PDF Katalog System VS® - przegląd produktów

Komentarze

Transkrypt

PDF Katalog System VS® - przegląd produktów
02/2016
Przegląd produktów
®
­systemu VS − PFEIFER
JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O. O.
ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
TEL.
+48 71 39 68 264
FAX +48 71 39 68 105
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.jordahl-pfeifer.pl
PFEIFER – właściwy zwrot
w kierunku bezpieczeństwa
„Made in Germany” – od ponad 430 lat
Firma PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH w Memmingen
jest główną siedzibą firm grupy PFEIFER i może się szczycić
ponad 430-letnią, rodzinną tradycją w produkcji lin. Dzisiaj 12.
pokolenie rodziny PFEIFER z Gerhardem Pfeifer na czele,
prowadzi grupę firm działających na arenie międzynarodowej,
osiągając największe efekty na rynku światowym w obszarach
techniki linowej, dźwigowej i budowlanej.
Jakość jest naszym interesem
Od lat, wszystkie nasze produkty mają znaczący wpływ na
bezpieczeństwo. Od ponad pół wieku, zakłady przemysłu
prefabrykatów betonowych stosują systemy transportowe
firmy PFEIFER dla bezpiecznego podnoszenia i transportu
ciężkich elementów prefabrykowanych. W każdym przypadku,
od bezpieczeństwa naszego produktu uzależnione jest życie
ludzkie. Zapewniamy to poprzez naszą kompetencję i jakość.
Zdobywamy i utrzymujemy zaufanie naszych Klientów dzięki
niezawodnym i innowacyjnym produktom oraz gwarantowanym
serwisem. Dokładnie dlatego będziemy dzisiaj i w przyszłości
tam, gdzie ma to znaczenie, zawsze stawiać na sprawdzoną
i utrwaloną jakość „Made in Germany”.
Chętnie Państwu doradzimy. I to dobrze
Dzięki stałemu rozwojowi, regularnym kontrolom i badaniom
naszych wyrobów, nasi inżynierowie i technicy, pracujący
w zespole doradczym, dysponują obszerną wiedzą i siłą do
dalszych innowacji. Nasi technicy – eksperci, jako wynalazcy,
opracowują dla Państwa niezawodne i ekonomicznie uzasadnione propozycje zastosowania produktów i rozwiązania – także
dla najtrudniejszych problemów, jak np. zakotwienie w obszarach przykrawędziowych, odbiegających od ogólnych instrukcji
stosowania.
2
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Spis treści
Pfeifer – jakość i bezpieczeństwo
2
Spis treści
3
®
Ogólne informacje dla systemu VS − PFEIFER
®
®
VS -Slim-Box/ VS -Plus-Box – PFEIFER
®
VS − Box – PFEIFER
3D
− PFEIFER
®
3D
− PFEIFER
VS − BZ System
6-9
10-13
®
VS − ISI-System
4-5
14-15
16-17
Zasady wbudowania ISI/BZ-System
3D
®
Systemy szynowe T100, T20 VS − PFEIFER
®
18-21
22-23
Systemy szynowe T 50 VS − PFEIFER
24-25
Instrukcja wbudowania T100, T20, T50
26-28
Uregulowania krajowe
29
®
30-33
®
34
Zaprawa montażowa VS
Szalunki ciśnieniowe VS − FDS
Ważna informacja
Niniejszy dokument prezentuje system VS® − PFEIFER
w sposób przeglądowy. Zostały tutaj podane ogólne dane
dla wbudowania i zastosowania. W tym dokumencie nie
zawarto żadnych danych odnośnie wymiarowania i ustalenia
nośności! W przypadku połączeń odpowiedzialnych statycznie,
spełniających wymagania prawa budowlanego, konieczne jest
stosowanie aktualnych norm krajowych lub aprobat.
3
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
System VS® − PFEIFER :
rozwiązanie umożliwiające
Państwu błyskawiczny i bezproblemowy montaż prefabrykowanych elementów
ściennych
ne
wol
w
iało
Śm ejsce
mi
Stała, wysoka jakość produkcji, dzięki zastosowaniu w części
­zautomatyzowanych procesów w ramach certyfikowanego systemu
zarządzania jakością wg ISO 9001:2000.
Produkcja wysokiej jakości wyrobów – „Made in Germany” odbywa
się w zakładach w Memmingen pod kierownictwem pracowników
o długoletnim doświadczeniu.
4
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Z firmą PFEIFER odnoszą
Państwo wiele korzyści
Zalety przy projektowaniu
•Bezpieczeństwo z jednej ręki. Kompletny i zsynchronizowany program produktów systemu VS® − PFEIFER
oferuje projektantom bogaty asortyment dla konkretnych
przypadków zastosowań
•Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu stalowych klem
zaciskowych, przekazujących (bez potrzeby dodatkowego
zbrojenia kotwiącego) pełną nośność liny na zerwanie,
w przekroju betonowym
•Sprężynujące pętle linowe umożliwiają projektantom
elastyczne usytuowanie w przekroju prefabrykatów
Zalety przy produkcji prefabrykatów
•Prosty montaż w szalunku poprzez przybicie gwoźdźmi
lub przyklejenie klejem na gorąco
•Staranna i dokładna obróbka elementów w produkcji
gwarantuje spełnienie najwyższych wymagań dla
szczelności przed wniknięciem zaczynu cementowego
do wnętrza elementu
!
p
o
t
S
Zalety przy montażu prefabrykatów
•Proste odgięcie pętli przy zastosowaniu młotka ciesielskiego – eliminacja pracochłonnego odginania stali
zbrojeniowej lub wkręcania śrub
•Odporność na korozję dzięki stosowaniu ocynkowanych
lin i profilu szynowego
•Sprężynujące pętle linowe umożliwiają montaż prefabrykatów w luce pomiędzy innymi elementami prefabrykowanymi
Zalety przy zakupie
•PFEIFER oferuje kompleksowy program wyrobów
VS®-Box, VS®-Szyn i VS®-Listew
•Korzystne pod względem ceny rozwiązanie dzięki
nowoczesnym liniom produkcyjnym
•Prosta obsługa umożliwia oszczędności na czasie
montażu i w nakładach robocizny
5
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Najwyższa efektywność
i wydajność – systemy
VS® PFEIFER – Slim-Box
i Plus-Box
Efektywność
•Najmniejsze zużycie zaprawy
•Możliwe zastosowanie w ścianach o najmniejszych
grubościach
•Najwyższa nośność
Innowacja
•Opatentowane mocowanie pętli
•Stalowe klemy do zaciskania
•Symetryczne usytuowanie pary pętli linowych
Symetria
•Elementy można wbudowywać niezależnie od
usytuowania pętli
Jakość
•Wysokiej jakości kasety stalowe bez luźnych części
plastikowych
•Kasety płaskie o grubości już od 2 cm
6
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
PFEIFER-VS®-Slim-Box
PFEIFER-VS®-Plus-Box
Artykuł nr 05.035
Artykuł nr 05.032
Technika zbrojenia
VS®-Slim-Box
VS®-Plus-Box
®
®
Elementy VS -Slim-Box i VS -PlusBox PFEIFER służą do realizacji
nośnych statycznie połączeń prefabrykowanych elementów ściennych.
Składają się ze stabilnych stalowych
kaset, w których zamontowano
sprężynujące stalowe pętle linowe
kotwiące. Dzięki temu możliwe jest
efektywne i bezpieczne wykonanie
połączeń pomiędzy stykami ścian.
Dzięki zastosowaniu szalunków
ciśnieniowych VS®-FDS, możliwe jest
szybkie i efektywne wykonanie zalania
zamka.
Materiały:
Box: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała, ocynkowana
Stalowa klema zaciskowa
Osłona: taśma
VS®-Slim-Box
VS®-Plus-Box
Nr katalogowy
05.035.060
Typ
®
VS -Slim 60
®
Wymiary [mm]
b
l
h
d
L
SL
B
50
180
20
3
192
60
55
Kolor klipsa
Opakowanie –
jednostka/sztuka
Waga ok.
kg/sztuka
żółty
400
0,40
05.035.080
VS -Slim 80
50
180
20
3
192
80
60
niebieski
400
0,40
05.032.100
®
VS -Plus-Box
80
220
25
3
192
100
60
niebieski
250
0,45
Przykład zamówienia dla 4000 sztuk VS®-Plus-Boxów PFEIFER
®
4000 szt. VS -Plus-Box PFEIFER, nr katalogowy 05.032.100
7
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Ogólne zasady wbudowania dla elementów systemowych VS®-Slim-Box i VS®-Plus-Box
PFEIFER
Zastosowanie
®
Elementy systemowe VS -Slim-Box/
VS®-Plus-Box są przewidziane dla
wykonania połączeń prefabrykowanych elementów ściennych (rys.2
do 5) wykonanych z betonu klasy
C30/37 lub wyższej.
System składa się zawsze z elementu VS®-Slim-Box/VS®-Plus-Box
i dobranej zaprawy zalewowej
VS® PAGEL.
Rys. 1:
Rys. 2:
Złącze
doczołowe
Rys. 4:
Złącze T
Rys. 3:
Złącze
narożne
B
Rys. 5:
Złącze ściany
i słupa
B
B
Wymiarowanie
Wskazówka: obliczenia wymiarujące dla VS®-Slim-Box/VS®-Plus-Box
należy wykonać wg uregulowań krajowych dla oddziaływania w trzech
kierunkach (rozciąganie, siła poprzeczna równoległa i prostopadła do osi spoiny)
– o ile występują. Przegląd tych danych znajdziecie Państwo na stronie 33 i na
stronie www.pfeifer-bautechnik.de.
Wbudowanie i stosowanie
Wbudowanie
Zbrojenie
Rys. 6: Detal regularny dla VS®-Slim-Box/ VS®-Plus-Box.
Dla elementów systemowych
VS®-Slim-Box/VS®-Plus-Box zaleca
się zastosowanie zbrojenia
towarzyszącego w prefabrykacie
wg rys. 6 i 7 – wg wytycznych niemieckich. Ew. uregulowania krajowe mają
w tym zakresie pierwszeństwo, i jeżeli
istnieją należy ich przestrzegać.
