechane
ścieżki poprzez zatrzymanie kółek wysiewających w odpowiednich rzędach siewnych (sprzęgło magnetyczne).
Instalacja oświetleniowa zapewnia bezpieczeństwo podczas przejazdu transportowego.
6
Precyzyjne i niezawodne
Napęd wałka wysiewającego
i
System wysiewających
wałków kołeczkowych
Wałek wysiewający jest napędzany poprzez kasety napędowe i seryjnie montowaną przekładnię
zębatą. Przekładnia zębata oferuje szereg możliwości ustawień w celu zapewnienia wymaganej
prędkości wałka wysiewającego.
Niezawodny system wysiewających wałków
kołeczkowych gwarantuje precyzyjny wysiew
wszystkich rodzajów nasion niezależnie od
warunków siewu. W przypadku normalnego
wysiewu zbóż, grochu, soi itp. są możliwe wydajności do 400 kg/ha. W przypadku bardzo
drobnych nasion np. rzepaku lub lucerny na
wałku wysiewającym jest mocowany dodatkowy pasek (patrz wyżej).
Szczególnie komfortowym rozwiązaniem jest dostępna opcjonalnie przekładnia bezstopniowa.
Specjalna konstrukcja tej przekładni gwarantuje bardzo równomierne przeniesienie napędu na
koła wysiewające, dając w rezultacie precyzyjny wysiew nasion. Bezstopniowa przekładnia może
być na życzenie wyposażona również w elektryczną zdalną regulację ilości wysiewu.
Dane techniczne
SuperDrill
Dane znamionowe
Szerokość robocza
cm
Liczba rzędów
Odstęp między rzędami
Pojemność skrzyni nasiennej
AL250
A300
A400
D300
D400
250
300
400
300
400
21
25
33
25
33
cm
12
12
12
12
12
l
500 *)
645
870
645
870
–
–
–
200 x 14,5
200 x 14,5
Ogumienie
Ciężary
z redlicami płozowymi
kg
410
530
684
490
610
z redlicami tarczowymi
kg
470
600
780
560
705
Pokrywa rolkowa skrzyni nasiennej
–
S
S
S
S
Pokrywa klapowa skrzyni nasiennej
S
–
–
–
–
Wyposażenie
Przekładnia Nortona
S
S
S
S
S
Przekładnia bezstopniowa
O
O
O
O
O
Centralne utrzymanie głębokości redlic
S
S
S
S
S
Hydrauliczne urządzenie wydźwigowe redlic
S
S
S
O
O
Centralna regulacja nacisku redlic mechaniczny
S
S
S
S
S
hydrauliczny
O
O
O
O
O
Znacznik, hydrauliczny
z zębami
O
O
O
S
S
z tarczą
O
O
O
O
O
Kliny wylotowe w skrzyni
S
S
S
S
S
Paski do kół kołeczkowych
S
S
S
S
S
Instalacja oświetleniowa
O
O
O
O
O
*) z nasadzaną skrzynią nasienną
Żadne ilustracje i informacje nie są wiążące. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
S = wyposażenie standardowe
O = opcjonalne wyposażenie dodatkowe
– = niedostępne
7
MasterDrill A
MasterDrill A 300 z redlicami dwutarczowymi i rolkami dociskowymi
Pneumatycznie podwieszane siewniki do maszyn uprawowych
Przegląd najważniejszych
zalet:
Prosty montaż i demontaż na maszynach
uprawowych wyposażonych w trójkąt półzawieszany i odpowiednią podpórkę redlicy.
Siewnik MasterDrill A może być dołączany do aktywnych urządzeń uprawowych wszelkiego rodzaju. Szczególnie w połączeniu z broną wirnikową VN lub
kultywatorami wirnikowymi siewnik MasterDrill A stanowi niezwykle solidny
zestaw uprawowo-siewny, który również na ciężkich glebach zapewnia dokładne przygotowanie podłoża i wysianie w trakcie jednej operacji. Szerokości
robocze 3,0 / 4,0 / 4,5 m.
