presto ufo - Maschio Gaspardo

Komentarze

Transkrypt

presto ufo - Maschio Gaspardo
PRESTO
UFO
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДИСКОВЫХ
КУЛЬТИВАТОРОВ
Широкий ассортимент дисковых культиваторов с
максимальной рабочей скоростью при минимальной
обработке почвы, предназначенных для работы с
тракторами мощностью от 59 до 265 кВт (80 – 360 л.с.)
GAMA BRON TALERZOWYCH
Gama bron talerzowych do uprawy minimalnej z dużą
prędkością, odpowiednia do ciągników o mocy od 59 do
265 kW (od 80 do 360 KM)
GAMĂ DE GRAPE CU DISCURI
Gamă de grape cu discuri pentru prelucrarea minimă a
solului la viteză mare, adecvate pentru tractoare de la 59 la
265 kW (80 - 360 CP)
1964...
ЛЮДИ, ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС:
Более 45 лет успешного ведения
бизнеса на международном рынке
сельскохозяйственной техники...
… это результат непрерывной работы братьев Maschio,
Egidio и Giorgio, вместе с их видением, смелостью принятия
решений и талантливым управлением бизнесом.
Сегодня Maschio Gaspardo Group - это крупнейший
международный бизнес, известный во всем мире благодаря
своим инновационным продуктам, организационной
структуре, ответственному и надежному ведению дел на
мировом рынке сельскохозяйственной техники.
LUDZIE, KTÓRZY STWORZYLI TEN BIZNES:
Ponad 45 lat sukcesów w branży maszyn
rolniczych…
...stanowi rezultat pełnej zaangażowania postawy braci
Maschio, Egidia i Giorgia, a także ich wizji, odwagi i zdolności
w zakresie zarządzania.
Obecnie Maschio Gaspardo Group to duże, międzynarodowe
przedsiębiorstwo, powszechnie znane dzięki swym
innowacyjnym produktom, a także dzięki uczciwości, pewności
i poważnemu podejściu, charakteryzującym działania firmy na
światowym rynku maszyn rolniczych.
OAMENII CARE AU CREAT AFACEREA:
Peste 45 de ani de succese în domeniul maşinilor
agricole...
...rezultatul dedicaţiei fraţilor Maschio, Egidio şi Giorgio, împreună cu
viziunea, curajul şi talentele manageriale ale acestora.
În prezent, Maschio Gaspardo Group este o companie
multinaţională majoră cunoscută în toată lumea pentru
produsele inovatoare şi pentru integritatea, seriozitatea
şi fiabilitatea cu care funcţionează în domeniul maşinilor
agricole.
2
1964
1975
1993
2003
2004
2010
2011
2012
С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ
PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ
O AFACERE DE VIITOR
Братья Maschio впервые основали бизнес дома
на конюшне, начав производить вращающиеся
фрезы. Через несколько лет производство
в мастерской переросло в организованный
промышленный бизнес.
Продукция компании Maschio начала завоевывать
зарубежный рынок. В 1979 г. тенденция к
развитию стала причиной приобретения
завода Maschio Gaspardo в Кадонеге, Падуя,
являющегося стратегической площадкой для
механической обработки деталей машин.
Последующее приобретение Gaspardo Seminatrici в
Морсано-аль-Тальяменто, Порденоне.
Открытие завода Maschio Gaspardo Romania
в Кишинеу-Криш, Арад, Румыния, для
производства машин для минимальной
культивации.
Открытие завода Maschio Gaspardo Qingdao
в Шаньдуне для производства вращающихся
почвенных фрез, машин для поверхностного
рыхления почвы и сеялок.
Открытие завода Maschio Gaspardo в СанДжорджо-делле-Пертиче, Падуя, для холодной
прессовки металлических листов.
Закладка фундамента завода Maschio Gaspardo India в
Аундх, Пуна, Индия, для производства вращающихся
почвенных фрез, активных борон и сеялок.
Более 1000 рабочих, 4 производственные
мощности в Италии, 3 завода за рубежом и 13
коммерческих дочерних предприятий по всему
миру. С этими цифрами мы решаем задачи
настоящего и будущего …, обладая характером,
выкованным в прошлом!
Приобретение компаний Unigreen и Finotto для
производства полной линейки разбрызгивателей
и опрыскивающих машин.
Bracia Maschio założyli swój interes w
przydomowej stajni, zaczynając od produkcji
kultywatorów obrotowych. W ciągu kilku lat
rzemieślnicza produkcja została przekształcona
w zorganizowany zakład przemysłowy.
Produkty Maschio zaczęto sprzedawać za
granicą. Trend wzrostowy doprowadził w
1979 roku do nabycia zakładu produkcyjnego
Maschio Gaspardo w Cadoneghe (Padwa).
To strategiczna lokalizacja dla produkcji
mechanicznej.
Nabycie Gaspardo Seminatrici w Morsano al
Tagliamento (Pordenone).
Otwarcie zakładu Maschio Gaspardo Romania
w Chisineu-Cris (Arad), produkującego
maszyny do uprawy minimalnej.
Fraţii Maschio au început afacerea în grajdul casei lor,
producând freze. În câţiva ani, producţia artizanală
s-a transformat într-o realitate industrială organizată.
Otwarcie zakładu Maschio Gaspardo Qingdao
(Shandong), produkującego kultywatory
obrotowe, mulczery i siewniki rzędowe.
Deschiderea
fabricii
Maschio
Gaspardo
Qingdao (Shandong), pentru fabricarea frezelor,
scarificatoarelor de încorporare a resturilor
vegetale şi a semănătorilor.
Deschiderea fabricii Maschio Gaspardo din San
Giorgio delle Pertiche (Padova), pentru presarea la
rece a tablei metalice.
Începerea lucrărilor la fabrica Maschio Gaspardo
India din Aundh (Pune), pentru producţia frezelor,
grapelor rotative şi semănătorilor.
Peste 1.000 de angajaţi, 4 facilităţi de producţie în
Italia, 3 în străinătate şi 13 filiale comerciale în lume.
Acestea sunt cifrele cu care depăşim provocările
prezentului şi ale viitorului... cu caracterul modelat
de trecutul nostru!