Rys. 7
PLQPLQ
%$%
‘PP
Wskazówka: alternatywnie dla strzemion wtykanych można zastosować odcinki
odpowiednio wygiętych siatek
zbrojeniowych.
Pręt podłużny
%$%‘PP
8
96Š6OLP%R[
96Š3OXV%R[
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Strzemię B 500 A/B
‘PP
Siatka Q 188
0DWWH4
Wbudowanie i stosowanie
Spoina pomiędzy prefabrykatami
Spoina regularna = 20 mm (rys.8), spoina maksymalna = 40 mm (rys.9), spoina minimalna = 10 mm (rys. 10)
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10
%$%‘
Rys. 11
%$%‘
Tolerancje wbudowania
Rys. 12
%$%
‘PP
%$%
‘ PP
%$%‘
Połączenia z elementami systemu VS®-Slim-Box/VS®-Plus-Box funkcjonują na
zasadzie zakładu prętów zbrojeniowych. Z tego powodu leżące naprzeciw siebie
pętle linowe muszą spełniać niezbędne poziome i pionowe warunki przylegania.
Pętle linowe powinny być wbudowane jedna nad drugą w osi pionowej w jednej
linii (rys.12). Boxy powinny być wbudowane w jednakowej odległości od dolnych
krawędzi i jednakowym rozstawie w przylegających ścianach. Dopuszcza się
maksymalne odchyłki położenia rzędu 20 mm (rys.11).
PD[
Produkcja elementów prefabrykowanych
Rys. 13
Rys. 14
Rys. 15
Rys. 16
Rys. 17
Rys. 18
Prefabrykaty ścienne wykonuje się zazwyczaj na stołach szalunkowych. Na
krawędzi szczytowej szalunku ściany mocuje się (zgodnie z rys.13) listwę
o przekroju trapezowym. Wymiary przekroju trapezu podano na rys. 14. Należy
mieć na uwadze wyśrodkowane położenie listwy względem grubości ściany.
Przy mocowaniu elementów VS®-Slim-Box/ VS®-Plus-Box do szalunku należy
zwrócić szczególną uwagę, aby końcówki pętli linowych były położone możliwie
prosto względem warstw zbrojenia.
Zakotwienia pętli powinny znajdować się pod kątem 90° do płaszczyzny spoiny
(rys.13/17). Dowiązanie pętli do zbrojenia siatki uniemożliwi przemieszczenie się
liny. Profile przybijane są następnie (począwszy od dolnej krawędzi ściany) lub
przyklejane klejem na gorąco (do szalunku stalowego). Należy mieć zawsze na
uwadze jednakowe – obustronne usytuowanie elementów na wysokości spoiny!
Po rozszalowaniu
Po rozszalowaniu zrywamy taśmę ochronną (rys.15). Zamknięte w skrzynce pętle
linowe VS®-Slim-Box/ VS®-Plus-Box są widoczne i gotowe do odgięcia. Dla uniknięcia
ew. uszkodzenia stosujemy proste narzędzie do wyjęcia pętli z profili (rys.16).
Pętle linowe w pozycji wbudowania powinny znajdować się pod kątem prostym
wzgl. płaszczyzny spoiny (rys.17) i również po zetknięciu się w trakcie montażu
przyjąć sprężyście tę pozycję powtórnie. W tym celu w profilu wbudowano specjalne zakotwienie (rys.18). Jest to bardzo istotne z punktu widzenia późniejszego
przylegania wzajemnego pętli linowych naprzeciwlegle położonych elementów
p­refabrykowanych.
W ten sposób elementy ścienne gotowe są do wykonania ostatecznego połączenia.
Uwaga: najbardziej wrażliwym elementem w systemie połączenia na
stykach ścian jest zawsze zaprawa zalewowa. Tylko wtedy, jeśli wytworzony zamek pomiędzy ścianami zostanie w pełni zalany zaprawą a zalanie
zostanie odpowiednio zagęszczone, można zagwarantować przekazanie zaprojektowanych sił występujących w połączeniu pomiędzy łączonymi elementami.
Wskazówka: na załączonych rysunkach przedstawiono elementy
VS®-Plus-Box. Te rysunki można stosować również dla elementów
VS®-Slim-Box.
05_032-23
Montaż elementów prefabrykowanych: spoina, elementy VS®-Plus-Box/Slim-Box, pętle linowe muszą być czyste i wolne od ew. zabrudzeń lub od
powłok zmniejszających przyczepność do betonu. Elementy ścienne montowane są (wg zasad połączenia pokazanych na rys. 2-5) na warstwie zaprawy montażowej, lub
podkładce montażowej o zróżnicowanej wysokości. Elementy winny być odpowiednio zrektyfikowane, aby położenie ich było zgodne z projektem. Spoina pomiędzy elementami projektowana jest z reguły na odstęp 20 mm i powinna się zawierać między maksymalnymi tolerancjami od 10 do 40 mm. W pionie pętle linowe powinny zakładać się na
siebie wzajemnie i znajdować się w pionie względem siebie w odległości maks. 20 mm (patrz str. 9).
9
PFEIFER VS®-Box – uniwersalne zastosowanie
i prosty montaż
Perfekcyjne położenie pętli
linowych dzięki mechanizmowi
zakleszczającemu
Efektywność
•Możliwe optymalne usytuowanie osiowe
•Niedrogie rozwiązanie
•Minimalne zużycie zaprawy zalewowej dzięki
optymalnemu przekrojowi zamka do zalewania
Innowacja
•Poręczna kaseta stalowa dla dowolnego usytuowania
•Uniwersalne zastosowanie
•Perfekcyjne mocowanie pętli linowej
Jakość
•Kasety płaskie o grubości jedynie 2 cm pozwalają na
prosty montaż pomiędzy lub pod zbrojeniem
konstrukcyjnym
•Kolorowe oznaczenia plastikowego suwaka wg długości
pętli linowej
10
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
VS®-Box PFEIFER
Artykuł nr 05.025
Technika połączeń
VS®-Box
®
Element VS -Box PFEIFER służy do
realizacji połączeń konstrukcyjnych
elementów betonowych (wyjątki –
patrz strona 33). Składa się ze stabilnej stalowej kasety, w której zamontowano sprężynującą stalową pętlę
linową. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykonanie połączeń pomiędzy
stykami ścian.
Dzięki zastosowaniu szalunków
ciśnieniowych VS®-FDS, możliwe jest
szybkie i efektywne wykonanie zalanie
zamka.
Materiały:
Box: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała,
­ocynkowana
Stalowa klema zaciskowa
Osłona: taśma
Nr katalogowy
Typ Wymiary [mm]
Kolor klipsa
b
l
h
d
L
SL
B
05.025.016.01.060
05.025.016.01.080
05.025.016.01.100
05.025.016.01.120
VS® 60
VS® 80
VS® 100
VS® 120
50
50
50
50
160
160
160
160
20
20
20
20
3
3
3
3
192 60
200 80
180
100
190
120
55
60
65
70
żółty
czarny
biały
szary
Opakowanie – jednostka/sztuka
1000
1000
1000
1000
Waga ok.
kg/sztuka
0,20
0,21
0,22
0,23
05.030.48 zastępcza taśma ochronna, rolka 50 m, srebrno-szara, szer. 50 mm
Przykład zamówienia dla 5000 sztuk VS®-Boxów PFEIFER typ VS® 100
5000 szt. VS®-Boxów, nr katalogowy 05.025.016.01.100
Prosimy zamawiać wielokrotności jednostek opakowania (karton)!
11
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Ogólne warunki wbudowania dla VS®-Box – PFEIFER
Zastosowanie
VS®-Box PFEIFER są przewidziane dla
wykonania połączeń prefabrykowanych
elementów ściennych (rys.2 do 5)
wykonanych z betonu klasy C30/37 lub
wyższej.
System składa się zawsze z elementu
VS®-Box i dobranej zaprawy zalewowej.
Rys. 1
Rys. 4:
Złącze T
Rys. 3:
Złącze
narożne
Rys. 2:
Złącze
doczołowe
Rys. 5:
Złącze ściany
i słupa
Wymiarowanie
Wskazówka: przy zastosowaniu VS®-Box w obszarach
odpowiedzial­nych statycznie należy postępować wg uregulowań
­krajowych, dostępnych w niewielu krajach! Zaleca się usilnie, aby zamiast
VS®-Box w połączeniach odpowiedzialnych statycznie stosować elementy
VS®-Slim-Box/ VS®-Plus-Box wg uregulowań krajowych.
Wbudowanie i stosowanie
Wbudowanie
Zbrojenie
Rys. 7
Rys. 6: Geometria zamka dyblowego
PLQ
%$%
‘PP
PLQ
Dla elementów systemowych
VS®-Box zaleca się zastosowanie
zbrojenia towarzyszącego w prefabrykacie wg rys. 6 i 7. Inne uregulowania
krajowe mają w tym zakresie
pierwszeństwo, i jeżeli istnieją należy
ich przestrzegać.
Pręt podłużny
Strzemię B 500 A/B
%$%‘PP
‘ PP
PLQ
Siatka Q 188
Wskazówka: alternatywnie dla strzemion wtykanych można zastosować
odcinki odpowiednio wygiętych siatek zbrojeniowych.
12
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Wbudowanie i stosowanie
Spoina pomiędzy prefabrykatami
Spoina regularna = 20 mm (rys.9), spoina maksymalna = 40 mm (rys.10), spoina minimalna = 10 mm (rys. 11)
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10
Rys. 11
%$%‘
%$%‘
²
%$%‘
*tylko dla typów VS® 80/100/120
Tolerancje wbudowania
Rys. 12
Rys. 13
PD[
%$%
‘PP
%$%
‘ PP
Produkcja elementów prefabrykowanych
30/40/50/60 Rys. 15
Rys. 14
70
50
Rys. 16
Rys. 17
Rys. 18
Rys. 19
Połączenia z elementami systemu VS®-Box funkcjonują na zasadzie zakładu
prętów zbrojeniowych. Z tego powodu leżące naprzeciw siebie pętle linowe
musza spełniać niezbędne poziome i pionowe warunki przylegania.