Napęd dmuchawy dla prędkości obrotowej
wału odbierającego 1000 obr./min jest standardowo wyposażony w sprzęgło odśrodkowe, które chroni przed przeciążeniami, gwarantując łagodny rozruch.
Standardowa skrzynia nasienna o pojemności
840 litrów może zostać powiększona do 1250
litrów dzięki dodatkowej nakładanej skrzyni.
Napęd zespołu dozującego za pomocą koła
metrycznego wyposażono w sprzęgło jednokierunkowe. Ewentualne uszkodzenia dozownika w razie przypadkowego ruchu wstecznego (na przykład w trakcie zawracania, kiedy
maszyna jest uniesiona zbyt nisko) są dzięki
temu wyeliminowane.
8
Koło metryczne obraca się w pasie szerokości
roboczej urządzenia po obrobionej ziemi i napędza dozownik dokładnie i równomiernie.
Uniwersalne wykorzystanie
Podwozie samodzielne
Na życzenie siewnik MasterDrill A można doposażyć w hydrauliczny wydźwig szyny redlicowej. Dzięki temu prześwit nad redlicami
można znacznie zwiększyć, co jest korzystne
ze względu na ochronę przed uszkodzeniami.
Nie stosuje się z bronami wirnikowymi VN. Szyna siewna jest zamocowana na mechanizmie
równoległobocznym z regulacją położenia
w pionie i poziomie, dzięki czemu łatwo jest ją
dopasować do różnych warunków pracy, a także do urządzeń innych producentów.
Dostępne na życzenie z samodzielnym podwoziem do bezpośredniego użycia w przypadku zawieszania trzypunktowego.
MasterDrill D / DF
MasterDrill D 600 z redlicami dwutarczowymi
Pneumatyczne siewniki na zawieszeniu trzypunktowym
Siewnik MasterDrill D z zawieszeniem trzypunktowym nadaje się do
wykorzystania bezpośrednio z ciągnikiem albo w kombinacji z różnymi maszynami uprawowymi mocowanymi za ciągnikiem. Siewniki
MasterDrill D o niskim zapotrzebowaniu mocy (6,00 m od ok. 100 KM)
są idealne do wysiewu w mulcz.
Dostępne są następujący typy:
MasterDrill D 250–450
MasterDrill DF-Ha 400–450
Konstrukcja sztywna w szerokościach roboczych od 2,50 do 4,50 m.
Hydrauliczny mechanizm równoległoboczny
umożliwia złożenie szyny siewnej do szerokości transportowej poniżej 3 m.
MasterDrill D 600–800
MasterDrill DF-M 400–450
Urządzenia o szerokości 6,00 i 8,00 m są standardowo wyposażone w wózek transportowy do
przewożenia w pozycji wzdłużnej (patrz zdjęcie). Dzięki przestawieniu kół jezdnych i przewieszeniu na trójkącie szybkozłącznym długi
siewnik może być przewożony po drodze.
Siewniki typu MasterDrill DF-M o szerokości
roboczej 4,00 albo 4,50 m są wyposażone
w składaną mechanicznie szynę siewną. Za
pomocą mechanizmu równoległobocznego
urządzenie można złożyć na czas transportu
do szerokości poniżej 3,00 m.
Inne szczegóły:
Szerokie opony redukują nacisk na glebę
i zapobiegają tworzeniu się kolein (patrz
dane techniczne str. 18).
Korzystne położenie środka ciężkości
zmniejsza wymaganą siłę podnoszącą.
Dzięki temu szerokie pasy wysiewu można realizować nawet ciągnikami o małej
mocy.