Otwarcie zakładu Maschio Gaspardo w San
Giorgio delle Pertiche (Padwa), wykonującego
formowanie na zimno arkuszy metalowych.
Położenie fundamentów pod zakład Maschio Gaspardo
India w Aundh (Pune), który będzie produkować kultywatory
obrotowe, brony napędzane i siewniki rzędowe..
Ponad 1000 pracowników, 4 zakłady
produkcyjne we Włoszech i 3 za granicą oraz 13
przedsiębiorstw zależnych na całym świecie. Oto
liczby pokazujące nasze możliwości stawiania
czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom – dzięki
doświadczeniom zdobytym w przeszłości!
Nabycie firm Unigreen i Finotto z myślą o
produkcji pełnej gamy opryskiwaczy.
Produsele Maschio au început să fie comercializate
peste hotare. Tendinţa de creştere a condus la
achiziţia fabricii Maschio Gaspardo din Cadoneghe
(Padova), un centru strategic pentru prelucrarea
mecanică, în 1979.
Achiziţia Gaspardo Seminatrici, aflată în Morsano al
Tagliamento (Pordenone).
Deschiderea fabricii Maschio Gaspardo Romania în
Chisineu-Cris (Arad), pentru producerea maşinilor
de prelucrare minimă a solului.
Achiziţia companiilor Unigreen şi Finotto pentru
producţia unei game complete de stropitori.
3
МИНИМАЛЬНАЯ
КУЛЬТИВАЦИЯ
ПОЧВЫ
MINIMAUPRAWA
LAVORAZIONE
- MINIMUM
TILLAGE
- TRAVAIL
MINIMUM
MINIMALNA
- PRELUCRARE
MINIMĂ
A SOLULUI
Продукция MASCHIO GASPARDO отвечает требованиям современного земледелия, поставляя на рынок полный набор
моделей машин, использование которых является экономически выгодным при ведении сельского хозяйства. Повышение
эффективности культивации почвы и уменьшение эксплуатационных затрат – это базовые концепции разработки линейки
машин для минимальной культивации, выпускаемых компанией Maschio Gaspardo.
Никогда ранее использование пассивных машин не было синонимом экономии использования и эффективности всего
процесса обработки почвы: от культивации до высевания семян. Современный, инновационный подход к решению
сегодняшних проблем в сельском хозяйстве – это путь, по которому стремится идти компания Maschio Gaspardo.
Firma MASCHIO GASPARDO zaspokaja potrzeby nowoczesnego rolnictwa poprzez szeroką gamę modeli, stworzonych z myślą o
zyskowności działalności rolniczej. Większa wydajność kultywacji gleby i zmniejszone koszty zarządzania maszynami stanowią
podstawę rozwoju linii produktów do uprawy minimalnej Maschio Gaspardo.
Nigdy wcześniej użycie maszyn biernych nie było w takim stopniu synonimem ekonomii i wydajności, od kultywacji gleby po
wysiewanie. Nowoczesne, inteligentne podejście do wyzwań obecnych we współczesnym rolnictwie to cel, jaki stawia sobie firma
Maschio Gaspardo.
MASCHIO GASPARDO răspunde cerinţelor agriculturii moderne cu o gamă completă de modele dezvoltate pentru a contribui la
atingerea profitabilităţii afacerii în agricultură. Eficienţa mai mare a prelucrării solului şi costul redus de management al maşinilor
sunt conceptele pe care se bazează dezvoltarea gamei Maschio Gaspardo pentru prelucrarea minimă a solului.
Acum, mai mult ca niciodată, utilizarea maşinilor pasive (fără priză de putere) este sinonimă cu economia utilizării şi eficienţa,
de la pregătirea terenului la însămânţat. Maschio Gaspardo se străduieşte să realizeze o abordare modernă şi inteligentă pentru
provocările actuale din agricultură.
Компания MASCHIO GASPARDO тщательно разработала и выпускает различные модели и типы машин для минимальной
культивации, каждая из которых является наиболее выигрышным решением проблем, возникающих при различных
операциях по обработке почвы. По типу весь ассортимент машин может быть разбит на 3-и основные категории:
•ПОДПОЧВЕННЫЕ РЫХЛИТЕЛИ для глубокой обработки почвы и разрушения подпахотных слоев;
•ЗУБЧАТЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ для поверхностной культивации или обработки почвы на средних глубинах (до 30 см);
•ДИСКОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ для высокоскоростной окончательной обработки семенного ложа в условиях больших растительных остатков.
Firma MASCHIO GASPARDO stworzyła różne modele i typy sprzętu do uprawy minimalnej, z których każdy jest w stanie zaoferować
optymalne rozwiązanie różnych wyzwań związanych z kultywacją gleby. Gamę można wstępnie podzielić na trzy główne kategorie:
• POGŁĘBIACZE do głębokiej kultywacji i penetracji twardego gruntu,
• KULTYWATORY ZĘBOWE do kultywacji powierzchniowej i średnich głębokości (do 30 cm),
• KULTYWATORY TALERZOWE do szybkiego przygotowywania rozsadników w warunkach występowania dużych ilości pozostałości.
MASCHIO GASPARDO a proiectat cu precizie diferite modele şi tipuri de echipamente pentru prelucrarea minimă a solului, fiecare
fiind capabil să ofere o soluţie de succes pentru diferite tipuri de provocări ale cultivării solului. Gama poate fi divizată în 3 categorii
majore,
• ADÂNCITOARE DE BRAZDĂ pentru prelucrarea în profunzime şi pătrunderea în stratul compact,
• CULTIVATOARE CU DINŢI pentru prelucrarea superficială sau la adâncime medie (până la 30 cm),
• CULTIVATOARE CU DISC pentru pregătirea patului germinativ cu viteză mare în condiţii cu resturi vegetale multe
4
PRESTO
PRESTO folding
UFO
UFO folding
PRESTO unit
PRESTO
PRESTO folding
UFO unit
UFO
PRESTO folding
p. 10
p. 12
p. 13
p. 14
p. 16
p. 17
5
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ДИСКОВЫМИ КУЛЬТИВАТОРАМИ
UPRAWA TALERZOWA - GRĂPAREA CU DISCURI
Дисковое боронование - это очень гибкая технология минимальной обработки почвы, используемой для разных целей и
имеющей явные преимущества. Maschio Gaspardo предлагает фермерам и сельскохозяйственным подрядчикам широкий
выбор пассивных дисковых культиваторов с жесткой (рабочая ширина от 2,5 до 4 м) или складывающейся (ширина от 4 до
6 м) рамами; все предлагаемые модели независимого типа и могут поставляться с дисками разного диаметра и формы.