Pętle linowe powinny być wbudowane jedna nad drugą w osi pionowej w jednej
linii (rys.13). Boxy powinny być wbudowane w jednakowej odległości od dolnych
krawędzi i jednakowym rozstawie w przylegających ścianach. Dopuszcza się
maksymalne odchyłki położenia rzędu 20 mm (rys.12).
Prefabrykaty ścienne wykonuje się zazwyczaj na stołach szalunkowych. Na
krawędzi szczytowej szalunku ściany mocuje się (zgodnie z rys.14) listwę o przekroju trapezowym. Wymiary przekroju trapezu podano na rys. 15. Należy mieć na
uwadze wyśrodkowane położenie listwy względem grubości ściany. Przy mocowaniu
elementów VS®-Box do szalunku należy zwrócić szczególną uwagę, aby końcówki
pętli linowych były położone możliwie prosto względem warstw zbrojenia.
Zakotwienia pętli powinny znajdować się pod kątem 90° do płaszczyzny spoiny
(rys.14/18). Dowiązanie pętli do zbrojenia siatki uniemożliwi przemieszczenie się
liny. Profile przybijane są następnie (począwszy od dolnej krawędzi ściany) lub
przyklejane klejem na gorąco (do szalunku stalowego). Należy mieć zawsze na
uwadze jednakowe – obustronne usytuowanie elementów na wysokości spoiny!
Po rozszalowaniu
Po rozszalowaniu zrywamy taśmę ochronną (rys.16). Zamknięte w skrzynce pętle
linowe VS®-Box są widoczne i gotowe do odgięcia. Dla uniknięcia ew. uszkodzenia
stosujemy proste narzędzie do wyjęcia pętli z profili (rys.17).
Pętle linowe w pozycji wbudowania powinny znajdować się pod kątem prostym
wzgl. płaszczyzny spoiny (rys.18) i również po zetknięciu się w trakcie montażu
przyjąć sprężyście tę pozycję powtórnie. W tym celu w profilu wbudowano specjalne zakotwienie (rys.19). Jest to bardzo istotne z punktu widzenia późniejszego
przylegania wzajemnego pętli linowych naprzeciwlegle położonych elementów
­prefabrykowanych.
W ten sposób elementy ścienne gotowe są do wykonania ostatecznego połączenia.
Uwaga: najbardziej wrażliwym elementem w systemie połączenia
na stykach ścian jest zawsze zaprawa zalewowa. Tylko wtedy, jeśli
wytworzony zamek pomiędzy ścianami zostanie w pełni zalany zaprawą
a zalanie zostanie odpowiednio zagęszczone, można zagwarantować przekazanie zaprojektowanych sił występujących w połączeniu pomiędzy
łączonymi elementami.
Montaż elementów prefabrykowanych: spoina, elementy VS®-Box, pętle linowe muszą być czyste i wolne od ew. zabrudzeń lub od powłok
zmniejszających przyczepność do betonu. Elementy ścienne montowane są na warstwie zaprawy montażowej, lub podkładce montażowej o zróżnicowanej wysokości.
Elementy winny być odpowiednio zrektyfikowane, aby położenie ich było zgodne z projektem. Spoina pomiędzy elementami projektowana jest z reguły na odstęp
20 mm i powinna się zawierać między maksymalnymi tolerancjami od 10 do 40 mm. W pionie pętle linowe powinny zakładać się na siebie wzajemnie i znajdować
się w pionie względem siebie w odległości maks. 20 mm (patrz str. 15).
13
PFEIFER VS®-ISI-System3D
– zapomnijcie Państwo
o ukierunkowaniu szyny –
ISI pasuje zawsze
Niebieskie bez
wskazówki
Efektywność
• Najmniejsze zużycie zaprawy zalewowej
• Możliwe do zastosowania w najcieńszych ścianach
•Efektywne położenie zbrojenia w słupach i krawędziach
ścian
Innowacja
• Zredukowane zużycie zaprawy
•Najwyższe bezpieczeństwo
•Do wyboru użycie z zaprawą zalewową lub plastyczną
•Eliminacja dodatkowego szalunku dla wykształcenia
zamka
Symetria
• Usytuowanie szyny pod względem kierunku nie jest
istotne
•Różne odstępy pomiędzy pętlami linowymi od górnej
i dolnej krawędzi szyny = połowa rozstawu pętlu w środku
przekroju szyny
•Bezpieczne i praktyczne
Jakość
• Stabilne, praktyczne profile stalowe bez luźnych elementów plastikowych
Pr
niowy
cze
ram obli
og
14
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Listwa VS®- ISI – 20 PFEIFER
Szyna VS®- ISI – 50 PFEIFER
Artykuł nr 05.030.236.20
Artykuł nr 05.027.236.50
Technika zbrojenia
VS®-ISI-System3D
®
PFEIFER-VS -ISI służy do połączeń
wykonanych siłowo dla prefabrykowanych elementów ściennych oraz wsporników jak i połączeń typu ściana-ściana.
Jako materiał wypełniający fugi proponu®
jemy użytkownikowi beton zalewowy VS
®
PAGEL oraz plastyczną zaprawę
wypełniającą VS®-P PAGEL®.
Jako materiał do wypełniania spoin
użytkownik zgodnie z dopuszczeniem
ma do dyspozycji masy zalewowe,
jak i również zaprawę do fugowania
Materiały:
Szyny: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała, ocynkowana
Stalowa klema zaciskowa
Osłona: taśma
o własnościach plastycznych/tiksotropowych.
Pod pojęciem masy zalewowej rozumie
się materiał samouszczelniający. Dzięki
oszalowaniu spoiny możliwe jest kompletne jej zalanie na wysokość jednej
kondygnacji.
Pod pojęciem zaprawy do spoin rozumie
się plastyczny materiał do spoinowania,
który po umieszczeniu w szczelinie
pozostaje w niej stabilnie i nie wymaga
pracochłonnego szalowania.
ER
G
K
®
VS -ISI-20
D
Q
/
%
6/
E
E
E
O
Q
Q
G
D
/
O
Q
K
VS®-ISI-50
6/
Nr katalogowy
05.030.236.20
05.027.236.50
05.027.968
Typ
Wymiary [mm]
l
SL
b0
b1
b2
h
®
50
–
70
20
1180
®
50
65
80
50
1180
Listwa VS -ISI-20
Szyna VS -ISI-50
Pętle lino- Opakowanie –
we [ilość] jednostka/sztuka
Waga ok.
kg/sztuka
L
a
n
B
d
80
227
236
118
60
3
5
100
1,18
80
227
236
118
60
3
5
60
1,66
zastępcza taśma ochronna dla odciętej szyny, rolka 50 m, srebrno-szara, szer. 96 mm
Przykład zamówienia: 840 mb zamka dyblowego zazbrojonego szynami VS®-ISI-System3D składającego się z:
®
700 listew VS - ISI – 20 PFEIFER nr katalogowy 05.030.236.20
®
700 szyn VS - ISI – 50 PFEIFER nr katalogowy 05.027.236.50
Wskazówka: przedłużenie kanału zalewowego (bez pętli linowych)
®
można zrealizować przy niskich kosztach za pomocą profilu VS - ISI.
Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów szalunkowych.
Nr katalogowy:
05.030.000 (typ VS®-20/000)
05.027.000 (typ VS®-50/000)
15
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
PFEIFER VS®-BZ-System3D
– idealne połączenie ścian
z zachowaniem symetrii
Pomarańczowe
bez wskazówki
Efektywność
• Niskie zużycie zaprawy zalewowej
• Wysoka nośność
• Eliminacja dodatkowego szalunku dla wykształcenia
zamka
• Do wybory użycie z zaprawą zalewową lub plastyczną
Symetria
• Usytuowanie szyny pod względem kierunku nie jest
istotne
• Różne odstępy pomiędzy pętlami linowymi od górnej
i dolnej krawędzi szyny = połowa rozstawu pętlu w środku
przekroju szyny
• Bezpieczne i praktyczne
• Po obu stronach połączenia identyczne szyny
Jakość
• Stabilne, praktyczne profile stalowe bez luźnych
elementów plastikowych
Pr
niowy
cze
ram obli
og
16
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Szyna VS®- BZ 50 PFEIFER
Artykuł nr 05.027
Technika zbrojenia
®
3D
VS -BZ-System
®
Szyny VS -BZ PFEIFER służą do realizacji nośnych połączeń konstrukcyjnych
prefabrykowanych elementów
ściennych.
Jako materiał wypełniający zamek
dyblowy stawiamy użytkownikom do
dyspozycji zaprawę zalewową
VS®-PAGEL® oraz zaprawę plastyczną
VS®-P-PAGEL®.
Materiały:
Szyny: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała, ocynkowana
Osłona: taśma
Dzięki zastosowaniu szalunków
ciśnieniowych VS®-FDS, możliwe jest
szybkie i efektywne wykonanie zalanie
zamka.
E
E
E
G
Q
D
/
Q
%
6/
K
O
Nr katalogowy
05.027.236.01
05.027.968
Typ
Szyna VS® BZ 50
b0
b1
b2
h
50
64
80
50
Wymiary [mm]
l
SL
1180
100
L
a
n
B
d
Pętle linowe [ilość]
Opakowanie –
jednostka/sztuka
Waga ok.
kg/szt.
212
236
118
60
3
5
60
1,45
zastępcza taśma ochronna dla odciętej szyny, rolka 50 m, srebrno-szara, szer. 96 mm
Przykład zamówienia: 295 mb zamka dyblowego zazbrojonego szynami VS®-BZ − System3D składającego się z:
®
500 szyn VS - BZ 50 PFEIFER nr kat. 05.027.236
Wskazówka: przedłużenie kanału zalewowego (bez pętli linowych)
®
można zrealizować przy niskich kosztach za pomocą profilu VS - ISI.
Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów szalunkowych.