9
MasterDrill HD
MasterDrill HD 600 do wysiewu w mulcz i z krótką broną talerzową TerraDisc
Pneumatyczne siewniki na zawieszeniu trzypunktowym,
składane hydraulicznie
Siewnik MasterDrill HD z zawieszeniem trzypunktowym nadaje się do wykorzystania bezpośrednio z ciągnikiem albo w kombinacji z różnymi dużymi
maszynami uprawowymi mocowanymi za ciągnikiem (np. z kultywatorami,
krótkimi bronami talerzowymi) z odpowiednim urządzeniem do zawieszania;
może być używany samodzielnie bez dodatkowego przezbrajania albo jako zestaw uprawowo-siewny. Siewniki MasterDrill HD nadają się idealnie do pracy
w zestawach uprawowo-siewnych z odpowiednim przygotowaniem roli pod
siew. Dostępne w szerokościach roboczych od 5,00 i 6,00 m.
Opcjonalnie:
wózek hydrauliczny i dyszel
ciągnący
Dzięki temu urządzenie może być doczepione do siewnika i obsługiwane również przez
ciągniki o małej mocy (od ok. 80 KM).
Inne szczegóły:
Napęd dozownika bezpoślizgowy i równomierny dzięki kołom o dużej średnicy, przez
co uzyskuje się dokładne odmierzanie ilości wysiewu.
Korzystne położenie środka ciężkości
zmniejsza wymaganą siłę podnoszącą,
dzięki czemu siewnik może być obsługiwany również przez ciągniki o małej mocy.
Trójkąt szybkozłączny umożliwia podłączanie siewnika np. do urządzeń uprawowych.
10
Szerokie opony
(31 x 15,5-15) redukują nacisk na glebę i zapobiegają tworzeniu się kolein.
Hydrauliczny mechanizm
składający
Urządzenie do szerokości transportowej
3,00 m łącznie ze znacznikiem, bronami i dodatkowym wyposażeniem.
MasterDrill FT
MasterDrill FT2-M w połączeniu ze składaną broną wirnikową
Pneumatyczne siewniki ze skrzynią nasienną z przodu
Inne szczegóły:
Niskie zawieszenie skrzyni, dzięki czemu
skrzynia nie zasłania pola widzenia z przodu.
Optymalny rozkład obciążenia, skrzynia nasienna z przodu służy dodatkowo jako balast, dzięki
czemu
się równomierne
Na tej
lub uzyskuje
następnej
stronie
obciążenie
osi
z
przodu
oraz
i mniejszy
można utworzyć z tyłu
rozwiąnacisk na ziemię, mniejsze koleiny.
zanie alternatywne dla tej
skrzyni.
Perfekcyjna widoczność pracującego z tyłu
Siewniki MasterDrill FT składają się ze skrzyni nasiennej mocowanej z przodu ciągnika i części tylnej rozprowadzającej nasiona i wysiewającej, która może być łączona w zespoły z różnymi urządzeniami uprawowymi. Zestawy siewne MasterDrill
FT są idealne w kombinacji z ciężkimi urządzeniami uprawowymi mocowanymi
z tyłu ciągnika. Pomagają one zoptymalizować rozkład obciążenia na ciągniku.
Dzięki temu można przede wszystkim stosować duże składane zestawy uprawowo-siewne jako urządzenia zawieszane, co bardzo korzystnie wpływa na zwrotność ciągnika.
Dostępne są następujący typy:
MasterDrill FT2
urządzenia uprawowego; dzięki umieszczeniu skrzyni nasiennej z przodu ciągnika kierowca doskonale widzi wszystkie elementy
urządzenia i może kontrolować proces wysiewu.
Rozsiew nawozu (opcjonalnie): dodatkowe
racjonalne rozwiązanie dzięki kombinacji
procesów. Dzięki specjalnej konstrukcji mechanizmów dozujących i podzespołów transportowych można w kombinacji z odpowiednim urządzeniem z tyłu ciągnika (jak zwykłe
urządzenie uprawowe, takie jak kultywator
lub brona talerzowa, albo siewnik punktowy
czy specjalny siewnik rzędowy) dodatkowo
rozsiewać nawóz.
Skrzynia nasienna z przodu z dwoma mechanizmami dozującymi o dużej pojemności
(1800 litrów). Część tylna w 2 wersjach:
• FT2-Ho szerokościach roboczych 5,00 i 6,00 m:
Rama samonośna składana hydraulicznie do
szerokości 3,00 m – za pomocą dołączanego
trójkąta szybkozłącznego jednostkę siewną
można zamontować na trójkącie za urządzeniami składanymi.