Bronowanie talerzowe to bardzo wszechstronna technika uprawy minimalnej. Może być ono stosowane do wielu celów, przynosząc
wyraźne korzyści. Firma Maschio Gaspardo oferuje rolnikom i firmom podwykonawczym szeroką gamę biernych bron talerzowych
ze sztywną (od 2,5 do 4 m) lub składaną (od 4 do 6 m) ramą; we wszystkich tych modelach talerze są niezależne i mogą mieć różne
średnice i profile.
Grăparea cu discuri este o tehnică foarte versatilă de prelucrare minimă, aceasta poate fi folosită pentru multe scopuri, cu beneficii
clare. Maschio Gaspardo oferă fermierilor şi antreprenorilor agricoli o gamă largă de grape cu discuri pasive cu un cadru rigid (de
la 2,5 la 4 m) sau cadru pliant (de la 4 la 6 m); la toate aceste modele, discurile sunt independente şi pot fi prevăzute cu un profil şi
un diametru diferite.
6
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ДИСКОВЫМИ КУЛЬТИВАТОРАМИ
UPRAWA TALERZOWA - GRĂPAREA CU DISCURI
Воздействие дисков на почву очень
интенсивное из-за обычно применяемой
повышенной рабочей скорости движения
трактора (10-12 км/час); в частности,
двойной угол атаки, определенное
направление рабочего разрушающего
усилия и вертикальное положение
относительно почвы, делает дисковые
модули
наиболее
агрессивными
инструментами в категории культиваторов.
Двухрядное расположение дисков с
приложением разрушающего усилия
в противоположных направлениях и
плотностью установки до восьми дисков на
метр гарантирует полную обработку почвы
по всей рабочей ширине культиватора.
Działanie talerzy jest bardzo intensywne
z powodu stosowanych zwykle dużych
prędkości roboczych (10–12 km/h).
Szczególnie podwójny kąt zespołów
talerzowych w stosunku do kierunku pracy
i do linii prostopadłej do powierzchni
gleby sprawia, że są to najbardziej
agresywne narzędzia w swojej kategorii.
Dwa rzędy talerzy rozmieszczonych w
przeciwnych kierunkach, w sumie po
8 talerzy na metr szerokości roboczej,
zapewniają pełną kultywację profilu
gleby.
Acţiunea discurilor este foarte intensă,
datorită vitezelor de funcţionare mari
(10-12 km/h); în special unghiul dublu al
unităţilor de discuri, la direcţia de lucru şi
vertical pe sol, fac aceste unelte cele mai
agresive din categoria lor. Două rânduri
de discuri cu direcţii opuse pentru un
total de 8 discuri pe metru de lăţime de
lucru, garantează prelucrarea totală a
profilului solului.
7
ПРЕИМУЩЕСТВА - ZALETY - BENEFICII
Дисковое боронование является очень гибким способом обработки почвы, который может использоваться для разных целей:
• пожнивная обработка или разрушение травяного покрова поля с помощью режущих профилей дисков;
• прямая культивация для очень плотного чередования культур;
• обработка почвы после предварительной вспашки (после применения плугов, подпочвенных рыхлителей и т.д.);
• комбинированный посев.
Bronowanie talerzowe to bardzo wszechstronna technika uprawy, ponieważ można ją wykorzystywać w różnych sytuacjach:
• Kultywacja ściernisk i rozbijanie łąk przy użyciu profilu tnącego talerzy
• Bezpośrednia kultywacja gleby w przypadku bardzo gęstego płodozmianu
• Rozdrabnianie gleby po kultywacji zgrubnej (pług, pogłębiacz…)
• Sadzenie łączone
Grăparea cu discuri este o prelucrare foarte versatilă, deoarece poate fi utilizată în contexte diferite:
• Cultivarea miriştii sau desţelenirea fâneţelor, utilizând profilul de tăiere al discurilor
• Cultivarea directă a solului pentru rotirea foarte apropiată a culturii
• Finisarea solului după prelucrarea primară (plug, adâncitor de brazdă,…)
• Însămânţarea combinată
8
ПРЕИМУЩЕСТВА - ZALETY - BENEFICII
hp
Предлагаемый способ обработки почвы имеет ряд преимуществ,
которые в основном создаются применением модулей пассивного
рыхления:
• большая рабочая скорость (до 15 км/час), а значит и большая
производительность (га/час);
• уменьшенный расход топлива;
• меньшие затраты на приобретение и плановое обслуживание
по сравнению с машинами, оборудованными традиционными
механизмами отбора мощности;
• срезание и перемешивание с почвой растительных остатков,
обеспечивающее быстрое компостирование, что приводит к
повышению содержания органики в почве.
Ta technika posiada wiele zalet, związanych przede wszystkim z użyciem
biernych maszyn do kultywacji:
• Duże prędkości robocze (do 15 km/h), a dzięki temu większa wydajność (ha/h)
• Zmniejszone zużycie paliwa
• Niższe koszty zakupu i konserwacji planowej w porównaniu z
maszynami napędzanymi przez WOM
• Cięcie i mieszanie pozostałości upraw w celu ich szybkiego rozkładu,
uwolnienia składników odżywczych i poprawy zawartości materii
organicznej w glebie
Această tehnică are multe beneficii, în principal legate de
utilizarea unităţilor de prelucrare pasivă:
• Viteze mari de funcţionare (până la 15 km/h), prin urmare
productivitate crescută (ha/h)
• Consum de combustibil redus
• Cost mai mic pentru achiziţie şi întreţinere obişnuită în
comparaţie cu utilajele antrenate de prize de putere
• Acţiune de tăiere şi amestecare a resturilor de cultură, pentru
descompunere rapidă, eliberarea substanţelor nutritive şi
îmbunătăţirea conţinutului de materie organică a solului
9
MOD.