®
Nr katalogowy: 05.027.000 (typ VS - 50/000)
17
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Ogólne warunki wbudowania dla VS®-ISI-System3D/ VS®-BZ-System3D
Zastosowanie
®
3D
®
3D
Systemy VS -ISI-System i VS -BZ-System są przewidziane dla wykonania
połączeń prefabrykowanych elementów ściennych (rys.2 do 5) lub ścian i słupów
wykonanych z betonu klasy C30/37 lub wyższej. System składa się zawsze z szyny
VS® i dobranej zaprawy zalewowej.
Rys. 2:
Złącze doczołowe
Rys. 3:
Złącze T
Rys. 4:
Złącze narożne
Rys. 5:
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 1
®
System VS -ISI
System3D VS® BZ
Wymiarowanie
Wskazówka: obliczenia sprawdzające dla systemów szynowych
VS® należy wykonywać wg uregulowań krajowych z uwzględnieniem
odziaływania w trzech kierunkach (rozciąganie, siła poprzeczna działająca
poprzecznie do osi zamka i równolegle) o ile występują. Na stronie 33 lub na
stronie www.pfeifer-bautechnik.de zamieszczono aktualny przegląd systemów
w poszczególnych krajach.
Wbudowanie i stosowanie
®
Rys. 9: Detal regularny VS®-BZ
Rys. 8: Detal regularny VS -ISI
min 140
min 140
W formie strzemion
min 37,5
5 a 25 mm
B 500 A/B,
Ø 8 mm
min 30
5 a 25 mm
min 37,5
min 30
W formie strzemion
B 500 A/B,
Ø 8 mm
50
50
73
90
20
80 120
5 a 25 mm
20
18
20
50
Pręt podłużny
B 500 A/B, Ø 12 mm
Pręt podłużny
B 500 A/B, Ø 12 mm
50
50
65
64
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
G%5PP
Wbudowanie i stosowanie
Odginanie pętli kotwiącej
Przy niewielkich grubościach elementu ściennego pętla kotwiąca szyny/listwy VS®-ISI /VS®-BZ-System3D może być odgięta. Decydujące o tym są wymiary odgięcia
podane przykładowo na rysunkach 10 − 12. Zaleca się w przypadku zastosowania w narożniku ściany dodatkowego strzemienia kotwiącego fi 8 mm.
Rys. 12: Detal zazbrojenia przy
odgiętej pętli w połączeniu typu T
(wg.rys.11)
EPP
G%5PP
PP
PP
Rys. 11:
Narożnik
z odgiętą pętlą
kotwiącą
PP
PP
Rys. 10: Styk T z odgiętą pętlą
kotwiącą
PP
E
Zbrojenie
Rys. 13: Zbrojenie przejmujące siły
rozciągające
B 500 A/B,
Ø 12 mm
236
236
maks.
max.
3540
3540
PP
Przy zastosowaniu szyn/listew
VS®-ISI /VS®-BZ-System3D należy
wykonać zazbrojenie prefabrykatów
żelbetowych wg zasad pokazanych
na rys. 8,9 i 13. W przypadku
występowania w danym kraju innych
reguł mają one pierwszeństwo wobec
przedstawionych powyżej zasad.
Detal zazbrojenia przy odgiętej pętli
PP
w narożniku ściany (wg.rys.12)
G%5PP
PP
G%5PP
PP
Wskazówka: alternatywnie dla strzemion wtykanych można zastosować odcinki
odpowiednio wygiętych siatek
zbrojeniowych.
236
236
Spoina pomiędzy prefabrykatami
Rys. 14
%$%‘
Rys. 15
%$%‘
Tolerancje wbudowania
maks. 20
20
max.
B 500 A/B,
Ø12 mm
Rys. 17
B500 A/B,
Ø12 mm
Rys. 16
%$%‘
spoina regularna
= 20 mm (rys.14)
spoina minimalna = 15 mm (rys. 15)
spoina maksymalna=40 mm (rys. 16)
W kierunku podłużnym spoiny pętle linowe powinno się usytuować bez projektowanych przestawień. Pętle linowe powinny być wbudowane jedna nad drugą
(rys.18). W spoinach przechodzących przez wiele kondygnacji, zasadne jest
ustalenie regularnych punktów odniesienia, względem których będzie się
orientować konieczne odcinki szyn.
Dopuszcza się maksymalne odchyłki położenia na wysokości rzędu 20 mm
(rys.17).
Rys. 18
19
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Produkcja elementów prefabrykowanych
Przy realizacji połączenia elementów prefabrykowanych z zastosowaniem systemów VS®-ISI /VS®-BZ-System3D zamek dyblowy jest naturalnie ukształtowany dzięki
użytym profilom szyn. Oznacza to, że nie przewiduje się użycia żadnych dodatkowych elementów szalunkowych kształtujących zamek lub podobnych. Przy mocowaniu elementów do szalunku należy zwrócić uwagę, aby wystające końcówki lin znajdowały się możliwie prosto pomiędzy zbrojeniem. Następnie począwszy od
dolnej krawędzi szalunku prefabrykatu przybijamy gwoźdźmi profile (rys.21), lub w przypadku szalunku stalowego, przyklejamy je klejem na gorąco. Dowiązanie
pętli do zbrojenia siatki uniemożliwi przemieszczenie się szyn i pętli linowych. Zakotwienia pętli powinny znajdować się pod kątem 90° do płaszczyzny spoiny.
Należy je tak usytuować, aby w prefabrykacie montowanym naprzeciwlegle zachować takie same położenie pętli na wysokości.
Uwaga: proszę wbudować szyny z pętlami linowymi na takiej samej
wysokości jak w elemencie łączonym z wykonywanym prefabrykacie.
W przypadku odchyłek przekraczających 2 cm na wysokości wbudowania
pętli linowych, nastąpi utrata projektowanej nośności połączenia.
Rys. 19: Oznaczenie ISI
z niebieskim klipsem
Rys. 20: Oznaczenie BZ
z pomarańczowym klipsem
Uwaga: ze względu na różne długości pętli linowych systemy
VS®-BZ i VS®-ISI nie są względem siebie kompatybilne.
Z tego względu NIE NALEŻY łączyć połączeń z kombinowanym
zastosowaniem pomarańczowych i niebieskich klipsów.
Po rozszalowaniu
Po rozszalowaniu zrywamy taśmę ochronną (rys.22). Zamknięte w profilu VS® pętle linowe są widoczne. Pętle linowe można po prostu odgiąć (rys.23). Pętle linowe
w pozycji wbudowania powinny znajdować się pod kątem prostym względem płaszczyzny spoiny i również po zetknięciu się w trakcie montażu przyjąć sprężyście
tę pozycję powtórnie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zagwarantowania przylegania się wzajemnego pętli linowych. Elementy ścienne gotowe są teraz do
montażu.
Wskazówka: w przypadku
spodziewanego dużego
nacisku na szalunek poprzez jego
prostopadłe położenie, należy się
skontaktować z doradcami technicznymi firmy PFEIFER.
Rys. 21:
Przybicie profili do szalunku
Rys. 22:
Otwarcie szyny VS®
Rys. 23:
Odgięcie pętli
Montaż elementów prefabrykowanych
Spoina, profile szynowe, pętle linowe muszą być czyste i wolne od ew. zabrudzeń lub od powłok zmniejszających przyczepność do betonu. Elementy ścienne montowane są wg dopuszczonych połączeń na warstwie zaprawy montażowej lub podkładce niwelującej. Elementy winny być odpowiednio zrektyfikowane, aby położenie
ich było zgodne z projektem. Przerwa pomiędzy elementami może mieć szerokość wg dopuszczenia od 15 do 40 mm. W pionie pętle linowe powinny zakładać się na
siebie wzajemnie i znajdować się w pionie względem siebie w odległości maks. 20 mm (patrz str. 23).
20
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Notatki
Notizen
21
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
www.pfeifer.info
Szyna VS®-T100 i listwa T20
oferują optymalny przekrój
zamka w połączeniu ściany
i słupa
Efektywność
• Połączenia doczołowe i prostopadłe − T ścian, jak i ścian
i słupów możliwe do realizacji w korzystnej cenie w prosty
i bezpieczny sposób
• Profil szyny służy jako szalunek tracony zamka
dyblowego – nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
szalunków drewnianych
• Nie potrzebne żadne dodatkowe narzędzia
Innowacja
• Optymalny zakład pętli linowych dzięki zadanej geometrii
• Profilowanie na bokach gwarantuje pewne zakotwienie
w betonie
Jakość
• Przewidziano wszystkie, występujące w praktyce
przypadki zastosowań
• Solidne, ocynkowane listwy z blachy stalowej
• Odgięte pętle linowe są chronione w szynie
22
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Szyna VS®-T100 PFEIFER
Listwa VS®-T20 PFEIFER
Artykuł nr 05.031
Artykuł nr 05.030
Technika połączenia
Szyna VS®-T100
®
Listwa VS -T20
®
®
Szyna VS -T100 i listwa VS -T20
służy do realizacji połączeń konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.
®
Szyna VS -T100 posiada głębokie
wyprofilowanie, aby móc objąć pętle
linowe wystające z naprzeciw leżącej
®
listwy VS -T20. Strefa zalewowa
zatem leży w przekroju szyny T100.
Jako materiał wypełniający zamek
dyblowy stawiamy użytkownikom
do dyspozycji zaprawę zalewową
VS®-PAGEL® oraz zaprawę plastyczną
®
®
VS -P-PAGEL .
Dzięki zastosowaniu szalunków
®
ciśnieniowych VS -FDS, możliwe jest
szybkie i efektywne wykonanie zalanie
zamka.
Materiały:
Szyny: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała,
­ocynkowana
Stalowa klema zaciskowa
Osłona: taśma
bo
d
h
a
n
L
B
SL
l
m
Nr katalogowy Typ
b 1
b 2
h
b0
Wymiary [mm]
Pętle
l
SL
L
a
m
n
B linowe [ilość] d
Opakowanie –
jednostka/szt.
Waga ok.
kg/szt.