MasterDrill FT1
Skrzynia nasienna z przodu o pojemności 1100
litrów, z mechanizmem dozującym i częścią
tylną o sztywnej konstrukcji. Szerokości robocze 3,00 i 4,00 m.
• FT2-M również o szerokościach roboczych
5,00 i 6,00 m: rama nie ma mechanizmu składanego i jest przeznaczona do montażu na
stałe na składanych urządzeniach uprawowych (np. do brony wirnikowej).
11
TerraDrill A
TerraDrill A 300 S z redlicami dwutarczowymi i rolkami dociskowymi
Pneumatyczne siewniki do wysiewu w mulcz i siewniki uniwersalne na
zawieszeniu trzypunktowym
Siewnik TerraDrill jest kompaktową
kombinacją umożliwiającą przygotowanie gleby pod zasiew i wysianie
w trakcie jednej operacji. Jako urządzenie zawieszane jest ono bardzo zwrotne i sprawdza się szczególnie na małych
i średnich polach uprawnych. Dostępne
w szerokościach roboczych 3,0 i 4,0 m
z mocowaniem sztywnym.
TerraDrill A-D
W przypadku tej kombinacji siewnej przygotowanie wysiewu odbywa się za pomocą dwurzędowego zestawu talerzy (talerze Ø 460 mm uzębione), elementy siewne są umieszczone bezpośrednio obok tych talerzy, materiał siewny jest odkładany między nimi i przykrywany ziemią po
przejściu sąsiadujących talerzy.
Doczepiony z tyłu walec (walec Terrapak lub gumowy walec klinowo-pierścieniowy) skutecznie
dogniata materiał siewny. Taka konstrukcja redukuje ciężar i sprawia, że urządzenie jest bardzo
kompaktowe – dzięki temu maszyny łączącej obydwie funkcje można z powodzeniem używać
również na małych ciągnikach.
Przegląd najważniejszych
zalet:
Prosta obsługa, krótki nawrót.
Przygotowanie gleby pod zasiew odbywa
się za pomocą krótkiej brony talerzowej.
Gwarantuje to optymalne przygotowanie
wysiewu szczególnie w warunkach wysiewu w mulcz.
Wysoka wydajność dzięki pojemności
skrzyni nasiennej do 1250 litrów i duża
prędkość robocza.
Bezpośredni wysiew obok talerzy mulczujących
Urządzenie TerraDrill jest bardzo uniwersalną kombinacją siewną doskonale przydatną do wysiewu w mulcz.
12
W siewnikach TerraDrill A-D materiał siewny jest umieszczany bezpośrednio w rowku między talerzami mulczującymi i dociskany przez walec. Dzięki temu osiąga się dobre zasklepianie ziemi,
co daje podstawę do szybkiego wzrostu i doskonałego rozwoju młodych roślin.
TerraDrill A 300 S z redlicami dwutarczowymi i rolkami dociskowymi
TerraDrill A-S
Lepsze zagęszczenie
Dokładne utrzymanie głębokości
W przypadku tej konstrukcji przygotowanie
wysiewu również odbywa się za pomocą talerzy zębatych, a doczepiony z tyłu walec gwarantuje intensywne pasmowe zagęszczenie
gleby. Wysiew odbywa się wtedy za pomocą
redlic dwutarczowych, których docisk w tym
zastosowaniu jest podwyższony do 45 kg.
Gwarantuje to spokojne prowadzenie redlic
także w przypadku większych prędkości roboczych – do 15 km/h.
Zagęszczenie przed zespołami siewnymi odbywa się za pomocą walca typu Terrapak o średnicy
600 mm lub walca gumowego linowo-pierścieniowego o średnicy 580 mm. Pasmowe zagęszczenie ziemi zapewnia optymalne warunki dla
umieszczenia materiału siewnego w ziemi, walec
Terrapak jest wyposażony w regulowane pręty
ugniatające, dzięki którym można zmieniać intensywność zagęszczenia, i pracuje tak jak walec
gumowy – bez zapychania się.