PRESTO
РАБОЧИЙ МОДУЛЬ - ZESPÓŁ ROBOCZY - Unitate de lucru
PRESTO представляет собой легкий дисковый культиватор, предназначенный для мелкой по глубине подготовки семенного
ложа (рабочая глубина до 10 см). Диски устанавливаются в два ряда с противоположным направлением приложения
разрушающего усилия; широкое разнесение между дисками разных рядов (620 мм) позволяет предотвратить забивку
машины почвой и растительными остатками. Каждый диск имеет независимую ступицу, снабженную подшипниками
со специальным высокоэффективным уплотнением и смазкой в масляной ванне, снижающей до минимума время
технического обслуживания. Дисковые элементы крепятся на раме при помощи амортизирующей системы, состоящей
из 4-х резиновых амортизаторов, которые поглощают все вертикальные колебания и не требуют постоянной смазки,
обязательной для альтернативных систем.
PRESTO to lekka brona talerzowa do przygotowywania płytkich (do 10 cm) rozsadników. Talerze są rozmieszczone w dwóch
rzędach i w przeciwnych kierunkach; duże odstępy (620 mm) między rzędami zapobiegają blokowaniu się gleby i pozostałości
upraw. Każdy talerz wyposażono w niezależną piastę z dokładnie uszczelnionym, trwałym łożyskiem, nasmarowanym w kąpieli
olejowej. Wymogi konserwacyjne są dzięki temu ograniczone do minimum. Elementy są połączone z ramą za pomocą cichego
systemu bloków z 4 gumowymi tłumikami, pochłaniającymi wszystkie naprężenia pionowe i niewymagającymi w odróżnieniu od
systemów alternatywnych okresowego smarowania.
PRESTO este o grapă cu discuri uşoară pentru pregătirea patului germinativ de suprafaţă (până la 10 cm). Discurile sunt aranjate pe 2
rânduri cu direcţie opusă a discului; distanţa mare (620 mm) între rânduri împedică orice colmatare cu pământ şi cultură. Fiecare disc are
propriul butuc independent cu rulmenţi super-etanşaţi de folosinţă îndelungată lubrifiaţi în baie de ulei; timpul de întreţinere este menţinut
la minim. Elementele sunt conectate la cadru cu un sistem de suport elastic cu 4 amortizoare din cauciuc care absorb tot stresul vertical
şi nu necesită ungere, precum sistemele alternative.
10
MOD.
PRESTO
ВЫБОР ТИПА ДИСКОВ - WYBÓR TALERZY - Alegerea discului
Стандартный диск культиватора PRESTO
диаметром 460 мм имеет 9 зубьев (а);
угол направления рабочего усилия
составляет 18°, угол отклонения от
вертикали грунта равен 11°. Для того
чтобы выполнить более глубокую и
интенсивную культивацию почвы, можно
заказать диски большего диаметра
(до 510 мм). Большинство внешних
дисков переднего ряда имеет форму
тарелки (b), позволяющей уменьшить
перемещение почвы, а значит свести к
минимуму образование гряд и борозд
при обработке поля.
Без дополнительного изменения
стоимости обе версии могут поставляться
с дисками диаметром от 460 до 510
мм, дисками с укороченными зубьями
(c) (15 зубьев на диск) или даже с
гладкими дисками (d). Кроме того,
специальная комплектация модуля
может производиться по желанию
заказчика с учетом специального типа
почвы, требований к обработке почвы
или растительных остатков.
a. стандартный диск
a. talerz standardowy
a. disc standard
b. лопастной диск
b. talerz łopatkowy
b. disc lobat
Standardowe talerze PRESTO posiadają 9 zębów
(a), średnicę 460 mm, kąt w stosunku do kierunku
pracy 18° i kąt w stosunku do linii prostopadłej do
powierzchni gleby 11°. W celu uzyskania głębszej
i bardziej intensywnej kultywacji można zamówić
większe talerze, o średnicy 510 mm. Położone na
zewnątrz talerze przedniego rzędu posiadają profil
łopatkowy (b), przez co poruszają one mniejszą
ilość gleby i zapobiegają tendencji do powstawania
redlin i bruzd.
Bez żadnych dodatkowych opłat dostępne są talerze
o średnicy 460 lub 510 mm, z obniżonymi zębami
(c) (15 zębów) albo nawet z gładką krawędzią
(d). Można dzięki temu dostosować maszynę do
wszystkich potrzeb klientów w celu umożliwienia
uprawy różnych rodzajów gleby, zapewnienia jej
odpowiedniego rozdrobienia, a także zakopywania
pozostałości upraw.
c. диск с уменьшенной длиной зубьев d. гладкий диск
c. talerz obniżony
d. talerz gładki
c. disc coborât
d. disc neted
Discurile standard pentru PRESTO au 9 dinţi (a), diametru de
460 mm, înclinare faţă de direcţia de lucru de 18° şi unghi
faţă de verticala solului de 11°. Pentru a obţine o prelucrare
mai profundă şi intensivă, este posibil să comandaţi la cerere
discuri mai mari cu diametru mai larg (510 mm). Mai multe
discuri externe de pe rândul din faţă au un profil lobat (b)
pentru a deplasa mai puţin sol şi a reduce tendinţa de
producere a crestelor şi brazdelor.
Fără nicio creştere de preţ, ambele versiuni sunt disponibile
cu discuri de 460 sau 510 mm, profiluri de dinţi mai joase
(c) (15 dinţi) sau discuri cu muchie netedă (d). Prin urmare,
este disponibilă personalizarea maximă a unităţii de lucru a
maşinii, pentru a se adapta la toate cerinţele diferitelor tipuri
de sol şi cerinţele pentru finisarea solului sau managementul
miriştii.
БОКОВЫЕ ДИСКИ
Боковые диски, поставляемые по отдельному заказу, нужны для того, чтобы защитить почву
от следов обработки другими машинами; они препятствуют образованию гряд и борозд,
так что после работы модуля поверхность поля становится ровной и гладкой; защита просто
регулируется по глубине и смещению при помощи пальцевой системы.