®
50
50
50
75
75
75
95
95
95
100 1180
100 1180
100 1180
–
100
100
–
180
180
–
147
200
–
26
55
–
125
125
–
60
60
–
8
6
3
3
3
60
35
35
1,70
2,74
2,48
®
50
50
50
75
75
75
95
95
95
100 1180
100 1180
100 1180
100
100
100
180
180
180
250
300
600
55
105
280
125
175
300
60
60
60
5
4
2
3
3
3
35
35
35
2,35
2,22
1,96
®
50
50
50
–
–
–
–
–
–
20
20
20
1180
1180
1180
–
100
100
212
212
212
–
147
200
–
26
55
–
125
125
60
60
60
0
8
6
3
3
3
150
100
100
0,68
1,48
1,40
®
50
50
50
–
–
–
–
–
–
20
20
20
1180
1180
1180
100
100
100
212
212
212
250
300
600
55
105
280
125
175
300
60
60
60
5
4
2
3
3
3
100
100
100
1,18
1,08
0,88
05.031.000
05.031.150
05.031.200
VS -100/000
®
VS -100/150
®
VS -100/200
05.031.250
05.031.300
05.031.600
VS -100/250
®
VS -100/300
®
VS -100/600
05.030.000
05.030.150
05.030.200
VS -20/000
®
VS -20/150
®
VS -20/200
05.030.250
05.030.300
05.030.600
VS -20/250
®
VS -20/300
®
VS -20/600
05.027.968 05.030.968 zastępcza taśma ochronna dla odciętej szyny, rolka 50 m, srebrno-szara, szer. 96 mm
zastępcza taśma ochronna dla odciętej szyny, rolka 50 m, srebrno-szara, szer. 50 mm
Przykład zamówienia: 480 szyn VS®-T100 PFEIFER w rozstawie pętli linowych 200 mm
480 szyn VS®-T100 nr katalogowy 05.031.200
23
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Profilowanie na bokach
szyn gwarantuje pewne
zakotwienie w betonie!
Szyna VS® PFEIFER −
optymalne, proste i bezpieczne połączenie elementów
ściennych
Efektywność
•Szeroki asortyment produktów dla wszystkich
przypadków zastosowań
•Szybki i prosty montaż dzięki użyciu produktów
z tzw. „metra”
•Proste ukształtowanie zamków dyblowych na wysokości
kondygnacji
Innowacja
•Profilowanie na bokach szyn pewnie gwarantuje
zakotwienie w betonie
Jakość
•Solidne, ocynkowane listwy z blachy stalowej dla
dowolnego usytuowania w przekroju
•Możliwe proste odcięcie, np. skrócenie, szyny
•Optymalny przekrój zamka dyblowego ze względu na
prostą geometrię szyny
24
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Szyna VS® − T50 PFEIFER
Artykuł nr 05.027
Łączniki
Szyna VS®
Szyna VS®-T50 PFEIFER służy do
­realizacji połączeń konstrukcyjnych
­elementów betonowych. Połączenia
ścian możliwe są do wykonania w prosty, oszczędny i bezpieczny sposób.
Długość pętli linowych dobrana jest do
przekroju szyny, dla zagwarantowania
optymalnych warunków zakotwienia
w zamku dyblowym. Przekrój trapezowy
szyny gwarantuje pewne i proste zalanie
zamka zaprawą na całej wysokości kondygnacji.
Jako materiał wypełniający zamek
dyblowy stawiamy użytkownikom
do dyspozycji zaprawę zalewową
VS®-PAGEL® oraz zaprawę plastyczną
VS®-P-PAGEL®.
Dzięki zastosowaniu szalunków
ciśnieniowych VS®-FDS, możliwe jest
szybkie i efektywne wykonanie zalania
zamka.
Materiały:
Szyny: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała,
ocynkowana
Stalowa klema zaciskowa
Osłona: taśma
Nr katalogowy Typ
b0 b1 b2 h
Wymiary [mm]
Pętle linowe
l
SL
L
a
m
n
B
[ilość] d
Kolor Opakowanie –
klipsa jednostka/szt.
Waga ok.
kg/szt.
05.027.000
05.027.150
05.027.200
VS®- 50/000
VS®- 50/150
VS®- 50/200
50
50
50
64
64
64
80
80
80
50 1180 –
–
50 1180 100 212
50 1180 100 212
–
147
200
–
26
55
–
125
125
–
60
60
–
8
6
3
3
3
biały
biały
biały
150
50
50
1,00
2,00
1,75
05.027.250
05.027.300
05.027.600
VS®- 50/250
VS®- 50/300
VS®- 50/600
50
50
50
64
64
64
80
80
80
50 1180 100 212
50 1180 100 212
50 1180 100 212
250 55
300 105
600 280
125
175
300
60
60
60
5
4
2
3
3
3
biały
biały
biały
50
50
50
1,45
1,35
1,15
05.027.968zastępcza taśma ochronna dla odciętej szyny, rolka 50 m, srebrno-szara, szer. 96 mm
Przykład zamówienia: 450 szyn VS®- w rozstawie pętli linowych 200 mm
®
480 szyn VS - PFEIFER nr katalogowy 05.027.200
Prosimy o zamawianie wielokrotności opakowań (pojemnik siatkowy)!
25
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Ogólne warunki wbudowania dla systemu szyn VS®
Zastosowanie
®
Systemy szyn VS PFEIFER są przewidziane dla wykonania połączeń prefabrykowanych elementów ściennych (rys.2 do 5) lub ścian i słupów wykonanych
z betonu klasy C30/37 lub wyższej. System składa się zawsze z profilowanej
szyny VS® i dobranej zaprawy zalewowej np. VS® PAGEL lub zaprawy
­plastycznej VS®-P PAGEL.
Rys. 1
System szyn VS®-T100
Rys. 2:
Złącze doczołowe
Rys. 3:
Złącze
narożne
Rys. 4:
Złącze T
Rys. 5:
Złącze ściany
i słupa
®
System szyn VS -T50
Wymiarowanie
Wskazówka: zaleca się dla połączeń odpowiedzialnych statycznie
­stosowanie systemów szynowych VS®-ISI /VS®-BZ50 wg odpowiednich uregulowań krajowych.
Wbudowanie i stosowanie
Rys. 6: Detal regularny VS®-T100/T20
Zakotwienie
w formie strzemion
Strzemię B 500 A/B,
Ø 8 mm
min
37,5
min 140
min 30
5 a 25 mm
min 140
5 a 25 mm
min
37,5
Rys. 7: Detal regularny VS®-T 50
min 30
Zakotwienie
w formie strzemion
Strzemię B 500 A/B,
Ø 8 mm
50
100
80
140
20
80 120
50
5 a 25 mm
20
Pręt podłużny
B 500 A/B, Ø 12 mm
20
50
75
Pręt podłużny
B 500 A/B, Ø 12 mm
26
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
50
64
G%5PP
Wbudowanie i stosowanie
Odginanie pętli kotwiącej
®
Przy niewielkich grubościach elementu ściennego pętla kotwiąca listwy VS może być odgięta. Decydujące o tym są wymiary odgięcia podane przykładowo na
rysunkach 8 -10. Zaleca się w przypadku zastosowania w narożniku ściany dodatkowego strzemienia kotwiącego fi 8 mm.
Rys. 9:
Narożnik
z odgiętą
pętlą kotwiącą
Rys. 10: Detal zazbrojenia przy
odgiętej pętli w połączeniu typu T
(wg.rys.8)
G%5PP
PP
PP
EPP
PP
PP
Rys. 8: Styk T z odgiętą pętlą
kotwiącą
PP
E
Zbrojenie
Rys. 11: Zbrojenie przejmujące siły
B 500 A/B,
rozciągające
Ø 12 mm
a
a
maks.
max.
3540
3540
G%5PP
PP
Wskazówka: alternatywnie dla strzemion wtykanych można zastosować odcinki
odpowiednio wygiętych siatek
zbrojeniowych.
a
a
Spoina pomiędzy prefabrykatami
Rys. 12
Rys. 13
%$%‘
max. 20
B500 A/B,
Ø12 mm
Rys. 14
%$%‘
Tolerancje wbudowania
Rys. 15
%$%‘
B 500 A/B,
Ø12 mm
G%5PP
PP
PP
Przy zastosowaniu systemu szyn VS®
zaleca się wykonać zazbrojenie prefabrykatów żelbetowych wg zasad pokazanych na rys. 6, 7 i 11. W przypadku
występowania w danym kraju innych
reguł mają one pierwszeństwo wobec
przedstawionych powyżej zasad.
Detal zazbrojenia przy odgiętej pętli
PP
w narożniku ściany (wg.rys.9)
spoina regularna = 20 mm (rys. 12)
spoina minimalna = 15 mm (rys. 13)
spoina maksymalna=40 mm (rys. 14)
W kierunku podłużnym spoiny pętle linowe powinno się usytuować bez projektowanych przestawień. Pętle linowe powinny być wbudowane jedna nad drugą
(rys.16). W spoinach przechodzących przez wiele kondygnacji, zasadne jest
ustalenie regularnych punktów odniesienia, względem których będzie się
orientować konieczne odcinki szyn.
Dopuszcza się maksymalne odchyłki położenia na wysokości rzędu 20 mm
(rys.15).
Rys. 16
27
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Produkcja elementów prefabrykowanych
Przy realizacji połączenia elementów prefabrykowanych z zastosowaniem systemów szyn/listew VS® zamek dyblowy jest naturalnie ukształtowany dzięki użytym
profilom szyn. Oznacza to, że nie przewiduje się użycia żadnych dodatkowych elementów szalunkowych kształtujących zamek lub podobnych. Przy mocowaniu elementów do szalunku należy zwrócić uwagę, aby wystające końcówki lin znajdowały się możliwie prosto pomiędzy zbrojeniem. Następnie począwszy od dolnej
krawędzi szalunku prefabrykatu przybijamy gwoźdźmi profile (rys.18), lub w przypadku szalunku stalowego, przyklejamy je klejem na gorąco. Dowiązanie pętli do
zbrojenia siatki uniemożliwi przemieszczenie się szyn i pętli linowych. Zakotwienia pętli powinny znajdować się pod kątem 90° do płaszczyzny spoiny. Należy je tak
usytuować, aby w prefabrykacie montowanym naprzeciwlegle zachować takie same położenie pętli na wysokości.