Optymalne rolki dogniatające doczepione
z tyłu przy redlicach tarczowych w urządzeniu
TerraDrill A-S zapewniają dokładne utrzymanie głębokości i dobre osiadanie ziemi nad
wysianymi nasionami. Dzięki bezstopniowej
regulacji można szybko i w prosty sposób
zmieniać głębokość wysiewu.
13
System dozujący MasterDrill:
precyzyjnie i ekonomicznie
Niezawodna
technika
System centralnego dozowania z tarczami komórkowymi jest znany już
od wielu lat i z powodzeniem stosowany w produkcji rolnej. System dozujący MasterDrill zapewnia precyzyjne dozowanie i wraz z dokładnym
rozmieszczaniem materiału siewnego w ziemi stanowi podstawę do
ekonomicznego wysiewu, gdyż odchylenia od żądanych ilości wysiewu
powodują bezpośrednio zwiększone
koszty lub mniejsze zyski.
Sterowanie ścieżkami przejazdu ze zwrotnym
odprowadzaniem materiału siewnego do skrzyni nasiennej
W celu wyznaczenia ścieżek przejazdu przewody nasienne za rozdzielaczem są blokowane przez
zawory elektryczne. Materiał siewny z zablokowanych przewodów jest doprowadzany z powrotem do zbiornika buforowego, a stamtąd do skrzyni nasiennej („zwrotne odprowadzanie materiału siewnego”), co pozwala na efektywne oszczędzanie materiału siewnego. Zawory odcinające są sterowane
sterow
elektronicznym systemem monitorującym.
Dmuchawa
Szczotki do rzepaku
aku
Do wysiewu drobnych nasion takich jak rzepak
montuje się dostępną w wyposażeniu szczotkę. Oczyszcza ona dodatkowo ustawioną precyzyjnie do tego celu komorę dozującą i gwarantuje przez to bardzo dokładne dozowanie
również w przypadku małych ilości wysiewu.
14
Dozowanie precyzyjne
W przypadku szczególnie małych ilości wysiewu,
np. rzepaku lub trawy, urządzenie dozujące można
w prosty sposób i bez użycia narzędzi przestawić na
wysiew precyzyjny.
Dmuchawa wytwarza strumień powietrza potrzebny do rozdziału materiału siewnego – duże
ilości powietrza o niskich prędkościach gwarantują bezpieczny transport materiału siewnego.
Napęd dmuchawy jest przekazywany mechanicznie bezpośrednio poprzez wał przekaźnika
mocy ciągnika (typy D i HD) lub wał przekaźnika mocy urządzenia uprawowego (typy A), na
życzenie dostępny również jako hydrauliczny
z silnikiem olejowym (do wyboru także dopasowany do systemów Load-Sensing).
Redlice MasterDrill do wszystkich zastosowań
Redlice stopkowe
Redlica jednotarczowa
d t
Redlica dwutarczowa
Tradycyjny wysiew za pomocą niezawodnych
redlic stopkowych. Dostępna w standardzie
klapa zamykająca zapobiega zapychaniu podczas cofania. Dzięki zamocowaniu wahliwemu
redlice skutecznie radzą sobie z przeszkodami
i są w ten sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Gwarantuje optymalną pracę w trudnych warunkach. Bardzo dobra wydajność cięcia także
w przypadku resztek pożniwnych. Skośne ustawienie talerzy zapewnia precyzyjne bruzdkowanie i dokładne umieszczanie materiału siewnego.
Łatwo wymienialne części zużywające się oraz
zgarniacze zapewniają ekonomiczny i niezawodny wysiew.
Łożyska toczne z obydwu stron mają bardzo
zwartą obudowę. Uzyskiwana dzięki temu duża
przestrzeń między nowymi redlicami dwutarczowymi zapewnia pracę bez zapychana również
w ciężkich warunkach wysiewu w mulcz. Tarcze
ze stali nierdzewnej V2A doskonale się sprawdzają na lepkich glebach.