BOCZNE TALERZE OSŁONOWE
Dostępne na zamówienie boczne talerze osłonowe służą do zatrzymywania gleby wyrzucanej przez
zewnętrzne talerze. Zapobiega to powstawaniu redlin i bruzd i pozwala uzyskać zawsze płaską i
jednolitą powierzchnię. Głębokość i przesunięcie tych talerzy można łatwo regulować za pomocą
systemu sworzniowego.
DISCURI DE LIMITARE LATERALE
Discurile de limitare laterale, disponibile la cerere, sunt necesare pentru reţine solul proiectat de
unităţile de prelucrare externe, aceasta prevenind formarea de brazde sau creste pentru obţinerea
unei suprafeţe plane şi uniforme întotdeauna; acestea pot fi ajustate uşor în adâncime şi decalate
cu un sistem cu ştift.
БАЛЛАСТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Поставляемые по отдельному заказу балластные комплекты (до трех модулей весом 125 кг
каждый) предназначены для увеличения интенсивности обработки почвы культиватором.
Этот комплект позволяет PRESTO работать на твердых почвах и применять его не только
для поверхностной обработки.
ZESTAW BALASTOWY
Dostępne na zamówienie zestawy balastowe (do 3 modułów po 125 kg każdy) pozwalają
zwiększyć intensywność kultywacji. Umożliwia to używanie brony PRESTO na twardszych
glebach oraz w sytuacjach braku kultywacji.
KIT DE BALAST
La cerere sunt disponibile kituri de balast (până la 3 module de 125 kg fiecare) pentru a îmbunătăţi
intensitatea prelucrării. Această soluţie face ca PRESTO să fie potrivit pentru lucrul pe soluri mai
dure sau aplicaţii care nu necesită prelucrare.
11
MOD.
PRESTO
PRESTO С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ - PRESTO ZE SZTYWNĄ RAMĄ
CADRU RIGID PRESTO
Модель PRESTO с жесткой рамой – это машина, предназначенная для малых и средних сельских хозяйств, которым требуется
подготовить семенное ложе за очень короткое время либо применяющих технологию минимальной обработки почвы. Рабочая
ширина машины варьируется от 2,5 до 4 м; культиваторы рассчитаны на работу с тракторами мощностью от 80 до 150 л.с. (от 59 до
110 кВт). Для завершения пользовательской конфигурации, компания предлагает широкий выбор задних катков, отвечающих всем
требованиям окончательной обработки почвы и предназначенных для любых видов почв.
PRESTO ze sztywną ramą to maszyna stworzona z myślą o małych i średnich gospodarstwach, w których stosowana jest uprawa minimalna
albo zachodzi potrzeba przygotowania rozsadników w bardzo krótkim czasie. Dostępne są szerokości robocze od 2,5 do 4 m, a zalecana moc
ciągnika wynosi od 80 do 150 KM (od 59 do 110 kW). W celu zapewnienia maksymalnego przystosowania do różnych potrzeb w zakresie
kultywacji oraz do różnych typów gleby dostępnych jest wiele rodzajów walców tylnych.
PRESTO cu cadru rigid este o maşină adaptată pentru fermele medii care aplică prelucrări minime sau trebuie să finiseze patul germinativ
într-un timp foarte scurt. Sunt disponibile lăţimi de lucru de la 2,5 la 4 m, sunt necesare tractoare de la 80 la 150 CP (59 la 110 kW). Pentru
a completa gama de personalizări, sunt disponibile multe tipuri de role spate, pentru a se adapta toate cerinţele de finisare şi tipurile de sol.
kW
PRESTO
cm(1)
cm / inch
Число дисков
Liczba talerzy
Nr. de discuri
Kg / lbs
*
250
59-66
80-90
250
10 / 4
20
1170 / 2577
300
73-80
100-110
300
10 / 4
24
1485 / 3270
350
88-95
120-130
350
10 / 4
28
1790 / 3943
102-110
140-150
400
10 / 4
32
2155 / 4745
400
(1)
12
HP
Рабочая ширина захвата / Szerokość robocza / Lăţime de lucru. * С уплотняющим катком диаметром 500 мм / Z walcem ugniatającym ø 500 / Cu rolă packer ø 500
hp
MOD.
PRESTO
PRESTO СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ - PRESTO ZE SKŁADANĄ RAMĄ
CADRU PLIANT PRESTO
Модель PRESTO со складывающейся рамой предназначена для работы на средних и больших фермах и хорошо подходит для
неглубокой и очень быстрой подготовки семенного ложа. Большая рабочая ширина (от 4 до 6 м) и скорость обработки обеспечивают
удивительно высокую почасовую производительность машины. Перевозка культиватора становится проще из-за использования
складывающейся рамы; PRESTO может поставляться как в собранном, так и в полусобранном (прицепном) виде.
PRESTO ze składaną ramą to maszyna stworzona z myślą o średnich i dużych gospodarstwach, umożliwiająca bardzo szybkie przygotowanie
płytkich rozsadników. Jej szerokość (od 4 do 6 m) oraz bardzo duże prędkości robocze pozwalają uzyskać niespotykanie wysoką wydajność
godzinową. Przejazdy po drogach są ułatwione dzięki składanej ramie. Brona PRESTO jest dostępna w wersji mocowanej lub półmocowanej
(holowanej).
Cadrul pliant PRESTO este o maşină pentru fermele medii şi mari adaptate pentru pregătirea la adâncime mică, foarte rapidă a patului germinativ.
Lăţimea (de la 4 la 6 m) şi vitezele de funcţionare foarte mari conferă acestei maşini capacitate orară de lucru surprinzător de mare. Transferul
rutier este efectuat rapid cu cadrul de pliere; PRESTO este disponibil în configuraţie montată sau semi-montată (tractată).
kW
PRESTO
HP
cm(1)
cm(1)
cm / inch
Число дисков
Liczba talerzy
Nr. de discuri
Kg / lbs
***
400 m*
88-118
120-160
400
250
10 / 4
32
2520 / 5550
500 m
110-147
150-200
500
300
10 / 4
40
3090 / 6805
600 m
132-176
180-240
600
300
10 / 4
48
3420 / 7533
400 s-m **
73-118
100-160
400
300
10 / 4
32
3420 / 7533
500 s-m
92-147
125-200
500
300
10 / 4
40
3990 / 8788
600 s-m
110-176
150-240
600
300
10 / 4
48
4320 / 9515
Рабочая ширина захвата / Szerokość robocza / Lăţime de lucru. * Собранный - Mocowana - Montată / ** Полусобранный - Półmocowana - Semi-montată
*** Вес версии с прикатывающим катком диаметром 500 мм - Masa w wersji z walcem ugniatającym ø 500 mm - *** Greutatea versiunii cu rolă packer ø 500 mm
(1)
13
MOD.