Rys. 17:
Oznaczenie szyny VS®
z białym klipsem
Uwaga:proszę wbudować
szyny z pętlami linowymi na
takiej samej wysokości jak w elemencie łączonym z wykonywanym prefabrykacie. W przypadku odchyłek
przekraczających 2 cm na wysokości
wbudowania pętli linowych, nastąpi
utrata projektowanej nośności
połączenia.
Po rozszalowaniu
®
Po rozszalowaniu zrywamy taśmę ochronną (rys.19). Zamknięte w profilu VS pętle linowe są widoczne. Pętle linowe można po prostu odgiąć (rys.20). Pętle linowe
w pozycji wbudowania powinny znajdować się pod kątem prostym względem płaszczyzny spoiny i również po zetknięciu się w trakcie montażu przyjąć sprężyście tę
pozycję powtórnie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zagwarantowania przylegania się wzajemnego pętli linowych. Elementy ścienne gotowe są teraz do montażu.
Wskazówka: w przypadku
spodziewanego dużego
nacisku na szalunek poprzez jego
prostopadłe położenie, należy się
skontaktować z doradcami technicznymi firmy PFEIFER.
Rys. 18:
Przybicie profili
do szalunku
Rys. 19:
Otwarcie
szyny VS®
Rys. 20:
Odgięcie
pętli
Montaż elementów prefabrykowanych
Spoina, profile szynowe, pętle linowe muszą być czyste i wolne od ew. zabrudzeń lub od powłok zmniejszających przyczepność do betonu. Elementy ścienne montowane są wg dopuszczonych połączeń na warstwie zaprawy montażowej lub podkładce niwelującej. Elementy winny być odpowiednio zrektyfikowane, aby położenie ich
było zgodne z projektem. Przerwa pomiędzy elementami może mieć szerokość wg dopuszczenia od 15 do 40 mm. W pionie pętle linowe powinny zachodzić na siebie
wzajemnie i znajdować się w pionie względem siebie w odległości maks. 20 mm (patrz str. 31).
28
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Przegląd aktualnych uregulowań krajowych
Oznaczenie
Niemcy
Polska
Rumunia
Finlandia
Ukraina
Dania
Rosja
Czechy
---
---
---
---
---
---
®
VS -Slim-Box
DIBT: ABZ
Z-21.8-1875
SB: BY5B-EC2-13
®
VS -Plus-Box
DIBT: ABZ
Z-21.8-1839
3D
®
System VS -ISI
DIBT: ABZ
Z-21.8-1929
---
---
---
---
---
---
---
SB: BY5B-390
---
CT: ГОСТ Р СЕРТИФИКАТ
POCC DE.CЛ81.H00016
№ 0545911
®
Ц: СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
UA1.034.0160751-12
№ 781920
Box VS
ITB: AT-15-5736/2013
DIBT: ABZ
Z-21.8-1792
C.T.P.C.: 001SC-01/196-2012 Cod. 2.8
3D
®
System VS BZ
---
®
Szyny VS
---
Listwy VS
---
---
---
---
---
---
®
DIBT: ABZ
Z-21.8-1847
SB: BY5B-EC2-13
®
Szyny VS T 100
---
DIBt:
ITB:
SB:
C.T.P.C.:
CT:
Ц:
ZÚS:
ABZ:
AT:
---
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Deutschland
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
Suomen Betoniyhdistys r.y. (Finsk Betongföreningen), Helsinki, Suomi
Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii, Bucuresti, România
СТ-СЕРТИФИКАЦИЯ АНО СТАНДАРТИНЖИНВЕСТ, Россия
Церкасистандартметрологiя, Украϊна
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p., Praha, Česká republika
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
Aprobata Techniczna
Za każdym razem należy sprawdzić aktualność!
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
29
Optymalny materiał do spoinowania w budownictwie
na każdy przypadek zastosowań
Masa zalewowa /zaprawa
Masa
zalewowa
VS®-Pagel
Do wszystkich
dopuszczonych
systemów VS®
EuroGrout®Varix
Do systemu VS®-ISI
Wysoka zdolność do penetracji
Łatwość obchodzenia się
Wysoka nośność obliczeniowa
Nie potrzeba pompy do
wtłaczania
Ekonomiczne wypełnianie
również małych spoin
Ta wysokowytrzymała i niezwykle
­lejna masa zalewowa doskonale
wpływa do wszelkich pustych
przestrzeni systemów kasetowych
PFEIFER VS®. W ten sposób nie
powstają pustki obniżające
nośność spoiny. W połączeniu
z ciśnieniowym szalowaniem spoin
PFEIFER-VS®, system FDS oferuje
zalewanie spoin umożliwiające
szybkie, bezpieczne i ekonomiczne
wykonawstwo. Materiał można
aplikować również przy użyciu szynowych systemów 3D VS®.
Plastyczna/tiksotropowa zaprawa do spoin
plastycznie sztywna w spoinie
bez szalunku
wymagane mniej prac przygotowawczych
Możliwość mieszania i tłoczenia
w jednej operacji technologicznej
Transport do spoiny pompą
ZAPRAWA®DO
SPOIN VS
P Pagel®
Do wszystkich
dopuszczonych systemów
szynowych VS®
30
Uniwersalny wypełniacz EuroGrout®
Do systemu VS®-ISI
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
System 3D PFEIFER-VS®-ISI posiada zoptymalizowany profil bez niekorzystnych zagłębień. Z tego powodu można tu stosować plastyczną/
tiksotropową zaprawę stabilnie
zachowującej się w spoinie. Dużą
zaletą jest to, że zużywa się tu bardzo niewiele szalunku. Technologia ta
oferuje, w szczególności na dużych
budowach z wieloma metrami spoin,
znaczne oszczędności.
Wypełnienie zamków dyblowych zaprawą VS® PAGEL dla elementów
VS® − Slim-Box/ VS® − Plus-Box/ VS® − Box
Informacje i wskazówki
®
Dla wykonania wysokowytrzymałych połączeń elementów prefabrykowanych z betonu z wykorzystaniem elementów systemowych VS PFEIFER istotne znaczenie
odgrywają właściwości zaprawy zalewowej. W tym celu po wielu próbach i badaniach opracowano specjalną zaprawę zalewową VS® PAGEL, która w kombinacji
z VS® PFEIFER udowodniła swoją przydatność
dla tego systemu.
Właściwości zaprawy zalewowej
 wysoka płynność przez minimum 90 minut
niekurczliwa
odporna na działanie mrozu i soli
podatna na transport pompami
hamująca zjawiska korozyjne
produkcja w zakładach z certyfikowanym
systemem wg DIN ISO 9001
dostarczana w workach (po 25 kg)
Przygotowanie zaprawy VS® PAGEL
®
Zaprawa zalewowa VS PAGEL dostarczana jest jako gotowa mieszanka do
wymieszania z wodą wg wydrukowanych zasad mieszania PAGEL® . Zaraz po
wymieszaniu jest gotowa do użycia.
Wypełnianie zamka
Zamek dyblowy jest wypełniony zaprawą w ciągły sposób aż do zadanej
wysokości (maks. 3,54 m). Szalunek zamka powinien przejąć powstałe w nim
ciśnienie naporowe.
Nie ma potrzeby zagęszczania. Zaleca się jednak odpowietrzenie poprzez penetrowanie prętem lub poprzez zastosowanie wibratora wgłębnego. Po odpowiednim czasie wiązania zamek gotowy jest do przejęcia obciążeń w dopuszczalnym zakresie.
Warianty wykonania szalunku zamka
1. Szalunek deskami
Dla wypełnienia zamka zaprawą VS® PAGEL należy z obu stron zamka
zamontować deski szalunkowe (rys.1). Zaleca się przy tym, aby deski podkleić
pianką gumową dla wyrównania nierówności na przylegających powierzchniach
betonu. Przy prawidłowo osadzonych i zamocowanych deskach, tak że materiał
zalewowy nie będzie wyciekał, można przystąpić do zalewania zamka wg informacji podanych w rozdziale „Wypełnianie zamka”. Po stwardnieniu zaprawy
w zamku, szalunek może być odjęty, oczyszczony i użyty ponownie.
Uwaga: zaprawa zalewowa VS® PAGEL produkowana i sprzedawana
na rynku jest przez firmę PAGEL Spezialbeton GmbH & KG z siedzibą
w Essen. Z tego względu przy jej przygotowaniu należy postępować wyłącznie
wg wskazówek producenta.
Uwaga: jeżeli szalunek ciśnieniowy lub taśmy rozprężne wciskane na
krawędzi zamka będą ingerować w przekrój poprzeczny zamka nastąpi
zredukowanie efektywnej otuliny względem profilu szyny i pętli. Pozostały do
dyspozycji przekrój musi spełnić aktualne minimalne wymagania w zakresie
nośności.
Rys. 1
Rys. 2
2. Plomba z zaprawy
Dodatkowym sposobem zamknięcia szczelin spoiny jest zastosowanie plastycz®
®
nego materiału do spoinowania – plastycznej zaprawy VS -P-PAGEL (rys.2).
Po stwardnieniu tej zaprawy można przystąpić do wypełnienia rdzenia zamka
zaprawą zalewową VS® PAGEL, i zapewnić wysokie właściwości nośne systemu.
Wstępnie
zamknięta
spoina
Uszczelka
gumowa
Wstępnie
zamknięta
spoina
Uszczelka
gumowa
3. Szalunek ciśnieniowy VS® FDS
Szalunek ciśnieniowy składa się z dwóch przewodów o długości 4 mb. PrzeZamocowany
wody te po lekkim napompowaniu powietrzem mogą być wciśnięte do
szalunek
krawędzi zamka w taki sposób, aby nie ingerować w przekrój samego zamka. z deski
Po założeniu przewodów na całej wysokości spoiny, pompujemy je do uzyskania wartości ciśnienia znamionowego uszczelniając tym samym zamek (rys.3). Rys. 3
Tym sposobem możemy przystąpić do zalewania zamka na całej planowanej
wysokości (maks. 3,54 mb). Po stwardnieniu zaprawy, można spuścić powietrze z przewodów i zdemontować je z krawędzi zamka, oczyścić i używać
ponownie. Prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe zasady wbudowania.