Rolka dociskowa (opcjonalnie)
Regulacja nacisku redlic
Rolki dociskowe (o średnicy 250 mm i szerokości 42 mm) są wyposażone w bezstopniową regulację wysokości (raster). Prowadzą
one każdą redlicę indywidualnie na żądanej
głębokości i gwarantują precyzyjne umieszczenie materiału siewnego w ziemi. Docisk
zwiększa zasklepienie ziemi, co sprzyja szybkiemu wschodzeniu.
Wszystkie siewniki MasterDrill są wyposażone
w bezstopniową centralną regulację nacisku
redlic (wrzeciono), na życzenie także w wersji
hydraulicznej, dodatkowo docisk poszczególnych redlic można regulować indywidualnie.
Znacznik i utrzymanie
głębokości
Szybkie opróżnianie skrzyni
nasiennej
Nowa pokrywa skrzyni
nasiennej
Pozostały materiał siewny w skrzyni można w prosty sposób usunąć za pomocą króćca opróżniającego i klapy opróżniającej przy dozowniku.
Otwierana do góry, umożliwia komfortowe napełnianie. Ulepszone uszczelnienie zapobiega
przedostawaniu się do wnętrza wody i kurzu.
Hydrauliczne talerzowe znaczniki (dwufunkcyjne urządzenie sterujące) są wyposażone w ogranicznik głębokości. Znaczniki można dowolnie
ustawić na śladzie koła ciągnika lub na środku
toru jazdy ciągnika. Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą śruby przeciążeniowej.
15
Opcje wyposażenia MasterDrill
Elektroniczne sterowanie ścież- Brona siewna
kami przejazdu / monitoring
Brona siewna typu S zapewnia optymalne przykrycie materiału siewnego bez względu na ilość
Najnowsza wersja elektronicznego urządzenia
sterująco-kontrolującego, Drillmat III włącza za
pomocą zaworów elektromotorycznych przejazd
ścieżek z dowolną częstością. Materiał siewny jest
przy tym doprowadzany z powrotem do zbiornika buforowego, a stamtąd do skrzyni nasiennej
(„zwrotne odprowadzanie materiału siewnego”).
Pozwala to na efektywne oszczędzanie materiału
siewnego. System monitoringu nie tylko steruje
ścieżkami przejazdu, ale i dostarcza szczegółowych informacji na temat funkcji urządzeń, takich jak prędkość pracy, wydajność wysiewu na
hektar, liczba obrotów dmuchawy, funkcja dozująca i zawartość skrzyni nasiennej (z czujnikiem
z regulacją położenia pionowego).
resztek pożniwnych. Kąt pochylenia zębów można regulować w trzech położeniach, wysokość
brony jest bezstopniowa (ma znaczenie w przypadku lekkich gleb). W przypadku ciężkich gleb
nacisk brony można dodatkowo zwiększyć za pomocą sprężyny. Jednocześnie są dostępne również wzmocnione brony, o grubości 10 mm, do ciężkich gleb.
Schody i platforma
Zgarniacz bruzdki redlicowej
Wszystkie siewniki VN są wyposażone w pomosty ułatwiające dostęp do skrzyń nasiennych. Bezpieczne stopnie i dodatkowe barierki
gwarantują bezpieczeństwo pracy.
Mocowany bezpośrednio do redlicy stopkowej, dzięki temu doskonale dopasowuje się do
gleby i przykrywa bardzo dokładnie materiał
siewny. Przeznaczony do stosowania na lekkich
glebach bez resztek pożniwnych.
Spulchniacz śladów
(tylko do typów D i HD)
Oświetlenie
Hydrauliczny znacznik
przedsiewny
Służy do zaznaczania ustawionych ścieżek przejazdu do celów pielęgnacyjnych lub do nawożenia przed wysiewem. Talerze pozostawiają
dobrze widoczny ślad na ziemi, znacznik przedsiewny może być sterowany bezpośrednio za
pomocą urządzenia sterującego hydraulicznego
lub automatycznie po podłączeniu do systemu
monitorującego.