UFO
РАБОЧИЙ МОДУЛЬ - ZESPÓŁ ROBOCZY - UNITATE DE LUCRU
UFO - это дисковый культиватор, предназначенный для интенсивной обработки почвы или культивации растительных остатков.
Вогнутый диск диаметром 610 мм является самым большим диском, применяемым для культивации, и позволяет машине вести
более глубокую обработку почвы по сравнению с культивацией обычными дисковыми боронами. Дисковый элемент отличается
агрессивной работой с почвой из-за применения больших углов атаки (22°) и отклонения от вертикали грунта (10°).
Большой свободный просвет над почвой и сильно разнесенные ряды дисков (1 метр) позволяют вести обработку почвы при
больших рабочих скоростях (до 15 км/час) с минимальным риском забивки машины растительными остатками или комками почвы.
Поэтому линейка модулей UFO представляет отличную альтернативу обрабатывающим машинам с традиционными механизмами
отбора мощности, превосходя их в почасовой производительности, экономии эксплуатационных расходов и отличном качестве
окончательной обработки почвы.
UFO to brona talerzowa do bardzo intensywnej kultywacji gleby lub ściernisk. Wklęsłe talerze o średnicy 610 mm są największe w swojej
kategorii i umożliwiają maszynie głębszą kultywację w porównaniu z tradycyjnymi bronami talerzowymi. Elementy te są bardzo agresywne z
powodu dużych kątów w stosunku do kierunku pracy (22°) i do linii prostopadłej do powierzchni gleby (10°).
Duży prześwit nad podłożem (1 metr) i odpowiednio rozmieszczone rzędy umożliwiają pracę z bardzo dużymi prędkościami (do 15 km/h)
przy minimalnym ryzyku zablokowania się gleby i pozostałości upraw. Gama UFO stanowi zatem atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych
narzędzi do kultywacji napędzanych przez WOM, cechującą się doskonałą wydajnością godzinową, niskimi kosztami obsługi oraz doskonałym
rozdrobnieniem gleby.
UFO este o grapă cu discuri pentru cultivarea foarte intensivă a solului sau a miriştii. Discul concav ø 610 mm este cel mai mare din categoria
sa şi permite maşinii să prelucreze mai adânc, în comparaţie cu grapele cu disc tradiţionale. Elementul este foarte agresiv, datorită unghiurilor
mari faţă de direcţia de lucru (22°) şi faţă de verticala solului (10°).
Garda mare la sol şi rândurile cu distanţă mare între ele (1 metru) permite lucrul la viteze foarte mari (până la 15 km/h) cu risc minim de
colmatare cu resturi vegetale sau sol. Prin urmare, gama UFO este propusă ca o alternativă fiabilă la prelucrarea standard antrenată cu priză
de putere tradiţională, având aceeaşi productivitate orară excelentă, costuri operaţionale mici şi un grad foarte bun de finisare a solului.
14
MOD.
СЕРДЦЕ МАШИНЫ
SERCE MASZYNY - INIMA MAŞINII
СТУПИЦА CULTI HUB
Ступица - сердце машины, обеспечивающее ее надежность; именно поэтому
были использованы специальные технические решения. Смазка с помощью
масляной бани позволяет удлинить интервалы между техобслуживаниями.
Piasta jest sercem maszyny i gwarantuje
jej niezawodność; dlatego też zostały
zastosowane odpowiednie rozwiązania
techniczne. Smarowanie w kąpieli olejowej
pozwala na ograniczenie interwencji
konserwacji.
PIASTA CULTI HUB
BUTUC CULTI HUB
1
2
3
4
1 Ochrona przed ciałami obcymi.
2 Łożysko kulkowe o dużej wytrzymałości
na obciążenia promieniowe i osiowe.
3 Optymalne smarowanie w kąpieli
olejowej.
4 Uszczelnienie frontowe metalowe
Duo Cone specjalne dla ciężkich
warunków użytkowania.
1
2
3
Защита от инородных тел.
Шарикоподшипник с повышенным
сопротивлением радиальным и
осевым нагрузкам.
О птимальная смазка с помощью
масляной бани.
Металлическое фронтальное
уплотнение Duo Cone специально для
эксплуатации в тяжелых условиях.
Эти технические решения гарантируют
превосходную надежность и прочность.
Wymienione cechy techniczne gwarantują
pełną niezawodność i wytrzymałość.
UFO
Butuc este inima maşinii şi garantează
fiabilitate; pentru aceasta au fost adoptate
soluţii tehnice orientate în acest scop.
Lubrifierea cu baie de ulei permite
efectuarea întreţinerii la intervale mai mari.
Protecţie împotriva corpurilor străine.
Rulment cu bile cu înaltă rezistenţă
la sarcini radiale şi axiale.
Lubrifierea optimă cu baie de ulei.
4 Etanşarea frontală metalică Duo Cone
specifică pentru lucrul în condiţii grele.
Aceste variante tehnice garantează
fiabilitate şi rezistenţă excelente.
10.000 ha
в тяжелых условиях
без техобслуживания!!
(UFO 6 м)
1
2
10.000 ha
w ciężkich warunkach
bez konserwacji!!
(UFO 6 m)
3
4
10.000 ha
în condiţii grele
fără întreţinere!!
(UFO 6 m)
Сдвоенная,
витая,
прямоугольная
пружина (A) передает дисковому
элементу 3-мерное пространственное
движение, которое при работе машины
на большой скорости переходит в
вибрацию (B) и очень эффективно
используется в процессе обработки
почвы.
Sprężyny z podwójnym zwojem o
kwadratowym przekroju (A) zapewniają
oscylację 3-D elementów, co przy dużych
prędkościach kultywacji oznacza stałe
wibracje (B), w dużym stopniu zwiększające
rozdrobnienie gleby.