Zamocowany
szalunek
z deski
Rys. 4
Szalunek
ciśnieniowy
FDS
4. Wciśnięta taśma rozprężna
Sznur ze
spienionej
pianki,
taśma
rozprężna
Wypełnienie
trwale
elastyczne
Kolejną możliwością uszczelnienia zamka zalewanego zaprawą VS® PAGEL,
jest zastosowanie rozwiązania pokazanego na rys. 4. W tym wariancie, przed
zalaniem zamka na jego krawędziach wciskamy taśmę rozprężną/sznur piankowy
i zamykamy szczelinę trwale elastycznym materiałem.
Po stwardnieniu elastycznego wypełnienia można dokonać zalania zamka bez
dodatkowych nakładów szalunkowych. Należy jednak mieć na uwadze ciśnienie
wywierane przez płynna masę zalewową. To powinno być ustalone przez
wykonawcę, określając odpowiednie wysokości zalewanych odcinków zamka
i unikając ew. wyciśnięcie spoinowania.
Tabela 4: Objętość zamka zalewowego przy regularnej szerokości spoiny 20 mm
®
Zużycie zaprawy VS PAGEL
Program do wymiarowania VS® umożliwia równoczesne wyznaczenie koniecznej
ilości oraz objętości zaprawy w danym projekcie, podając liczbę worków wraz z
ew. opcją wydruku formularza zamówienia zaprawy faksem do firmy PAGEL.
Dla kompleksowej kalkulacji objętości zamka można posłużyć się danymi
z tabeli 4, w której podano średnie zużycie zaprawy na mb. zamka, bazując na
ścianach o wysokości 3,5 mb.
Grubość ściany [cm]
10
12
14
16
18
20
22
24
VS®-Box
–
–
10,7
11,1
11,5
11,9
12,3
12,7
VS®-Slim-Box
7,3
7,7
8,1
8,5
8,9
9,3
9,7
10,1
VS®-Plus-Box
–
–
11,9
12,2
12,7
13,1
13,5
13,9
Zużycie w l/mb; na jeden litr niezbędne jest 2 kg mieszanki.
Objętość koniecznej zaprawy zalewowej uzależniona jest od ilości boksów
w zamku. W tabeli podano ilości przy maksymalnej liczbie boksów na mb zamka.
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
31
VS®- Spoinowanie w systemie szynowym masą zalewową
Informacje i zalecenia
(ilustr. 7). Zaleca się, aby w razie nierówności okleić deski szalunkowe pianką
gumową w celu ich skompensowania. W tym przypadku zaleca się zastosowanie
desek szalunkowych z dodatkowymi uszczelkami gumowymi. Jeżeli deski są odpowiednio umocowane i uszczelnione można przystapić do wypełnienia fugi wg
podanych w rozdziale „wypełnienie fugi” zasad. Po stwardnieniu zaprawy można
rozszalować zamek, deski oczyścić i przystąpić do wykonania.
Dla wysokowytrzymałego łączenia prefabrykatów betonowych z elementami systemowymi PFEIFER-VS® właściwości masy
zalewowej odgrywają zasadniczą rolę.
Specjalnie zaprojektowane masy zalewowe
w wyniku dokładnych badań dowiodły swej
przydatności w połączeniu z systemem
szynowym PFEIFER-VS®
2. Plomba z zaprawy
Dodatkowy wariant umożliwia zamknięcie flank spoin zaprawą (ilustr. 8). Po
stwardnięciu tej zaprawy, można następnie rdzeń spoiny wypełnić masą zalewową
i w ten sposób realizować wyższą efektywność systemów.
Niniejsza masa zalewowa została zatem
uwolniona do stosowania na podstawie
dopuszczeń budowlanych.
3. Wąż ciśnieniowy VS®-FDS
Wąż ciśnieniowy składa się z dwóch węży – każdy o długości 4 mb. Węże te
należy wstępnie napompować powietrzem i wcisnąć w szczeliny obustronne
zamka tak, aby nie zmniejszać powierzchni zamka. Po zamontowaniu węży
należy je dopompować na ciśnienie robocze tak, aby szczelina została kompletnie uszczelniona. Następnie można wlać na całą wysokość zamka materiał
wypełniający (max. do 3,54 mb). Po stwardnieniu zaprawy można obniżyć
ciśnienie powietrza i wyjąć przewody ze szczeliny. Po ich oczyszczeniu można
zastosować je na kolejnym zamku. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na
zasady wbudowania podane na stronie 28.
Właściwości zaprawy
wypełniającej zamek
 Bardzo lejna
Kompensacja pełzania
 Odporny na mróz i rozmrażającą sól
Nadaje się do pompowania także za pomocą
pompy tłoczącej i mieszającej
Hamuje korozję
Produkcja certyfikowana wg ISO 9001
Towar dostępny w workach o wadze 25 kg
Mieszanie
Materiał dostarczany jest jako gotowa mieszanka i należy ją tylko rozrobić
z wodą, zgodnie z nadrukowaną na worku instrukcją mieszania. Po tym materiał
jest gotów do użycia.
Wypełnienie szczeliny
4. Nanoszona taśma ściśliwa
Inną możliwością zalania spoiny masą zalewową jest wariant przedstawiony na
ilustracji 11. W tym przypadku, przed zalaniem, następuje wetknięcie do spoiny
sznura z pianki/specjalnie dobranej taśmy ściśliwej, a następnie wykonanie
spoinowania trwale elastycznego.
Po stwardnieniu takiego wypełnienia można przystąpić do wypełnienia zamka
bez stosowania dodatkowych zabiegów uszczelniających. Należy oczywiście
mieć na uwadze wielkość naporu od mokrej zaprawy, aby tempo zalewania
dostosować do wytrzymałości stwardniałego wypełnienia szczeliny.
Wypełnienie szczeliny następuje w sposób ciągły, aż do osiągnięcia przewidyZużycie
wanej wysokości (max. 3,54 m). Szalunek powinien wytrzymać parcie wynikające Oprogramowanie VS® (patrz strona 12) wylicza dla wybranej spoiny do zalewania
z takiego słupa podlewki.
faktyczne ilości i wymiary przestrzeni przeznaczonej przez projekt do zalewania,
podaje ilość worków i na życzenie generuje zapytanie faksem.
Nie jest konieczne zagęszczenie zaprawy. Zalecane jest natomiast dodatkowe
­odpowietrzenie jej prętem zbrojeniowym lub wibratorem. Zaprawa wiąże bardzo
Dla uproszczonej kalkulacji wstępnej można skorzystać z poniższej tabeli, w której
szybko, dzięki czemu możliwe jest szybkie przystąpienie do dalszych prac. Po
podano zużycie zaprawy na 1 mb bazując na wysokości średniej ściany – 3,5 m.
­odpowiednim czasie wiązania połączenie może zostać w pełni obciążone.
Tab. 5: Objętość wypełnienia przy regularnej szer. rozwarcia fugi (20 mm)
Warianty oszalowania szczelin
Grubość ściany [cm]
1. Deska szalunkowa
W celu dokładnego i zlicowanego wypełnienia spoiny między prefabrykatami
masą zalewową (ilustr. 7), należy po obu stronach założyć deskę szalunkową
!
Informacja: Zużywaną masą zalewową należy postępować
we właściwy sposób, tj. wyłącznie według wytycznych
­producenta Pagel®-Spezialbeton GmbH & Co. KG lub P&T
Technische Mörtel GmbH & Co. KG.
14
16
18
20
22
24
®
3D
System VS -ISI (Pagel/P&T)
6,68
7,08
7,48
7,88
8,28
8,68
System VS®-ISI 3D (Pagel)
8,50
8,90
9,30
9,70
10,10 10,50
Zużycie w l/m:
na 1 l potrzeba około 2 kg materiału.
Uwaga: należy zagwarantować aby całkowity przekrój
wylewanego zamka miał szerokość min. 14 cm.
Guma Moos
32
Rys. 5
Guma Moos
Wstępnie
zamknięte
fugi
Rys. 6
Wstępnie
zamknięte
fugi
:ąĪ
FLVQLHQLRZ\
)'6
Trwale
elastyczne
połączenie
Rys. 7
Rys. 8
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Podatny
sznur
silikonowy
VS®-Spoinowanie w systemie szynowym zaprawą plastyczną/tiksotropową
Informacje i wskazówki
Wykonanie dyszy napełniającej
Zaletą zaprawy do spoin jest wypełnianie
spoin między prefabrykatami, przy czym
w większości przypadków można zrezygnować
z prac szalunkowych. Dzięki zoptymalizowanym właściwościom plastycznym/tiksotropowym zaprawy, po jej umieszczeniu do spoiny staje się wytrzymała bez konieczności
wykonywania jakichś dodatkowych działań.
W załączonym dopuszczeniu do systemów 3D
VS® określono siły rozciągające i poprzeczne
skierowane równolegle i prostopadle do
spoiny.
Dysza do napełniania zamka może być wykonana z typowej rury miedzianej
o średnicy 22 mm (3/4“), stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania,
połączonej z przewodem pompy przy pomocy zacisku pierścieniowego (rys. 12/13)
5-10 mm
25-30 mm
Rys. 11:
Przekrój dyszy
napełniającej
(„ściśnięta“ rura ¾“)
Właściwości zaprawy wapiennej
Brak utraty objętości przy konsystencji żelowej
 Łatwa obróbka
Możliwość podawania przy użyciu standardowych pomp
 Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
 Odporność na działanie mrozu i soli
 Wodoszczelność
Niski współczynnik cementowo-wodny
Produkcja certyfikowana wg ISO 9001
Kontrola własna oraz instytucji niezależnych
Towar dostępny w workach 25 kg
!