16
Spulchniacze śladów są dostępne zarówno
w wersji do spulchniania śladów ciągnika
PRZED siewnikiem, jak i w wersji do spulchniania śladów kół siewnika rzędowego. Bezstopniowa regulacja wysokości i szerokości.
Wszystkie siewniki MasterDrill, które ze względu na swoją szerokość transportową poniżej
3 metrów są dopuszczone do transportu drogowego, są wyposażone standardowo w instalację oświetleniową z tablicami ostrzegawczymi,
lampkami i elementami odblaskowymi.
Siewniki – dane techniczne
TerraDrill
A300 D
A400 D
A300 S
A400 S
300
400
300
400
24
32
24
32
mm
460
460
460
460
Terrapak Ø 600
S
S
S
S
gumowy pierścień
klinowy Ø 580
O
O
O
O
24
32
24
32
cm
12,5
12,5
12,5
12,5
Pojemność skrzyni nasiennej
l
840
840
840
840
Pojemność nasadzanej skrzyni
nasiennej
l
400
400
400
400
1900
2450
Dane znamionowe
Szerokość robocza
cm
Liczba talerzy mulczujących
Talerz mulczujący – Ø
Rodzaj walca
Liczba rzędów siewnych
Odstęp między rzędami
Ciężary
z redlicami stopkowymi
kg
–
–
–
–
z redlicami dwutarczowymi
kg
–
–
2200
2890
z redlicami jednotarczowymi
kg
–
–
–
–
zawieszenie
trzypunktowe
S
S
S
S
–
–
–
–
S
S
S
S
mechaniczny
S
S
S
S
hydrauliczny
O
O
O
O
koło metryczne
koło metryczne
koło metryczne
koło metryczne
S
S
S
S
mechaniczny
–
–
S
S
hydrauliczny
–
–
O
O
Urządzenie wydźwigowe redlic
hydrauliczny
–
–
O
O
Znacznik tarczowy
hydrauliczny
O
O
O
O
S
O
S
O
Wyposażenie
Metoda zawieszania
Składana szyna siewna
Szybkie opróżnianie skrzyni
nasiennej
Napęd dmuchawy
Napęd dozownika
Bieg wolny w napędzie dozownika
Regulacja nacisku redlic
Instalacja oświetleniowa
S = wyposażenie standardowe
O = opcjonalne wyposażenie dodatkowe
– = niedostępne
Żadne ilustracje i informacje nie są wiążące. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
17
Siewniki – dane techniczne
A300
A400
A450
D300
D400
D450
D600
D800
300
400
450
300
400
450
600
800
24
32
36
24
32
36
48
64
cm
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
l
840
840
840
840
840
840
1500
1500
I
400
400
400
400
400
400
1000
1000
7,5 x 16
7,5 x 16
26 x 12–12
–
–
Dane znamionowe
Szerokość robocza
cm
Liczba rzędów
Odstęp między rzędami
Pojemność skrzyni nasiennej
Pojemność nadstawki skrzyni
nasiennej
Ogumienie
standard
opcje
–
–
–
23 x 8,5–12 23 x 8,5–12 23 x 8,5–12
lub
lub
lub
26 x 12–12 26 x 12–12 26 x 12–12
23 x 8,5–12 23 x 8,5–12 23 x 8,5–12
26 x 12–12
26 x 12–12
Ciężary
z redlicami stopkowymi
kg
730
800
840
980
1040
1070
1260
1380
z redlicami dwutarczowymi
kg
850
960
1020
1100
1200
1250
1500
1700
z redlicami jednotarczowymi
kg
780
860
910
1030
1105
1140
1350
1510
trójkąt
Metoda zawieszania szybkozłączny
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
zawieszenie
trzypunktowe
O 1)
O 1)
O 1)
S
S
S
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Wyposażenie
Składana szyna siewna
Szybkie opróżnianie skrzyni
nasiennej
Napęd dmuchawy mechaniczny
hydrauliczny
O
O
O
O
O
O
O
O
koło
metryczne
koło
metryczne
koło
metryczne
koło jezdne
koło jezdne
koło jezdne
koło jezdne
koło jezdne
S
S
S
S
S
S
S
S
Regulacja nacisku redlic mechaniczny
S
S
S
S
S
S
S
S
hydrauliczny
O
O
O
O
O
O
O
O
Urządzenie wydźwigowe redlic hydrauliczny
O
O
O
–
–
–
–
–
Znacznik tarczowy hydrauliczny
S
S
S
S
S
S
S
S
Instalacja oświetleniowa
S
O
O
S
O
O
S
S
Samodzielne podwozie
O
O
O
–
–
–
–
–
Urządzenie do transportu
wzdłużnego
–
–
–
–
–
–
S
S
Napęd dozownika
Bieg wolny w napędzie dozownika
1) Z samodzielnym podwoziem. 2) Dane dla skrzyni nasiennej z przodu / części tylnej.