A
Arcul cu secţiune rectangulară şi spirală
dublă (A) conferă elementului un interval
3-D de oscilare, care la viteza mare de
prelucrare înseamnă vibraţie continuă
(B), foarte eficientă pentru îmbunătăţirea
acţiunii de finisare a solului.
B
15
MOD.
UFO
UFO С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ - UFO ZE SZTYWNĄ RAMĄ - CADRU RIGID UFO
Модель UFO с жесткой рамой предназначена для средних сельских хозяйств, которым нужна интенсивная, надежная и
высокопроизводительная обработка почвы дисковыми культиваторами. Культиваторы разработаны для работы с тракторами
мощностью от 110 до 200 л.с. и рабочей шириной захвата от 2,5 до 4 м. Для завершения комплектации UFO могут поставляться
с боковыми защитными дисками (стандартная комплектация) или оборудоваться разнообразными задними прикатывающими
катками.
UFO ze sztywną ramą to maszyna stworzona z myślą o średnich gospodarstwach, potrzebujących mocnej, niezawodnej i wydajnej brony
talerzowej. Nadaje się ona do ciągników o mocy od 110 do 200 KM i jest dostępna w szerokościach od 2,5 do 4 m. Brona UFO jest standardowo
dostarczana z bocznymi talerzami osłonowymi, można też wyposażyć ją w różne walce tylne.
Cadrul rigid UFO este soluţia pentru fermele medii care au nevoie de o grapă cu discuri fiabilă şi performantă. Aceasta poate fi utilizată cu
tractoare între 110 şi 200 CP şi este disponibilă la lăţimi între 2,5 şi 4 m. Pentru a completa maşina, UFO este prevăzută cu discuri de limitare
laterale ca dotare standard şi este posibilă alegerea dintre role spate diferite.
UFO
16
kW
HP
cm(1)
cm(1)
cm / inch
Число дисков
Liczba talerzy
Nr. de discuri
Kg / lbs
*
250
81-103
110-140
250
285
12 / 5
20
2605 / 5738
300
110-125
150-170
300
300
12 / 5
24
3048 / 6714
400
132-147
180-200
400
430
12 / 5
32
3980 / 8765
(1)
Рабочая ширина захвата / Szerokość robocza / Lăţime de lucru.
* Вес версии с прикатывающим катком диаметром 600 мм / Masa w wersji z walcem ugniatającym ø 600 mm / Greutatea versiunii cu rolă packer ø 600 mm
MOD.
UFO
hp
UFO СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ - UFO ZE SKŁADANĄ RAMĄ - CADRU PLIANT UFO
UFO со складывающейся рамой представляет собой мощную машину, отличающуюся большой производительностью дискового
боронования на больших площадях: эта машина – идеальный выбор для больших сельских хозяйств, который нуждаются в
подготовке больших по площади полей за очень короткое время. Модель UFO со складывающейся рамой предназначена для
работы с тракторами мощностью от 160 до 360 л.с.
UFO ze składaną ramą to duża maszyna o wysokiej wydajności, przeznaczona do kultywacji talerzowej na dużych polach. Stanowi ona
optymalny wybór dla dużych gospodarstw, w których zachodzi potrzeba przygotowania gleby w bardzo krótkim czasie. Do bron UFO ze
składaną ramą odpowiednie są ciągniki o mocy od 160 do 360 KM.
Cadrul pliant UFO este o maşină mare cu performanţă excelentă pentru prelucrarea cu discuri a suprafeţelor mari de teren: alegerea preferată
de fermele mari care trebuie să pregătească solul într-un interval de timp foarte scurt. Tractoarele potrivite pentru cadrul UFO pliant sunt
între 160 şi 360 CP.
kW
UFO
HP
cm(1)
cm(1)
cm / inch
Число дисков
Liczba talerzy
Nr. de discuri
Kg / lbs
*
400
118-160
160-220
400
300
12 / 5
32
5350 / 11785
450
132-176
180-240
450
300
12 / 5
36
5700 / 12555
500
160-206
220-280
500
300
12 / 5
40
6350 / 13985
600
190-265
260-360
600
300
12 / 5
48
7100 / 15638
Рабочая ширина захвата / Szerokość robocza / Lăţime de lucru.
* Вес версии с двойным решетчатым катком диаметром 400 мм / Masa w wersji z podwójnym walcem klatkowym ø 400 mm / Greutatea versiunii cu rolă cu colivie dublă ø 400 mm
(1)
17
ВЫБОР КАТКА - WYBÓR TYLNYCh WAŁÓW - ALEGEREA RULOULUI
Возмоность
выбора
между
широком
ассортиментом задних котоков для удовлетворения
всех требований подготовки почвы.
Клетчатый
Wał
Colivie
ø mm
450
550
Możliwość szerokiego wyboru tylnych
wałów doprawiających, spełniając wszelkie
wymagania odnośnie rozdrobnienia gleby.
Двойной
прикатывающий
Podwójny wał
rurowy
Colivie dublă
400
Резиновые
прикатывающие
Gumowy
Cauciuc
Packer
500
Este posibil să alegeţi dintr-o gamă largă
de role spate adaptate la toate cerinţele de
finisare a solului.
600
500
600
Фланцевые
Wał kołnierzowy
Flanşă
Кольцевой
Wał pierścieniowy
Inel
500
600
PRESTO
X
X
X
X
X
PRESTO folding
X
X
X
X
X
UFO
X
UFO folding
X
X
X
X
Клетчатый Каток
Walec rurowy
Rulou Colivie
(Ø ext: 450 mm, 550 mm,
or 400 mm in double)
Используется на не переувлажненных,
суглинистых почвах. Обеспечивает
отличную подготовку семяложа в
нормальных условиях сева. Регулировка
глубины
обеспечивается
простой
шплинтовой системой.
Używany do gleb średniozwięzłych i w
warunkach niezbyt wilgotnych. Gwarantuje
doskonałe przygotowanie gleby do siewu.
Regulacja głębokości roboczej odbywa się
za pomocą regulacji wysokości z jednym
siłownikiem środkowym lub dwoma bocznymi.
Se poate folosi pe terenuri argilosae dar
nu foarte umede. Este garantat o pregatire
excelenta a patului germinativ in conditi
normale de sol. Reglarea inaltimi se poate
regla foarte simplu printrun sistem cu bolt.