Zaprawa plastyczna VS®- P PAGEL® jest dostarczana jako gotowa mieszanka do
przygotowania z wodą wg proporcji podanych w instrukcji.
Na początku, zamknąć jeden bok spoiny sznurem ze spienionego tworzywa
sztucznego, profilem gumowym (ilustracja 32) lub alternatywnie ZAPRAWĄ DO
SPOIN (ilustr. 33). Po zamknięciu za pomocą zaprawy do spoin odczekać, aż
zaprawa stwardnieje. Następnie, po przeciwnej stronie, od zewnętrz wypełnić jednorodnie i ciągle od dołu do góry jednostronne zamkniętą spoinę. Prawidłowy wynik da
lekkie penetrowanie dyszą lub rurą napełniającą. Po napełnieniu można wygładzić
spoiny.
Poniższe materiały dotyczą jedynie wypełniania zamka
materiałem wypełniającym!
Uwaga: nie należy zwężać przestrzeni przeznaczonej do
wlewania (str. 26, rys. 1). Przy zastosowaniu do zamknięcia
szczeliny sznurów silikonowych umieszczonych w zamku
w taki sposób, aby nie zmniejszały przekroju zamka,
mamy do czynienia ze zmniejszeniem otuliny zbrojenia pętli
kotwiących. Powinno to zostać uwzględnione przez projektanta obiektu.
Mieszanie
Wypełnianie spoin
Rys. 12
Kwalifikacje
Dla jakości i efektywności stosowania systemu zapraw ważne jest zatrudnienie
wykwalifikowanych pracowników i zastosowanie właściwego sprzętu.
Szkolenie jest w stanie w każdej chwili przeprowadzić firma PAGEL® Spezial-Beton
GmbH & Co KG lub P&T Technische Mörtel GmbH & Co. KG.
Warianty oszalowania szczelin
Rys. 9
6]QXUVLOLNRQRZ\
Przy stosowaniu zaprawy
plastycznej VS®-P Pagel®
lub płynnej VS®-Pagel® należy
przestrzegać zaleceń producenta !
W zawartych przez firmę PAGEL®
wskazówkach podano również dane
o obróbce zaprawy, polecanych
urządzeniach oraz dane techniczne.
Rys. 10
!
Informacja: Nie wszystkie produkty systemu VS® można napełniać
wszystkimi systemami zapraw/mas zalewowych. Z poszczególnymi
możliwymi kombinacjami można w razie wątpliwości zapoznać się
w aktualnych dopuszczeniach budowlanych.
:VWĊSQLH]DPNQLĊWD
V]F]HOLQD
Wolfbankring 9
D-45355 Essen
Telefon +49 (0) 201 685 040
Telefax +49 (0) 201 685 0431
E-Mail [email protected]
Internet www.PAGEL.com
Przy stosowaniu zaprawy
plastycznej VS®-P Pagel®
lub płynnej VS®-Pagel® należy
przestrzegać zaleceń producenta !
W zawartych przez firmę PAGEL®
wskazówkach podano również dane
o obróbce zaprawy, polecanych
urządzeniach oraz dane techniczne.
P & T
Technische
Mörtel
GmbH & Co. KG
Bataverstraße 84
41462 Neuss
Telefon +49 (0) 2131 5669-0
Telefax +49 (0) 2131 5669-22
[email protected]
Internetwww.eurogrout.de
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
33
Szalunek ciśnieniowy VS −
FDS-PFEIFER − do szybkiego
i perfekcyjnego wykonania
spoin pomiędzy elementami
ścian modułowych
®
Innowacyjność
• Bezproblemowe zalewanie spoin w prefabrykatach przy
użyciu FDS
• Eliminacja tzw. rozwiązań majsterkowicza
• Eliminacja dodatkowego zbrojenia
• Wielokrotność użycia
Jakość
• Wysokiej jakości materiały dla trwałych elementów
szalunku
• Perfekcyjny wygląd spoin
Efektywność
• Składowanie w niewielkiej ilości miejsca
• Trwałość
• Szybkość stosowania
• Oszczędność czasu
• Brak dodatkowych prac wykończeniowych
Dzięki stosowaniu szalunków ciśnieniowych
VS® − FDS-PFEIFER możliwe jest
błyskawiczne i szczelne zaszalowanie fug
®
systemowych VS . Wbudowanie szalunku
jest proste, niegenerujące śmieci, ponieważ
szalunek ciśnieniowy można używać wielokrotnie.
Szalunek ciśnieniowy gwarantuje wykonanie
szczelnych szalunków do wysokości 3,5 mb
zamka. Po stwardnieniu materiału
wypełniającego zamek powietrze w szalunku
jest spuszczane, szalunek wyjmujemy ze
spoiny pozostawiając czyste wyokrąglone,
gładkie wybranie na długości spoiny. Nadaje
się ono w szczególności do wypełnienia
materiałem trwałym plastycznie fug
zewnętrznych w budynku.
34
© 2013 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych. Stan 02/2016.
Notatki
Notizen
35
www.pfeifer.info
Nasze produkty są
sprzedawane przez:
Systemy transportowe
J&P Bautechnik
Vertrieb
Niemcy
Siedziba główna
System połączeń
System uziemienia BEB
w konstrukcjach żelbetowych
e
z
s
y
t
k
System połączeń
System kotew do ścian warstwowych
System kotew DELTA
s
z
e
System zbrojenia
System przestrzenny VS ®
System zbrojenia
System łączników zbrojeniowych PH
a
System konstrukcji linowych
Zawiesia (liny, łańcuchy, tekstylia)
PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon +49(0)8331-937-290
Telefax +49(0)8331-937-342
E-Mail [email protected]
Internet www.pfeifer.info
Fundlandstraße 29
D-45326 ESSEN
Tel. 0201-28966-0
Fax 0201-28966-20
E-Mail [email protected]
Markircher Straße 14
D-68229 MANNHEIM
Tel. 0621-4840340
Fax 0621-4840344
E-Mail [email protected]
Lechstraße 21
D-90451 NÜRNBERG
Tel. 0911-6427808
Fax 0911-6428472
E-Mail [email protected]
Austria
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Klaus Neuhauser
Gebietsverkaufsleitung
Österreich Bautechnik
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 Memmingen
Telefon: +43 (0)664-88311458
Email: [email protected]
Dania
n
System połączeń
Podkłady stalowe PS-A
System oparcia schodów VarioSonic
u
System połączeń
System łączników słupowych
System podpór ściennych
p
System zamocowań
System podpór montażowych HK
p
r
System zamocowań
Dyble montażowe
N
JORDAHL & PFEIFER
Byggeteknik A/S
Risgårdevej 66,
DK-9640 Farsø
Tel. +45-9863-1900
E-Mail [email protected]
Francja
JORDAHL H-BAU France
Siège, 7 rue des Vallières Sud
25220 Chalezeule
Tél +33-3 81 25 04 65
Fax +33-3 81 25 07 96
E-Mail [email protected]
Hiszpania
PFEIFER Cables y Equipos de
Elevación, SLU.
Avda. de los Pirineos,
25 – Nave 20
San Sebastián de los Reyes
ES-28703 MADRID
Tel. +34-916593185
Fax +34-916593139
E-Mail [email protected]
ES-08820 BARCELONA
Tel./Fax +34-93-6364662
Móvil +34 -64-9154948
E-Mail [email protected]
Rosja
Systemy mocowania ładunku
Chwytaki
Trawersy wyrównujące
OOO PFEIFER
KANATI & PODJÖMNIE TEHNOLOGII
RU-119017 MOSKWA
Pyzhevskiy pereulok,
h.5, bld.1, office 108
Tel. +7-495-363-01-27
Fax +7-495-363-01-28
E-Mail [email protected]
Węgry
PFEIFER GARANT KFT.
Gyömröi út 128
HU-1103 BUDAPEST
Tel. +36-1-2601014
Fax +36-1-2620927
E-Mail [email protected]
Singapur
J&P BUILDING SYSTEMS PTE LTD.
No. 48 Toh Guan Road East
#08-104 Enterprise Hub
SG-SINGAPORE 608586
Tel. +65-6569-6131
Fax +65-6569-5286
E-Mail [email protected]
Zjednoczone Emiraty Arabskie
EMIRATES GERMAN BUILDING
MATERIALS TRADING (LLC)
P. O. Box 18917
UAE-DUBAI
Tel. +971-4-2676644
Fax +971-4-2676646
E-Mail [email protected]
Szwajcaria
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Kurt Styger
Gebietsverkausleitung
Schweiz Bautechnik
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66
D-87700 Memmingen
Telefon: +41(0)797254931
Email: [email protected]
Wielka Brytania
J&P BUILDING SYSTEMS LTD.
Unit 5 Thame Forty
Jane Morbey Road
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Tel. +44-1844-215200
Fax +44-1844-263257
E-Mail [email protected]
Czechy
JORDAHL & PFEIFER
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
Tel. +420-272700701
Fax +420-272703737
E-Mail [email protected]
Rumunia
S.C. JORDAHL & PFEIFER
TEHNICÃ DE ANCORARE S.R.L
Str. Malului Nr. 7, et.1
RO-550197 SIBIU JUD. SIBIU
Tel. +40 269 246 098
Fax +40 269 246 099
E-Mail [email protected]
Polska
JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wrocławia
Tel. +48-71-3968264
Fax +48-71-3968105
E-Mail [email protected]
For all other export countries please contact our headquarters in Germany.
Wraz z ukazaniem się nowego wydania na stornie
www.pfeifer.info niniejszy dokument traci ważność.
02.16 AB/pdf
A S O R T Y M E N T
P R O D U K T Ó W
System zamocowań
Kotwy DB 682
do trwałych zamocowań
d
a
Kulowy system
transportowy
ż
y
System transportowy BS
Ukraina
JORDAHL& PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA
ul. Pawłyka 17a
76-018 IVANO-FRANKIVSK
Tel. +38067442-85-78 (region wschód)
Tel. +38067442-85-79 (region zachód)
E-Mail [email protected]

Podobne dokumenty