3) Z częścią tylną do montażu na urządzeniu uprawowym. 4) Ze skrzynią nasienną z przodu.
5) Składa się razem z urządzeniem uprawowym (bez osobnej ramy składanej).
6) Trójkąt szybkozłączny NIEDOSTĘPNY w wyposażeniu standardowym, standardowa rama jest jednak przygotowana do jego montażu.
S = wyposażenie standardowe
O = opcjonalne wyposażenie dodatkowe
Żadne ilustracje i informacje nie są wiążące. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
18
– = niedostępne
MasterDrill
DF–M400 DF–M450
DF–Ha400 DF–Ha450
HD500
HD600
FT1-300 FT1-400
FT2-H500 FT2-H600 FT2-M500 FT2-M600
400
450
400
450
500
600
300
400
500
600
500
600
32
36
32
36
40
48
24
32
40
48
40
48
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
840
840
840
840
1500
1500
1100
1100
1800
1800
1800
1800
400
400
400
400
500
500
400
400
–
–
–
–
23 x 8,5–12
23 x 8,5–12
23 x 8,5–12 23 x 8,5–12
31 x 15,5–15
31 x 15,5–15
–
–
–
–
–
–
26 x 12–12
26 x 12–12
26 x 12–12
–
–
–
–
–
–
–
–
26 x 12–12
1040
1070
1125
1190
1490
1560
560/5302)
560/6102)
650/6702)
650/6802)
650/5152)
650/5702)
1200
1250
1300
1370
1690
1800
560/6502)
560/7702)
650/8702)
650/9202)
650/7152)
650/8102)
1105
1140
1200
1260
1570
1650
560/5802)
560/6702)
650/7502)
650/7802)
650/5952)
650/6702)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 6)
O 3) 6)
O 3) 6)
O 3) 6)
O 3) 6)
–
–
S
S
S
S
–
–
S 4)
S 4)
S 4)
S 4)
S 4)
S 4)
mechan.
mechan.
hydraul.
hydraul.
hydraul.
hydraul.
–
–
hydraul.
hydraul.
mechan. 5)
mechan. 5)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
koło jezdne koło jezdne koło jezdne
koło jezdne
koło
koło
metryczne metryczne
O
O
O
O
koło
metryczne
koło
metryczne
koło
metryczne
koło
metryczne
koło jezdne
koło jezdne
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19
Profesjonalizm – Doradztwo – Serwis – Uniwersalność
Pługi
Brony talerzowe
Brony wirnikowe
Przedsiewne zestawy uprawowe
Kultywatory
Mulczarki
Państwa doradca regionalny:
VOGEL & NOOT LANDMASCHINEN GMBH & CO KG
A 8661 Wartberg/Mürztal • T +43 (0) 3858/605-0 • F +43 (0) 3858/605-109
[email protected] • www.vogel-noot.info
Rössler Consult • 11/07
Mocny program

Podobne dokumenty