Уплотняющий каток
Walec ugniatający
Rolă packer
(Ø ext: 500 mm & 600 mm)
Обычно используется при осенней обработке
влажной почвы, для дробления комков почвы
на поверхности и ее оптимального уплотнения
для проведения посева. Переворот почвы
обеспечивается треугольными зубьями, которые
прикреплены к цилиндру; скребок с вольфрамовым
покрытием очищает каток от прилипшей почвы.
Обычно каток выполняет дополнительные функции
в комбинации с сеялкой.
18
Używany przede wszystkim do jesiennej kultywacji
mokrych gleb, do rozbijania brył na powierzchni
oraz do zapewnienia optymalnego ubicia gleby
dla celów wysiewania. Obroty są generowane
przez zestaw trójkątnych zębów zamocowanych
na cylindrze; rolkowy skrobak z elementami
powlekanymi wolframem służy do czyszczenia
walca. Ma on zasadniczo działanie wspomagające
w kombinowanych siewnikach rzędowych.
Este utilizată în special pentru lucrările
de toamnă ale solurilor umede, pentru a
desţeleni bulgării de suprafaţă şi a asigura
compactarea optimă a solului pentru
semănare. Rotirea este garantată de un
set de dinţi triunghiulari fixaţi pe cilindru;
un screper de rolă cu elemente acoperit cu
tungsten curăţă rola. Are în general o funcţie
de susţinere pe semănătoarea combinată.
ВЫБОР КАТКА - Wybór tylnych wałów - Alegerea ruloului
Резиновые прикатывающие
катки - Walec gumowy
Rolă din cauciuc
(Ext Ø: 500 mm & 600 mm)
Особенно подходит для использования
в комбинации с сеялкой; гарантирует
однородную глубину посадки на любом
типе почвы. Расстояние между резиновыми
гребнями составляет 12,5 см.
Nadaje się szczególnie do użytku z siewnikami
rzędowymi;
gwarantuje
jednorodną
głębokość sadzenia we wszystkich rodzajach
gleb. Odległość pomiędzy gumowymi
redlinami wynosi 12,5 cm.
Deosebit de adecvată pentru utilizarea în
combinaţie cu semănătoarea; garantează
o adâncime de plantare regulată pe orice
tip de sol. Distanţa dintre crestele din
cauciuc este de 12,5 cm.
Фланцевые катки
Walec kołnierzowy
Rolă cu flanşă
(Ext Ø: 500 mm)
Этот специальный тип катка идеально подходит
для работы с комбинированными сеялками
и особенно хорошо зарекомендовал себя на
глинистых почвах. Ротор создает равномерное
давление на почву, в то время как специальные
фланцы взрыхляют почву на поверхности, что
позволяет избежать ее чрезмерного уплотнения.
Ten specjalny walec, idealny do użytku z
kombinowanymi siewnikami rzędowymi, nadaje się
szczególnie do pracy na gliniastych glebach. Wirnik
wywiera równomierny nacisk na glebę, a specjalne
kołnierze poruszają powierzchnią, zapobiegając
nadmiernemu ubiciu.
Această rolă specială, ideală pentru
semănătoarele combinate, este adaptată
pentru utilizarea pe soluri foarte argiloase.
Rotorul aplică presiune uniformă pe sol,
în timp ce flanşele speciale deplasează
suprafaţa, evitând compactarea excesivă.
Кольцевой Каток
Walec pierścieniowy
Rulou inelar
(Ext Ø: 600 mm)
Этот каток предлагается для использования на
не переувлажненной песчаной и суглинистой
почве. Он используется для измельчения
малых и средних комьев (размером до 150
мм) в сочетании с прицепными дисковыми
боронами или агрегатами с режущими
рабочими органами.
Его использование обеспечивает подготовку
почву к посеву с комочками размером не более
50 мм. Мягкий поверхностный и средний слоя
почвы, уплотняются, и обеспечивают растениям
хорошо развитую корневую систему. Уплотнение
происходит на линии кольца, тогда, как зоны
между кольцами остаются в прежнем состоянии
и сохраняют воздушно-почвенные капилляры.
Ten typ wału przeznaczony jest szczególnie
na gleby lekkie. Zapewnie bardzo
dobre zagęszczenie wtórne przy małym
zapotrzebowainu na moc. Budowa wału
pozwala na rozkruszanie małych-średnich brył
-150mm.
Ten typ wału pozwala uzyskać odpowiednie
przygotowanie gleby pod siew (rozbijając
bryły do średnicy 5cm), struktura ziemi
sprzyja obiegowi wody, a luźna warstwa gleby
przyczynia się do lepszych wschodów.
Acest rulou este recomandat pentru terenuri nu
foarte umede, nisipoase, argiloase . Este folosit
in special pentru a distruge bulgari mici si mijloci
(bulgari pana la 150 mm ) in combinatie cu grape tip
tractate cu disc sau organe de tip delta.
Aduce la suprafata solului bulgari intr-o dimensiune
buna pentru operatiunea de semanat ( marimea
bulgarii 50 mm). Un sol cu suprafata moale si fin
si unul compact, permite plantelor sa formeze o
radacina bine dezvoltata. Actiunea sub-compactare
este focusata in linie , iar aceasta permite printre
inele fluxul sol-atmosferă.
19
02-11 Cod. W00230027R - Dipartimento Marketing Maschio Gaspardo
MASCHIO GASPARDO S.p.A.
e-mail: [email protected] - www.maschionet.com
DEALER:
Некоторые фотографии и изображения для графических ясности, не со средствами защиты, “CE” / Niektóre zdjęcia i obrazy dla grafików jasności, nie pokazują
zabezpieczeń “CE”. / Unele fotografii și imagini pentru claritate grafic, nu arata protectie “CE”.
Headquarters
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego - Padova - ITALY
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900
Технические данные и модели, представленные в этом каталоге не являются обязательными. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления / Dane techniczne i modele pokazane w tym
katalogu nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia / Datele tehnice și modelele prezentate în acest catalog nu sunt obligatorii. Ne rezervam dreptul de a schimba specificațiile fără preaviz

Podobne dokumenty